CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/3

Average load for period: 2019/11/03 00:00:00 - 2019/11/03 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/03 00:00:00 - 2019/11/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/3
ACONET->Brno  2.635%  Brno->ACONET  10.891%  Brno->Lednice  4.200%  Lednice->Brno  15.797%  Brno->SANET  5.677%  SANET->Brno  2.538%  Brno->Vyškov  1.519%  Vyškov->Brno  0.573%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.952%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.141%  České Budějovice->Plzeň  0.222%  Plzeň->České Budějovice  0.657%  České Budějovice->Tábor  0.528%  Tábor->České Budějovice  0.099%  Brno->Jihlava  7.052%  Jihlava->Brno  1.383%  České Budějovice->Jihlava  0.096e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.127e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.322%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.379%  Telč->Jihlava  0.182%  Hradec Králové->Liberec  3.256%  Liberec->Hradec Králové  0.969%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.168e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.158e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.094e-3 %  Brno->Olomouc  0.389%  Olomouc->Brno  0.227%  Hradec Králové->Olomouc  0.691%  Olomouc->Hradec Králové  0.146%  Olomouc->Ostrava  5.091%  Ostrava->Olomouc  0.130%  Olomouc->Zlín  0.835%  Zlín->Olomouc  0.316e-3 %  Brno->Ostrava  2.275%  Ostrava->Brno  2.716%  Karviná->Ostrava  1.328%  Ostrava->Karviná  9.244%  Opava->Ostrava  0.362%  Ostrava->Opava  0.457%  Ostrava->Pionier  2.858%  Pionier->Ostrava  1.378%  Hradec Králové->Pardubice  0.014%  Pardubice->Hradec Králové  0.083%  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.222%  Plzeň->Praha  0.473%  Praha->Plzeň  1.368%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.665%  Praha->AMS-IX  0.927%  Brno->Praha  2.585%  Praha->Brno  7.173%  České Budějovice->Praha  1.813%  Praha->České Budějovice  1.643%  GÉANT2->Praha  10.657%  Praha->GÉANT2  8.266%  Hradec Králové->Praha  0.800%  Praha->Hradec Králové  2.930%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.462%  Praha->Pardubice  3.197%  Poděbrady->Praha  1.677%  Praha->Poděbrady  10.155%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.433%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.848%  Most->Ústí nad
Labem  2.595e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.155e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.444%  Ústí nad
Labem->Praha  1.062%  Brno->Zlín  2.034%  Zlín->Brno  0.560%  NIX.cz->Praha  1.796%  Praha->NIX.cz  0.617%  Praha->Public Internet  4.849%  Public Internet->Praha  21.181% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/03 00:00:00 - 2019/11/03 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/03 00:00:00 - 2019/11/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.8908898305596 % 10.891 %   10 bps 10.000 Gbps   1.08908898305596 bps 1.089 Gbps 
ACONET → Brno  2.63456928510285 % 2.635 %   10 bps 10.000 Gbps   263.456928510285 bps 263.457 Mbps 
Brno → Lednice  4.20012887710609 % 4.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.0012887710609 bps 42.001 Mbps 
Lednice → Brno  15.7973782218064 % 15.797 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.973782218064 bps 157.974 Mbps 
Brno → SANET  5.676755014508 % 5.677 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1353510029016 bps 1.135 Gbps 
SANET → Brno  2.53751909844528 % 2.538 %   20 bps 20.000 Gbps   507.503819689055 bps 507.504 Mbps 
Vyškov → Brno  0.572500489457595 % 0.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.72500489457596 bps 5.725 Mbps 
Brno → Vyškov  1.51918640405995 % 1.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1918640405995 bps 15.192 Mbps 
Jihlava → Brno  1.38259565185133 % 1.383 %   10 bps 10.000 Gbps   138.259565185133 bps 138.260 Mbps 
Brno → Jihlava  7.05187934452392 % 7.052 %   10 bps 10.000 Gbps   705.187934452392 bps 705.188 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.126968679062055 % 0.127 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   25.3937358124109 bps 25.394 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.096270746487823 % 0.096 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.2541492975646 bps 19.254 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.321512043074982 % 0.322 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21512043074982 bps 3.215 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0160817563751459 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   160.817563751459 bps 160.818 Kbps 
Jihlava → Telč  0.379101152903773 % 0.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79101152903773 bps 3.791 Mbps 
Telč → Jihlava  0.182414970178391 % 0.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82414970178391 bps 1.824 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.968611919683539 % 0.969 %   20 bps 20.000 Gbps   193.722383936708 bps 193.722 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.25582046823625 % 3.256 %   20 bps 20.000 Gbps   651.164093647251 bps 651.164 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.158299647797304 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8299647797304 bps 15.830 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.167637579524707 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7637579524707 bps 16.764 Kbps 
Most → Děčín  0.725298644776663 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25298644776662 bps 7.253 Kbps 
Děčín → Most  0.327193600484402 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27193600484402 bps 3.272 Kbps 
Plzeň → Most  0.0942988980581764 % 0.094 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   942.988980581765 bps 942.989 bps 
Most → Plzeň  0.624852459374912 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24852459374911 bps 6.249 Kbps 
Olomouc → Brno  0.226637657492077 % 0.227 %   100 bps 100.000 Gbps   226.637657492077 bps 226.638 Mbps 
Brno → Olomouc  0.389226200506369 % 0.389 %   100 bps 100.000 Gbps   389.226200506369 bps 389.226 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.69122146817864 % 0.691 %   100 bps 100.000 Gbps   691.22146817864 bps 691.221 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.146127612336067 % 0.146 %   100 bps 100.000 Gbps   146.127612336067 bps 146.128 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.09093848812498 % 5.091 %   20 bps 20.000 Gbps   1.018187697625 bps 1.018 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.130031895728396 % 0.130 %   20 bps 20.000 Gbps   25.1350927018332 bps 25.135 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.834695734610783 % 0.835 %   10 bps 10.000 Gbps   83.4695734610783 bps 83.470 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.315895467704998 % 0.316 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.5895467704998 bps 31.590 Kbps 
Brno → Ostrava  2.27460106618302 % 2.275 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27460106618302 bps 2.275 Gbps 
