CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2018/12/6

Average load for period: 2018/12/06 00:00:00 - 2018/12/06 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/12/06 00:00:00 - 2018/12/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2018/12/6
ACONET->Brno  0.297%  Brno->ACONET  0.768%  Brno->Lednice  5.197%  Lednice->Brno  7.942%  Brno->SANET  11.243%  SANET->Brno  4.320%  Brno->Vyškov  7.491%  Vyškov->Brno  0.665%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.813%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.623%  České Budějovice->Plzeň  0.040%  Plzeň->České Budějovice  4.960e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.011%  Tábor->České Budějovice  0.169%  Brno->Jihlava  5.010%  Jihlava->Brno  12.970%  České Budějovice->Jihlava  0.224e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.220e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.032%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.356%  Telč->Jihlava  0.196%  Hradec Králové->Liberec  4.016%  Liberec->Hradec Králové  0.644%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.246e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.349e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  8.031e-3 %  Děčín->Most  0.382e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.775%  Olomouc->Brno  0.265%  Hradec Králové->Olomouc  1.102%  Olomouc->Hradec Králové  0.126%  Olomouc->Ostrava  1.171%  Ostrava->Olomouc  0.024%  Olomouc->Zlín  1.373%  Zlín->Olomouc  0.786e-3 %  Brno->Ostrava  4.502%  Ostrava->Brno  1.721%  Karviná->Ostrava  1.057%  Ostrava->Karviná  6.479%  Opava->Ostrava  2.539%  Ostrava->Opava  6.863%  Ostrava->Pionier  3.619%  Pionier->Ostrava  0.886%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.090%  Cheb->Plzeň  0.058%  Plzeň->Cheb  0.277%  Plzeň->Praha  6.701%  Praha->Plzeň  18.374%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.016%  Ústí nad
Labem->Plzeň  4.212e-3 %  AMS-IX->Praha  15.222%  Praha->AMS-IX  0.779%  Brno->Praha  3.698%  Praha->Brno  10.634%  České Budějovice->Praha  2.184%  Praha->České Budějovice  8.465%  GÉANT2->Praha  7.727%  Praha->GÉANT2  5.064%  Hradec Králové->Praha  0.810%  Praha->Hradec Králové  2.711%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.755%  Praha->Pardubice  5.233%  Poděbrady->Praha  1.293%  Praha->Poděbrady  10.597%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.116%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.797%  Most->Ústí nad
Labem  1.680e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.652e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.448%  Ústí nad
Labem->Praha  0.950%  Brno->Zlín  3.225%  Zlín->Brno  0.754%  NIX.cz->Praha  5.167%  Praha->NIX.cz  1.262%  Praha->Public Internet  5.125%  Public Internet->Praha  23.055% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/12/06 00:00:00 - 2018/12/06 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/12/06 00:00:00 - 2018/12/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  0.768288122020616 % 0.768 %   10 bps 10.000 Gbps   76.8288122020615 bps 76.829 Mbps 
ACONET → Brno  0.297349699915163 % 0.297 %   10 bps 10.000 Gbps   29.7349699915163 bps 29.735 Mbps 
Brno → Lednice  5.19669099019006 % 5.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.9669099019006 bps 51.967 Mbps 
Lednice → Brno  7.94162452945347 % 7.942 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.4162452945347 bps 79.416 Mbps 
SANET → Brno  4.32031722921797 % 4.320 %   20 bps 20.000 Gbps   864.063445843593 bps 864.063 Mbps 
Brno → SANET  11.2430468134199 % 11.243 %   20 bps 20.000 Gbps   2.24860936268397 bps 2.249 Gbps 
Brno → Vyškov  7.49075083080615 % 7.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.9075083080614 bps 74.908 Mbps 
Vyškov → Brno  0.665182976173071 % 0.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.65182976173071 bps 6.652 Mbps 
Jihlava → Brno  12.9698859309642 % 12.970 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29698859309642 bps 1.297 Gbps 
Brno → Jihlava  5.00960342498818 % 5.010 %   10 bps 10.000 Gbps   500.960342498818 bps 500.960 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.223838718798799 % 0.224 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.3838718798799 bps 22.384 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.21965397653616 % 0.220 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.965397653616 bps 21.965 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0318024753973506 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   318.024753973506 bps 318.025 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0215944636987934 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   215.944636987934 bps 215.945 Kbps 
Telč → Jihlava  0.196050860667678 % 0.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96050860667678 bps 1.961 Mbps 
