CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/9/5

Average load for period: 2019/09/05 00:00:00 - 2019/09/05 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/05 00:00:00 - 2019/09/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/9/5
ACONET->Brno  3.958%  Brno->ACONET  11.833%  Brno->Lednice  4.573%  Lednice->Brno  8.029%  Brno->SANET  6.488%  SANET->Brno  3.191%  Brno->Vyškov  7.305%  Vyškov->Brno  0.541%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.813%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.246%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.964%  Tábor->České Budějovice  0.168%  Brno->Jihlava  7.086%  Jihlava->Brno  3.433%  České Budějovice->Jihlava  0.258e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.164e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.072%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.471%  Telč->Jihlava  0.186%  Hradec Králové->Liberec  2.023%  Liberec->Hradec Králové  0.498%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.244e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.190e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.257e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.608%  Olomouc->Hradec Králové  0.186%  Olomouc->Ostrava  1.892%  Ostrava->Olomouc  0.138%  Olomouc->Zlín  0.714%  Zlín->Olomouc  0.609e-3 %  Brno->Ostrava  2.754%  Ostrava->Brno  0.897%  Karviná->Ostrava  0.925%  Ostrava->Karviná  6.081%  Opava->Ostrava  2.157e-3 %  Ostrava->Opava  2.169e-3 %  Ostrava->Pionier  2.559%  Pionier->Ostrava  1.471%  Hradec Králové->Pardubice  0.033%  Pardubice->Hradec Králové  0.080%  Cheb->Plzeň  0.024%  Plzeň->Cheb  0.181%  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  16.855%  Praha->AMS-IX  0.477%  Brno->Praha  2.282%  Praha->Brno  6.083%  České Budějovice->Praha  0.764%  Praha->České Budějovice  2.265%  GÉANT2->Praha  9.290%  Praha->GÉANT2  11.455%  Hradec Králové->Praha  1.277%  Praha->Hradec Králové  3.388%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.604%  Praha->Pardubice  2.887%  Poděbrady->Praha  1.549%  Praha->Poděbrady  8.482%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.194%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.845%  Most->Ústí nad
Labem  5.821e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.045%  Praha->Ústí nad
Labem  4.052%  Ústí nad
Labem->Praha  1.026%  Brno->Zlín  2.012%  Zlín->Brno  0.623%  NIX.cz->Praha  1.980%  Praha->NIX.cz  0.645%  Praha->Public Internet  4.709%  Public Internet->Praha  11.258% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/05 00:00:00 - 2019/09/05 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/05 00:00:00 - 2019/09/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.95775212962011 % 3.958 %   10 bps 10.000 Gbps   395.775212962011 bps 395.775 Mbps 
Brno → ACONET  11.8329200139422 % 11.833 %   10 bps 10.000 Gbps   1.18329200139422 bps 1.183 Gbps 
Lednice → Brno  8.02948861862499 % 8.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.2948861862499 bps 80.295 Mbps 
Brno → Lednice  4.57309229381635 % 4.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.7309229381635 bps 45.731 Mbps 
SANET → Brno  3.19063845728905 % 3.191 %   20 bps 20.000 Gbps   638.12769145781 bps 638.128 Mbps 
Brno → SANET  6.487805386795 % 6.488 %   20 bps 20.000 Gbps   1.297561077359 bps 1.298 Gbps 
Vyškov → Brno  0.540849140832765 % 0.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.40849140832765 bps 5.408 Mbps 
Brno → Vyškov  7.30537335468319 % 7.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.0537335468319 bps 73.054 Mbps 
Brno → Jihlava  7.08605185277903 % 7.086 %   10 bps 10.000 Gbps   708.605185277903 bps 708.605 Mbps 
Jihlava → Brno  3.43271183266782 % 3.433 %   10 bps 10.000 Gbps   343.271183266782 bps 343.271 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.163563882606446 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3563882606446 bps 16.356 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.258149676532496 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8149676532496 bps 25.815 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0181523224776354 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   181.523224776354 bps 181.523 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0719840367951588 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   719.840367951589 bps 719.840 Kbps 
Jihlava → Telč  0.470648527277259 % 0.471 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.70648527277259 bps 4.706 Mbps 
Telč → Jihlava  0.186136148814714 % 0.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86136148814715 bps 1.861 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.02259539937008 % 2.023 %   20 bps 20.000 Gbps   404.519079874016 bps 404.519 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.497599240297638 % 0.498 %   20 bps 20.000 Gbps   99.5198480595276 bps 99.520 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.24415587706763 % 0.244 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.415587706763 bps 24.416 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.189735089319374 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9735089319374 bps 18.974 Kbps 
Most → Děčín  0.720270174103028 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20270174103027 bps 7.203 Kbps 
Děčín → Most  0.321864245606416 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21864245606416 bps 3.219 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Most → Plzeň  0.619906650167519 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19906650167519 bps 6.199 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25579552059682 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.159104119364 bps 251.159 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25672327757449 % 1.257 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.344655514898 bps 251.345 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.185958429746014 % 0.186 %   100 bps 100.000 Gbps   185.958429746014 bps 185.958 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.607784039723568 % 0.608 %   100 bps 100.000 Gbps   607.784039723568 bps 607.784 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.138428532239266 % 0.138 %   20 bps 20.000 Gbps   27.6857064478532 bps 27.686 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.89239347805944 % 1.892 %   20 bps 20.000 Gbps   378.478695611889 bps 378.479 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.60917456981379 % 0.609 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   60.9174569813791 bps 60.917 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.714427208613405 % 0.714 %   10 bps 10.000 Gbps   71.4427208613405 bps 71.443 Mbps 
Ostrava → Brno  0.897473151379108 % 0.897 %   100 bps 100.000 Gbps   897.473151379108 bps 897.473 Mbps 