Ostrava → Brno  2.71611263176029 % 2.716 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71611263176029 bps 2.716 Gbps 
Ostrava → Karviná  9.2441494590739 % 9.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.441494590739 bps 92.441 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.32834346511997 % 1.328 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2834346511997 bps 13.283 Mbps 
Opava → Ostrava  0.361928369449032 % 0.362 %   10 bps 10.000 Gbps   36.1928369449032 bps 36.193 Mbps 
Ostrava → Opava  0.457350810250127 % 0.457 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7350810250126 bps 45.735 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.85773666020956 % 2.858 %   10 bps 10.000 Gbps   285.773666020956 bps 285.774 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.37833648469622 % 1.378 %   10 bps 10.000 Gbps   137.833648469622 bps 137.834 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0834232631334169 % 0.083 %   10 bps 10.000 Gbps   8.34232631334169 bps 8.342 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0140693495949467 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.40693495949467 bps 1.407 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0167095935918498 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.67095935918498 bps 1.671 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160069601786377 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0069601786377 bps 16.007 Kbps 
Praha → Plzeň  1.36779560728 % 1.368 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36779560728 bps 1.368 Gbps 
Plzeň → Praha  0.472504898944424 % 0.473 %   100 bps 100.000 Gbps   472.504898944425 bps 472.505 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160398214208983 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0398214208983 bps 16.040 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.222008592580945 % 0.222 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2008592580945 bps 22.201 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.6653589607507 % 20.665 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06653589607507 bps 2.067 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.927245241450161 % 0.927 %   10 bps 10.000 Gbps   92.724524145016 bps 92.725 Mbps 
Praha → Brno  7.1727330162795 % 7.173 %   100 bps 100.000 Gbps   7.17273301627949 bps 7.173 Gbps 
Brno → Praha  2.58547873975046 % 2.585 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58547873975046 bps 2.585 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.81333667232869 % 1.813 %   20 bps 20.000 Gbps   362.667334465738 bps 362.667 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.64301046940759 % 1.643 %   20 bps 20.000 Gbps   328.602093881517 bps 328.602 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.26592960208607 % 8.266 %   100 bps 100.000 Gbps   8.26592944068618 bps 8.266 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.6570407963476 % 10.657 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6570401380276 bps 10.657 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.93034910755536 % 2.930 %   100 bps 100.000 Gbps   2.93034910755536 bps 2.930 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.799914883201824 % 0.800 %   100 bps 100.000 Gbps   799.914883201824 bps 799.915 Mbps 
Praha → Liberec  0.172390021214606 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2390021214606 bps 17.239 Kbps 
Liberec → Praha  0.157954661823258 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7954661823258 bps 15.795 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.616942258431445 % 0.617 %   400 bps 400.000 Gbps   2.46776903372578 bps 2.468 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.79558985511438 % 1.796 %   400 bps 400.000 Gbps   7.10852997556303 bps 7.109 Gbps 
Praha → Pardubice  3.19654980912457 % 3.197 %   10 bps 10.000 Gbps   319.654980912456 bps 319.655 Mbps 
Pardubice → Praha  0.461954124783171 % 0.462 %   10 bps 10.000 Gbps   46.1954124783172 bps 46.195 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.67708708431867 % 1.677 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7708708431867 bps 16.771 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.1545481896266 % 10.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.545481896266 bps 101.545 Mbps 
Public Internet → Praha  21.1805585588025 % 21.181 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11805585588025 bps 2.118 Gbps 
Praha → Public Internet  4.84864826090555 % 4.849 %   10 bps 10.000 Gbps   484.864826090555 bps 484.865 Mbps 
Zlín → Brno  0.560097053080866 % 0.560 %   10 bps 10.000 Gbps   56.0097053080866 bps 56.010 Mbps 
Brno → Zlín  2.03402302299714 % 2.034 %   10 bps 10.000 Gbps   203.402302299714 bps 203.402 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.44357343907357 % 3.444 %   10 bps 10.000 Gbps   344.357343907357 bps 344.357 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.433049396169931 % 0.433 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.33049396169931 bps 4.330 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.1553707237315 % 1.155 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.553707237315 bps 11.554 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.06230274355788 % 1.062 %   10 bps 10.000 Gbps   106.230274355788 bps 106.230 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.59468698390218 % 2.595 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.9468698390218 bps 25.947 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.84786225254014 % 0.848 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.4786225254014 bps 8.479 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.95168189521898 % 1.952 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.5168189521898 bps 19.517 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.527678748857856 % 0.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.27678748857856 bps 5.277 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.222262527233833 % 0.222 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2262527233833 bps 22.226 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.140926028066187 % 0.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.40926028066187 bps 1.409 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162902373803129 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2902373803129 bps 16.290 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.1497044987405 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.97044987405 bps 14.970 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.657320196798905 % 0.657 %   10 bps 10.000 Gbps   65.7320196798905 bps 65.732 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0994103682330907 % 0.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   994.103682330907 bps 994.104 Kbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   63.7331044853174 bps 63.733 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 4 00:05:10 2019