CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2018/11/7

Average load for period: 2018/11/07 00:00:00 - 2018/11/07 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/11/07 00:00:00 - 2018/11/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2018/11/7
ACONET->Brno  5.313%  Brno->ACONET  13.828%  Brno->Lednice  5.344%  Lednice->Brno  8.394%  Brno->SANET  9.859%  SANET->Brno  4.802%  Brno->Vyškov  6.284%  Vyškov->Brno  0.758%  Brno->České Budějovice  0.182e-3 %  České Budějovice->Brno  0.153e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.712%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.410%  České Budějovice->Plzeň  0.028%  Plzeň->České Budějovice  6.067e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.931%  Tábor->České Budějovice  0.123%  Brno->Jihlava  4.497%  Jihlava->Brno  2.032%  České Budějovice->Jihlava  0.333e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.297e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.045%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.573%  Telč->Jihlava  0.105%  Hradec Králové->Liberec  4.558%  Liberec->Hradec Králové  0.587%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.261e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.245e-3 %  Cheb->Most  0.146e-3 %  Most->Cheb  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.388e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.163e-3 %  Plzeň->Most  0.146e-3 %  Brno->Olomouc  0.761%  Olomouc->Brno  0.355%  Hradec Králové->Olomouc  1.356%  Olomouc->Hradec Králové  0.140%  Olomouc->Ostrava  1.041%  Ostrava->Olomouc  0.092%  Olomouc->Zlín  1.631%  Zlín->Olomouc  1.929e-3 %  Brno->Ostrava  4.098%  Ostrava->Brno  1.290%  Karviná->Ostrava  0.757%  Ostrava->Karviná  5.716%  Opava->Ostrava  4.437%  Ostrava->Opava  6.889%  Ostrava->Pionier  3.259%  Pionier->Ostrava  2.204%  Hradec Králové->Pardubice  0.152%  Pardubice->Hradec Králové  0.070%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  0.965%  Plzeň->Praha  3.894%  Praha->Plzeň  13.113%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.469e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  1.085e-3 %  AMS-IX->Praha  44.965%  Praha->AMS-IX  1.575%  Brno->Praha  3.191%  Praha->Brno  11.250%  České Budějovice->Praha  1.531%  Praha->České Budějovice  10.220%  GÉANT2->Praha  16.198%  Praha->GÉANT2  4.181%  Hradec Králové->Praha  1.593%  Praha->Hradec Králové  3.953%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.852%  Praha->Pardubice  6.673%  Poděbrady->Praha  1.357%  Praha->Poděbrady  8.862%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.103%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.350%  Most->Ústí nad
Labem  1.484e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.376e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.617%  Ústí nad
Labem->Praha  0.971%  Brno->Zlín  3.590%  Zlín->Brno  0.858%  NIX.cz->Praha  3.888%  Praha->NIX.cz  1.211%  Praha->Public Internet  6.000%  Public Internet->Praha  37.141% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/11/07 00:00:00 - 2018/11/07 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/11/07 00:00:00 - 2018/11/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  13.8276793748693 % 13.828 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38276793748693 bps 1.383 Gbps 
ACONET → Brno  5.3129691964175 % 5.313 %   10 bps 10.000 Gbps   531.29691964175 bps 531.297 Mbps 
Lednice → Brno  8.39429657029748 % 8.394 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.9429657029747 bps 83.943 Mbps 
Brno → Lednice  5.34416387584953 % 5.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.4416387584953 bps 53.442 Mbps 
SANET → Brno  4.80165056914082 % 4.802 %   20 bps 20.000 Gbps   960.330113828164 bps 960.330 Mbps 
Brno → SANET  9.8591792665397 % 9.859 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97183585330794 bps 1.972 Gbps 
Brno → Vyškov  6.28416795352881 % 6.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.8416795352881 bps 62.842 Mbps 
Vyškov → Brno  0.758245996926047 % 0.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.58245996926047 bps 7.582 Mbps 
Brno → Jihlava  4.49656528688362 % 4.497 %   10 bps 10.000 Gbps   449.656528688362 bps 449.657 Mbps 
Jihlava → Brno  2.03242982375776 % 2.032 %   10 bps 10.000 Gbps   203.242982375776 bps 203.243 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.296833667242322 % 0.297 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.6833667242322 bps 29.683 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.333154801513561 % 0.333 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.3154801513561 bps 33.315 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0447927501718906 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   447.927501718905 bps 447.928 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0231184271026475 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   231.184271026475 bps 231.184 Kbps 
