CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/8/9

Average load for period: 2019/08/09 00:00:00 - 2019/08/09 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/09 00:00:00 - 2019/08/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/8/9
ACONET->Brno  2.895%  Brno->ACONET  9.139%  Brno->Lednice  3.074%  Lednice->Brno  7.003%  Brno->SANET  3.384%  SANET->Brno  1.776%  Brno->Vyškov  4.007%  Vyškov->Brno  0.564%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.501%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.155%  České Budějovice->Plzeň  0.033%  Plzeň->České Budějovice  0.016%  České Budějovice->Tábor  0.656%  Tábor->České Budějovice  0.085%  Brno->Jihlava  8.976%  Jihlava->Brno  12.705%  České Budějovice->Jihlava  0.228e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.230e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.051%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.014%  Jihlava->Telč  0.737%  Telč->Jihlava  0.290%  Hradec Králové->Liberec  1.192%  Liberec->Hradec Králové  0.443%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.175e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.170e-3 %  Cheb->Most : DOWN Most->Cheb : DOWN Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.257e-3 %  Olomouc->Brno  1.257e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.343%  Olomouc->Hradec Králové  0.090%  Olomouc->Ostrava  1.599%  Ostrava->Olomouc  0.017%  Olomouc->Zlín  0.414%  Zlín->Olomouc  0.281e-3 %  Brno->Ostrava  3.691%  Ostrava->Brno  1.986%  Karviná->Ostrava  0.848%  Ostrava->Karviná  4.359%  Opava->Ostrava  5.812%  Ostrava->Opava  4.721%  Ostrava->Pionier  1.471%  Pionier->Ostrava  1.746%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.060%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.222%  Plzeň->Praha  3.739%  Praha->Plzeň  5.041%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.520e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.244e-3 %  AMS-IX->Praha  12.774%  Praha->AMS-IX  0.543%  Brno->Praha  2.221%  Praha->Brno  4.210%  České Budějovice->Praha  0.794%  Praha->České Budějovice  1.401%  GÉANT2->Praha  5.443%  Praha->GÉANT2  7.109%  Hradec Králové->Praha  0.753%  Praha->Hradec Králové  2.173%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.380%  Praha->Pardubice  1.408%  Poděbrady->Praha  0.675%  Praha->Poděbrady  1.959%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.115%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.402%  Most->Ústí nad
Labem  3.616e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.014%  Praha->Ústí nad
Labem  2.907%  Ústí nad
Labem->Praha  0.802%  Brno->Zlín  1.234%  Zlín->Brno  0.558%  NIX.cz->Praha  1.921%  Praha->NIX.cz  0.838%  Praha->Public Internet  5.615%  Public Internet->Praha  10.413% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/09 00:00:00 - 2019/08/09 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/09 00:00:00 - 2019/08/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.89461384498283 % 2.895 %   10 bps 10.000 Gbps   289.461384498283 bps 289.461 Mbps 
Brno → ACONET  9.13866387189467 % 9.139 %   10 bps 10.000 Gbps   913.866387189467 bps 913.866 Mbps 
Lednice → Brno  7.00334772874855 % 7.003 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.0334772874855 bps 70.033 Mbps 
Brno → Lednice  3.07442759164713 % 3.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.7442759164713 bps 30.744 Mbps 
SANET → Brno  1.77557304337956 % 1.776 %   20 bps 20.000 Gbps   355.114608675911 bps 355.115 Mbps 
Brno → SANET  3.38417060467682 % 3.384 %   20 bps 20.000 Gbps   676.834120935363 bps 676.834 Mbps 
Vyškov → Brno  0.563809130496636 % 0.564 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.63809130496636 bps 5.638 Mbps 
Brno → Vyškov  4.00674164744234 % 4.007 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.0674164744234 bps 40.067 Mbps 
Brno → Jihlava  8.97585984147876 % 8.976 %   10 bps 10.000 Gbps   897.585984147877 bps 897.586 Mbps 
Jihlava → Brno  12.7045809466704 % 12.705 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27045809466704 bps 1.270 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.229579220070406 % 0.230 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9579220070406 bps 22.958 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.227945194229113 % 0.228 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.7945194229113 bps 22.795 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0138693716916226 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   138.693716916226 bps 138.694 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.051072289653472 % 0.051 %   1000 bps 1000.000 Mbps   510.72289653472 bps 510.723 Kbps 
Jihlava → Telč  0.736989588190262 % 0.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.36989588190262 bps 7.370 Mbps 
Telč → Jihlava  0.289694905956589 % 0.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.89694905956589 bps 2.897 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.44260690178069 % 0.443 %   20 bps 20.000 Gbps   88.521380356138 bps 88.521 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.19165058219101 % 1.192 %   20 bps 20.000 Gbps   238.330116438203 bps 238.330 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.175368624234987 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5368624234987 bps 17.537 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.170265966925583 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0265966925583 bps 17.027 Kbps 
Most → Cheb  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Cheb → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Děčín → Most  0.32232430988253 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22324309882531 bps 3.223 Kbps 
Most → Děčín  0.720403004741307 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20403004741307 bps 7.204 Kbps 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Brno  1.25718670871867 % 1.257 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.437341743734 bps 251.437 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25739239668941 % 1.257 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.478479337881 bps 251.478 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0898945131179229 % 0.090 %   100 bps 100.000 Gbps   89.8945131179229 bps 89.895 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.343065766052677 % 0.343 %   100 bps 100.000 Gbps   343.065766052677 bps 343.066 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.59906008847993 % 1.599 %   20 bps 20.000 Gbps   257.97915633815 bps 257.979 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0165439540290789 % 0.017 %   20 bps 20.000 Gbps   3.30879080581577 bps 3.309 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.280594599826177 % 0.281 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.0594599826177 bps 28.059 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.414436601494155 % 0.414 %   10 bps 10.000 Gbps   41.4436601494155 bps 41.444 Mbps 
Ostrava → Brno  1.98568072511822 % 1.986 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98568072511822 bps 1.986 Gbps 
