CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2018/12/5

Average load for period: 2018/12/05 00:00:00 - 2018/12/05 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/12/05 00:00:00 - 2018/12/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2018/12/5
ACONET->Brno  1.135%  Brno->ACONET  1.498%  Brno->Lednice  6.927%  Lednice->Brno  7.833%  Brno->SANET  12.531%  SANET->Brno  4.975%  Brno->Vyškov  8.926%  Vyškov->Brno  0.472%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.761%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.476%  České Budějovice->Plzeň  0.011%  Plzeň->České Budějovice  7.226e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.026%  Tábor->České Budějovice  0.116%  Brno->Jihlava  4.752%  Jihlava->Brno  1.599%  České Budějovice->Jihlava  0.259e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.363e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.096%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.024%  Jihlava->Telč  1.084%  Telč->Jihlava  0.068%  Hradec Králové->Liberec  4.389%  Liberec->Hradec Králové  0.703%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.209e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.234e-3 %  Cheb->Most  0.011%  Most->Cheb  5.181e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.776%  Olomouc->Brno  0.639%  Hradec Králové->Olomouc  1.188%  Olomouc->Hradec Králové  0.143%  Olomouc->Ostrava  1.028%  Ostrava->Olomouc  0.135%  Olomouc->Zlín  1.607%  Zlín->Olomouc  0.878e-3 %  Brno->Ostrava  2.497%  Ostrava->Brno  1.242%  Karviná->Ostrava  0.988%  Ostrava->Karviná  5.810%  Opava->Ostrava  4.081%  Ostrava->Opava  8.000%  Ostrava->Pionier  3.173%  Pionier->Ostrava  0.776%  Hradec Králové->Pardubice  0.047%  Pardubice->Hradec Králové  0.113%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  0.403%  Plzeň->Praha  4.876%  Praha->Plzeň  13.899%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.026%  Ústí nad
Labem->Plzeň  1.817e-3 %  AMS-IX->Praha  15.803%  Praha->AMS-IX  0.848%  Brno->Praha  2.898%  Praha->Brno  10.741%  České Budějovice->Praha  1.511%  Praha->České Budějovice  9.353%  GÉANT2->Praha  10.959%  Praha->GÉANT2  4.488%  Hradec Králové->Praha  0.992%  Praha->Hradec Králové  3.078%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.044%  Praha->Pardubice  6.844%  Poděbrady->Praha  1.303%  Praha->Poděbrady  8.482%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.307%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.524%  Most->Ústí nad
Labem  2.039e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.053e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.648%  Ústí nad
Labem->Praha  0.872%  Brno->Zlín  3.546%  Zlín->Brno  1.069%  NIX.cz->Praha  5.401%  Praha->NIX.cz  1.330%  Praha->Public Internet  6.636%  Public Internet->Praha  25.377% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/12/05 00:00:00 - 2018/12/05 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/12/05 00:00:00 - 2018/12/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  1.49754278390147 % 1.498 %   10 bps 10.000 Gbps   149.754278390147 bps 149.754 Mbps 
ACONET → Brno  1.13504699003325 % 1.135 %   10 bps 10.000 Gbps   113.504699003324 bps 113.505 Mbps 
Lednice → Brno  7.83267487896734 % 7.833 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.3267487896734 bps 78.327 Mbps 
Brno → Lednice  6.92707790756878 % 6.927 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.2707790756879 bps 69.271 Mbps 
SANET → Brno  4.97502920910808 % 4.975 %   20 bps 20.000 Gbps   995.005841821617 bps 995.006 Mbps 
Brno → SANET  12.5313514627456 % 12.531 %   20 bps 20.000 Gbps   2.50627029254912 bps 2.506 Gbps 
Vyškov → Brno  0.472376188946818 % 0.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.72376188946818 bps 4.724 Mbps 
Brno → Vyškov  8.92619888363897 % 8.926 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.2619888363897 bps 89.262 Mbps 
Jihlava → Brno  1.59863161884078 % 1.599 %   10 bps 10.000 Gbps   159.863161884078 bps 159.863 Mbps 
Brno → Jihlava  4.75169721909433 % 4.752 %   10 bps 10.000 Gbps   475.169721909432 bps 475.170 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.259213987988017 % 0.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.9213987988017 bps 25.921 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.362800135021645 % 0.363 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.2800135021645 bps 36.280 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0236946163366971 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   236.946163366971 bps 236.946 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.095570043603939 % 0.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   955.70043603939 bps 955.700 Kbps 
