CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/9/6

Average load for period: 2019/09/06 00:00:00 - 2019/09/06 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/06 00:00:00 - 2019/09/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/9/6
ACONET->Brno  3.641%  Brno->ACONET  10.632%  Brno->Lednice  3.769%  Lednice->Brno  7.730%  Brno->SANET  5.541%  SANET->Brno  2.260%  Brno->Vyškov  4.919%  Vyškov->Brno  0.523%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.754%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.587%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.338%  Tábor->České Budějovice  0.322%  Brno->Jihlava  4.915%  Jihlava->Brno  3.220%  České Budějovice->Jihlava  0.233e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.209e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.649%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.338%  Telč->Jihlava  0.070%  Hradec Králové->Liberec  1.945%  Liberec->Hradec Králové  0.916%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.195e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.330e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.534%  Olomouc->Hradec Králové  0.261%  Olomouc->Ostrava  2.237%  Ostrava->Olomouc  0.092%  Olomouc->Zlín  0.506%  Zlín->Olomouc  0.443e-3 %  Brno->Ostrava  1.902%  Ostrava->Brno  0.880%  Karviná->Ostrava  1.200%  Ostrava->Karviná  3.825%  Opava->Ostrava  2.158e-3 %  Ostrava->Opava  2.176e-3 %  Ostrava->Pionier  2.138%  Pionier->Ostrava  1.598%  Hradec Králové->Pardubice  0.029%  Pardubice->Hradec Králové  0.076%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  0.178%  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  15.125%  Praha->AMS-IX  0.504%  Brno->Praha  2.329%  Praha->Brno  5.344%  České Budějovice->Praha  0.938%  Praha->České Budějovice  2.028%  GÉANT2->Praha  13.309%  Praha->GÉANT2  11.913%  Hradec Králové->Praha  1.090%  Praha->Hradec Králové  3.045%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.553%  Praha->Pardubice  2.508%  Poděbrady->Praha  1.811%  Praha->Poděbrady  7.056%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.284%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.916%  Most->Ústí nad
Labem  5.242e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.032%  Praha->Ústí nad
Labem  3.428%  Ústí nad
Labem->Praha  0.754%  Brno->Zlín  1.548%  Zlín->Brno  0.658%  NIX.cz->Praha  1.675%  Praha->NIX.cz  0.615%  Praha->Public Internet  4.630%  Public Internet->Praha  9.770% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/06 00:00:00 - 2019/09/06 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/06 00:00:00 - 2019/09/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.64088654131196 % 3.641 %   10 bps 10.000 Gbps   364.088654131196 bps 364.089 Mbps 
Brno → ACONET  10.6315074626913 % 10.632 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06315074626912 bps 1.063 Gbps 
Brno → Lednice  3.76885445430699 % 3.769 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.68854454307 bps 37.689 Mbps 
Lednice → Brno  7.73004356537701 % 7.730 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.3004356537701 bps 77.300 Mbps 
Brno → SANET  5.54144064284031 % 5.541 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10828812856806 bps 1.108 Gbps 
SANET → Brno  2.26016961717895 % 2.260 %   20 bps 20.000 Gbps   452.03392343579 bps 452.034 Mbps 
Vyškov → Brno  0.522557348090199 % 0.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.22557348090199 bps 5.226 Mbps 
Brno → Vyškov  4.9187716706264 % 4.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.187716706264 bps 49.188 Mbps 
Jihlava → Brno  3.22024357829018 % 3.220 %   10 bps 10.000 Gbps   322.024357829018 bps 322.024 Mbps 
Brno → Jihlava  4.91537652910771 % 4.915 %   10 bps 10.000 Gbps   491.537652910771 bps 491.538 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.209323255114741 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9323255114741 bps 20.932 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.233324805301695 % 0.233 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3324805301695 bps 23.332 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0217502157432242 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   217.502157432242 bps 217.502 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.649178425232965 % 0.649 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.49178425232966 bps 6.492 Mbps 
Jihlava → Telč  0.337703966800306 % 0.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.37703966800306 bps 3.377 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0699855891779768 % 0.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   699.855891779769 bps 699.856 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.94541817269775 % 1.945 %   20 bps 20.000 Gbps   389.083634539549 bps 389.084 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.916405621903353 % 0.916 %   20 bps 20.000 Gbps   183.28112438067 bps 183.281 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.195015542789193 % 0.195 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.5015542789194 bps 19.502 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.330431007274343 % 0.330 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.0431007274343 bps 33.043 Kbps 
Děčín → Most  0.321953708507092 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21953708507092 bps 3.220 Kbps 
Most → Děčín  0.72066573481046 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2066573481046 bps 7.207 Kbps 
Most → Plzeň  0.620217072866611 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.20217072866611 bps 6.202 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Brno → Olomouc  1.25623951873347 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.247903746695 bps 251.248 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25618944421234 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.237888842468 bps 251.238 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.533603046940408 % 0.534 %   100 bps 100.000 Gbps   533.603046940408 bps 533.603 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.26094058020637 % 0.261 %   100 bps 100.000 Gbps   260.94058020637 bps 260.941 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.23740279003457 % 2.237 %   20 bps 20.000 Gbps   402.587161268792 bps 402.587 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0924851339182415 % 0.092 %   20 bps 20.000 Gbps   18.4970267836483 bps 18.497 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.442523982065149 % 0.443 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.2523982065149 bps 44.252 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.505943096126214 % 0.506 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5943096126214 bps 50.594 Mbps 
