CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/8/8

Average load for period: 2019/08/08 00:00:00 - 2019/08/08 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/08 00:00:00 - 2019/08/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/8/8
ACONET->Brno  3.480%  Brno->ACONET  10.219%  Brno->Lednice  3.633%  Lednice->Brno  7.056%  Brno->SANET  3.811%  SANET->Brno  2.505%  Brno->Vyškov  5.307%  Vyškov->Brno  0.804%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.637%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.135%  České Budějovice->Plzeň  0.096%  Plzeň->České Budějovice  0.015%  České Budějovice->Tábor  0.667%  Tábor->České Budějovice  0.149%  Brno->Jihlava  6.724%  Jihlava->Brno  8.477%  České Budějovice->Jihlava  0.311e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.200e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.030%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.014%  Jihlava->Telč  0.674%  Telč->Jihlava  0.392%  Hradec Králové->Liberec  1.371%  Liberec->Hradec Králové  0.400%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.177e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.170e-3 %  Cheb->Most : DOWN Most->Cheb : DOWN Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.255e-3 %  Olomouc->Brno  1.255e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.405%  Olomouc->Hradec Králové  0.097%  Olomouc->Ostrava  1.808%  Ostrava->Olomouc  0.033%  Olomouc->Zlín  0.530%  Zlín->Olomouc  0.434e-3 %  Brno->Ostrava  2.460%  Ostrava->Brno  1.427%  Karviná->Ostrava  0.697%  Ostrava->Karviná  4.122%  Opava->Ostrava  5.430%  Ostrava->Opava  6.346%  Ostrava->Pionier  1.887%  Pionier->Ostrava  1.543%  Hradec Králové->Pardubice  0.030%  Pardubice->Hradec Králové  0.086%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  0.238%  Plzeň->Praha  5.088%  Praha->Plzeň  6.201%  Plzeň->Ústí nad
Labem  7.042e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.264e-3 %  AMS-IX->Praha  14.106%  Praha->AMS-IX  0.605%  Brno->Praha  2.616%  Praha->Brno  5.405%  České Budějovice->Praha  2.026%  Praha->České Budějovice  2.153%  GÉANT2->Praha  6.856%  Praha->GÉANT2  6.453%  Hradec Králové->Praha  1.011%  Praha->Hradec Králové  2.562%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.429%  Praha->Pardubice  1.855%  Poděbrady->Praha  0.264%  Praha->Poděbrady  1.806%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.165%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.177%  Most->Ústí nad
Labem  4.050e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  3.268%  Ústí nad
Labem->Praha  0.612%  Brno->Zlín  1.343%  Zlín->Brno  0.554%  NIX.cz->Praha  2.251%  Praha->NIX.cz  0.888%  Praha->Public Internet  4.715%  Public Internet->Praha  12.571% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/08 00:00:00 - 2019/08/08 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/08 00:00:00 - 2019/08/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.4797432634463 % 3.480 %   10 bps 10.000 Gbps   347.97432634463 bps 347.974 Mbps 
Brno → ACONET  10.2190824254772 % 10.219 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02190824254772 bps 1.022 Gbps 
Brno → Lednice  3.63333248898213 % 3.633 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.3333248898213 bps 36.333 Mbps 
Lednice → Brno  7.05583247592445 % 7.056 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.5583247592445 bps 70.558 Mbps 
Brno → SANET  3.81062031807276 % 3.811 %   20 bps 20.000 Gbps   762.124063614551 bps 762.124 Mbps 
SANET → Brno  2.50509165001132 % 2.505 %   20 bps 20.000 Gbps   501.018330002265 bps 501.018 Mbps 
Brno → Vyškov  5.30734456224835 % 5.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.0734456224835 bps 53.073 Mbps 
Vyškov → Brno  0.804144385230493 % 0.804 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.04144385230493 bps 8.041 Mbps 
Jihlava → Brno  8.47721316847318 % 8.477 %   10 bps 10.000 Gbps   847.721316847318 bps 847.721 Mbps 
Brno → Jihlava  6.72430468647187 % 6.724 %   10 bps 10.000 Gbps   672.430468647187 bps 672.430 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.310658725377013 % 0.311 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.0658725377013 bps 31.066 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  1.20007255702796 % 1.200 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   120.007255702796 bps 120.007 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0303084606745447 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   303.084606745447 bps 303.085 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0140820223177558 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   140.820223177558 bps 140.820 Kbps 
Telč → Jihlava  0.392010760722629 % 0.392 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.92010760722629 bps 3.920 Mbps 
Jihlava → Telč  0.674349345143177 % 0.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.74349345143177 bps 6.743 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.37107293476485 % 1.371 %   20 bps 20.000 Gbps   274.21458695297 bps 274.215 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.399794805850511 % 0.400 %   20 bps 20.000 Gbps   79.9589611701021 bps 79.959 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.17031442812833 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.031442812833 bps 17.031 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.177280895052879 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7280895052879 bps 17.728 Kbps 
Cheb → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Cheb  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Děčín  0.720487782531646 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20487782531646 bps 7.205 Kbps 
Děčín → Most  0.322269189292403 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22269189292403 bps 3.223 Kbps 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Brno  1.25508713406402 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.017426812804 bps 251.017 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25520738533654 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.041477067308 bps 251.041 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0968856449463273 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   96.8856449463273 bps 96.886 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.40460991611219 % 0.405 %   100 bps 100.000 Gbps   404.60991611219 bps 404.610 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0325369424057929 % 0.033 %   20 bps 20.000 Gbps   6.50738848115858 bps 6.507 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.80782372527069 % 1.808 %   20 bps 20.000 Gbps   296.707841903989 bps 296.708 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.434419960672932 % 0.434 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.4419960672931 bps 43.442 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.529845397200038 % 0.530 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9845397200038 bps 52.985 Mbps 
Ostrava → Brno  1.42729148984013 % 1.427 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42729148984013 bps 1.427 Gbps 
