CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2018/11/6

Average load for period: 2018/11/06 00:00:00 - 2018/11/06 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/11/06 00:00:00 - 2018/11/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2018/11/6
ACONET->Brno  6.374%  Brno->ACONET  13.469%  Brno->Lednice  5.835%  Lednice->Brno  8.516%  Brno->SANET  9.889%  SANET->Brno  4.765%  Brno->Vyškov  6.752%  Vyškov->Brno  0.725%  Brno->České Budějovice  0.177e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  4.258%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.339%  České Budějovice->Plzeň  0.114%  Plzeň->České Budějovice  0.010%  České Budějovice->Tábor  0.960%  Tábor->České Budějovice  0.157%  Brno->Jihlava  6.075%  Jihlava->Brno  2.072%  České Budějovice->Jihlava  2.275e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.387e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.029%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.027%  Jihlava->Telč  0.313%  Telč->Jihlava  0.062%  Hradec Králové->Liberec  4.620%  Liberec->Hradec Králové  0.655%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.250e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.226e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.384e-3 %  Most->Děčín  0.379e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.760%  Olomouc->Brno  0.644%  Hradec Králové->Olomouc  1.343%  Olomouc->Hradec Králové  0.137%  Olomouc->Ostrava  0.901%  Ostrava->Olomouc  0.033%  Olomouc->Zlín  1.656%  Zlín->Olomouc  1.717e-3 %  Brno->Ostrava  4.640%  Ostrava->Brno  1.488%  Karviná->Ostrava  1.000%  Ostrava->Karviná  6.916%  Opava->Ostrava  2.531%  Ostrava->Opava  7.266%  Ostrava->Pionier  4.595%  Pionier->Ostrava  0.917%  Hradec Králové->Pardubice  0.039%  Pardubice->Hradec Králové  0.062%  Cheb->Plzeň  0.086%  Plzeň->Cheb  7.571%  Plzeň->Praha  6.577%  Praha->Plzeň  12.986%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.973e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.536e-3 %  AMS-IX->Praha  38.382%  Praha->AMS-IX  1.541%  Brno->Praha  3.495%  Praha->Brno  11.394%  České Budějovice->Praha  1.465%  Praha->České Budějovice  9.853%  GÉANT2->Praha  8.778%  Praha->GÉANT2  5.238%  Hradec Králové->Praha  1.714%  Praha->Hradec Králové  3.947%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.761%  Praha->Pardubice  6.981%  Poděbrady->Praha  1.201%  Praha->Poděbrady  8.174%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.174%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.237%  Most->Ústí nad
Labem  1.276e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.010%  Praha->Ústí nad
Labem  5.661%  Ústí nad
Labem->Praha  1.059%  Brno->Zlín  3.623%  Zlín->Brno  0.974%  NIX.cz->Praha  3.839%  Praha->NIX.cz  1.214%  Praha->Public Internet  7.031%  Public Internet->Praha  35.616% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/11/06 00:00:00 - 2018/11/06 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/11/06 00:00:00 - 2018/11/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  6.3736777996549 % 6.374 %   10 bps 10.000 Gbps   637.36777996549 bps 637.368 Mbps 
Brno → ACONET  13.468686657385 % 13.469 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3468686657385 bps 1.347 Gbps 
Brno → Lednice  5.8345357965283 % 5.835 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.345357965283 bps 58.345 Mbps 
Lednice → Brno  8.51614505724871 % 8.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.1614505724871 bps 85.161 Mbps 
SANET → Brno  4.7653372279425 % 4.765 %   20 bps 20.000 Gbps   953.067445588499 bps 953.067 Mbps 
Brno → SANET  9.8885271766251 % 9.889 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97770543532502 bps 1.978 Gbps 
Vyškov → Brno  0.725045625776573 % 0.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25045625776573 bps 7.250 Mbps 
Brno → Vyškov  6.75190324910712 % 6.752 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.5190324910713 bps 67.519 Mbps 
Jihlava → Brno  2.0720182359585 % 2.072 %   10 bps 10.000 Gbps   207.20182359585 bps 207.202 Mbps 
Brno → Jihlava  6.0751722702805 % 6.075 %   10 bps 10.000 Gbps   607.51722702805 bps 607.517 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  2.27507753102575 % 2.275 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   227.507753102574 bps 227.508 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.386894963804529 % 0.387 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   38.6894963804529 bps 38.689 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0268318193348822 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   268.318193348821 bps 268.318 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0290113437009653 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   290.113437009654 bps 290.113 Kbps 
