CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/8/10

Average load for period: 2019/08/10 00:00:00 - 2019/08/10 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/10 00:00:00 - 2019/08/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/8/10
ACONET->Brno  1.528%  Brno->ACONET  6.671%  Brno->Lednice  2.870%  Lednice->Brno  7.278%  Brno->SANET  1.993%  SANET->Brno  1.367%  Brno->Vyškov  0.949%  Vyškov->Brno  0.486%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.853%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.095%  České Budějovice->Plzeň  0.075%  Plzeň->České Budějovice  0.012%  České Budějovice->Tábor  0.260%  Tábor->České Budějovice  0.054%  Brno->Jihlava  5.715%  Jihlava->Brno  2.814%  České Budějovice->Jihlava  0.132e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.798e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.023%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.128%  Telč->Jihlava  0.093%  Hradec Králové->Liberec  0.932%  Liberec->Hradec Králové  0.331%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.155e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.154e-3 %  Cheb->Most : DOWN Most->Cheb : DOWN Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.255e-3 %  Olomouc->Brno  1.255e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.216%  Olomouc->Hradec Králové  0.068%  Olomouc->Ostrava  1.479%  Ostrava->Olomouc  8.848e-3 %  Olomouc->Zlín  0.280%  Zlín->Olomouc  0.182e-3 %  Brno->Ostrava  2.633%  Ostrava->Brno  1.908%  Karviná->Ostrava  0.840%  Ostrava->Karviná  4.887%  Opava->Ostrava  3.287%  Ostrava->Opava  2.314%  Ostrava->Pionier  0.677%  Pionier->Ostrava  1.347%  Hradec Králové->Pardubice  0.013%  Pardubice->Hradec Králové  0.050%  Cheb->Plzeň  0.012%  Plzeň->Cheb  0.192%  Plzeň->Praha  2.463%  Praha->Plzeň  3.535%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.230e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.194e-3 %  AMS-IX->Praha  12.607%  Praha->AMS-IX  0.809%  Brno->Praha  2.312%  Praha->Brno  3.389%  České Budějovice->Praha  0.918%  Praha->České Budějovice  0.848%  GÉANT2->Praha  4.518%  Praha->GÉANT2  5.780%  Hradec Králové->Praha  0.498%  Praha->Hradec Králové  1.586%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.171e-3 %  Pardubice->Praha  0.299%  Praha->Pardubice  0.804%  Poděbrady->Praha  0.575%  Praha->Poděbrady  2.554%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.125%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.405%  Most->Ústí nad
Labem  3.829e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.669e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  1.684%  Ústí nad
Labem->Praha  0.999%  Brno->Zlín  0.694%  Zlín->Brno  0.436%  NIX.cz->Praha  1.228%  Praha->NIX.cz  0.653%  Praha->Public Internet  4.135%  Public Internet->Praha  6.999% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/10 00:00:00 - 2019/08/10 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/10 00:00:00 - 2019/08/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.67127684081025 % 6.671 %   10 bps 10.000 Gbps   667.127684081025 bps 667.128 Mbps 
ACONET → Brno  1.52802688080273 % 1.528 %   10 bps 10.000 Gbps   152.802688080273 bps 152.803 Mbps 
Brno → Lednice  2.86969692188616 % 2.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.6969692188615 bps 28.697 Mbps 
Lednice → Brno  7.2776388602795 % 7.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.776388602795 bps 72.776 Mbps 
Brno → SANET  1.99258602923416 % 1.993 %   20 bps 20.000 Gbps   398.517205846833 bps 398.517 Mbps 
SANET → Brno  1.36720734705887 % 1.367 %   20 bps 20.000 Gbps   273.441469411773 bps 273.441 Mbps 
Brno → Vyškov  0.949125124610954 % 0.949 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.49125124610955 bps 9.491 Mbps 
Vyškov → Brno  0.485984113236541 % 0.486 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.85984113236541 bps 4.860 Mbps 
Brno → Jihlava  5.71516845578024 % 5.715 %   10 bps 10.000 Gbps   571.509858626099 bps 571.510 Mbps 
Jihlava → Brno  2.81441847449914 % 2.814 %   10 bps 10.000 Gbps   281.439155935917 bps 281.439 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.797891818580597 % 0.798 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   79.7891818580597 bps 79.789 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.131714460940535 % 0.132 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   13.1714460940535 bps 13.171 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0167549786877964 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.549786877964 bps 167.550 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0229354622157337 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   229.354622157337 bps 229.355 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0933795420303605 % 0.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   933.795420303604 bps 933.795 Kbps 
Jihlava → Telč  0.127639020279141 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27639020279141 bps 1.276 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.931766825242514 % 0.932 %   20 bps 20.000 Gbps   186.353365048503 bps 186.353 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.331206886027527 % 0.331 %   20 bps 20.000 Gbps   66.2413772055053 bps 66.241 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.154700886303146 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4700886303146 bps 15.470 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.15363593882787 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.363593882787 bps 15.364 Kbps 
Cheb → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Cheb  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Děčín → Most  0.322130771682184 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22130771682184 bps 3.221 Kbps 
Most → Děčín  0.720566554556001 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20566554556001 bps 7.206 Kbps 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Brno  1.2547707760208 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.95415520416 bps 250.954 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25478527123954 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.957054247908 bps 250.957 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0683165592265162 % 0.068 %   100 bps 100.000 Gbps   68.3165592265162 bps 68.317 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.215581498048745 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   215.581498048745 bps 215.581 Mbps 
Ostrava → Olomouc  8.84823197412292 % 8.848 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.76964639482459 bps 1.770 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.47926435242324 % 1.479 %   20 bps 20.000 Gbps   268.489031432845 bps 268.489 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.181503184617194 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1503184617194 bps 18.150 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.279833095843706 % 0.280 %   10 bps 10.000 Gbps   27.9833095843706 bps 27.983 Mbps 