Brno → Ostrava  2.4601338823148 % 2.460 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4601338823148 bps 2.460 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.69701950011917 % 0.697 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.9701950011917 bps 6.970 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.12204111657479 % 4.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.2204111657479 bps 41.220 Mbps 
Ostrava → Opava  6.34609722503052 % 6.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.4609722503052 bps 63.461 Mbps 
Opava → Ostrava  5.43024148648498 % 5.430 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.3024148648497 bps 54.302 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.88694836398927 % 1.887 %   10 bps 10.000 Gbps   188.694836398927 bps 188.695 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.5429847753281 % 1.543 %   10 bps 10.000 Gbps   154.29847753281 bps 154.298 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0301825675226545 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   3.01825675226545 bps 3.018 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.086118958696687 % 0.086 %   10 bps 10.000 Gbps   8.61189586966871 bps 8.612 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  7.04157292561539 % 7.042 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   704.157292561539 bps 704.157 Kbps 
Praha → Plzeň  6.20071193835552 % 6.201 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2401423876711 bps 1.240 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0159739284019729 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.59739284019729 bps 1.597 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.264279433115089 % 0.264 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.4279433115089 bps 26.428 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.237812614618258 % 0.238 %   10 bps 10.000 Gbps   23.7812614618258 bps 23.781 Mbps 
Plzeň → Praha  5.08825417158163 % 5.088 %   20 bps 20.000 Gbps   1.01765083431633 bps 1.018 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.604899054604568 % 0.605 %   10 bps 10.000 Gbps   60.4899054604568 bps 60.490 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.1063232025244 % 14.106 %   10 bps 10.000 Gbps   1.41063232025244 bps 1.411 Gbps 
Brno → Praha  2.61648128842344 % 2.616 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61648128842344 bps 2.616 Gbps 
Praha → Brno  5.40455675411297 % 5.405 %   100 bps 100.000 Gbps   5.40455675411297 bps 5.405 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.02600991992149 % 2.026 %   20 bps 20.000 Gbps   405.201983984298 bps 405.202 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.15329289624508 % 2.153 %   20 bps 20.000 Gbps   430.658579249016 bps 430.659 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.85614627945587 % 6.856 %   100 bps 100.000 Gbps   6.85614627945587 bps 6.856 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.45348625008331 % 6.453 %   100 bps 100.000 Gbps   6.45348625008332 bps 6.453 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.56216162206603 % 2.562 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56216162206603 bps 2.562 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.01114418069589 % 1.011 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01114418069589 bps 1.011 Gbps 
Liberec → Praha  0.157955779899635 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7955779899635 bps 15.796 Kbps 
Praha → Liberec  0.172285557575107 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2285557575107 bps 17.229 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.25099322867119 % 2.251 %   240 bps 240.000 Gbps   5.31117225391028 bps 5.311 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.888185396322435 % 0.888 %   240 bps 240.000 Gbps   2.09065896117419 bps 2.091 Gbps 
Praha → Pardubice  1.85469141538842 % 1.855 %   10 bps 10.000 Gbps   185.469141538842 bps 185.469 Mbps 
Pardubice → Praha  0.429054805716965 % 0.429 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9054805716965 bps 42.905 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.80605775773076 % 1.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0605775773076 bps 18.061 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.264072361404853 % 0.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64072361404853 bps 2.641 Mbps 
Public Internet → Praha  12.571479250446 % 12.571 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2571479250446 bps 1.257 Gbps 
Praha → Public Internet  4.71454033798622 % 4.715 %   10 bps 10.000 Gbps   471.454033798622 bps 471.454 Mbps 
Brno → Zlín  1.34277426807061 % 1.343 %   10 bps 10.000 Gbps   134.277426807061 bps 134.277 Mbps 
Zlín → Brno  0.553525375903497 % 0.554 %   10 bps 10.000 Gbps   55.3525375903497 bps 55.353 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.17673790889434 % 2.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7673790889434 bps 21.767 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.611800715256819 % 0.612 %   10 bps 10.000 Gbps   61.1800715256819 bps 61.180 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.04989697719934 % 4.050 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.4989697719935 bps 40.499 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0190988884641591 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   190.988884641591 bps 190.989 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.165405981013501 % 0.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.65405981013501 bps 1.654 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.26784911106004 % 3.268 %   10 bps 10.000 Gbps   326.784911106004 bps 326.785 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.66673157341758 % 0.667 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.6673157341758 bps 6.667 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0154578744082931 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54578744082931 bps 1.546 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.63720906964966 % 0.637 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.3720906964966 bps 6.372 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.135368054809895 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35368054809895 bps 1.354 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0959690678440059 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.59690678440059 bps 9.597 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149769238223069 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9769238223069 bps 14.977 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162964505366748 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2964505366748 bps 16.296 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.149039702707141 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49039702707141 bps 1.490 Mbps 
Summary  empty NA   2.08404 bps 2.084 Tbps   49.4556133374842 bps 49.456 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Aug 9 00:05:33 2019