Jihlava → Telč  0.312925276176074 % 0.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.12925276176074 bps 3.129 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0622950514027486 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   622.950514027486 bps 622.951 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.655190052347434 % 0.655 %   20 bps 20.000 Gbps   131.038010469487 bps 131.038 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.61998670250548 % 4.620 %   20 bps 20.000 Gbps   923.997340501096 bps 923.997 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.250167068081881 % 0.250 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.0167068081881 bps 25.017 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.22643238008633 % 0.226 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.643238008633 bps 22.643 Kbps 
Most → Cheb  0.162309786957391 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2309786957391 bps 16.231 Kbps 
Cheb → Most  0.144966671136156 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4966671136156 bps 14.497 Kbps 
Děčín → Most  0.384189511851161 % 0.384 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.84189511851161 bps 3.842 Kbps 
Most → Děčín  0.379242012245787 % 0.379 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79242012245786 bps 3.792 Kbps 
Plzeň → Most  0.144966671136156 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4966671136156 bps 14.497 Kbps 
Most → Plzeň  0.162309786957391 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2309786957391 bps 16.231 Kbps 
Olomouc → Brno  0.644444976037665 % 0.644 %   100 bps 100.000 Gbps   644.444976037665 bps 644.445 Mbps 
Brno → Olomouc  0.759748391453341 % 0.760 %   100 bps 100.000 Gbps   759.748391453341 bps 759.748 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.34301175121753 % 1.343 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34301175121753 bps 1.343 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.136806340737595 % 0.137 %   100 bps 100.000 Gbps   136.806340737595 bps 136.806 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0331724655521533 % 0.033 %   20 bps 20.000 Gbps   6.63449311043065 bps 6.634 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.901429961782932 % 0.901 %   20 bps 20.000 Gbps   180.285992356586 bps 180.286 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.65612823621943 % 1.656 %   10 bps 10.000 Gbps   165.612823621942 bps 165.613 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.71723606051268 % 1.717 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   171.723606051268 bps 171.724 Kbps 
Ostrava → Brno  1.4879049315195 % 1.488 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4879049315195 bps 1.488 Gbps 
Brno → Ostrava  4.63999094007426 % 4.640 %   100 bps 100.000 Gbps   4.63999094007425 bps 4.640 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.9158673029808 % 6.916 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.158673029808 bps 69.159 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.999717562523676 % 1.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.99717562523676 bps 9.997 Mbps 
Ostrava → Opava  7.2660081262642 % 7.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.6600812626421 bps 72.660 Mbps 
Opava → Ostrava  2.53053105776226 % 2.531 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.3053105776226 bps 25.305 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.917393659437663 % 0.917 %   10 bps 10.000 Gbps   91.7393659437663 bps 91.739 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.59466508760203 % 4.595 %   10 bps 10.000 Gbps   459.466508760202 bps 459.467 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0391240976489004 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.91240976489004 bps 3.912 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0621446161638186 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.21446161638186 bps 6.214 Mbps 
Praha → Plzeň  12.9855123269998 % 12.986 %   20 bps 20.000 Gbps   2.59710246539997 bps 2.597 Gbps 
Plzeň → Cheb  7.57116479675566 % 7.571 %   10 bps 10.000 Gbps   757.116479675566 bps 757.116 Mbps 
Plzeň → Praha  6.57747709038085 % 6.577 %   20 bps 20.000 Gbps   1.31549541807617 bps 1.315 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.973256717025779 % 0.973 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   97.3256717025779 bps 97.326 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0864307924681228 % 0.086 %   10 bps 10.000 Gbps   8.64307924681228 bps 8.643 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.536434029138261 % 0.536 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   53.6434029138261 bps 53.643 Kbps 
