CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/2

Average load for period: 2019/11/02 00:00:00 - 2019/11/02 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/02 00:00:00 - 2019/11/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/2
ACONET->Brno  2.704%  Brno->ACONET  9.696%  Brno->Lednice  3.876%  Lednice->Brno  15.709%  Brno->SANET  3.410%  SANET->Brno  2.249%  Brno->Vyškov  1.482%  Vyškov->Brno  0.638%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.489%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.103%  České Budějovice->Plzeň  0.631%  Plzeň->České Budějovice  0.991%  České Budějovice->Tábor  0.423%  Tábor->České Budějovice  0.131%  Brno->Jihlava  13.234%  Jihlava->Brno  1.305%  České Budějovice->Jihlava  0.106e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.108e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  5.788%  Telč->Jihlava  0.359%  Hradec Králové->Liberec  2.604%  Liberec->Hradec Králové  0.899%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.172e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.158e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.321%  Olomouc->Brno  0.193%  Hradec Králové->Olomouc  0.569%  Olomouc->Hradec Králové  0.126%  Olomouc->Ostrava  3.438%  Ostrava->Olomouc  0.037%  Olomouc->Zlín  0.686%  Zlín->Olomouc  0.638e-3 %  Brno->Ostrava  2.515%  Ostrava->Brno  1.939%  Karviná->Ostrava  1.255%  Ostrava->Karviná  6.759%  Opava->Ostrava  0.358%  Ostrava->Opava  0.521%  Ostrava->Pionier  1.542%  Pionier->Ostrava  1.178%  Hradec Králové->Pardubice  0.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.062%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  0.098%  Plzeň->Praha  0.418%  Praha->Plzeň  1.064%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.523%  Praha->AMS-IX  0.769%  Brno->Praha  2.148%  Praha->Brno  6.552%  České Budějovice->Praha  1.614%  Praha->České Budějovice  1.454%  GÉANT2->Praha  8.782%  Praha->GÉANT2  9.404%  Hradec Králové->Praha  0.805%  Praha->Hradec Králové  2.417%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.523%  Praha->Pardubice  2.761%  Poděbrady->Praha  1.033%  Praha->Poděbrady  8.768%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.681%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.619%  Most->Ústí nad
Labem  3.742e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  3.080%  Ústí nad
Labem->Praha  0.935%  Brno->Zlín  1.821%  Zlín->Brno  0.588%  NIX.cz->Praha  1.472%  Praha->NIX.cz  0.578%  Praha->Public Internet  5.201%  Public Internet->Praha  19.334% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/02 00:00:00 - 2019/11/02 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/02 00:00:00 - 2019/11/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.70436881412366 % 2.704 %   10 bps 10.000 Gbps   270.436881412366 bps 270.437 Mbps 
Brno → ACONET  9.69625642350429 % 9.696 %   10 bps 10.000 Gbps   969.625642350429 bps 969.626 Mbps 
Brno → Lednice  3.87554611200496 % 3.876 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.7554611200496 bps 38.755 Mbps 
Lednice → Brno  15.7085546854464 % 15.709 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.085546854464 bps 157.086 Mbps 
Brno → SANET  3.41016879938407 % 3.410 %   20 bps 20.000 Gbps   682.033759876813 bps 682.034 Mbps 
SANET → Brno  2.24875666098399 % 2.249 %   20 bps 20.000 Gbps   449.751332196797 bps 449.751 Mbps 
Brno → Vyškov  1.48182233936824 % 1.482 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8182233936824 bps 14.818 Mbps 
Vyškov → Brno  0.638483865974605 % 0.638 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.38483865974605 bps 6.385 Mbps 
Brno → Jihlava  13.2340341563715 % 13.234 %   10 bps 10.000 Gbps   1.32340341563715 bps 1.323 Gbps 
Jihlava → Brno  1.30535058470925 % 1.305 %   10 bps 10.000 Gbps   130.535058470925 bps 130.535 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.105914944549824 % 0.106 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   21.1829889099648 bps 21.183 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.108350680557532 % 0.108 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   21.6701361115064 bps 21.670 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181107349505455 % 0.181 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81107349505455 bps 1.811 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0193290666611914 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.290666611914 bps 193.291 Kbps 
Jihlava → Telč  5.78799464685493 % 5.788 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.8799464685493 bps 57.880 Mbps 
Telč → Jihlava  0.358784034472735 % 0.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.58784034472736 bps 3.588 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.899336818814926 % 0.899 %   20 bps 20.000 Gbps   179.867363762985 bps 179.867 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.60352232023338 % 2.604 %   20 bps 20.000 Gbps   520.704464046675 bps 520.704 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.157925772453527 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7925772453527 bps 15.793 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.171598882545019 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1598882545019 bps 17.160 Kbps 
Děčín → Most  0.325151014533619 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25151014533619 bps 3.252 Kbps 
Most → Děčín  0.72574172720648 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2574172720648 bps 7.257 Kbps 
Most → Plzeň  0.624849921919113 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24849921919112 bps 6.248 Kbps 
Plzeň → Most  0.0958449703792238 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   958.449703792239 bps 958.450 bps 
Brno → Olomouc  0.320784843965801 % 0.321 %   100 bps 100.000 Gbps   320.784843965801 bps 320.785 Mbps 
Olomouc → Brno  0.193004970735146 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   193.004970735146 bps 193.005 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.568823870186937 % 0.569 %   100 bps 100.000 Gbps   568.823870186937 bps 568.824 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.12627319755566 % 0.126 %   100 bps 100.000 Gbps   126.27319755566 bps 126.273 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0371060566401179 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.42121132802359 bps 7.421 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.43847032874122 % 3.438 %   20 bps 20.000 Gbps   632.753837261563 bps 632.754 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.686491930614153 % 0.686 %   10 bps 10.000 Gbps   68.6491930614153 bps 68.649 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.637613299011229 % 0.638 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   63.7613299011229 bps 63.761 Kbps 
Brno → Ostrava  2.51524323010609 % 2.515 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51524323010609 bps 2.515 Gbps 