Jihlava → Telč  1.08413235068012 % 1.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8413235068012 bps 10.841 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0676145777008278 % 0.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   676.145777008278 bps 676.146 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  4.38878632383874 % 4.389 %   20 bps 20.000 Gbps   877.757264767749 bps 877.757 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.703459953182161 % 0.703 %   20 bps 20.000 Gbps   140.691990636432 bps 140.692 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.233889201039631 % 0.234 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3889201039631 bps 23.389 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.209461065788968 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9461065788968 bps 20.946 Kbps 
Most → Cheb  5.18097640869856 % 5.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4953720960298 bps 16.495 Kbps 
Cheb → Most  0.0105239170173773 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2389670924467 bps 19.239 Kbps 
Most → Děčín  0.377328462439224 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77328462439224 bps 3.773 Kbps 
Děčín → Most  0.381273175628804 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81273175628804 bps 3.813 Kbps 
Most → Plzeň  0.161562648799149 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1562648799149 bps 16.156 Kbps 
Plzeň → Most  0.144315535971276 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4315535971276 bps 14.432 Kbps 
Olomouc → Brno  0.638599486568401 % 0.639 %   100 bps 100.000 Gbps   638.599486568401 bps 638.599 Mbps 
Brno → Olomouc  0.776118952295541 % 0.776 %   100 bps 100.000 Gbps   776.118952295541 bps 776.119 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.1882252500715 % 1.188 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1882252500715 bps 1.188 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.142836658609401 % 0.143 %   100 bps 100.000 Gbps   142.836658609401 bps 142.837 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.134800232507385 % 0.135 %   20 bps 20.000 Gbps   26.960046501477 bps 26.960 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.0284068780216 % 1.028 %   20 bps 20.000 Gbps   205.681375604319 bps 205.681 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.877876927116962 % 0.878 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.7876927116962 bps 87.788 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.60650469695925 % 1.607 %   10 bps 10.000 Gbps   160.650469695925 bps 160.650 Mbps 
Brno → Ostrava  2.49735188278141 % 2.497 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49735188278141 bps 2.497 Gbps 
Ostrava → Brno  1.24224587126411 % 1.242 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24224587126411 bps 1.242 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.80964900176384 % 5.810 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.0964900176384 bps 58.096 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.988274139604533 % 0.988 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.88274139604533 bps 9.883 Mbps 
Ostrava → Opava  8.00030698047214 % 8.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.0030698047213 bps 80.003 Mbps 
Opava → Ostrava  4.080794781331 % 4.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.80794781331 bps 40.808 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.17290472279733 % 3.173 %   10 bps 10.000 Gbps   317.290472279733 bps 317.290 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.775994639851702 % 0.776 %   10 bps 10.000 Gbps   77.5994639851701 bps 77.599 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.112843220070228 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.2843220070228 bps 11.284 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0465419902572791 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.65419902572792 bps 4.654 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0272528152713712 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.72528152713711 bps 2.725 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.402759758640631 % 0.403 %   10 bps 10.000 Gbps   40.2759758640631 bps 40.276 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  1.81746302109235 % 1.817 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   181.746302109235 bps 181.746 Kbps 
Plzeň → Praha  4.87562166042648 % 4.876 %   20 bps 20.000 Gbps   975.124332085297 bps 975.124 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.0262332797577964 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.62332797577964 bps 2.623 Mbps 
Praha → Plzeň  13.8987088681886 % 13.899 %   20 bps 20.000 Gbps   2.77974177363772 bps 2.780 Gbps 
AMS-IX → Praha  15.8028679257653 % 15.803 %   10 bps 10.000 Gbps   1.58028679257653 bps 1.580 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.847881516202324 % 0.848 %   10 bps 10.000 Gbps   84.7881516202324 bps 84.788 Mbps 
