CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/9/9

Average load for period: 2019/09/09 00:00:00 - 2019/09/09 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/09 00:00:00 - 2019/09/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/9/9
ACONET->Brno  3.521%  Brno->ACONET  11.838%  Brno->Lednice  3.873%  Lednice->Brno  7.625%  Brno->SANET  6.624%  SANET->Brno  3.620%  Brno->Vyškov  7.990%  Vyškov->Brno  0.624%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.736%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.303%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.766%  Tábor->České Budějovice  0.162%  Brno->Jihlava  7.431%  Jihlava->Brno  16.234%  České Budějovice->Jihlava  0.349e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.348e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.268%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.029%  Jihlava->Telč  1.075%  Telč->Jihlava  0.328%  Hradec Králové->Liberec  2.340%  Liberec->Hradec Králové  1.075%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.190e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.212e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.795%  Olomouc->Hradec Králové  0.307%  Olomouc->Ostrava  3.176%  Ostrava->Olomouc  0.216%  Olomouc->Zlín  0.601%  Zlín->Olomouc  0.573e-3 %  Brno->Ostrava  4.090%  Ostrava->Brno  1.375%  Karviná->Ostrava  0.979%  Ostrava->Karviná  5.424%  Opava->Ostrava  4.195e-3 %  Ostrava->Opava  2.182e-3 %  Ostrava->Pionier  2.838%  Pionier->Ostrava  2.575%  Hradec Králové->Pardubice  0.036%  Pardubice->Hradec Králové  0.063%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  0.181%  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  15.349%  Praha->AMS-IX  0.820%  Brno->Praha  2.183%  Praha->Brno  6.731%  České Budějovice->Praha  1.096%  Praha->České Budějovice  2.390%  GÉANT2->Praha  8.593%  Praha->GÉANT2  8.214%  Hradec Králové->Praha  1.410%  Praha->Hradec Králové  3.221%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.677%  Praha->Pardubice  3.536%  Poděbrady->Praha  1.440%  Praha->Poděbrady  10.133%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.189%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.718%  Most->Ústí nad
Labem  7.550e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.095%  Praha->Ústí nad
Labem  4.605%  Ústí nad
Labem->Praha  0.796%  Brno->Zlín  2.349%  Zlín->Brno  0.679%  NIX.cz->Praha  2.354%  Praha->NIX.cz  0.657%  Praha->Public Internet  4.871%  Public Internet->Praha  11.584% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/09 00:00:00 - 2019/09/09 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/09 00:00:00 - 2019/09/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.837878343068 % 11.838 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1837878343068 bps 1.184 Gbps 
ACONET → Brno  3.52097485370031 % 3.521 %   10 bps 10.000 Gbps   352.097485370031 bps 352.097 Mbps 
Lednice → Brno  7.62469152518448 % 7.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.2469152518448 bps 76.247 Mbps 
Brno → Lednice  3.87265981096693 % 3.873 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.7265981096693 bps 38.727 Mbps 
Brno → SANET  6.62429287352583 % 6.624 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32485857470517 bps 1.325 Gbps 
SANET → Brno  3.6195797571011 % 3.620 %   20 bps 20.000 Gbps   723.91595142022 bps 723.916 Mbps 
Vyškov → Brno  0.624440738107167 % 0.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24440738107167 bps 6.244 Mbps 
Brno → Vyškov  7.99026280014846 % 7.990 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.9026280014846 bps 79.903 Mbps 
Brno → Jihlava  7.43059515278182 % 7.431 %   10 bps 10.000 Gbps   743.059515278182 bps 743.060 Mbps 
Jihlava → Brno  16.2335542429003 % 16.234 %   10 bps 10.000 Gbps   1.62335542429003 bps 1.623 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.349056703339517 % 0.349 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.9056703339517 bps 34.906 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.347754436851594 % 0.348 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.7754436851594 bps 34.775 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.26821589114968 % 1.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6821589114968 bps 12.682 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0285332539986799 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.332539986799 bps 285.333 Kbps 
Telč → Jihlava  0.327932245657415 % 0.328 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27932245657415 bps 3.279 Mbps 
Jihlava → Telč  1.07474902227348 % 1.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7474902227348 bps 10.747 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.07495172765652 % 1.075 %   20 bps 20.000 Gbps   214.990345531303 bps 214.990 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.33975467188811 % 2.340 %   20 bps 20.000 Gbps   467.950934377622 bps 467.951 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.211916120410003 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1916120410003 bps 21.192 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.190166588079818 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.0166588079818 bps 19.017 Kbps 
Most → Děčín  0.720298009768769 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20298009768768 bps 7.203 Kbps 
Děčín → Most  0.322340394594315 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22340394594315 bps 3.223 Kbps 
Most → Plzeň  0.619928695748318 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19928695748318 bps 6.199 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Brno → Olomouc  1.25571617524181 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.143235048362 bps 251.143 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25573743413198 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.147486826396 bps 251.147 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.794988067694234 % 0.795 %   100 bps 100.000 Gbps   794.988067694233 bps 794.988 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.30657325446917 % 0.307 %   100 bps 100.000 Gbps   306.57325446917 bps 306.573 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.17614118482245 % 3.176 %   20 bps 20.000 Gbps   629.023362322033 bps 629.023 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.216113196853958 % 0.216 %   20 bps 20.000 Gbps   43.1862945875622 bps 43.186 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.572678139546089 % 0.573 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.2678139546089 bps 57.268 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.60072887475997 % 0.601 %   10 bps 10.000 Gbps   60.072887475997 bps 60.073 Mbps 
Ostrava → Brno  1.37549373561138 % 1.375 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37549373561138 bps 1.375 Gbps 
