CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/8/11

Average load for period: 2019/08/11 00:00:00 - 2019/08/11 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/11 00:00:00 - 2019/08/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/8/11
ACONET->Brno  1.361%  Brno->ACONET  7.745%  Brno->Lednice  1.401%  Lednice->Brno  6.293%  Brno->SANET  2.468%  SANET->Brno  1.292%  Brno->Vyškov  1.048%  Vyškov->Brno  0.553%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.331%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.040%  České Budějovice->Plzeň  0.033%  Plzeň->České Budějovice  5.106e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.190%  Tábor->České Budějovice  0.050%  Brno->Jihlava  12.963%  Jihlava->Brno  2.285%  České Budějovice->Jihlava  0.139e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.105e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.310%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.012%  Jihlava->Telč  0.046%  Telč->Jihlava  0.104%  Hradec Králové->Liberec  0.941%  Liberec->Hradec Králové  0.278%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.155e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.154e-3 %  Cheb->Most : DOWN Most->Cheb : DOWN Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.254e-3 %  Olomouc->Brno  1.254e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.208%  Olomouc->Hradec Králové  0.057%  Olomouc->Ostrava  3.106%  Ostrava->Olomouc  0.016%  Olomouc->Zlín  0.246%  Zlín->Olomouc  0.241e-3 %  Brno->Ostrava  1.682%  Ostrava->Brno  2.830%  Karviná->Ostrava  0.683%  Ostrava->Karviná  4.014%  Opava->Ostrava  4.862%  Ostrava->Opava  2.903%  Ostrava->Pionier  0.899%  Pionier->Ostrava  1.130%  Hradec Králové->Pardubice  0.016%  Pardubice->Hradec Králové  0.054%  Cheb->Plzeň  0.010%  Plzeň->Cheb  0.339%  Plzeň->Praha  3.384%  Praha->Plzeň  2.649%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.286e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.764e-3 %  AMS-IX->Praha  11.871%  Praha->AMS-IX  0.375%  Brno->Praha  1.801%  Praha->Brno  3.137%  České Budějovice->Praha  0.834%  Praha->České Budějovice  0.876%  GÉANT2->Praha  3.678%  Praha->GÉANT2  4.856%  Hradec Králové->Praha  0.476%  Praha->Hradec Králové  1.777%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.278%  Praha->Pardubice  0.692%  Poděbrady->Praha  0.413%  Praha->Poděbrady  1.595%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.088%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.486%  Most->Ústí nad
Labem  2.627e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.697e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  1.556%  Ústí nad
Labem->Praha  0.503%  Brno->Zlín  0.630%  Zlín->Brno  0.450%  NIX.cz->Praha  1.295%  Praha->NIX.cz  0.662%  Praha->Public Internet  4.082%  Public Internet->Praha  7.006% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/11 00:00:00 - 2019/08/11 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/11 00:00:00 - 2019/08/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.36073898328869 % 1.361 %   10 bps 10.000 Gbps   136.073898328869 bps 136.074 Mbps 
Brno → ACONET  7.74520428477317 % 7.745 %   10 bps 10.000 Gbps   774.520428477317 bps 774.520 Mbps 
Brno → Lednice  1.4014801440359 % 1.401 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.014801440359 bps 14.015 Mbps 
Lednice → Brno  6.29306803514761 % 6.293 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.9306803514761 bps 62.931 Mbps 
SANET → Brno  1.29235099536238 % 1.292 %   20 bps 20.000 Gbps   258.470199072475 bps 258.470 Mbps 
Brno → SANET  2.46756738719831 % 2.468 %   20 bps 20.000 Gbps   493.513477439663 bps 493.513 Mbps 
Brno → Vyškov  1.04763188187357 % 1.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4763188187357 bps 10.476 Mbps 
Vyškov → Brno  0.552650881792354 % 0.553 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.52650881792354 bps 5.527 Mbps 
Jihlava → Brno  2.28451089399371 % 2.285 %   10 bps 10.000 Gbps   228.451089399371 bps 228.451 Mbps 
Brno → Jihlava  12.9626299122865 % 12.963 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29626299122865 bps 1.296 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.139334680539643 % 0.139 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   13.9334680539643 bps 13.933 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.105376559574528 % 0.105 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.5376559574528 bps 10.538 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0120738917770229 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   120.73891777023 bps 120.739 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.309525551220862 % 0.310 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.09525551220862 bps 3.095 Mbps 
Telč → Jihlava  0.103807343615982 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03807343615982 bps 1.038 Mbps 
Jihlava → Telč  0.045881739075709 % 0.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   458.817390757091 bps 458.817 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  0.940578417348872 % 0.941 %   20 bps 20.000 Gbps   188.115683469774 bps 188.116 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.278109730366197 % 0.278 %   20 bps 20.000 Gbps   55.6219460732394 bps 55.622 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.155098530374628 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5098530374628 bps 15.510 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.153605404970071 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3605404970072 bps 15.361 Kbps 
Cheb → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Cheb  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Děčín  0.720653396788977 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20653396788977 bps 7.207 Kbps 
Děčín → Most  0.322101071588118 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22101071588118 bps 3.221 Kbps 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Brno  1.25422225646895 % 1.254 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.84445129379 bps 250.844 Kbps 
Brno → Olomouc  1.2543580576514 % 1.254 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.871611530281 bps 250.872 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.20827451233432 % 0.208 %   100 bps 100.000 Gbps   208.27451233432 bps 208.275 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0573874245784959 % 0.057 %   100 bps 100.000 Gbps   57.3874245784959 bps 57.387 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0158778553280328 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.13871119069275 bps 3.139 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.10573809770165 % 3.106 %   20 bps 20.000 Gbps   546.967153458981 bps 546.967 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.240991440240606 % 0.241 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.0991440240606 bps 24.099 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.246387028698989 % 0.246 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6387028698989 bps 24.639 Mbps 
