CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/9/10

Average load for period: 2019/09/10 00:00:00 - 2019/09/10 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/10 00:00:00 - 2019/09/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/9/10
ACONET->Brno  3.830%  Brno->ACONET  12.725%  Brno->Lednice  4.386%  Lednice->Brno  7.470%  Brno->SANET  6.414%  SANET->Brno  4.185%  Brno->Vyškov  7.292%  Vyškov->Brno  0.570%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.852%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.143%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.228%  Tábor->České Budějovice  0.155%  Brno->Jihlava  11.651%  Jihlava->Brno  14.400%  České Budějovice->Jihlava  0.481e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.248e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.937%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.026%  Jihlava->Telč  0.785%  Telč->Jihlava  0.220%  Hradec Králové->Liberec  2.225%  Liberec->Hradec Králové  1.064%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.176e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.191e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.619e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.257e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.753%  Olomouc->Hradec Králové  0.252%  Olomouc->Ostrava  2.116%  Ostrava->Olomouc  0.056%  Olomouc->Zlín  0.712%  Zlín->Olomouc  0.804e-3 %  Brno->Ostrava  4.152%  Ostrava->Brno  1.712%  Karviná->Ostrava  1.151%  Ostrava->Karviná  4.481%  Opava->Ostrava  2.141e-3 %  Ostrava->Opava  2.159e-3 %  Ostrava->Pionier  2.898%  Pionier->Ostrava  2.705%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.057%  Cheb->Plzeň  0.062%  Plzeň->Cheb  6.446%  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  17.234%  Praha->AMS-IX  0.585%  Brno->Praha  2.300%  Praha->Brno  6.528%  České Budějovice->Praha  0.658%  Praha->České Budějovice  2.064%  GÉANT2->Praha  9.113%  Praha->GÉANT2  11.054%  Hradec Králové->Praha  1.619%  Praha->Hradec Králové  3.583%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.549%  Praha->Pardubice  2.996%  Poděbrady->Praha  1.519%  Praha->Poděbrady  12.473%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.091%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.731%  Most->Ústí nad
Labem  4.667e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  4.061%  Ústí nad
Labem->Praha  0.784%  Brno->Zlín  1.979%  Zlín->Brno  0.691%  NIX.cz->Praha  2.003%  Praha->NIX.cz  0.671%  Praha->Public Internet  5.405%  Public Internet->Praha  12.333% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/10 00:00:00 - 2019/09/10 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/10 00:00:00 - 2019/09/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.83004753058625 % 3.830 %   10 bps 10.000 Gbps   383.004753058625 bps 383.005 Mbps 
Brno → ACONET  12.7247466113342 % 12.725 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27247466113342 bps 1.272 Gbps 
Lednice → Brno  7.46996495064551 % 7.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.6996495064552 bps 74.700 Mbps 
Brno → Lednice  4.38594222925062 % 4.386 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.8594222925062 bps 43.859 Mbps 
SANET → Brno  4.18545807491613 % 4.185 %   20 bps 20.000 Gbps   837.091614983227 bps 837.092 Mbps 
Brno → SANET  6.41393562434984 % 6.414 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28278712486997 bps 1.283 Gbps 
Brno → Vyškov  7.29205472270725 % 7.292 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.9205472270724 bps 72.921 Mbps 
Vyškov → Brno  0.569744783088038 % 0.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.69744783088037 bps 5.697 Mbps 
Jihlava → Brno  14.4001289455126 % 14.400 %   10 bps 10.000 Gbps   1.44001289455126 bps 1.440 Gbps 
Brno → Jihlava  11.6505663278093 % 11.651 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16505663278093 bps 1.165 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.248035343242012 % 0.248 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.8035343242012 bps 24.804 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.481205840507675 % 0.481 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.1205840507674 bps 48.121 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.936679258817755 % 0.937 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.36679258817755 bps 9.367 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0258104065912808 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   258.104065912807 bps 258.104 Kbps 
Telč → Jihlava  0.219798978540593 % 0.220 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.19798978540593 bps 2.198 Mbps 
Jihlava → Telč  0.785462353872559 % 0.785 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.85462353872559 bps 7.855 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.06369530943568 % 1.064 %   20 bps 20.000 Gbps   212.739061887137 bps 212.739 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.2249785193137 % 2.225 %   20 bps 20.000 Gbps   444.99570386274 bps 444.996 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.190850496585447 % 0.191 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.0850496585447 bps 19.085 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.17620693936767 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.620693936767 bps 17.621 Kbps 
Most → Děčín  0.720057393441172 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20057393441173 bps 7.201 Kbps 
Děčín → Most  0.322239875516974 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22239875516974 bps 3.222 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Most → Plzeň  0.619483860408854 % 0.619 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19483860408855 bps 6.195 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25716851161827 % 1.257 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.433702323654 bps 251.434 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25582944492705 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.165888985411 bps 251.166 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.252051628102362 % 0.252 %   100 bps 100.000 Gbps   252.051628102362 bps 252.052 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.753028368586829 % 0.753 %   100 bps 100.000 Gbps   753.02836858683 bps 753.028 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.11642678302863 % 2.116 %   20 bps 20.000 Gbps   410.916533052771 bps 410.917 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0557214783619019 % 0.056 %   20 bps 20.000 Gbps   11.1442956723804 bps 11.144 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.80385653385775 % 0.804 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.385653385775 bps 80.386 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.711702392893755 % 0.712 %   10 bps 10.000 Gbps   71.1702392893755 bps 71.170 Mbps 
