CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/9/11

Average load for period: 2019/09/11 00:00:00 - 2019/09/11 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/11 00:00:00 - 2019/09/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/9/11
ACONET->Brno  3.948%  Brno->ACONET  13.753%  Brno->Lednice  4.233%  Lednice->Brno  7.344%  Brno->SANET  6.301%  SANET->Brno  2.979%  Brno->Vyškov  8.100%  Vyškov->Brno  0.656%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.935%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.098%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.225%  Tábor->České Budějovice  0.137%  Brno->Jihlava  10.871%  Jihlava->Brno  7.099%  České Budějovice->Jihlava  0.242e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.208e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.023%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.790%  Telč->Jihlava  0.106%  Hradec Králové->Liberec  2.170%  Liberec->Hradec Králové  0.532%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.198e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.185e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.709%  Olomouc->Hradec Králové  0.229%  Olomouc->Ostrava  1.903%  Ostrava->Olomouc  0.047%  Olomouc->Zlín  0.747%  Zlín->Olomouc  0.573e-3 %  Brno->Ostrava  3.982%  Ostrava->Brno  1.603%  Karviná->Ostrava  0.947%  Ostrava->Karviná  5.063%  Opava->Ostrava  2.143e-3 %  Ostrava->Opava  2.162e-3 %  Ostrava->Pionier  4.793%  Pionier->Ostrava  2.858%  Hradec Králové->Pardubice  0.040%  Pardubice->Hradec Králové  0.073%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  0.260%  Plzeň->Praha  0.539%  Praha->Plzeň  2.149%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  19.185%  Praha->AMS-IX  0.554%  Brno->Praha  2.609%  Praha->Brno  7.533%  České Budějovice->Praha  0.674%  Praha->České Budějovice  2.416%  GÉANT2->Praha  7.821%  Praha->GÉANT2  8.045%  Hradec Králové->Praha  1.386%  Praha->Hradec Králové  3.721%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.710%  Praha->Pardubice  3.717%  Poděbrady->Praha  1.398%  Praha->Poděbrady  11.726%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.187%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.017%  Most->Ústí nad
Labem  8.670e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.073%  Praha->Ústí nad
Labem  4.780%  Ústí nad
Labem->Praha  0.985%  Brno->Zlín  2.149%  Zlín->Brno  0.716%  NIX.cz->Praha  2.088%  Praha->NIX.cz  0.690%  Praha->Public Internet  5.988%  Public Internet->Praha  20.457% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/11 00:00:00 - 2019/09/11 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/11 00:00:00 - 2019/09/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.94828077149538 % 3.948 %   10 bps 10.000 Gbps   394.828077149538 bps 394.828 Mbps 
Brno → ACONET  13.753389295346 % 13.753 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3753389295346 bps 1.375 Gbps 
Brno → Lednice  4.23337875851267 % 4.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.3337875851267 bps 42.334 Mbps 
Lednice → Brno  7.34377505696003 % 7.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.4377505696003 bps 73.438 Mbps 
Brno → SANET  6.30072037140515 % 6.301 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26014407428103 bps 1.260 Gbps 
SANET → Brno  2.97941008436378 % 2.979 %   20 bps 20.000 Gbps   595.882016872756 bps 595.882 Mbps 
Brno → Vyškov  8.10040204076941 % 8.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.0040204076941 bps 81.004 Mbps 
Vyškov → Brno  0.656038516790382 % 0.656 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.56038516790382 bps 6.560 Mbps 
Brno → Jihlava  10.8712488664675 % 10.871 %   10 bps 10.000 Gbps   1.08712488664675 bps 1.087 Gbps 
Jihlava → Brno  7.09853087052166 % 7.099 %   10 bps 10.000 Gbps   709.853087052166 bps 709.853 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.208045414004356 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8045414004356 bps 20.805 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.242459671554564 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2459671554564 bps 24.246 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0178877323831268 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   178.877323831268 bps 178.877 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0227361340186354 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   227.361340186354 bps 227.361 Kbps 
Jihlava → Telč  0.789869576902942 % 0.790 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.89869576902942 bps 7.899 Mbps 
Telč → Jihlava  0.106113067202903 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06113067202903 bps 1.061 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.1701939755806 % 2.170 %   20 bps 20.000 Gbps   434.03879511612 bps 434.039 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.531882491978338 % 0.532 %   20 bps 20.000 Gbps   106.376498395668 bps 106.376 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.184761994572902 % 0.185 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4761994572902 bps 18.476 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.197857968117518 % 0.198 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7857968117518 bps 19.786 Kbps 
Děčín → Most  0.32245918531425 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2245918531425 bps 3.225 Kbps 
Most → Děčín  0.720109916476618 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20109916476618 bps 7.201 Kbps 
Most → Plzeň  0.619758825891411 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19758825891411 bps 6.198 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Brno → Olomouc  1.25619104790084 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.238209580168 bps 251.238 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25570884261328 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.141768522656 bps 251.142 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.229177816815722 % 0.229 %   100 bps 100.000 Gbps   229.177816815722 bps 229.178 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.708515007191256 % 0.709 %   100 bps 100.000 Gbps   708.515007191256 bps 708.515 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0465382681492167 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.30765362984333 bps 9.308 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.90346134224428 % 1.903 %   20 bps 20.000 Gbps   372.122318175791 bps 372.122 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.572957871972246 % 0.573 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.2957871972246 bps 57.296 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.746933266019942 % 0.747 %   10 bps 10.000 Gbps   74.6933266019942 bps 74.693 Mbps 
Brno → Ostrava  3.98176544900052 % 3.982 %   100 bps 100.000 Gbps   3.98176544900052 bps 3.982 Gbps 