Ostrava → Brno  2.83043034799856 % 2.830 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83043034799856 bps 2.830 Gbps 
Brno → Ostrava  1.6823023844165 % 1.682 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6823023844165 bps 1.682 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.01360702748153 % 4.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.1360702748153 bps 40.136 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.682779677184542 % 0.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.82779677184542 bps 6.828 Mbps 
Ostrava → Opava  2.9029681860894 % 2.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.029681860894 bps 29.030 Mbps 
Opava → Ostrava  4.86218651419416 % 4.862 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.6218651419416 bps 48.622 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.1298123473962 % 1.130 %   10 bps 10.000 Gbps   112.98123473962 bps 112.981 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.898808852398563 % 0.899 %   10 bps 10.000 Gbps   89.8808852398563 bps 89.881 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0155259471947385 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55259471947385 bps 1.553 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0542664384387553 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.42664384387553 bps 5.427 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.285738382052018 % 0.286 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5738382052018 bps 28.574 Kbps 
Plzeň → Praha  3.38427024860905 % 3.384 %   20 bps 20.000 Gbps   676.85404972181 bps 676.854 Mbps 
Praha → Plzeň  2.64936159324919 % 2.649 %   20 bps 20.000 Gbps   529.872318649838 bps 529.872 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.76364028399294 % 0.764 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   76.3640283992941 bps 76.364 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.339071122452118 % 0.339 %   10 bps 10.000 Gbps   33.9071122452118 bps 33.907 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0100374545589343 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00374545589343 bps 1.004 Mbps 
AMS-IX → Praha  11.8709746629966 % 11.871 %   10 bps 10.000 Gbps   1.18709746629966 bps 1.187 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.375271817573811 % 0.375 %   10 bps 10.000 Gbps   37.5271817573811 bps 37.527 Mbps 
Praha → Brno  3.13730909431064 % 3.137 %   100 bps 100.000 Gbps   3.13730909431064 bps 3.137 Gbps 
Brno → Praha  1.80063570625478 % 1.801 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80063570625477 bps 1.801 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.834380874759526 % 0.834 %   20 bps 20.000 Gbps   166.876174951905 bps 166.876 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.875785043727588 % 0.876 %   20 bps 20.000 Gbps   175.157008745518 bps 175.157 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.85586266421862 % 4.856 %   100 bps 100.000 Gbps   4.85586099052679 bps 4.856 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.67757786372122 % 3.678 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67757399295101 bps 3.678 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.476145566988799 % 0.476 %   100 bps 100.000 Gbps   476.145566988799 bps 476.146 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.77672468579005 % 1.777 %   100 bps 100.000 Gbps   1.77672468579005 bps 1.777 Gbps 
Praha → Liberec  0.172845776009997 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2845776009997 bps 17.285 Kbps 
Liberec → Praha  0.15823699702412 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.823699702412 bps 15.824 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.29469095425051 % 1.295 %   240 bps 240.000 Gbps   3.10725829020123 bps 3.107 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.661712359942895 % 0.662 %   240 bps 240.000 Gbps   1.58810966386295 bps 1.588 Gbps 
Praha → Pardubice  0.691966199547861 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.1966199547861 bps 69.197 Mbps 
Pardubice → Praha  0.277688712296605 % 0.278 %   10 bps 10.000 Gbps   27.7688712296605 bps 27.769 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.412528351508379 % 0.413 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12528351508379 bps 4.125 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.59460918836534 % 1.595 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.9460918836534 bps 15.946 Mbps 
Public Internet → Praha  7.0062518317144 % 7.006 %   10 bps 10.000 Gbps   700.625183171441 bps 700.625 Mbps 
Praha → Public Internet  4.0823422307653 % 4.082 %   10 bps 10.000 Gbps   408.23422307653 bps 408.234 Mbps 
Brno → Zlín  0.629963954704208 % 0.630 %   10 bps 10.000 Gbps   62.9963954704208 bps 62.996 Mbps 
Zlín → Brno  0.450254639741958 % 0.450 %   10 bps 10.000 Gbps   45.0254639741958 bps 45.025 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.62715442613425 % 2.627 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.2715442613425 bps 26.272 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.486414623109654 % 0.486 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.86414623109654 bps 4.864 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.69698649889239 % 4.697 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.9698649889239 bps 46.970 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.55602080455462 % 1.556 %   10 bps 10.000 Gbps   155.602080455462 bps 155.602 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0878473886394032 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   878.473886394032 bps 878.474 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.502606114281134 % 0.503 %   10 bps 10.000 Gbps   50.2606114281134 bps 50.261 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0399538042320897 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   399.538042320897 bps 399.538 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  5.10565135720785 % 5.106 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   510.565135720785 bps 510.565 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.330539308910499 % 0.331 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.30539308910499 bps 3.305 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.190045237498327 % 0.190 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.90045237498327 bps 1.900 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149735432512865 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9735432512865 bps 14.974 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0496290808395149 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   496.290808395149 bps 496.291 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162967753645491 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2967753645491 bps 16.297 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0331339954210308 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.31339954210308 bps 3.313 Mbps 
Summary  empty NA   2.08404 bps 2.084 Tbps   34.0004831917383 bps 34.000 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 12 00:05:26 2019