Jihlava → Telč  0.356309450844998 % 0.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.56309450844998 bps 3.563 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.01618238406934 % 4.016 %   20 bps 20.000 Gbps   803.236476813869 bps 803.236 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.643821741661114 % 0.644 %   20 bps 20.000 Gbps   128.764348332223 bps 128.764 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.24562674282123 % 0.246 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.562674282123 bps 24.563 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.348833692362834 % 0.349 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8833692362834 bps 34.883 Kbps 
Most → Cheb  8.03078053420399 % 8.031 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8171839243558 bps 23.817 Kbps 
Cheb → Most  0.14441366009943 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.441366009943 bps 14.441 Kbps 
Most → Děčín  0.377023323217274 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77023323217274 bps 3.770 Kbps 
Děčín → Most  0.381666829593966 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81666829593966 bps 3.817 Kbps 
Plzeň → Most  0.14441366009943 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.441366009943 bps 14.441 Kbps 
Most → Plzeň  0.16173252120261 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.173252120261 bps 16.173 Kbps 
Brno → Olomouc  0.774865198178551 % 0.775 %   100 bps 100.000 Gbps   774.86519817855 bps 774.865 Mbps 
Olomouc → Brno  0.265205102091467 % 0.265 %   100 bps 100.000 Gbps   265.205102091467 bps 265.205 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.10169079703882 % 1.102 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10169079703882 bps 1.102 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.125573611903036 % 0.126 %   100 bps 100.000 Gbps   125.573611903036 bps 125.574 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0243335427493041 % 0.024 %   20 bps 20.000 Gbps   4.86670854986082 bps 4.867 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.17080808828071 % 1.171 %   20 bps 20.000 Gbps   223.542138756306 bps 223.542 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.37304766827647 % 1.373 %   10 bps 10.000 Gbps   137.304766827647 bps 137.305 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.785927859629174 % 0.786 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   78.5927859629174 bps 78.593 Kbps 
Brno → Ostrava  4.50214472592886 % 4.502 %   100 bps 100.000 Gbps   4.50214472592886 bps 4.502 Gbps 
Ostrava → Brno  1.72135143190168 % 1.721 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72135143190168 bps 1.721 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.47899129356362 % 6.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.7899129356362 bps 64.790 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.05667886230152 % 1.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5667886230152 bps 10.567 Mbps 
Opava → Ostrava  2.53890841241788 % 2.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.3890841241788 bps 25.389 Mbps 
Ostrava → Opava  6.86315687756213 % 6.863 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.6315687756213 bps 68.632 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.886318326294964 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6318326294963 bps 88.632 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.61910094239005 % 3.619 %   10 bps 10.000 Gbps   361.910094239005 bps 361.910 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0900905378903177 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   9.00905378903176 bps 9.009 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0252841034487746 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52841034487746 bps 2.528 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.0160245535151415 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.60245535151415 bps 1.602 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  4.21237780359286 % 4.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   421.237780359286 bps 421.238 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.277460434843255 % 0.277 %   10 bps 10.000 Gbps   27.7460434843255 bps 27.746 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0582081322015612 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.82081322015612 bps 5.821 Mbps 
Praha → Plzeň  18.3736921116738 % 18.374 %   20 bps 20.000 Gbps   3.67473842233476 bps 3.675 Gbps 
Plzeň → Praha  6.70063319171578 % 6.701 %   20 bps 20.000 Gbps   1.34012663834315 bps 1.340 Gbps 
AMS-IX → Praha  15.2217071265827 % 15.222 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52217071265827 bps 1.522 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.779345916868166 % 0.779 %   10 bps 10.000 Gbps   77.9345916868167 bps 77.935 Mbps 