Brno → Ostrava  4.08975092279005 % 4.090 %   100 bps 100.000 Gbps   4.08975092279005 bps 4.090 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.42374139624188 % 5.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.2374139624188 bps 54.237 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.978574619122406 % 0.979 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.78574619122405 bps 9.786 Mbps 
Opava → Ostrava  4.19474914794599 % 4.195 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.9474914794599 bps 41.947 Kbps 
Ostrava → Opava  2.18210857575479 % 2.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.8210857575479 bps 21.821 Kbps 
Pionier → Ostrava  2.57465760442863 % 2.575 %   10 bps 10.000 Gbps   257.465760442863 bps 257.466 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.83794232819788 % 2.838 %   10 bps 10.000 Gbps   283.794232819788 bps 283.794 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0628317180747845 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.28317180747845 bps 6.283 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0360059392928287 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.60059392928287 bps 3.601 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.180683327270269 % 0.181 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0683327270269 bps 18.068 Mbps 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Cheb → Plzeň  0.0266463151700027 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.66463151700027 bps 2.665 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162115280315038 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2115280315038 bps 16.212 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16253194669137 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.253194669137 bps 16.253 Kbps 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  15.3489926960502 % 15.349 %   10 bps 10.000 Gbps   1.53489926960502 bps 1.535 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.820230406406546 % 0.820 %   10 bps 10.000 Gbps   82.0230406406546 bps 82.023 Mbps 
Praha → Brno  6.73136698606078 % 6.731 %   100 bps 100.000 Gbps   6.73136698606078 bps 6.731 Gbps 
Brno → Praha  2.18268508825467 % 2.183 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18268508825467 bps 2.183 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.09589925088209 % 1.096 %   20 bps 20.000 Gbps   219.179850176417 bps 219.180 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.38999219658845 % 2.390 %   20 bps 20.000 Gbps   477.99843931769 bps 477.998 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.21413253651062 % 8.214 %   100 bps 100.000 Gbps   8.21413253651062 bps 8.214 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.592962271911 % 8.593 %   100 bps 100.000 Gbps   8.592962271911 bps 8.593 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.41040439405638 % 1.410 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41040439405638 bps 1.410 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.22121616480307 % 3.221 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22121616480307 bps 3.221 Gbps 
Praha → Liberec  0.172497788689085 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2497788689085 bps 17.250 Kbps 
Liberec → Praha  0.157923769422603 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7923769422603 bps 15.792 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.65701183205424 % 0.657 %   400 bps 400.000 Gbps   2.61987376262616 bps 2.620 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.35423566569187 % 2.354 %   400 bps 400.000 Gbps   9.38404142807308 bps 9.384 Gbps 
Pardubice → Praha  0.676759389338155 % 0.677 %   10 bps 10.000 Gbps   67.6759389338155 bps 67.676 Mbps 
Praha → Pardubice  3.53552748482604 % 3.536 %   10 bps 10.000 Gbps   353.552748482604 bps 353.553 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.44024073462939 % 1.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4024073462939 bps 14.402 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.1328619347841 % 10.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.328619347841 bps 101.329 Mbps 
Public Internet → Praha  11.5840443487123 % 11.584 %   10 bps 10.000 Gbps   1.15840443487123 bps 1.158 Gbps 
Praha → Public Internet  4.87092939900218 % 4.871 %   10 bps 10.000 Gbps   487.092939900218 bps 487.093 Mbps 
Brno → Zlín  2.34881316795655 % 2.349 %   10 bps 10.000 Gbps   234.881316795655 bps 234.881 Mbps 
Zlín → Brno  0.679182803320727 % 0.679 %   10 bps 10.000 Gbps   67.9182803320727 bps 67.918 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.5498075729917 % 7.550 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.498075729917 bps 75.498 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.60485503719478 % 4.605 %   10 bps 10.000 Gbps   460.485503719477 bps 460.486 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.718005536420544 % 0.718 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.18005536420544 bps 7.180 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.796376136306901 % 0.796 %   10 bps 10.000 Gbps   79.6376136306901 bps 79.638 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.189234997864573 % 0.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.89234997864573 bps 1.892 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0951348525855038 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   951.348525855037 bps 951.349 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151805572801234 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1805572801234 bps 15.181 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.151414365610314 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1414365610314 bps 15.141 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.302828977600936 % 0.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.02828977600936 bps 3.028 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.161515997329336 % 0.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.61515997329336 bps 1.615 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151576699565471 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1576699565471 bps 15.158 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162968331689692 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2968331689691 bps 16.297 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.73554545185944 % 1.736 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3554545185944 bps 17.355 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.766391565716404 % 0.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.66391565716404 bps 7.664 Mbps 
Summary  empty NA   2.366 bps 2.366 Tbps   62.5339215593111 bps 62.534 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Sep 10 00:05:17 2019