Ostrava → Brno  1.60292706200375 % 1.603 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60292706200375 bps 1.603 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.946966131073235 % 0.947 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.46966131073235 bps 9.470 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.0632565525327 % 5.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.632565525327 bps 50.633 Mbps 
Opava → Ostrava  2.14340547247992 % 2.143 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4340547247992 bps 21.434 Kbps 
Ostrava → Opava  2.16177627090287 % 2.162 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.6177627090287 bps 21.618 Kbps 
Ostrava → Pionier  4.79340719524361 % 4.793 %   10 bps 10.000 Gbps   479.340719524361 bps 479.341 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.85822537174255 % 2.858 %   10 bps 10.000 Gbps   285.822537174255 bps 285.823 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0402773708408401 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.02773708408401 bps 4.028 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0732638309099451 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.32638309099451 bps 7.326 Mbps 
Praha → Plzeň  2.14863839970847 % 2.149 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14863839970847 bps 2.149 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0293536531802838 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.93536531802838 bps 2.935 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162543554102711 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2543554102711 bps 16.254 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162110571948151 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2110571948151 bps 16.211 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.260230529097453 % 0.260 %   10 bps 10.000 Gbps   26.0230529097453 bps 26.023 Mbps 
Plzeň → Praha  0.539410701942695 % 0.539 %   100 bps 100.000 Gbps   539.410701942696 bps 539.411 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.1846301883595 % 19.185 %   10 bps 10.000 Gbps   1.91846301883595 bps 1.918 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.554451782217209 % 0.554 %   10 bps 10.000 Gbps   55.4451782217209 bps 55.445 Mbps 
Brno → Praha  2.60946998292689 % 2.609 %   100 bps 100.000 Gbps   2.60946998292689 bps 2.609 Gbps 
Praha → Brno  7.53275068334467 % 7.533 %   100 bps 100.000 Gbps   7.53275068334467 bps 7.533 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.41566293871611 % 2.416 %   20 bps 20.000 Gbps   483.132587743223 bps 483.133 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.674073447118999 % 0.674 %   20 bps 20.000 Gbps   134.8146894238 bps 134.815 Mbps 
GÉANT2 → Praha  7.82082702566835 % 7.821 %   100 bps 100.000 Gbps   7.82082315164661 bps 7.821 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.04497497344975 % 8.045 %   100 bps 100.000 Gbps   8.0449728831962 bps 8.045 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.72098039849836 % 3.721 %   100 bps 100.000 Gbps   3.72098039849836 bps 3.721 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.38563910143025 % 1.386 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38563910143025 bps 1.386 Gbps 
Praha → Liberec  0.172340078020176 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2340078020176 bps 17.234 Kbps 
Liberec → Praha  0.158170860651907 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8170860651907 bps 15.817 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.08827677882203 % 2.088 %   400 bps 400.000 Gbps   8.35310711528814 bps 8.353 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.690202729687541 % 0.690 %   400 bps 400.000 Gbps   2.76081091875016 bps 2.761 Gbps 
Praha → Pardubice  3.71709268798794 % 3.717 %   10 bps 10.000 Gbps   371.709268798794 bps 371.709 Mbps 
Pardubice → Praha  0.710102964398821 % 0.710 %   10 bps 10.000 Gbps   71.0102964398821 bps 71.010 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.39837660884097 % 1.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9837660884097 bps 13.984 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.7255206703867 % 11.726 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.255206703867 bps 117.255 Mbps 
Public Internet → Praha  20.4573598587502 % 20.457 %   10 bps 10.000 Gbps   2.04573598587502 bps 2.046 Gbps 
Praha → Public Internet  5.98770925422883 % 5.988 %   10 bps 10.000 Gbps   598.770925422883 bps 598.771 Mbps 
Zlín → Brno  0.715519416307361 % 0.716 %   10 bps 10.000 Gbps   71.5519416307361 bps 71.552 Mbps 
Brno → Zlín  2.14879928026926 % 2.149 %   10 bps 10.000 Gbps   214.879928026926 bps 214.880 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.67047804833766 % 8.670 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.7047804833767 bps 86.705 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.77953652428494 % 4.780 %   10 bps 10.000 Gbps   477.953652428494 bps 477.954 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0731181505225926 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   731.181505225927 bps 731.182 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.01665005835009 % 1.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1665005835009 bps 10.167 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.187010734326928 % 0.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87010734326928 bps 1.870 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.984554966077941 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4554966077941 bps 98.455 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151393151266996 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1393151266996 bps 15.139 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.934591146289 % 0.935 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.34591146289 bps 9.346 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0978991668319541 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   978.991668319541 bps 978.992 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151814491002683 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1814491002683 bps 15.181 Kbps 
České Budějovice → Tábor  1.22494696290692 % 1.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2494696290692 bps 12.249 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151564419441998 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1564419441998 bps 15.156 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.137038872943622 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37038872943622 bps 1.370 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162955667809322 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2955667809322 bps 16.296 Kbps 
Summary  empty NA   2.566 bps 2.566 Tbps   65.6477695165688 bps 65.648 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Sep 12 00:05:00 2019