Jihlava → Telč  0.573401715486267 % 0.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.73401715486267 bps 5.734 Mbps 
Telč → Jihlava  0.104874099500022 % 0.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04874099500022 bps 1.049 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.55818222559804 % 4.558 %   20 bps 20.000 Gbps   911.636445119608 bps 911.636 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.587398358658739 % 0.587 %   20 bps 20.000 Gbps   117.479671731748 bps 117.480 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.244879168882673 % 0.245 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.4879168882673 bps 24.488 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.260517005948238 % 0.261 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.0517005948238 bps 26.052 Kbps 
Cheb → Most  0.145579461108285 % 0.146 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5579461108285 bps 14.558 Kbps 
Most → Cheb  0.162683039573503 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2683039573503 bps 16.268 Kbps 
Děčín → Most  0.388123972348895 % 0.388 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.88123972348895 bps 3.881 Kbps 
Most → Děčín  0.382024214900587 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82024214900587 bps 3.820 Kbps 
Most → Plzeň  0.162683039573503 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2683039573503 bps 16.268 Kbps 
Plzeň → Most  0.145579461108285 % 0.146 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5579461108285 bps 14.558 Kbps 
Brno → Olomouc  0.761238072335549 % 0.761 %   100 bps 100.000 Gbps   761.238072335549 bps 761.238 Mbps 
Olomouc → Brno  0.35462450569552 % 0.355 %   100 bps 100.000 Gbps   354.62450569552 bps 354.625 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.35557612537201 % 1.356 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35557612537201 bps 1.356 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.139893820083236 % 0.140 %   100 bps 100.000 Gbps   139.893820083236 bps 139.894 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.04114950102092 % 1.041 %   20 bps 20.000 Gbps   197.927755567297 bps 197.928 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0922976097017222 % 0.092 %   20 bps 20.000 Gbps   18.4595219403444 bps 18.460 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.92854665261535 % 1.929 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   192.854665261535 bps 192.855 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.63097208339239 % 1.631 %   10 bps 10.000 Gbps   163.097208339239 bps 163.097 Mbps 
Ostrava → Brno  1.29046298630625 % 1.290 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29046298630625 bps 1.290 Gbps 
Brno → Ostrava  4.09805298692528 % 4.098 %   100 bps 100.000 Gbps   4.09805298692528 bps 4.098 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.71649602151791 % 5.716 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.1649602151791 bps 57.165 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.757246942777259 % 0.757 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.57246942777259 bps 7.572 Mbps 
Ostrava → Opava  6.88910061530271 % 6.889 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.8910061530271 bps 68.891 Mbps 
Opava → Ostrava  4.43682640845564 % 4.437 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.3682640845564 bps 44.368 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.25852249588135 % 3.259 %   10 bps 10.000 Gbps   325.852249588135 bps 325.852 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.20367955370653 % 2.204 %   10 bps 10.000 Gbps   220.367955370653 bps 220.368 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.151758457750279 % 0.152 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1758457750279 bps 15.176 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0700365688408647 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   7.00365688408647 bps 7.004 Mbps 
Plzeň → Praha  3.89360944814246 % 3.894 %   20 bps 20.000 Gbps   778.721889628491 bps 778.722 Mbps 
Praha → Plzeň  13.1128024205778 % 13.113 %   20 bps 20.000 Gbps   2.62256048411555 bps 2.623 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.468777231644207 % 0.469 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.8777231644207 bps 46.878 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  1.0847972228406 % 1.085 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   108.47972228406 bps 108.480 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.965053989659465 % 0.965 %   10 bps 10.000 Gbps   96.5053989659465 bps 96.505 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0293255323409588 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.93255323409588 bps 2.933 Mbps 
