CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/9/7

Average load for period: 2019/09/07 00:00:00 - 2019/09/07 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/07 00:00:00 - 2019/09/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/9/7
ACONET->Brno  1.537%  Brno->ACONET  7.877%  Brno->Lednice  2.854%  Lednice->Brno  6.572%  Brno->SANET  2.531%  SANET->Brno  1.764%  Brno->Vyškov  2.278%  Vyškov->Brno  0.325%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.502%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.786%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.403%  Tábor->České Budějovice  0.245%  Brno->Jihlava  11.200%  Jihlava->Brno  4.249%  České Budějovice->Jihlava  0.155e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.126e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.097%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.622%  Telč->Jihlava  0.104%  Hradec Králové->Liberec  1.128%  Liberec->Hradec Králové  0.519%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.155e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.155e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň  0.621e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.255e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.265%  Olomouc->Hradec Králové  0.134%  Olomouc->Ostrava  1.825%  Ostrava->Olomouc  0.026%  Olomouc->Zlín  0.287%  Zlín->Olomouc  0.197e-3 %  Brno->Ostrava  2.513%  Ostrava->Brno  1.239%  Karviná->Ostrava  0.773%  Ostrava->Karviná  3.619%  Opava->Ostrava  2.158e-3 %  Ostrava->Opava  2.173e-3 %  Ostrava->Pionier  1.391%  Pionier->Ostrava  2.261%  Hradec Králové->Pardubice  7.467e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.058%  Cheb->Plzeň  0.053%  Plzeň->Cheb  0.151%  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  13.237%  Praha->AMS-IX  0.472%  Brno->Praha  1.939%  Praha->Brno  4.168%  České Budějovice->Praha  0.685%  Praha->České Budějovice  1.107%  GÉANT2->Praha  9.880%  Praha->GÉANT2  10.076%  Hradec Králové->Praha  0.746%  Praha->Hradec Králové  1.744%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.304%  Praha->Pardubice  1.131%  Poděbrady->Praha  1.372%  Praha->Poděbrady  6.197%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.745%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.728%  Most->Ústí nad
Labem  2.746e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.335e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.255%  Ústí nad
Labem->Praha  0.796%  Brno->Zlín  0.753%  Zlín->Brno  0.428%  NIX.cz->Praha  0.987%  Praha->NIX.cz  0.455%  Praha->Public Internet  4.195%  Public Internet->Praha  4.750% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/07 00:00:00 - 2019/09/07 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/07 00:00:00 - 2019/09/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.87683887110274 % 7.877 %   10 bps 10.000 Gbps   787.683887110274 bps 787.684 Mbps 
ACONET → Brno  1.5371352408864 % 1.537 %   10 bps 10.000 Gbps   153.71352408864 bps 153.714 Mbps 
Lednice → Brno  6.57215351027658 % 6.572 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.7215351027658 bps 65.722 Mbps 
Brno → Lednice  2.85444122167071 % 2.854 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.5444122167071 bps 28.544 Mbps 
SANET → Brno  1.76382288091406 % 1.764 %   20 bps 20.000 Gbps   352.764576182811 bps 352.765 Mbps 
Brno → SANET  2.53064020284134 % 2.531 %   20 bps 20.000 Gbps   506.128040568267 bps 506.128 Mbps 
Vyškov → Brno  0.324523269592483 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24523269592483 bps 3.245 Mbps 
Brno → Vyškov  2.27809019115291 % 2.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.7809019115291 bps 22.781 Mbps 
Brno → Jihlava  11.1995646145403 % 11.200 %   10 bps 10.000 Gbps   1.11995646145403 bps 1.120 Gbps 
Jihlava → Brno  4.24934601486619 % 4.249 %   10 bps 10.000 Gbps   424.934601486619 bps 424.935 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.155140358816142 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5140358816142 bps 15.514 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.12630601573758 % 0.126 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.630601573758 bps 12.631 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0186421645670147 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   186.421645670147 bps 186.422 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.09660379113266 % 1.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9660379113266 bps 10.966 Mbps 
Jihlava → Telč  0.621620456592718 % 0.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.21620456592718 bps 6.216 Mbps 
Telč → Jihlava  0.103645643297795 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03645643297795 bps 1.036 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.519476025859475 % 0.519 %   20 bps 20.000 Gbps   103.895205171895 bps 103.895 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.12766530324676 % 1.128 %   20 bps 20.000 Gbps   225.533060649352 bps 225.533 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.155342870472468 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5342870472468 bps 15.534 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.155302683524076 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5302683524076 bps 15.530 Kbps 
Děčín → Most  0.322007919715987 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22007919715987 bps 3.220 Kbps 
Most → Děčín  0.72088726027319 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2088726027319 bps 7.209 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Most → Plzeň  0.620618285896071 % 0.621 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.20618285896071 bps 6.206 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25608249393472 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.216498786944 bps 251.216 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25528086314481 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.056172628963 bps 251.056 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.133708008722662 % 0.134 %   100 bps 100.000 Gbps   133.708008722662 bps 133.708 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.265247123010517 % 0.265 %   100 bps 100.000 Gbps   265.247123010517 bps 265.247 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.82503155623567 % 1.825 %   20 bps 20.000 Gbps   338.803196058434 bps 338.803 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.025643060034611 % 0.026 %   20 bps 20.000 Gbps   5.12861200692219 bps 5.129 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.286908808736428 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6908808736428 bps 28.691 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.197151570554591 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7151570554591 bps 19.715 Kbps 