Brno → Ostrava  2.63318935343634 % 2.633 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63318935343634 bps 2.633 Gbps 
Ostrava → Brno  1.9078126357685 % 1.908 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9078126357685 bps 1.908 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.840445403190029 % 0.840 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.40445403190029 bps 8.404 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.88650420762148 % 4.887 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.8650420762148 bps 48.865 Mbps 
Ostrava → Opava  2.3137581865008 % 2.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.137581865008 bps 23.138 Mbps 
Opava → Ostrava  3.28713059938905 % 3.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.8713059938906 bps 32.871 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.676667091297787 % 0.677 %   10 bps 10.000 Gbps   67.6667091297787 bps 67.667 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.34710840408606 % 1.347 %   10 bps 10.000 Gbps   134.710840408606 bps 134.711 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0504977476864704 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   5.04977476864704 bps 5.050 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0129142964748617 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29142964748617 bps 1.291 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.229654982311254 % 0.230 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9654982311255 bps 22.965 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.191807367309332 % 0.192 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1807367309332 bps 19.181 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0115396991468533 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.15396991468533 bps 1.154 Mbps 
Praha → Plzeň  3.53528882224452 % 3.535 %   20 bps 20.000 Gbps   707.057764448904 bps 707.058 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.19393698842879 % 0.194 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.393698842879 bps 19.394 Kbps 
Plzeň → Praha  2.46331274322116 % 2.463 %   20 bps 20.000 Gbps   492.662548644233 bps 492.663 Mbps 
AMS-IX → Praha  12.6071008518698 % 12.607 %   10 bps 10.000 Gbps   1.26071008518698 bps 1.261 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.808763584267682 % 0.809 %   10 bps 10.000 Gbps   80.8763584267682 bps 80.876 Mbps 
Brno → Praha  2.31222012357463 % 2.312 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31222012357463 bps 2.312 Gbps 
Praha → Brno  3.38883643189884 % 3.389 %   100 bps 100.000 Gbps   3.38883643189884 bps 3.389 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.847829772950036 % 0.848 %   20 bps 20.000 Gbps   169.565954590007 bps 169.566 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.918248064382662 % 0.918 %   20 bps 20.000 Gbps   183.649612876532 bps 183.650 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.78015542521232 % 5.780 %   100 bps 100.000 Gbps   5.78015526718675 bps 5.780 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.51846389376347 % 4.518 %   100 bps 100.000 Gbps   4.51846312372651 bps 4.518 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.497580882759893 % 0.498 %   100 bps 100.000 Gbps   497.580882759893 bps 497.581 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.5855072868011 % 1.586 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5855072868011 bps 1.586 Gbps 
Liberec → Praha  0.158265228303908 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8265228303908 bps 15.827 Kbps 
Praha → Liberec  0.171141127268253 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1141127268253 bps 17.114 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.22762577921249 % 1.228 %   240 bps 240.000 Gbps   2.94630187010999 bps 2.946 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.653246737988498 % 0.653 %   240 bps 240.000 Gbps   1.56779217117239 bps 1.568 Gbps 
Praha → Pardubice  0.803873330972797 % 0.804 %   10 bps 10.000 Gbps   80.3873330972798 bps 80.387 Mbps 
Pardubice → Praha  0.298934944735912 % 0.299 %   10 bps 10.000 Gbps   29.8934944735912 bps 29.893 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.575478671204969 % 0.575 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.75478671204969 bps 5.755 Mbps 
Praha → Poděbrady  2.55355119091545 % 2.554 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5355119091546 bps 25.536 Mbps 
Praha → Public Internet  4.13506024078496 % 4.135 %   10 bps 10.000 Gbps   413.506024078496 bps 413.506 Mbps 
Public Internet → Praha  6.99947282842339 % 6.999 %   10 bps 10.000 Gbps   699.947282842338 bps 699.947 Mbps 
Brno → Zlín  0.693822310730746 % 0.694 %   10 bps 10.000 Gbps   69.3822310730746 bps 69.382 Mbps 
Zlín → Brno  0.435735723533144 % 0.436 %   10 bps 10.000 Gbps   43.5735723533144 bps 43.574 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.68412522933705 % 1.684 %   10 bps 10.000 Gbps   168.412522933705 bps 168.413 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.82935288770949 % 3.829 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.293528877095 bps 38.294 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.405343594899626 % 0.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05343594899626 bps 4.053 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.66946570663864 % 1.669 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6946570663864 bps 16.695 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.998758497818521 % 0.999 %   10 bps 10.000 Gbps   99.8758497818521 bps 99.876 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.124683759056841 % 0.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24683759056841 bps 1.247 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0120649043384405 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20649043384405 bps 1.206 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.853240764180135 % 0.853 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.53240764180135 bps 8.532 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0754989507616597 % 0.075 %   10 bps 10.000 Gbps   7.54989507616597 bps 7.550 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.260366526313398 % 0.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60366526313398 bps 2.604 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0537195404109795 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   537.195404109795 bps 537.195 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0950752144275579 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   950.752144275579 bps 950.752 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162926508605027 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2926508605027 bps 16.293 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149724049836601 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9724049836601 bps 14.972 Kbps 
Summary  empty NA   2.08404 bps 2.084 Tbps   35.3364828289748 bps 35.336 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Aug 11 00:04:55 2019