CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/8/7

Average load for period: 2019/08/07 00:00:00 - 2019/08/07 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/07 00:00:00 - 2019/08/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/8/7
ACONET->Brno  2.916%  Brno->ACONET  10.031%  Brno->Lednice  3.874%  Lednice->Brno  7.244%  Brno->SANET  4.176%  SANET->Brno  3.137%  Brno->Vyškov  4.776%  Vyškov->Brno  0.593%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.715%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.120%  České Budějovice->Plzeň  0.025%  Plzeň->České Budějovice  0.023%  České Budějovice->Tábor  1.106%  Tábor->České Budějovice  0.121%  Brno->Jihlava  9.568%  Jihlava->Brno  14.648%  České Budějovice->Jihlava  0.360e-3 %  Jihlava->České Budějovice  4.069e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.100%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.868%  Telč->Jihlava  0.237%  Hradec Králové->Liberec  1.461%  Liberec->Hradec Králové  0.432%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.206e-3 %  Cheb->Most : DOWN Most->Cheb : DOWN Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.254e-3 %  Olomouc->Brno  1.255e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.424%  Olomouc->Hradec Králové  0.098%  Olomouc->Ostrava  1.741%  Ostrava->Olomouc  0.063%  Olomouc->Zlín  0.498%  Zlín->Olomouc  0.447e-3 %  Brno->Ostrava  2.628%  Ostrava->Brno  2.294%  Karviná->Ostrava  0.788%  Ostrava->Karviná  4.385%  Opava->Ostrava  5.022%  Ostrava->Opava  5.710%  Ostrava->Pionier  1.882%  Pionier->Ostrava  1.243%  Hradec Králové->Pardubice  0.035%  Pardubice->Hradec Králové  0.075%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  0.506%  Plzeň->Praha  5.199%  Praha->Plzeň  5.975%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.408e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.411e-3 %  AMS-IX->Praha  14.666%  Praha->AMS-IX  0.745%  Brno->Praha  2.268%  Praha->Brno  5.065%  České Budějovice->Praha  1.102%  Praha->České Budějovice  1.929%  GÉANT2->Praha  6.554%  Praha->GÉANT2  4.280%  Hradec Králové->Praha  1.014%  Praha->Hradec Králové  2.479%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.580%  Praha->Pardubice  1.970%  Poděbrady->Praha  0.366%  Praha->Poděbrady  2.313%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.186%  Ústí nad
Labem->Děčín  12.674%  Most->Ústí nad
Labem  4.927e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Praha->Ústí nad
Labem  4.368%  Ústí nad
Labem->Praha  0.565%  Brno->Zlín  1.356%  Zlín->Brno  0.601%  NIX.cz->Praha  2.314%  Praha->NIX.cz  0.958%  Praha->Public Internet  4.800%  Public Internet->Praha  13.284% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/07 00:00:00 - 2019/08/07 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/07 00:00:00 - 2019/08/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.91604139388024 % 2.916 %   10 bps 10.000 Gbps   291.604139388024 bps 291.604 Mbps 
Brno → ACONET  10.0307312563664 % 10.031 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00307312563664 bps 1.003 Gbps 
Brno → Lednice  3.87353455066524 % 3.874 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.7353455066524 bps 38.735 Mbps 
Lednice → Brno  7.24371736003809 % 7.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.437173600381 bps 72.437 Mbps 
Brno → SANET  4.17553331621641 % 4.176 %   20 bps 20.000 Gbps   835.106663243281 bps 835.107 Mbps 
SANET → Brno  3.13671145082612 % 3.137 %   20 bps 20.000 Gbps   627.342290165225 bps 627.342 Mbps 
Brno → Vyškov  4.77571171008174 % 4.776 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.7571171008174 bps 47.757 Mbps 
Vyškov → Brno  0.59254135482105 % 0.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.9254135482105 bps 5.925 Mbps 
Brno → Jihlava  9.56784142996915 % 9.568 %   10 bps 10.000 Gbps   956.784142996915 bps 956.784 Mbps 
Jihlava → Brno  14.6477608478332 % 14.648 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46477608478332 bps 1.465 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  4.0689979914942 % 4.069 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   406.89979914942 bps 406.900 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.359508317096327 % 0.360 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.9508317096327 bps 35.951 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0163559619822605 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   163.559619822605 bps 163.560 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.10030533238159 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0030533238159 bps 1.003 Mbps 
Telč → Jihlava  0.237108489794532 % 0.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.37108489794532 bps 2.371 Mbps 
Jihlava → Telč  0.868178340289703 % 0.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.68178340289703 bps 8.682 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.46056942752139 % 1.461 %   20 bps 20.000 Gbps   292.113885504278 bps 292.114 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.43174796215478 % 0.432 %   20 bps 20.000 Gbps   86.349592430956 bps 86.350 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.211880285230582 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1880285230582 bps 21.188 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.206299485399174 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6299485399174 bps 20.630 Kbps 
Most → Cheb  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Cheb → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Děčín  0.720545509536826 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20545509536827 bps 7.205 Kbps 
Děčín → Most  0.322135649493935 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22135649493935 bps 3.221 Kbps 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Brno  1.25500271073573 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.000542147145 bps 251.001 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25430039305151 % 1.254 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.860078610302 bps 250.860 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.423688118518532 % 0.424 %   100 bps 100.000 Gbps   423.688118518532 bps 423.688 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0981704521871091 % 0.098 %   100 bps 100.000 Gbps   98.1704521871091 bps 98.170 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0628377972965915 % 0.063 %   20 bps 20.000 Gbps   12.5675594593183 bps 12.568 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.74140430993442 % 1.741 %   20 bps 20.000 Gbps   309.76051610948 bps 309.761 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.447298691388611 % 0.447 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.7298691388611 bps 44.730 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.497862241019772 % 0.498 %   10 bps 10.000 Gbps   49.7862241019772 bps 49.786 Mbps 
Brno → Ostrava  2.62812032939417 % 2.628 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62812032939417 bps 2.628 Gbps 