Brno → Ostrava  1.90166508854376 % 1.902 %   100 bps 100.000 Gbps   1.90166508854376 bps 1.902 Gbps 
Ostrava → Brno  0.880035474699978 % 0.880 %   100 bps 100.000 Gbps   880.035474699977 bps 880.035 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.82497209387982 % 3.825 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.2497209387982 bps 38.250 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.19969619577033 % 1.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9969619577033 bps 11.997 Mbps 
Ostrava → Opava  2.17552836816554 % 2.176 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7552836816554 bps 21.755 Kbps 
Opava → Ostrava  2.15758692347985 % 2.158 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5758692347985 bps 21.576 Kbps 
Ostrava → Pionier  2.13793578267522 % 2.138 %   10 bps 10.000 Gbps   213.793578267522 bps 213.794 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.5976194168126 % 1.598 %   10 bps 10.000 Gbps   159.76194168126 bps 159.762 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0292341771741506 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.92341771741506 bps 2.923 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.075848513932504 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.58485139325039 bps 7.585 Mbps 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Cheb → Plzeň  0.029282132781606 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.9282132781606 bps 2.928 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162513347798188 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2513347798188 bps 16.251 Kbps 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Cheb  0.178180155275599 % 0.178 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8180155275599 bps 17.818 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162105616335542 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2105616335542 bps 16.211 Kbps 
AMS-IX → Praha  15.1248702824938 % 15.125 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51248702824938 bps 1.512 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.504330168114376 % 0.504 %   10 bps 10.000 Gbps   50.4330168114376 bps 50.433 Mbps 
Praha → Brno  5.343931669507 % 5.344 %   100 bps 100.000 Gbps   5.343931669507 bps 5.344 Gbps 
Brno → Praha  2.32871676626148 % 2.329 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32871676626148 bps 2.329 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.937509654801629 % 0.938 %   20 bps 20.000 Gbps   187.501930960326 bps 187.502 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.0281238863157 % 2.028 %   20 bps 20.000 Gbps   405.62477726314 bps 405.625 Mbps 
GÉANT2 → Praha  13.3086141725085 % 13.309 %   100 bps 100.000 Gbps   13.3086141725085 bps 13.309 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.9133551172942 % 11.913 %   100 bps 100.000 Gbps   11.9133551172942 bps 11.913 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.08972365997421 % 1.090 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08972365997421 bps 1.090 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.0452343182244 % 3.045 %   100 bps 100.000 Gbps   3.0452343182244 bps 3.045 Gbps 
Praha → Liberec  0.172214731313947 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2214731313947 bps 17.221 Kbps 
Liberec → Praha  0.157868987842127 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7868987842127 bps 15.787 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.615094068896179 % 0.615 %   400 bps 400.000 Gbps   2.46037627558472 bps 2.460 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.67541367313887 % 1.675 %   400 bps 400.000 Gbps   6.70165469255549 bps 6.702 Gbps 
Pardubice → Praha  0.552820664647494 % 0.553 %   10 bps 10.000 Gbps   55.2820664647495 bps 55.282 Mbps 
Praha → Pardubice  2.50769353753853 % 2.508 %   10 bps 10.000 Gbps   250.769353753853 bps 250.769 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.05620336108811 % 7.056 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.5620336108811 bps 70.562 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.8105581062334 % 1.811 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.105581062334 bps 18.106 Mbps 
Public Internet → Praha  9.77049634181859 % 9.770 %   10 bps 10.000 Gbps   977.049634181859 bps 977.050 Mbps 
Praha → Public Internet  4.63006179704574 % 4.630 %   10 bps 10.000 Gbps   463.006179704574 bps 463.006 Mbps 
Brno → Zlín  1.54806427517902 % 1.548 %   10 bps 10.000 Gbps   154.806427517902 bps 154.806 Mbps 
Zlín → Brno  0.658050096264342 % 0.658 %   10 bps 10.000 Gbps   65.8050096264342 bps 65.805 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.42777498984324 % 3.428 %   10 bps 10.000 Gbps   342.777498984324 bps 342.777 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.915952561772943 % 0.916 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.15952561772943 bps 9.160 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0319613773652401 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   319.613773652402 bps 319.614 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.284158687893657 % 0.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.84158687893657 bps 2.842 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.754399181173515 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.4399181173515 bps 75.440 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.24199867674393 % 5.242 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.4199867674392 bps 52.420 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.151402659022014 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1402659022014 bps 15.140 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.586933868357529 % 0.587 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.86933868357529 bps 5.869 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.1518096729508 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.18096729508 bps 15.181 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151564398290263 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1564398290263 bps 15.156 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.754058646012908 % 0.754 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.54058646012909 bps 7.541 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162944908217568 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2944908217568 bps 16.294 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.32151310461615 % 0.322 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2151310461615 bps 3.215 Mbps 
České Budějovice → Tábor  1.33765455008876 % 1.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3765455008876 bps 13.377 Mbps 
Summary  empty NA   2.366 bps 2.366 Tbps   59.9211186890035 bps 59.921 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Sep 7 00:05:05 2019