CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/9/8

Average load for period: 2019/09/08 00:00:00 - 2019/09/08 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/08 00:00:00 - 2019/09/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/9/8
ACONET->Brno  1.611%  Brno->ACONET  7.625%  Brno->Lednice  3.579%  Lednice->Brno  6.690%  Brno->SANET  2.801%  SANET->Brno  1.931%  Brno->Vyškov  2.580%  Vyškov->Brno  0.508%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.627%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.640%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.242%  Tábor->České Budějovice  0.073%  Brno->Jihlava  2.144%  Jihlava->Brno  1.708%  České Budějovice->Jihlava  0.113e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.113e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.156%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.621%  Telč->Jihlava  0.274%  Hradec Králové->Liberec  1.220%  Liberec->Hradec Králové  0.451%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.158e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.305%  Olomouc->Hradec Králové  0.189%  Olomouc->Ostrava  2.935%  Ostrava->Olomouc  0.025%  Olomouc->Zlín  0.335%  Zlín->Olomouc  0.198e-3 %  Brno->Ostrava  1.578%  Ostrava->Brno  0.715%  Karviná->Ostrava  0.864%  Ostrava->Karviná  4.678%  Opava->Ostrava  2.544e-3 %  Ostrava->Opava  2.204e-3 %  Ostrava->Pionier  1.517%  Pionier->Ostrava  2.177%  Hradec Králové->Pardubice  7.602e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.053%  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.291%  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  13.086%  Praha->AMS-IX  0.430%  Brno->Praha  1.656%  Praha->Brno  3.179%  České Budějovice->Praha  1.771%  Praha->České Budějovice  1.158%  GÉANT2->Praha  8.803%  Praha->GÉANT2  8.159%  Hradec Králové->Praha  0.802%  Praha->Hradec Králové  1.767%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.299%  Praha->Pardubice  1.043%  Poděbrady->Praha  1.287%  Praha->Poděbrady  6.860%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.233%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.608%  Most->Ústí nad
Labem  2.744e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.282e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.103%  Ústí nad
Labem->Praha  0.487%  Brno->Zlín  0.776%  Zlín->Brno  0.513%  NIX.cz->Praha  1.028%  Praha->NIX.cz  0.474%  Praha->Public Internet  4.232%  Public Internet->Praha  4.661% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/08 00:00:00 - 2019/09/08 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/08 00:00:00 - 2019/09/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.62470427192841 % 7.625 %   10 bps 10.000 Gbps   762.470427192841 bps 762.470 Mbps 
ACONET → Brno  1.61066403414957 % 1.611 %   10 bps 10.000 Gbps   161.066403414957 bps 161.066 Mbps 
Lednice → Brno  6.69002038060121 % 6.690 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.9002038060121 bps 66.900 Mbps 
Brno → Lednice  3.579424303006 % 3.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.79424303006 bps 35.794 Mbps 
Brno → SANET  2.80079839015349 % 2.801 %   20 bps 20.000 Gbps   560.159678030699 bps 560.160 Mbps 
SANET → Brno  1.93129924766329 % 1.931 %   20 bps 20.000 Gbps   386.259849532658 bps 386.260 Mbps 
Vyškov → Brno  0.507628586779377 % 0.508 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.07628586779377 bps 5.076 Mbps 
Brno → Vyškov  2.57954011077146 % 2.580 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.7954011077146 bps 25.795 Mbps 
Jihlava → Brno  1.7078370360505 % 1.708 %   10 bps 10.000 Gbps   170.78370360505 bps 170.784 Mbps 
Brno → Jihlava  2.14388062881453 % 2.144 %   10 bps 10.000 Gbps   214.388062881453 bps 214.388 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.113461613050122 % 0.113 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.3461613050122 bps 11.346 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.112592637190847 % 0.113 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.2592637190847 bps 11.259 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0231031234227708 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   231.031234227709 bps 231.031 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.15616208350039 % 1.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5616208350039 bps 11.562 Mbps 
Telč → Jihlava  0.273521797326128 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73521797326128 bps 2.735 Mbps 
Jihlava → Telč  0.620983996933962 % 0.621 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.20983996933961 bps 6.210 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.450880908481275 % 0.451 %   20 bps 20.000 Gbps   90.176181696255 bps 90.176 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.22032145561955 % 1.220 %   20 bps 20.000 Gbps   244.064291123911 bps 244.064 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.158496394342425 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8496394342425 bps 15.850 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.155919867610117 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5919867610117 bps 15.592 Kbps 
Most → Děčín  0.72031516847254 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2031516847254 bps 7.203 Kbps 
Děčín → Most  0.322138498418345 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22138498418345 bps 3.221 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Most → Plzeň  0.619877903635367 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19877903635366 bps 6.199 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25560670394011 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.121340788022 bps 251.121 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25557582216313 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.115164432625 bps 251.115 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.304960125560091 % 0.305 %   100 bps 100.000 Gbps   304.960125560092 bps 304.960 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.189300993499806 % 0.189 %   100 bps 100.000 Gbps   189.300993499806 bps 189.301 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0252239112479895 % 0.025 %   20 bps 20.000 Gbps   5.04478224959789 bps 5.045 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.93532753536316 % 2.935 %   20 bps 20.000 Gbps   514.86928798408 bps 514.869 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.197929606547891 % 0.198 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7929606547891 bps 19.793 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.334501687118541 % 0.335 %   10 bps 10.000 Gbps   33.4501687118542 bps 33.450 Mbps 
Brno → Ostrava  1.5777997363673 % 1.578 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5777997363673 bps 1.578 Gbps 