Ostrava → Brno  2.29446520377614 % 2.294 %   100 bps 100.000 Gbps   2.29446520377614 bps 2.294 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.787895426187787 % 0.788 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.87895426187787 bps 7.879 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.38500469861442 % 4.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.8500469861442 bps 43.850 Mbps 
Opava → Ostrava  5.022048731388 % 5.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.22048731388 bps 50.220 Mbps 
Ostrava → Opava  5.70994300462244 % 5.710 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.0994300462244 bps 57.099 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.24280351232202 % 1.243 %   10 bps 10.000 Gbps   124.280351232202 bps 124.280 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.88168193658126 % 1.882 %   10 bps 10.000 Gbps   188.168193658126 bps 188.168 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0748920958511406 % 0.075 %   10 bps 10.000 Gbps   7.48920958511406 bps 7.489 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0354831294018454 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.54831294018454 bps 3.548 Mbps 
Plzeň → Praha  5.198525580971 % 5.199 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0397051161942 bps 1.040 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.407670297386046 % 0.408 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.7670297386046 bps 40.767 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.505670362772761 % 0.506 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5670362772761 bps 50.567 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0159964139179283 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.59964139179283 bps 1.600 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.411348955444056 % 0.411 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.1348955444056 bps 41.135 Kbps 
Praha → Plzeň  5.97473505877398 % 5.975 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1949470117548 bps 1.195 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.744508272925338 % 0.745 %   10 bps 10.000 Gbps   74.4508272925338 bps 74.451 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.665784799865 % 14.666 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4665784799865 bps 1.467 Gbps 
Praha → Brno  5.06548722825987 % 5.065 %   100 bps 100.000 Gbps   5.06548722825987 bps 5.065 Gbps 
Brno → Praha  2.26814771395666 % 2.268 %   100 bps 100.000 Gbps   2.26814771395666 bps 2.268 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.92851357101533 % 1.929 %   20 bps 20.000 Gbps   385.702714203067 bps 385.703 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.10228982735453 % 1.102 %   20 bps 20.000 Gbps   220.457965470906 bps 220.458 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.55387138317558 % 6.554 %   100 bps 100.000 Gbps   6.55387138317558 bps 6.554 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.27951884524271 % 4.280 %   100 bps 100.000 Gbps   4.27951884524271 bps 4.280 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.01373887287437 % 1.014 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01373887287437 bps 1.014 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.47927829873924 % 2.479 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47927829873924 bps 2.479 Gbps 
Praha → Liberec  0.172332100595708 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2332100595708 bps 17.233 Kbps 
Liberec → Praha  0.158249640038063 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8249640038063 bps 15.825 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.957862395369006 % 0.958 %   240 bps 240.000 Gbps   2.29886974888561 bps 2.299 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.31386244855563 % 2.314 %   240 bps 240.000 Gbps   5.55326987653351 bps 5.553 Gbps 
Pardubice → Praha  0.580499851852874 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0499851852874 bps 58.050 Mbps 
Praha → Pardubice  1.97041322946268 % 1.970 %   10 bps 10.000 Gbps   197.041322946268 bps 197.041 Mbps 
Praha → Poděbrady  2.31272101531296 % 2.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.1272101531296 bps 23.127 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.366277916384461 % 0.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.66277916384461 bps 3.663 Mbps 
Praha → Public Internet  4.80019946803866 % 4.800 %   10 bps 10.000 Gbps   480.019946803865 bps 480.020 Mbps 
Public Internet → Praha  13.2836092840706 % 13.284 %   10 bps 10.000 Gbps   1.32836092840706 bps 1.328 Gbps 
Zlín → Brno  0.600503259742235 % 0.601 %   10 bps 10.000 Gbps   60.0503259742235 bps 60.050 Mbps 
Brno → Zlín  1.35571385462246 % 1.356 %   10 bps 10.000 Gbps   135.571385462246 bps 135.571 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0255448097571319 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.448097571319 bps 255.448 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.92718689507608 % 4.927 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.2718689507608 bps 49.272 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.186423969194615 % 0.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86423969194615 bps 1.864 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.564751933248377 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.4751933248377 bps 56.475 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  12.6740731615035 % 12.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   126.740731615035 bps 126.741 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.36805903940948 % 4.368 %   10 bps 10.000 Gbps   436.805903940948 bps 436.806 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0246701614953475 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.46701614953475 bps 2.467 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0227011204227599 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27011204227599 bps 2.270 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.121379725468952 % 0.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.21379725468952 bps 1.214 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.120337135733255 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20337135733255 bps 1.203 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.715486711538052 % 0.715 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.15486711538052 bps 7.155 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149755366429913 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9755366429913 bps 14.976 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162931632910377 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2931632910377 bps 16.293 Kbps 
České Budějovice → Tábor  1.10561154310924 % 1.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0561154310924 bps 11.056 Mbps 
Summary  empty NA   2.08404 bps 2.084 Tbps   48.9141364716525 bps 48.914 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Aug 8 00:05:06 2019