Brno → Ostrava  2.51323829798599 % 2.513 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51323829798599 bps 2.513 Gbps 
Ostrava → Brno  1.23907867021609 % 1.239 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23907867021609 bps 1.239 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.6190606858562 % 3.619 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.190606858562 bps 36.191 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.773022968775342 % 0.773 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.73022968775342 bps 7.730 Mbps 
Opava → Ostrava  2.15756336049514 % 2.158 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5756336049514 bps 21.576 Kbps 
Ostrava → Opava  2.17266696107864 % 2.173 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7266696107864 bps 21.727 Kbps 
Pionier → Ostrava  2.26131906695148 % 2.261 %   10 bps 10.000 Gbps   226.131906695148 bps 226.132 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.39075623923742 % 1.391 %   10 bps 10.000 Gbps   139.075623923742 bps 139.076 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.46728100104415 % 7.467 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   746.728100104415 bps 746.728 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0579771480984896 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.79771480984896 bps 5.798 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162561518995952 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2561518995952 bps 16.256 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0527855332260787 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.27855332260787 bps 5.279 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162122041772474 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2122041772474 bps 16.212 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.151489349916294 % 0.151 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1489349916294 bps 15.149 Mbps 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.4719365791249 % 0.472 %   10 bps 10.000 Gbps   47.19365791249 bps 47.194 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.2374456523653 % 13.237 %   10 bps 10.000 Gbps   1.32374456523653 bps 1.324 Gbps 
Brno → Praha  1.93887713427362 % 1.939 %   100 bps 100.000 Gbps   1.93887713427362 bps 1.939 Gbps 
Praha → Brno  4.16812444941831 % 4.168 %   100 bps 100.000 Gbps   4.16812444941831 bps 4.168 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.684818795673197 % 0.685 %   20 bps 20.000 Gbps   136.963759134639 bps 136.964 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.10708130669918 % 1.107 %   20 bps 20.000 Gbps   221.416261339837 bps 221.416 Mbps 
Praha → GÉANT2  10.0757195640576 % 10.076 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0757195640576 bps 10.076 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.8800866214755 % 9.880 %   100 bps 100.000 Gbps   9.8800866214755 bps 9.880 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.745515097354397 % 0.746 %   100 bps 100.000 Gbps   745.515097354397 bps 745.515 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.74375254657807 % 1.744 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74375254657807 bps 1.744 Gbps 
Liberec → Praha  0.158114592160716 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8114592160716 bps 15.811 Kbps 
Praha → Liberec  0.172593339136794 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2593339136794 bps 17.259 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.45528349642086 % 0.455 %   400 bps 400.000 Gbps   1.81355370012651 bps 1.814 Gbps 
NIX.cz → Praha  0.986963760753183 % 0.987 %   400 bps 400.000 Gbps   3.91877943014819 bps 3.919 Gbps 
Praha → Pardubice  1.13138556726571 % 1.131 %   10 bps 10.000 Gbps   113.138556726571 bps 113.139 Mbps 
Pardubice → Praha  0.304005042031105 % 0.304 %   10 bps 10.000 Gbps   30.4005042031105 bps 30.401 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.3723189906662 % 1.372 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.723189906662 bps 13.723 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.19694435046259 % 6.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.9694435046259 bps 61.969 Mbps 
Praha → Public Internet  4.19456162178495 % 4.195 %   10 bps 10.000 Gbps   419.456162178495 bps 419.456 Mbps 
Public Internet → Praha  4.75041383877691 % 4.750 %   10 bps 10.000 Gbps   475.041383877691 bps 475.041 Mbps 
Zlín → Brno  0.428425611314493 % 0.428 %   10 bps 10.000 Gbps   42.8425611314493 bps 42.843 Mbps 
Brno → Zlín  0.753120873811724 % 0.753 %   10 bps 10.000 Gbps   75.3120873811723 bps 75.312 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.796330305212508 % 0.796 %   10 bps 10.000 Gbps   79.6330305212509 bps 79.633 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.727922325740964 % 0.728 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.27922325740964 bps 7.279 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.74514846108001 % 1.745 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4514846108001 bps 17.451 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.33547082011886 % 1.335 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3547082011886 bps 13.355 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.25519450816439 % 2.255 %   10 bps 10.000 Gbps   225.519450816439 bps 225.519 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.74626967747963 % 2.746 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.4626967747963 bps 27.463 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.785763469754161 % 0.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.85763469754161 bps 7.858 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151409621300622 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1409621300622 bps 15.141 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151830724094678 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1830724094678 bps 15.183 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.501525057008637 % 0.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.01525057008637 bps 5.015 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151579000272316 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1579000272316 bps 15.158 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162942484348839 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2942484348839 bps 16.294 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.403421097171101 % 0.403 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03421097171101 bps 4.034 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.24517464473166 % 0.245 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.4517464473166 bps 2.452 Mbps 
Summary  empty NA   2.366 bps 2.366 Tbps   46.3689636215128 bps 46.369 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Sep 8 00:04:52 2019