Brno → Ostrava  3.69109000447081 % 3.691 %   100 bps 100.000 Gbps   3.69109000447081 bps 3.691 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.35931708288552 % 4.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.5931708288552 bps 43.593 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.848053799590075 % 0.848 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.48053799590075 bps 8.481 Mbps 
Opava → Ostrava  5.81236593513967 % 5.812 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.1236593513967 bps 58.124 Mbps 
Ostrava → Opava  4.72132937027189 % 4.721 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.2132937027188 bps 47.213 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.74569896740936 % 1.746 %   10 bps 10.000 Gbps   174.569896740936 bps 174.570 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.47125676561525 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.125676561525 bps 147.126 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0595396112749648 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   5.95396112749648 bps 5.954 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0233122909388968 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.33122909388968 bps 2.331 Mbps 
Praha → Plzeň  5.04112870306462 % 5.041 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00822574061292 bps 1.008 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0150496883740683 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.50496883740683 bps 1.505 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.244016966359867 % 0.244 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.4016966359867 bps 24.402 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.520101882796237 % 0.520 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.0101882796237 bps 52.010 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.222404113472641 % 0.222 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2404113472641 bps 22.240 Mbps 
Plzeň → Praha  3.73913426687406 % 3.739 %   20 bps 20.000 Gbps   747.826853374812 bps 747.827 Mbps 
AMS-IX → Praha  12.7736515086726 % 12.774 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27736515086726 bps 1.277 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.542655776269437 % 0.543 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2655776269437 bps 54.266 Mbps 
Brno → Praha  2.22058744046992 % 2.221 %   100 bps 100.000 Gbps   2.22058744046992 bps 2.221 Gbps 
Praha → Brno  4.21047326239472 % 4.210 %   100 bps 100.000 Gbps   4.21047326239472 bps 4.210 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.40110272367611 % 1.401 %   20 bps 20.000 Gbps   280.220544735223 bps 280.221 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.793723460080908 % 0.794 %   20 bps 20.000 Gbps   158.744692016182 bps 158.745 Mbps 
Praha → GÉANT2  7.10945139362966 % 7.109 %   100 bps 100.000 Gbps   7.10945139362967 bps 7.109 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.44263127751984 % 5.443 %   100 bps 100.000 Gbps   5.44263127751984 bps 5.443 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.17308917945131 % 2.173 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17308917945131 bps 2.173 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.752731627393599 % 0.753 %   100 bps 100.000 Gbps   752.731627393599 bps 752.732 Mbps 
Praha → Liberec  0.172564779489102 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2564779489102 bps 17.256 Kbps 
Liberec → Praha  0.158229589886376 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8229589886376 bps 15.823 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.838195294177464 % 0.838 %   240 bps 240.000 Gbps   2.01166870602591 bps 2.012 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.92132153220396 % 1.921 %   240 bps 240.000 Gbps   4.61117167728951 bps 4.611 Gbps 
Praha → Pardubice  1.4078182012678 % 1.408 %   10 bps 10.000 Gbps   140.78182012678 bps 140.782 Mbps 
Pardubice → Praha  0.380499920027256 % 0.380 %   10 bps 10.000 Gbps   38.0499920027256 bps 38.050 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.67540125750081 % 0.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.7540125750081 bps 6.754 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.95883401303206 % 1.959 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.5883401303206 bps 19.588 Mbps 
Praha → Public Internet  5.61505877575596 % 5.615 %   10 bps 10.000 Gbps   561.505877575596 bps 561.506 Mbps 
Public Internet → Praha  10.4129843340497 % 10.413 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04129843340497 bps 1.041 Gbps 
Zlín → Brno  0.558170787007877 % 0.558 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8170787007877 bps 55.817 Mbps 
Brno → Zlín  1.2343159979744 % 1.234 %   10 bps 10.000 Gbps   123.43159979744 bps 123.432 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.401917684969836 % 0.402 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.01917684969836 bps 4.019 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.802124147952964 % 0.802 %   10 bps 10.000 Gbps   80.2124147952965 bps 80.212 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0139174220551371 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   139.174220551371 bps 139.174 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.114991893703453 % 0.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14991893703453 bps 1.150 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.61585850064634 % 3.616 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.1585850064634 bps 36.159 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.90725568230773 % 2.907 %   10 bps 10.000 Gbps   290.725568230773 bps 290.726 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0159661661745034 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.59661661745034 bps 1.597 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0325186938862628 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.25186938862628 bps 3.252 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.084856242655377 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   848.562426553769 bps 848.562 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162974393037531 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2974393037531 bps 16.297 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.656176064914035 % 0.656 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.56176064914036 bps 6.562 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.155145037910812 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55145037910812 bps 1.551 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.501453175306179 % 0.501 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.01453175306179 bps 5.015 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149761814554858 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9761814554858 bps 14.976 Kbps 
Summary  empty NA   2.08404 bps 2.084 Tbps   46.2527209850381 bps 46.253 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Aug 10 00:05:16 2019