AMS-IX → Praha  38.3821254153268 % 38.382 %   10 bps 10.000 Gbps   3.83821254153268 bps 3.838 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.54131018686395 % 1.541 %   10 bps 10.000 Gbps   154.131018686395 bps 154.131 Mbps 
Praha → Brno  11.3940052184853 % 11.394 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3940052184853 bps 11.394 Gbps 
Brno → Praha  3.49528106349405 % 3.495 %   100 bps 100.000 Gbps   3.49528106349405 bps 3.495 Gbps 
Praha → České Budějovice  9.85315426698256 % 9.853 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97063085339651 bps 1.971 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.46455599129463 % 1.465 %   20 bps 20.000 Gbps   292.911198258927 bps 292.911 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.23760206287105 % 5.238 %   100 bps 100.000 Gbps   5.23760206287105 bps 5.238 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.77758679123643 % 8.778 %   100 bps 100.000 Gbps   8.77758679123642 bps 8.778 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.71419677230679 % 1.714 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71419677230679 bps 1.714 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.94728288465331 % 3.947 %   100 bps 100.000 Gbps   3.94728288465331 bps 3.947 Gbps 
Praha → Liberec  0.17202018517855 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.202018517855 bps 17.202 Kbps 
Liberec → Praha  0.15784773800999 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.784773800999 bps 15.785 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.83942214615643 % 3.839 %   240 bps 240.000 Gbps   9.21461315077543 bps 9.215 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.21437522520755 % 1.214 %   240 bps 240.000 Gbps   2.91237414086406 bps 2.912 Gbps 
Praha → Pardubice  6.98094129099286 % 6.981 %   10 bps 10.000 Gbps   698.094129099286 bps 698.094 Mbps 
Pardubice → Praha  0.761126621593422 % 0.761 %   10 bps 10.000 Gbps   76.1126621593422 bps 76.113 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.2014897392434 % 1.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.014897392434 bps 12.015 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.17351359591769 % 8.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.7351359591769 bps 81.735 Mbps 
Public Internet → Praha  35.6161740051659 % 35.616 %   10 bps 10.000 Gbps   3.56161740051659 bps 3.562 Gbps 
Praha → Public Internet  7.03142081127636 % 7.031 %   10 bps 10.000 Gbps   703.142081127636 bps 703.142 Mbps 
Zlín → Brno  0.973605371620654 % 0.974 %   10 bps 10.000 Gbps   97.3605371620654 bps 97.361 Mbps 
Brno → Zlín  3.62332953922287 % 3.623 %   10 bps 10.000 Gbps   362.332953922288 bps 362.333 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0100691784748245 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00691784748245 bps 1.007 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.27556869569631 % 1.276 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   127.556869569631 bps 127.557 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.66070001593946 % 5.661 %   10 bps 10.000 Gbps   566.070001593946 bps 566.070 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.05935844625718 % 1.059 %   10 bps 10.000 Gbps   105.935844625718 bps 105.936 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.23674352444134 % 1.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3674352444134 bps 12.367 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.173802434702854 % 0.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.73802434702854 bps 1.738 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.960427245860079 % 0.960 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.6042724586008 bps 9.604 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0102644912467171 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02644912467171 bps 1.026 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.152022575090374 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2022575090374 bps 15.202 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.157460636977698 % 0.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57460636977698 bps 1.575 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.177450903701142 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7450903701142 bps 17.745 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.113672243305385 % 0.114 %   10 bps 10.000 Gbps   11.3672243305385 bps 11.367 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.338609137436986 % 0.339 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.38609137436986 bps 3.386 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  4.25797627107374 % 4.258 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.5797627107374 bps 42.580 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   81.0873959839313 bps 81.087 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Nov 7 00:08:01 2018