Brno → Ostrava  2.75429838022682 % 2.754 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75429838022682 bps 2.754 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.925153374780024 % 0.925 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.25153374780023 bps 9.252 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.08054762729116 % 6.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.8054762729116 bps 60.805 Mbps 
Opava → Ostrava  2.15749583177992 % 2.157 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5749583177992 bps 21.575 Kbps 
Ostrava → Opava  2.16919449932611 % 2.169 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.6919449932611 bps 21.692 Kbps 
Pionier → Ostrava  1.4705073873505 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.05073873505 bps 147.051 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.55875203941481 % 2.559 %   10 bps 10.000 Gbps   255.875203941481 bps 255.875 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0802767895755211 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.02767895755211 bps 8.028 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0326095569678309 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.26095569678309 bps 3.261 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0241399849267528 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.41399849267528 bps 2.414 Mbps 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Cheb  0.181399628500004 % 0.181 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1399628500004 bps 18.140 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162493655268075 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2493655268075 bps 16.249 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162131306457456 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2131306457456 bps 16.213 Kbps 
AMS-IX → Praha  16.8546509192127 % 16.855 %   10 bps 10.000 Gbps   1.68546509192127 bps 1.685 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.477041786578404 % 0.477 %   10 bps 10.000 Gbps   47.7041786578404 bps 47.704 Mbps 
Brno → Praha  2.28242521240558 % 2.282 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28242521240558 bps 2.282 Gbps 
Praha → Brno  6.08342542441122 % 6.083 %   100 bps 100.000 Gbps   6.08342542441122 bps 6.083 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.26485414865489 % 2.265 %   20 bps 20.000 Gbps   452.970829730978 bps 452.971 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.764154672882522 % 0.764 %   20 bps 20.000 Gbps   152.830934576504 bps 152.831 Mbps 
GÉANT2 → Praha  9.28993586453227 % 9.290 %   100 bps 100.000 Gbps   9.28993586453227 bps 9.290 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.4546317677316 % 11.455 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4546317677316 bps 11.455 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.27721038193894 % 1.277 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27721038193894 bps 1.277 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.3884656165189 % 3.388 %   100 bps 100.000 Gbps   3.3884656165189 bps 3.388 Gbps 
Praha → Liberec  0.172150819838856 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2150819838856 bps 17.215 Kbps 
Liberec → Praha  0.158121714602954 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8121714602954 bps 15.812 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.97983815338011 % 1.980 %   400 bps 400.000 Gbps   7.91935261352042 bps 7.919 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.645221949818233 % 0.645 %   400 bps 400.000 Gbps   2.58088779927293 bps 2.581 Gbps 
Pardubice → Praha  0.603539609200273 % 0.604 %   10 bps 10.000 Gbps   60.3539609200274 bps 60.354 Mbps 
Praha → Pardubice  2.8870501176721 % 2.887 %   10 bps 10.000 Gbps   288.70501176721 bps 288.705 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.5490511174011 % 1.549 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.490511174011 bps 15.491 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.48189164651533 % 8.482 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.8189164651533 bps 84.819 Mbps 
Public Internet → Praha  11.2575773789804 % 11.258 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12575773789804 bps 1.126 Gbps 
Praha → Public Internet  4.70873493083396 % 4.709 %   10 bps 10.000 Gbps   470.873493083396 bps 470.873 Mbps 
Zlín → Brno  0.622997133670782 % 0.623 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2997133670782 bps 62.300 Mbps 
Brno → Zlín  2.01225050737911 % 2.012 %   10 bps 10.000 Gbps   201.225050737911 bps 201.225 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.845333710740523 % 0.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.45333710740523 bps 8.453 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.02597387829261 % 1.026 %   10 bps 10.000 Gbps   102.597387829261 bps 102.597 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.82141295992573 % 5.821 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.2141295992572 bps 58.214 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.05173596730382 % 4.052 %   10 bps 10.000 Gbps   405.173596730382 bps 405.174 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.044557119836012 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   445.57119836012 bps 445.571 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.194255055014274 % 0.194 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.94255055014274 bps 1.943 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.964403081516583 % 0.964 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.64403081516583 bps 9.644 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151734624427011 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1734624427011 bps 15.173 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.245998673463082 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.45998673463082 bps 2.460 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.15154830967982 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.154830967982 bps 15.155 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.151398733681994 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1398733681994 bps 15.140 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162934773638455 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2934773638455 bps 16.293 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.16841903755959 % 0.168 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.6841903755959 bps 1.684 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.813411022571261 % 0.813 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.13411022571261 bps 8.134 Mbps 
Summary  empty NA   2.366 bps 2.366 Tbps   60.1768344034798 bps 60.177 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Sep 6 00:04:52 2019