Praha → Brno  10.7413592304975 % 10.741 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7413592304975 bps 10.741 Gbps 
Brno → Praha  2.89826668463463 % 2.898 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89826668463463 bps 2.898 Gbps 
Praha → České Budějovice  9.35264622672119 % 9.353 %   20 bps 20.000 Gbps   1.87052924534424 bps 1.871 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.510547351071 % 1.511 %   20 bps 20.000 Gbps   302.1094702142 bps 302.109 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.48778070997465 % 4.488 %   100 bps 100.000 Gbps   4.48778070997465 bps 4.488 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.9585253718279 % 10.959 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9585253718279 bps 10.959 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.991578169193609 % 0.992 %   100 bps 100.000 Gbps   991.578169193609 bps 991.578 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.07804100816698 % 3.078 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07804100816698 bps 3.078 Gbps 
Praha → Liberec  0.171772598108227 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1772598108227 bps 17.177 Kbps 
Liberec → Praha  0.15740600487681 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.740600487681 bps 15.741 Kbps 
NIX.cz → Praha  5.40080942185504 % 5.401 %   240 bps 240.000 Gbps   12.9619426124521 bps 12.962 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.3299972100083 % 1.330 %   240 bps 240.000 Gbps   3.19199330401992 bps 3.192 Gbps 
Pardubice → Praha  1.04382390036503 % 1.044 %   10 bps 10.000 Gbps   104.382390036503 bps 104.382 Mbps 
Praha → Pardubice  6.84413265461163 % 6.844 %   10 bps 10.000 Gbps   684.413265461163 bps 684.413 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.48225516683406 % 8.482 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.8225516683406 bps 84.823 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.30309979777973 % 1.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0309979777973 bps 13.031 Mbps 
Public Internet → Praha  25.3771565443351 % 25.377 %   10 bps 10.000 Gbps   2.53771565443351 bps 2.538 Gbps 
Praha → Public Internet  6.6356783187035 % 6.636 %   10 bps 10.000 Gbps   663.56783187035 bps 663.568 Mbps 
Brno → Zlín  3.54562736505076 % 3.546 %   10 bps 10.000 Gbps   354.562736505076 bps 354.563 Mbps 
Zlín → Brno  1.06869932322194 % 1.069 %   10 bps 10.000 Gbps   106.869932322194 bps 106.870 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.306749460606809 % 0.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.06749460606809 bps 3.067 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.64829862036547 % 5.648 %   10 bps 10.000 Gbps   564.829862036547 bps 564.830 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.03919953280645 % 2.039 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   203.919953280646 bps 203.920 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.52362407084215 % 1.524 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2362407084215 bps 15.236 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.05297969207576 % 8.053 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   805.297969207576 bps 805.298 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.871660447108176 % 0.872 %   10 bps 10.000 Gbps   87.1660447108176 bps 87.166 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162862540244102 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2862540244102 bps 16.286 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0113192577683467 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.13192577683467 bps 1.132 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  7.22613279631044 % 7.226 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   722.613279631044 bps 722.613 Kbps 
České Budějovice → Tábor  1.02637520351821 % 1.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2637520351821 bps 10.264 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149685912232901 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9685912232901 bps 14.969 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.76126336044858 % 3.761 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6126336044858 bps 37.613 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.476038816469699 % 0.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.76038816469698 bps 4.760 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.116085764146638 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16085764146638 bps 1.161 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   75.3751313288452 bps 75.375 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Dec 6 00:08:04 2018