Ostrava → Brno  0.715396626200969 % 0.715 %   100 bps 100.000 Gbps   715.396626200969 bps 715.397 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.863545220425625 % 0.864 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.63545220425625 bps 8.635 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.67812496216416 % 4.678 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.7812496216416 bps 46.781 Mbps 
Opava → Ostrava  2.54366755925654 % 2.544 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.4366755925654 bps 25.437 Kbps 
Ostrava → Opava  2.20355254877583 % 2.204 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0355254877583 bps 22.036 Kbps 
Pionier → Ostrava  2.17686485790047 % 2.177 %   10 bps 10.000 Gbps   217.686485790047 bps 217.686 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.51676726052266 % 1.517 %   10 bps 10.000 Gbps   151.676726052266 bps 151.677 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0526467838358113 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.26467838358113 bps 5.265 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.60188476700457 % 7.602 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   760.188476700457 bps 760.188 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162538836375538 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2538836375538 bps 16.254 Kbps 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Cheb  0.29122626475558 % 0.291 %   10 bps 10.000 Gbps   29.122626475558 bps 29.123 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162133775888571 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2133775888571 bps 16.213 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0167240701177128 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.67240701177128 bps 1.672 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.086073252274 % 13.086 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3086073252274 bps 1.309 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.429806620541047 % 0.430 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9806620541046 bps 42.981 Mbps 
Brno → Praha  1.65566702309514 % 1.656 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65566702309514 bps 1.656 Gbps 
Praha → Brno  3.17871797833432 % 3.179 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17871797833432 bps 3.179 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.15809819588326 % 1.158 %   20 bps 20.000 Gbps   231.619639176652 bps 231.620 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.77115919962542 % 1.771 %   20 bps 20.000 Gbps   354.231839925085 bps 354.232 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.15938957301008 % 8.159 %   100 bps 100.000 Gbps   8.15938957301008 bps 8.159 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.80267390489639 % 8.803 %   100 bps 100.000 Gbps   8.80267390489639 bps 8.803 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.801986083499173 % 0.802 %   100 bps 100.000 Gbps   801.986083499173 bps 801.986 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.76712345767912 % 1.767 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76712345767912 bps 1.767 Gbps 
Praha → Liberec  0.172561482491588 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2561482491588 bps 17.256 Kbps 
Liberec → Praha  0.15822619089835 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.822619089835 bps 15.823 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.02766377881017 % 1.028 %   400 bps 400.000 Gbps   4.11065511524067 bps 4.111 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.47406834446174 % 0.474 %   400 bps 400.000 Gbps   1.89627337784696 bps 1.896 Gbps 
Pardubice → Praha  0.299382698456853 % 0.299 %   10 bps 10.000 Gbps   29.9382698456853 bps 29.938 Mbps 
Praha → Pardubice  1.04302433144579 % 1.043 %   10 bps 10.000 Gbps   104.302433144579 bps 104.302 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.2874305376502 % 1.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.874305376502 bps 12.874 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.86007697185163 % 6.860 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.6007697185163 bps 68.601 Mbps 
Public Internet → Praha  4.66074693365718 % 4.661 %   10 bps 10.000 Gbps   466.074693365718 bps 466.075 Mbps 
Praha → Public Internet  4.23208462676854 % 4.232 %   10 bps 10.000 Gbps   423.208462676854 bps 423.208 Mbps 
Brno → Zlín  0.776186805113911 % 0.776 %   10 bps 10.000 Gbps   77.6186805113911 bps 77.619 Mbps 
Zlín → Brno  0.512549482908645 % 0.513 %   10 bps 10.000 Gbps   51.2549482908644 bps 51.255 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.74409513974955 % 2.744 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.4409513974955 bps 27.441 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.10315768360128 % 2.103 %   10 bps 10.000 Gbps   210.315768360128 bps 210.316 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.486775633310337 % 0.487 %   10 bps 10.000 Gbps   48.6775633310337 bps 48.678 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.233142827880058 % 0.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.33142827880058 bps 2.331 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.28210834882916 % 1.282 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8210834882916 bps 12.821 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.608146620017642 % 0.608 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.08146620017642 bps 6.081 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.640235571580843 % 0.640 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.40235571580843 bps 6.402 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151591552039107 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1591552039107 bps 15.159 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.627293921232968 % 0.627 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.27293921232968 bps 6.273 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151407666645423 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1407666645423 bps 15.141 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162930342550225 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2930342550225 bps 16.293 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.242060617368974 % 0.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42060617368974 bps 2.421 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0732341084466104 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   732.341084466105 bps 732.341 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151779917579144 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1779917579144 bps 15.178 Kbps 
Summary  empty NA   2.366 bps 2.366 Tbps   40.3739347382076 bps 40.374 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 9 00:05:10 2019