CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/8/13

Average load for period: 2019/08/13 00:00:00 - 2019/08/13 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/13 00:00:00 - 2019/08/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/8/13
ACONET->Brno  2.335%  Brno->ACONET  9.981%  Brno->Lednice  3.539%  Lednice->Brno  6.921%  Brno->SANET  3.973%  SANET->Brno  2.188%  Brno->Vyškov  6.035%  Vyškov->Brno  0.800%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.334%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  2.354%  České Budějovice->Plzeň  0.057%  Plzeň->České Budějovice  5.639e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.675%  Tábor->České Budějovice  0.110%  Brno->Jihlava  18.258%  Jihlava->Brno  12.394%  České Budějovice->Jihlava  0.201e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.199e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.061%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.591%  Telč->Jihlava  0.180%  Hradec Králové->Liberec  1.477%  Liberec->Hradec Králové  0.325%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.181e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.172e-3 %  Cheb->Most : DOWN Most->Cheb : DOWN Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.255e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.437%  Olomouc->Hradec Králové  0.229%  Olomouc->Ostrava  1.594%  Ostrava->Olomouc  0.015%  Olomouc->Zlín  0.681%  Zlín->Olomouc  0.464e-3 %  Brno->Ostrava  3.504%  Ostrava->Brno  4.197%  Karviná->Ostrava  0.791%  Ostrava->Karviná  3.011%  Opava->Ostrava  4.509%  Ostrava->Opava  3.888%  Ostrava->Pionier  1.889%  Pionier->Ostrava  1.829%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.072%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  3.557%  Plzeň->Praha  1.380%  Praha->Plzeň  4.678%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.683e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  2.065e-3 %  AMS-IX->Praha  13.821%  Praha->AMS-IX  0.454%  Brno->Praha  2.802%  Praha->Brno  5.185%  České Budějovice->Praha  0.659%  Praha->České Budějovice  1.752%  GÉANT2->Praha  6.307%  Praha->GÉANT2  6.396%  Hradec Králové->Praha  0.740%  Praha->Hradec Králové  2.582%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.580%  Praha->Pardubice  1.938%  Poděbrady->Praha  0.308%  Praha->Poděbrady  1.579%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.223%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.735%  Most->Ústí nad
Labem  5.865e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.060%  Praha->Ústí nad
Labem  2.980%  Ústí nad
Labem->Praha  0.676%  Brno->Zlín  1.554%  Zlín->Brno  0.539%  NIX.cz->Praha  2.360%  Praha->NIX.cz  0.960%  Praha->Public Internet  4.520%  Public Internet->Praha  14.438% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/13 00:00:00 - 2019/08/13 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/13 00:00:00 - 2019/08/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.33526116080023 % 2.335 %   10 bps 10.000 Gbps   233.526116080023 bps 233.526 Mbps 
Brno → ACONET  9.98113908620128 % 9.981 %   10 bps 10.000 Gbps   998.113908620128 bps 998.114 Mbps 
Brno → Lednice  3.53898139889896 % 3.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.3898139889896 bps 35.390 Mbps 
Lednice → Brno  6.92095627287266 % 6.921 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.2095627287266 bps 69.210 Mbps 
SANET → Brno  2.18797534315311 % 2.188 %   20 bps 20.000 Gbps   437.595068630623 bps 437.595 Mbps 
Brno → SANET  3.97271062492858 % 3.973 %   20 bps 20.000 Gbps   794.542124985716 bps 794.542 Mbps 
Brno → Vyškov  6.03484030894931 % 6.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.3484030894931 bps 60.348 Mbps 
Vyškov → Brno  0.800297625298132 % 0.800 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.00297625298132 bps 8.003 Mbps 
Brno → Jihlava  18.2580527085936 % 18.258 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82580527085936 bps 1.826 Gbps 
Jihlava → Brno  12.3940646435702 % 12.394 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23940646435702 bps 1.239 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.199226896199621 % 0.199 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9226896199621 bps 19.923 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.201040757332931 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1040757332931 bps 20.104 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0178735705965036 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   178.735705965036 bps 178.736 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0608830133563714 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   608.830133563714 bps 608.830 Kbps 
Telč → Jihlava  0.179513678482617 % 0.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.79513678482617 bps 1.795 Mbps 
Jihlava → Telč  0.59112926425161 % 0.591 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.9112926425161 bps 5.911 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.325451495402274 % 0.325 %   20 bps 20.000 Gbps   65.0902990804548 bps 65.090 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.47702155248947 % 1.477 %   20 bps 20.000 Gbps   295.404310497895 bps 295.404 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.171606603552413 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1606603552413 bps 17.161 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.180718824567409 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0718824567409 bps 18.072 Kbps 
Cheb → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Cheb  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Děčín  0.720694519454907 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20694519454907 bps 7.207 Kbps 
Děčín → Most  0.322151310503927 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22151310503927 bps 3.222 Kbps 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Brno  1.25551000364743 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.102000729486 bps 251.102 Kbps 
Brno → Olomouc  1.2554185804679 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.08371609358 bps 251.084 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.229151818681651 % 0.229 %   100 bps 100.000 Gbps   229.151818681651 bps 229.152 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.437098372130534 % 0.437 %   100 bps 100.000 Gbps   437.098372130534 bps 437.098 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.59375576247118 % 1.594 %   20 bps 20.000 Gbps   263.910500454107 bps 263.911 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0154502774098939 % 0.015 %   20 bps 20.000 Gbps   3.09005548197877 bps 3.090 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.463557220764521 % 0.464 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.3557220764521 bps 46.356 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.681102766089063 % 0.681 %   10 bps 10.000 Gbps   68.1102766089063 bps 68.110 Mbps 
Ostrava → Brno  4.19683084334076 % 4.197 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19683084334076 bps 4.197 Gbps 