Ostrava → Brno  1.93919262326228 % 1.939 %   100 bps 100.000 Gbps   1.93919262326228 bps 1.939 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.25529383105492 % 1.255 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5529383105492 bps 12.553 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.75897053355357 % 6.759 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.5897053355357 bps 67.590 Mbps 
Opava → Ostrava  0.357777395619715 % 0.358 %   10 bps 10.000 Gbps   35.7777395619715 bps 35.778 Mbps 
Ostrava → Opava  0.520893071541691 % 0.521 %   10 bps 10.000 Gbps   52.0893071541691 bps 52.089 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.54219375809028 % 1.542 %   10 bps 10.000 Gbps   154.219375809028 bps 154.219 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.17818038667921 % 1.178 %   10 bps 10.000 Gbps   117.818038667921 bps 117.818 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.011110779919227 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1110779919227 bps 1.111 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0623379950852807 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.23379950852808 bps 6.234 Mbps 
Plzeň → Praha  0.417967454564676 % 0.418 %   100 bps 100.000 Gbps   417.967454564676 bps 417.967 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0196789517374007 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96789517374007 bps 1.968 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0983317954531338 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.83317954531337 bps 9.833 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160035374285929 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0035374285929 bps 16.004 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160493930201993 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0493930201993 bps 16.049 Kbps 
Praha → Plzeň  1.06408050005898 % 1.064 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06408050005898 bps 1.064 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.768506753403867 % 0.769 %   10 bps 10.000 Gbps   76.8506753403867 bps 76.851 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.5228140585652 % 18.523 %   10 bps 10.000 Gbps   1.85228140585652 bps 1.852 Gbps 
Brno → Praha  2.14800628553778 % 2.148 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14800628553778 bps 2.148 Gbps 
Praha → Brno  6.55223517413333 % 6.552 %   100 bps 100.000 Gbps   6.55223517413333 bps 6.552 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.61396486303746 % 1.614 %   20 bps 20.000 Gbps   322.792972607492 bps 322.793 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.45419145054844 % 1.454 %   20 bps 20.000 Gbps   290.838290109689 bps 290.838 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.40380925119174 % 9.404 %   100 bps 100.000 Gbps   9.40380925119175 bps 9.404 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.78213677805151 % 8.782 %   100 bps 100.000 Gbps   8.78213677805151 bps 8.782 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.41693925893664 % 2.417 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41693925893664 bps 2.417 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.804796457228406 % 0.805 %   100 bps 100.000 Gbps   804.796457228407 bps 804.796 Mbps 
Praha → Liberec  0.172293878576022 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2293878576022 bps 17.229 Kbps 
Liberec → Praha  0.158148367635889 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8148367635889 bps 15.815 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.47203456977931 % 1.472 %   400 bps 400.000 Gbps   5.88813827911724 bps 5.888 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.578281139154457 % 0.578 %   400 bps 400.000 Gbps   2.31312455661783 bps 2.313 Gbps 
Praha → Pardubice  2.76073545714323 % 2.761 %   10 bps 10.000 Gbps   276.073545714323 bps 276.074 Mbps 
Pardubice → Praha  0.523014108666717 % 0.523 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3014108666717 bps 52.301 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.03255635858388 % 1.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3255635858388 bps 10.326 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.76757879969948 % 8.768 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.6757879969948 bps 87.676 Mbps 
Public Internet → Praha  19.3337606820315 % 19.334 %   10 bps 10.000 Gbps   1.93337606820315 bps 1.933 Gbps 
Praha → Public Internet  5.20050139493275 % 5.201 %   10 bps 10.000 Gbps   520.050139493276 bps 520.050 Mbps 
Brno → Zlín  1.82126748158915 % 1.821 %   10 bps 10.000 Gbps   182.126748158915 bps 182.127 Mbps 
Zlín → Brno  0.587661008216695 % 0.588 %   10 bps 10.000 Gbps   58.7661008216695 bps 58.766 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.07983892985635 % 3.080 %   10 bps 10.000 Gbps   307.983892985635 bps 307.984 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.934901925307345 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.4901925307344 bps 93.490 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.680906699541011 % 0.681 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.80906699541012 bps 6.809 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.74167076265662 % 3.742 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.4167076265661 bps 37.417 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0151517637540674 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   151.517637540674 bps 151.518 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.61884280404468 % 0.619 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.18842804044679 bps 6.188 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.990869647358881 % 0.991 %   10 bps 10.000 Gbps   99.0869647358882 bps 99.087 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.48937208736203 % 2.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.8937208736203 bps 24.894 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.423494199126794 % 0.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.23494199126794 bps 4.235 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.1497147728886 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.97147728886 bps 14.971 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.130830293203253 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30830293203253 bps 1.308 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.103174845736012 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03174845736012 bps 1.032 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.630796597648752 % 0.631 %   10 bps 10.000 Gbps   63.0796597648752 bps 63.080 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162943578737295 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2943578737295 bps 16.294 Kbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   57.7014563769111 bps 57.701 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Nov 3 00:05:21 2019