Brno → Praha  3.69838497050939 % 3.698 %   100 bps 100.000 Gbps   3.69838497050939 bps 3.698 Gbps 
Praha → Brno  10.6338896890466 % 10.634 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6338896890466 bps 10.634 Gbps 
Praha → České Budějovice  8.46521873788388 % 8.465 %   20 bps 20.000 Gbps   1.69304374757678 bps 1.693 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.18377589498286 % 2.184 %   20 bps 20.000 Gbps   436.755178996573 bps 436.755 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.06352652100739 % 5.064 %   100 bps 100.000 Gbps   5.06352651112738 bps 5.064 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.72705409669454 % 7.727 %   100 bps 100.000 Gbps   7.72705405637548 bps 7.727 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.71120042613094 % 2.711 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71120042613094 bps 2.711 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.809797214769569 % 0.810 %   100 bps 100.000 Gbps   809.797214769569 bps 809.797 Mbps 
Liberec → Praha  0.15758409207337 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.758409207337 bps 15.758 Kbps 
Praha → Liberec  0.171827344603737 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1827344603737 bps 17.183 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.26246145479385 % 1.262 %   240 bps 240.000 Gbps   3.02327344446049 bps 3.023 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.16714310475927 % 5.167 %   240 bps 240.000 Gbps   12.3800405976159 bps 12.380 Gbps 
Praha → Pardubice  5.23341410678078 % 5.233 %   10 bps 10.000 Gbps   523.341410678078 bps 523.341 Mbps 
Pardubice → Praha  0.75461267956476 % 0.755 %   10 bps 10.000 Gbps   75.461267956476 bps 75.461 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.29255420213933 % 1.293 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9255420213933 bps 12.926 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.596586936095 % 10.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.96586936095 bps 105.966 Mbps 
Public Internet → Praha  23.0545926794075 % 23.055 %   10 bps 10.000 Gbps   2.30545926794075 bps 2.305 Gbps 
Praha → Public Internet  5.12532449358136 % 5.125 %   10 bps 10.000 Gbps   512.532449358136 bps 512.532 Mbps 
Zlín → Brno  0.753966294021751 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.3966294021752 bps 75.397 Mbps 
Brno → Zlín  3.22469900489517 % 3.225 %   10 bps 10.000 Gbps   322.469900489517 bps 322.470 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.79653106753402 % 1.797 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9653106753402 bps 17.965 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.44847105888047 % 5.448 %   10 bps 10.000 Gbps   544.847105888047 bps 544.847 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.115839839860143 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15839839860143 bps 1.158 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.67980328851709 % 1.680 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   167.980328851709 bps 167.980 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.949923813979102 % 0.950 %   10 bps 10.000 Gbps   94.9923813979102 bps 94.992 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  7.65237801827185 % 7.652 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   765.237801827186 bps 765.238 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0398712812740649 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.98712812740649 bps 3.987 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  4.96016996631382 % 4.960 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   496.016996631382 bps 496.017 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149733565533452 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9733565533452 bps 14.973 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.168845003736938 % 0.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.68845003736938 bps 1.688 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162890651608881 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2890651608881 bps 16.289 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.81255384278358 % 3.813 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.1255384278358 bps 38.126 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.622929026860699 % 0.623 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.22929026860699 bps 6.229 Mbps 
České Budějovice → Tábor  1.01149649414619 % 1.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1149649414619 bps 10.115 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   75.1381275875716 bps 75.138 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Dec 7 00:08:14 2018