CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/8/12

Average load for period: 2019/08/12 00:00:00 - 2019/08/12 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/12 00:00:00 - 2019/08/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/8/12
ACONET->Brno  2.503%  Brno->ACONET  10.488%  Brno->Lednice  1.772%  Lednice->Brno  6.760%  Brno->SANET  4.075%  SANET->Brno  2.066%  Brno->Vyškov  6.088%  Vyškov->Brno  0.784%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.282%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  5.138%  České Budějovice->Plzeň  0.022%  Plzeň->České Budějovice  9.576e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.454%  Tábor->České Budějovice  0.107%  Brno->Jihlava  8.254%  Jihlava->Brno  2.704%  České Budějovice->Jihlava  0.224e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.214e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.026%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.014%  Jihlava->Telč  0.425%  Telč->Jihlava  0.143%  Hradec Králové->Liberec  1.487%  Liberec->Hradec Králové  0.377%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.173e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.179e-3 %  Cheb->Most : DOWN Most->Cheb : DOWN Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.253e-3 %  Olomouc->Brno  1.253e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.407%  Olomouc->Hradec Králové  0.136%  Olomouc->Ostrava  2.708%  Ostrava->Olomouc  0.030%  Olomouc->Zlín  0.513%  Zlín->Olomouc  0.355e-3 %  Brno->Ostrava  2.102%  Ostrava->Brno  2.327%  Karviná->Ostrava  0.781%  Ostrava->Karviná  4.403%  Opava->Ostrava  4.552%  Ostrava->Opava  5.746%  Ostrava->Pionier  1.700%  Pionier->Ostrava  1.939%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.067%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  0.230%  Plzeň->Praha  4.663%  Praha->Plzeň  4.647%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.865e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  4.148e-3 %  AMS-IX->Praha  14.610%  Praha->AMS-IX  0.543%  Brno->Praha  2.551%  Praha->Brno  5.232%  České Budějovice->Praha  1.181%  Praha->České Budějovice  1.846%  GÉANT2->Praha  5.368%  Praha->GÉANT2  7.360%  Hradec Králové->Praha  0.757%  Praha->Hradec Králové  2.631%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.428%  Praha->Pardubice  2.110%  Poděbrady->Praha  0.545%  Praha->Poděbrady  1.818%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.126%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.740%  Most->Ústí nad
Labem  6.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.044%  Praha->Ústí nad
Labem  3.018%  Ústí nad
Labem->Praha  0.603%  Brno->Zlín  1.364%  Zlín->Brno  0.548%  NIX.cz->Praha  2.503%  Praha->NIX.cz  1.045%  Praha->Public Internet  4.469%  Public Internet->Praha  12.865% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/12 00:00:00 - 2019/08/12 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/12 00:00:00 - 2019/08/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.50314698641911 % 2.503 %   10 bps 10.000 Gbps   250.314698641911 bps 250.315 Mbps 
Brno → ACONET  10.4875126790161 % 10.488 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04875126790161 bps 1.049 Gbps 
Brno → Lednice  1.77214724838633 % 1.772 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7214724838633 bps 17.721 Mbps 
Lednice → Brno  6.7595280157958 % 6.760 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.595280157958 bps 67.595 Mbps 
SANET → Brno  2.06587239458807 % 2.066 %   20 bps 20.000 Gbps   413.174478917615 bps 413.174 Mbps 
Brno → SANET  4.07458344194417 % 4.075 %   20 bps 20.000 Gbps   814.916688388834 bps 814.917 Mbps 
Vyškov → Brno  0.783639374838547 % 0.784 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.83639374838547 bps 7.836 Mbps 
Brno → Vyškov  6.08762173741699 % 6.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.8762173741698 bps 60.876 Mbps 
Jihlava → Brno  2.70369551156274 % 2.704 %   10 bps 10.000 Gbps   270.369551156274 bps 270.370 Mbps 
Brno → Jihlava  8.25363723563905 % 8.254 %   10 bps 10.000 Gbps   825.363723563905 bps 825.364 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.214181604847296 % 0.214 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4181604847296 bps 21.418 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.223552855749069 % 0.224 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.3552855749069 bps 22.355 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0256692770874183 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   256.692770874183 bps 256.693 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0136551028521454 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   136.551028521454 bps 136.551 Kbps 
Jihlava → Telč  0.425253522914541 % 0.425 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.25253522914541 bps 4.253 Mbps 
Telč → Jihlava  0.143376455130144 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43376455130144 bps 1.434 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.377299006738112 % 0.377 %   20 bps 20.000 Gbps   75.4598013476224 bps 75.460 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.48737701578665 % 1.487 %   20 bps 20.000 Gbps   297.475403157331 bps 297.475 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.179144676589597 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9144676589597 bps 17.914 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.172759250921543 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2759250921543 bps 17.276 Kbps 
Cheb → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Cheb  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Děčín  0.720694935584858 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20694935584859 bps 7.207 Kbps 
Děčín → Most  0.322218272208329 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22218272208329 bps 3.222 Kbps 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Brno  1.25344283344372 % 1.253 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.688566688744 bps 250.689 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25344822529388 % 1.253 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   250.689645058776 bps 250.690 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.406741640231047 % 0.407 %   100 bps 100.000 Gbps   406.741640231047 bps 406.742 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.135760122523497 % 0.136 %   100 bps 100.000 Gbps   135.760122523497 bps 135.760 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.70848511484314 % 2.708 %   20 bps 20.000 Gbps   473.420194955131 bps 473.420 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0300340733075027 % 0.030 %   20 bps 20.000 Gbps   6.00681466150053 bps 6.007 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.354539561907788 % 0.355 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.4539561907788 bps 35.454 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.513396294508749 % 0.513 %   10 bps 10.000 Gbps   51.3396294508749 bps 51.340 Mbps 
Ostrava → Brno  2.32673336698255 % 2.327 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32673336698255 bps 2.327 Gbps 