AMS-IX → Praha  44.9653085554472 % 44.965 %   10 bps 10.000 Gbps   4.49653085554472 bps 4.497 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.57469137275136 % 1.575 %   10 bps 10.000 Gbps   157.469137275136 bps 157.469 Mbps 
Praha → Brno  11.2501728589164 % 11.250 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2501728589164 bps 11.250 Gbps 
Brno → Praha  3.19108208426159 % 3.191 %   100 bps 100.000 Gbps   3.19108208426159 bps 3.191 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.53077216379198 % 1.531 %   20 bps 20.000 Gbps   306.154432758395 bps 306.154 Mbps 
Praha → České Budějovice  10.2195869336765 % 10.220 %   20 bps 20.000 Gbps   2.04391738673531 bps 2.044 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.18093172278325 % 4.181 %   100 bps 100.000 Gbps   4.18093172278325 bps 4.181 Gbps 
GÉANT2 → Praha  16.1977401982123 % 16.198 %   100 bps 100.000 Gbps   16.1977401982123 bps 16.198 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.5929238632568 % 1.593 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5929238632568 bps 1.593 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.95250485546192 % 3.953 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95250485546192 bps 3.953 Gbps 
Liberec → Praha  0.158362116258614 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8362116258614 bps 15.836 Kbps 
Praha → Liberec  0.172640347557727 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2640347557727 bps 17.264 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.2107976670726 % 1.211 %   240 bps 240.000 Gbps   2.90591440097425 bps 2.906 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.8875757491049 % 3.888 %   240 bps 240.000 Gbps   9.33018179785176 bps 9.330 Gbps 
Praha → Pardubice  6.67286346631379 % 6.673 %   10 bps 10.000 Gbps   667.286346631379 bps 667.286 Mbps 
Pardubice → Praha  0.852444239879402 % 0.852 %   10 bps 10.000 Gbps   85.2444239879402 bps 85.244 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.86186262584253 % 8.862 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.6186262584253 bps 88.619 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.35722588983786 % 1.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5722588983786 bps 13.572 Mbps 
Praha → Public Internet  6.00013383264518 % 6.000 %   10 bps 10.000 Gbps   600.013383264518 bps 600.013 Mbps 
Public Internet → Praha  37.1410518648147 % 37.141 %   10 bps 10.000 Gbps   3.71410518648147 bps 3.714 Gbps 
Zlín → Brno  0.858244551661259 % 0.858 %   10 bps 10.000 Gbps   85.8244551661259 bps 85.824 Mbps 
Brno → Zlín  3.59012493618707 % 3.590 %   10 bps 10.000 Gbps   359.012493618707 bps 359.012 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.61655338692931 % 5.617 %   10 bps 10.000 Gbps   561.655338692932 bps 561.655 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.48433158797986 % 1.484 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   148.433158797986 bps 148.433 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.97050659961577 % 0.971 %   10 bps 10.000 Gbps   97.050659961577 bps 97.051 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.103338881303274 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03338881303274 bps 1.033 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.35027209726344 % 1.350 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5027209726344 bps 13.503 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.37601403675679 % 8.376 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   837.601403675679 bps 837.601 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.12294676763893 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2294676763893 bps 1.229 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0284639132332494 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.84639132332494 bps 2.846 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.181500122245262 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1500122245262 bps 18.150 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  6.06736762714311 % 6.067 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   606.736762714311 bps 606.737 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.409669678398457 % 0.410 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09669678398457 bps 4.097 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.930572727547553 % 0.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.30572727547552 bps 9.306 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.15267353477526 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.267353477526 bps 15.267 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.71244644959157 % 3.712 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.1244644959157 bps 37.124 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   85.3192027999046 bps 85.319 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Nov 8 00:08:34 2018