Brno → Ostrava  4.15185187572446 % 4.152 %   100 bps 100.000 Gbps   4.15185187572446 bps 4.152 Gbps 
Ostrava → Brno  1.71187773506877 % 1.712 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71187773506877 bps 1.712 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.48081848061218 % 4.481 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.8081848061217 bps 44.808 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.15114672050844 % 1.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5114672050844 bps 11.511 Mbps 
Ostrava → Opava  2.15854346981049 % 2.159 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5854346981049 bps 21.585 Kbps 
Opava → Ostrava  2.14102331204039 % 2.141 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4102331204039 bps 21.410 Kbps 
Ostrava → Pionier  2.89808505082195 % 2.898 %   10 bps 10.000 Gbps   289.808505082195 bps 289.809 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.70545736616671 % 2.705 %   10 bps 10.000 Gbps   270.545736616671 bps 270.546 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0565569508300687 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.65569508300687 bps 5.656 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0278328292310695 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78328292310695 bps 2.783 Mbps 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Cheb → Plzeň  0.0617626314877094 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.17626314877093 bps 6.176 Mbps 
Plzeň → Cheb  6.44564232939842 % 6.446 %   10 bps 10.000 Gbps   644.564232939842 bps 644.564 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162135891359665 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2135891359665 bps 16.214 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162605896377088 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2605896377088 bps 16.261 Kbps 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.585216974294321 % 0.585 %   10 bps 10.000 Gbps   58.5216974294321 bps 58.522 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.2340952013353 % 17.234 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72340952013353 bps 1.723 Gbps 
Brno → Praha  2.29986242174114 % 2.300 %   100 bps 100.000 Gbps   2.29986242174114 bps 2.300 Gbps 
Praha → Brno  6.52834119522446 % 6.528 %   100 bps 100.000 Gbps   6.52834119522446 bps 6.528 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.658293727783911 % 0.658 %   20 bps 20.000 Gbps   131.658745556782 bps 131.659 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.06425253981299 % 2.064 %   20 bps 20.000 Gbps   412.850507962598 bps 412.851 Mbps 
GÉANT2 → Praha  9.11315541788784 % 9.113 %   100 bps 100.000 Gbps   9.11315175216552 bps 9.113 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.0543342019867 % 11.054 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0543337032765 bps 11.054 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.61947627746281 % 1.619 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61947627746281 bps 1.619 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.58288334318163 % 3.583 %   100 bps 100.000 Gbps   3.58288334318163 bps 3.583 Gbps 
Praha → Liberec  0.172454584158399 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2454584158399 bps 17.245 Kbps 
Liberec → Praha  0.15766328134991 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.766328134991 bps 15.766 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.671279852045953 % 0.671 %   400 bps 400.000 Gbps   2.67496596790483 bps 2.675 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.00284882434378 % 2.003 %   400 bps 400.000 Gbps   7.9784416026443 bps 7.978 Gbps 
Pardubice → Praha  0.549414475323175 % 0.549 %   10 bps 10.000 Gbps   54.9414475323175 bps 54.941 Mbps 
Praha → Pardubice  2.9960880241864 % 2.996 %   10 bps 10.000 Gbps   299.60880241864 bps 299.609 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.51892916451234 % 1.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1892916451234 bps 15.189 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.4733624987179 % 12.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   124.733624987179 bps 124.734 Mbps 
Praha → Public Internet  5.4050075093583 % 5.405 %   10 bps 10.000 Gbps   540.50075093583 bps 540.501 Mbps 
Public Internet → Praha  12.3328640060422 % 12.333 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23328640060422 bps 1.233 Gbps 
Brno → Zlín  1.97923260385992 % 1.979 %   10 bps 10.000 Gbps   197.923260385992 bps 197.923 Mbps 
Zlín → Brno  0.690945278339368 % 0.691 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0945278339368 bps 69.095 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.66737677003441 % 4.667 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.6737677003441 bps 46.674 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0224622208499455 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   224.622208499454 bps 224.622 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.06130646569956 % 4.061 %   10 bps 10.000 Gbps   406.130646569956 bps 406.131 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.730687366141335 % 0.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.30687366141335 bps 7.307 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.784321644248438 % 0.784 %   10 bps 10.000 Gbps   78.4321644248438 bps 78.432 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0912556571742512 % 0.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   912.556571742512 bps 912.557 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151563599680326 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1563599680326 bps 15.156 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.852391653254929 % 0.852 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.52391653254929 bps 8.524 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151402642834935 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1402642834935 bps 15.140 Kbps 
České Budějovice → Tábor  1.2281944928056 % 1.228 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.281944928056 bps 12.282 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151821166549335 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1821166549335 bps 15.182 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162978016735142 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2978016735142 bps 16.298 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.154515170830283 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54515170830283 bps 1.545 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.142850239918992 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42850239918992 bps 1.429 Mbps 
Summary  empty NA   2.366 bps 2.366 Tbps   66.1237984521568 bps 66.124 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Sep 11 00:05:21 2019