Brno → Ostrava  3.50403811081842 % 3.504 %   100 bps 100.000 Gbps   3.50403811081842 bps 3.504 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.791078279090545 % 0.791 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.91078279090545 bps 7.911 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.01105065519336 % 3.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.1105065519336 bps 30.111 Mbps 
Ostrava → Opava  3.88802645911468 % 3.888 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.8802645911468 bps 38.880 Mbps 
Opava → Ostrava  4.50858037195333 % 4.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.0858037195333 bps 45.086 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.88949097556463 % 1.889 %   10 bps 10.000 Gbps   188.949097556463 bps 188.949 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.82946870073412 % 1.829 %   10 bps 10.000 Gbps   182.946870073412 bps 182.947 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0271279224342344 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.71279224342344 bps 2.713 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0717212663282295 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.17212663282295 bps 7.172 Mbps 
Plzeň → Cheb  3.55740574974716 % 3.557 %   10 bps 10.000 Gbps   355.740574974716 bps 355.741 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.682929227960195 % 0.683 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.2929227960195 bps 68.293 Kbps 
Plzeň → Praha  1.37967755829604 % 1.380 %   20 bps 20.000 Gbps   275.935511659207 bps 275.936 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  2.06487002266887 % 2.065 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   206.487002266887 bps 206.487 Kbps 
Praha → Plzeň  4.67840465328996 % 4.678 %   20 bps 20.000 Gbps   935.680930657991 bps 935.681 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0225517908371061 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.25517908371061 bps 2.255 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.8210772991871 % 13.821 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38210772991871 bps 1.382 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.454127432763792 % 0.454 %   10 bps 10.000 Gbps   45.4127432763792 bps 45.413 Mbps 
Praha → Brno  5.18466018084418 % 5.185 %   100 bps 100.000 Gbps   5.18466018084418 bps 5.185 Gbps 
Brno → Praha  2.80198807639749 % 2.802 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80198807639749 bps 2.802 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.659343026876406 % 0.659 %   20 bps 20.000 Gbps   131.868605375281 bps 131.869 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.75201256823445 % 1.752 %   20 bps 20.000 Gbps   350.40251364689 bps 350.403 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.39573891571455 % 6.396 %   100 bps 100.000 Gbps   6.39573891571455 bps 6.396 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.30693732663428 % 6.307 %   100 bps 100.000 Gbps   6.30693732663428 bps 6.307 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.58195090175514 % 2.582 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58195090175514 bps 2.582 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.73955573576091 % 0.740 %   100 bps 100.000 Gbps   739.55573576091 bps 739.556 Mbps 
Liberec → Praha  0.15782156858389 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.782156858389 bps 15.782 Kbps 
Praha → Liberec  0.172449009704503 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2449009704503 bps 17.245 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.960037206776681 % 0.960 %   240 bps 240.000 Gbps   2.30408929626403 bps 2.304 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.36013954885032 % 2.360 %   240 bps 240.000 Gbps   5.66433491724076 bps 5.664 Gbps 
Praha → Pardubice  1.93810870827742 % 1.938 %   10 bps 10.000 Gbps   193.810870827742 bps 193.811 Mbps 
Pardubice → Praha  1.58023886911927 % 1.580 %   10 bps 10.000 Gbps   158.023886911927 bps 158.024 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.308050875074596 % 0.308 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.08050875074596 bps 3.081 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.57852194316301 % 1.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.7852194316301 bps 15.785 Mbps 
Public Internet → Praha  14.4375260634789 % 14.438 %   10 bps 10.000 Gbps   1.44375260634789 bps 1.444 Gbps 
Praha → Public Internet  4.51951770078831 % 4.520 %   10 bps 10.000 Gbps   451.951770078831 bps 451.952 Mbps 
Brno → Zlín  1.5535235403851 % 1.554 %   10 bps 10.000 Gbps   155.35235403851 bps 155.352 Mbps 
Zlín → Brno  0.539335464431782 % 0.539 %   10 bps 10.000 Gbps   53.9335464431782 bps 53.934 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.734544248352193 % 0.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.34544248352193 bps 7.345 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.060474154333318 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   604.74154333318 bps 604.742 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.223394433332148 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23394433332148 bps 2.234 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.86476453880247 % 5.865 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.6476453880247 bps 58.648 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.676372241141988 % 0.676 %   10 bps 10.000 Gbps   67.6372241141988 bps 67.637 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.97962939672976 % 2.980 %   10 bps 10.000 Gbps   297.962939672976 bps 297.963 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149758220463702 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9758220463702 bps 14.976 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.674675750174307 % 0.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.74675750174307 bps 6.747 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  5.63913781218606 % 5.639 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   563.913781218606 bps 563.914 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0567806059439329 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.67806059439329 bps 5.678 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.110363106767003 % 0.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10363106767003 bps 1.104 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.33394439116311 % 1.334 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3394439116311 bps 13.339 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  2.35380688324523 % 2.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.5380688324523 bps 23.538 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162933251186245 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2933251186245 bps 16.293 Kbps 
Summary  empty NA   2.08404 bps 2.084 Tbps   53.6390625589662 bps 53.639 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Aug 14 00:05:23 2019