Brno → Ostrava  2.10206369503836 % 2.102 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10206369503835 bps 2.102 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.78053256659538 % 0.781 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.8053256659538 bps 7.805 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.40342317334065 % 4.403 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.0342317334065 bps 44.034 Mbps 
Opava → Ostrava  4.55227683742698 % 4.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.5227683742698 bps 45.523 Mbps 
Ostrava → Opava  5.74601312124199 % 5.746 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.4601312124199 bps 57.460 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.70004033542309 % 1.700 %   10 bps 10.000 Gbps   170.004033542309 bps 170.004 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.938898580315 % 1.939 %   10 bps 10.000 Gbps   193.8898580315 bps 193.890 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0265627464637213 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65627464637213 bps 2.656 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0674936318520531 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.74936318520531 bps 6.749 Mbps 
Plzeň → Praha  4.6632582432517 % 4.663 %   20 bps 20.000 Gbps   932.651648650339 bps 932.652 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.22997900676601 % 0.230 %   10 bps 10.000 Gbps   22.997900676601 bps 22.998 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.865462489875176 % 0.865 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   86.5462489875176 bps 86.546 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0163279509888206 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63279509888206 bps 1.633 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  4.14823950188471 % 4.148 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   414.823950188471 bps 414.824 Kbps 
Praha → Plzeň  4.64657142394927 % 4.647 %   20 bps 20.000 Gbps   929.314284789854 bps 929.314 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.542733809097264 % 0.543 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2733809097264 bps 54.273 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.6104274861746 % 14.610 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46104274861746 bps 1.461 Gbps 
Brno → Praha  2.55116332714227 % 2.551 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55116332714227 bps 2.551 Gbps 
Praha → Brno  5.23161926675278 % 5.232 %   100 bps 100.000 Gbps   5.23161926675278 bps 5.232 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.1813762498465 % 1.181 %   20 bps 20.000 Gbps   236.275249969299 bps 236.275 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.84637439163052 % 1.846 %   20 bps 20.000 Gbps   369.274878326104 bps 369.275 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.36838400738044 % 5.368 %   100 bps 100.000 Gbps   5.36838150140156 bps 5.368 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.36009359367667 % 7.360 %   100 bps 100.000 Gbps   7.36008315402338 bps 7.360 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.757440302167509 % 0.757 %   100 bps 100.000 Gbps   757.440302167509 bps 757.440 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.63102173629681 % 2.631 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63102173629681 bps 2.631 Gbps 
Liberec → Praha  0.158057316506847 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8057316506847 bps 15.806 Kbps 
Praha → Liberec  0.172327031189679 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2327031189679 bps 17.233 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.0448667335653 % 1.045 %   240 bps 240.000 Gbps   2.38392904112664 bps 2.384 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.50259658340105 % 2.503 %   240 bps 240.000 Gbps   5.7224007494164 bps 5.722 Gbps 
Praha → Pardubice  2.10956892648702 % 2.110 %   10 bps 10.000 Gbps   210.956892648702 bps 210.957 Mbps 
Pardubice → Praha  0.428128777470629 % 0.428 %   10 bps 10.000 Gbps   42.8128777470629 bps 42.813 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.544900202316796 % 0.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.44900202316796 bps 5.449 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.81755989436541 % 1.818 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.1755989436541 bps 18.176 Mbps 
Public Internet → Praha  12.8652525223181 % 12.865 %   10 bps 10.000 Gbps   1.28652525223181 bps 1.287 Gbps 
Praha → Public Internet  4.46913593258518 % 4.469 %   10 bps 10.000 Gbps   446.913593258518 bps 446.914 Mbps 
Zlín → Brno  0.547663081816513 % 0.548 %   10 bps 10.000 Gbps   54.7663081816513 bps 54.766 Mbps 
Brno → Zlín  1.36404989050066 % 1.364 %   10 bps 10.000 Gbps   136.404989050066 bps 136.405 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.01761584237628 % 3.018 %   10 bps 10.000 Gbps   301.761584237628 bps 301.762 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.740190525519863 % 0.740 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.40190525519863 bps 7.402 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.125837582157104 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.25837582157104 bps 1.258 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0437296416813526 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   437.296416813526 bps 437.296 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.602505501200376 % 0.603 %   10 bps 10.000 Gbps   60.2505501200376 bps 60.251 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.16242140834262 % 6.162 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.6242140834263 bps 61.624 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.10733264539602 % 0.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0733264539602 bps 1.073 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.453707224494065 % 0.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.53707224494064 bps 4.537 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0219981009511177 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19981009511177 bps 2.200 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.28164257255194 % 3.282 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.8164257255194 bps 32.816 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  5.1383242296904 % 5.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.383242296904 bps 51.383 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.1629473562806 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.29473562806 bps 16.295 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149724975399155 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9724975399155 bps 14.972 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  9.57616836404107 % 9.576 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   957.616836404107 bps 957.617 Kbps 
Summary  empty NA   2.08404 bps 2.084 Tbps   48.8669591808281 bps 48.867 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Aug 13 00:05:14 2019