CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/5

Average load for period: 2019/11/05 00:00:00 - 2019/11/05 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/05 00:00:00 - 2019/11/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/5
ACONET->Brno  7.450%  Brno->ACONET  24.089%  Brno->Lednice  7.945%  Lednice->Brno  18.042%  Brno->SANET  13.249%  SANET->Brno  6.336%  Brno->Vyškov  8.134%  Vyškov->Brno  0.779%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  4.044%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.324%  České Budějovice->Plzeň  0.388%  Plzeň->České Budějovice  1.342%  České Budějovice->Tábor  0.569%  Tábor->České Budějovice  0.144%  Brno->Jihlava  17.693%  Jihlava->Brno  8.063%  České Budějovice->Jihlava  0.177e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.266e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.156%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.026%  Jihlava->Telč  0.340%  Telč->Jihlava  0.310%  Hradec Králové->Liberec  5.759%  Liberec->Hradec Králové  0.999%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.305e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.263e-3 %  Děčín->Most  0.335e-3 %  Most->Děčín  0.730e-3 %  Most->Plzeň  0.624e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  1.061%  Olomouc->Brno  0.225%  Hradec Králové->Olomouc  1.606%  Olomouc->Hradec Králové  0.270%  Olomouc->Ostrava  5.672%  Ostrava->Olomouc  0.104%  Olomouc->Zlín  2.001%  Zlín->Olomouc  1.113e-3 %  Brno->Ostrava  4.612%  Ostrava->Brno  3.279%  Karviná->Ostrava  1.799%  Ostrava->Karviná  12.484%  Opava->Ostrava  1.065%  Ostrava->Opava  1.213%  Ostrava->Pionier  7.447%  Pionier->Ostrava  1.821%  Hradec Králové->Pardubice  0.044%  Pardubice->Hradec Králové  0.121%  Cheb->Plzeň  0.065%  Plzeň->Cheb  6.657%  Plzeň->Praha  0.797%  Praha->Plzeň  3.146%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  30.934%  Praha->AMS-IX  0.806%  Brno->Praha  3.579%  Praha->Brno  12.763%  České Budějovice->Praha  0.803%  Praha->České Budějovice  3.946%  GÉANT2->Praha  14.682%  Praha->GÉANT2  8.717%  Hradec Králové->Praha  2.088%  Praha->Hradec Králové  5.870%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  1.104%  Praha->Pardubice  9.032%  Poděbrady->Praha  1.391%  Praha->Poděbrady  11.679%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.517%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.150%  Most->Ústí nad
Labem  8.103e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.138%  Praha->Ústí nad
Labem  6.943%  Ústí nad
Labem->Praha  1.210%  Brno->Zlín  4.836%  Zlín->Brno  1.187%  NIX.cz->Praha  3.626%  Praha->NIX.cz  0.904%  Praha->Public Internet  7.523%  Public Internet->Praha  37.407% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/05 00:00:00 - 2019/11/05 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/05 00:00:00 - 2019/11/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.45029544194852 % 7.450 %   10 bps 10.000 Gbps   745.029544194852 bps 745.030 Mbps 
Brno → ACONET  24.0891518420006 % 24.089 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40891518420006 bps 2.409 Gbps 
Lednice → Brno  18.0417446093346 % 18.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   180.417446093347 bps 180.417 Mbps 
Brno → Lednice  7.94472984831504 % 7.945 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.4472984831504 bps 79.447 Mbps 
Brno → SANET  13.2485187264295 % 13.249 %   20 bps 20.000 Gbps   2.64970374528591 bps 2.650 Gbps 
SANET → Brno  6.33596766618303 % 6.336 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26719353323661 bps 1.267 Gbps 
Vyškov → Brno  0.778863563576872 % 0.779 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.78863563576872 bps 7.789 Mbps 
Brno → Vyškov  8.13368492750334 % 8.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.3368492750334 bps 81.337 Mbps 
Brno → Jihlava  17.692596893985 % 17.693 %   10 bps 10.000 Gbps   1.7692596893985 bps 1.769 Gbps 
Jihlava → Brno  8.06265531607096 % 8.063 %   10 bps 10.000 Gbps   806.265531607096 bps 806.266 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.177127276127801 % 0.177 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   35.4254552255602 bps 35.425 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.265749269374663 % 0.266 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   53.1498538749326 bps 53.150 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0257798380724346 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.798380724346 bps 257.798 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.156081353344089 % 0.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.56081353344089 bps 1.561 Mbps 
Jihlava → Telč  0.339691783525541 % 0.340 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.39691783525541 bps 3.397 Mbps 
Telč → Jihlava  0.310089780382108 % 0.310 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.10089780382108 bps 3.101 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.75933489271147 % 5.759 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1518669785423 bps 1.152 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.999494088850278 % 0.999 %   20 bps 20.000 Gbps   199.898817770056 bps 199.899 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.304963653738759 % 0.305 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.4963653738759 bps 30.496 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.263233559365979 % 0.263 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.3233559365979 bps 26.323 Kbps 
Děčín → Most  0.334866832384491 % 0.335 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.34866832384491 bps 3.349 Kbps 
Most → Děčín  0.730442474413297 % 0.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.30442474413297 bps 7.304 Kbps 
Plzeň → Most  0.112095523587529 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12095523587529 bps 1.121 Kbps 
Most → Plzeň  0.624498578775841 % 0.624 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24498578775841 bps 6.245 Kbps 
Olomouc → Brno  0.224831929527894 % 0.225 %   100 bps 100.000 Gbps   224.831929527894 bps 224.832 Mbps 
Brno → Olomouc  1.06072934447445 % 1.061 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06072934447445 bps 1.061 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.60629617167711 % 1.606 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60629617167711 bps 1.606 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.270486148014626 % 0.270 %   100 bps 100.000 Gbps   270.486148014626 bps 270.486 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.104212628995945 % 0.104 %   20 bps 20.000 Gbps   20.8425257991891 bps 20.843 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.67195584591204 % 5.672 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13439116918241 bps 1.134 Gbps 
Olomouc → Zlín  2.00076791117181 % 2.001 %   10 bps 10.000 Gbps   200.076791117181 bps 200.077 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.11308233329133 % 1.113 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   111.308233329133 bps 111.308 Kbps 
Ostrava → Brno  3.27910590256832 % 3.279 %   100 bps 100.000 Gbps   3.27910590256832 bps 3.279 Gbps 
Brno → Ostrava  4.61226780156214 % 4.612 %   100 bps 100.000 Gbps   4.61226780156214 bps 4.612 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.79912561588849 % 1.799 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9912561588849 bps 17.991 Mbps 
Ostrava → Karviná  12.4840444815708 % 12.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   124.840444815708 bps 124.840 Mbps 
Ostrava → Opava  1.21265122529053 % 1.213 %   10 bps 10.000 Gbps   121.265122529053 bps 121.265 Mbps 
Opava → Ostrava  1.06451611145435 % 1.065 %   10 bps 10.000 Gbps   106.451611145435 bps 106.452 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.44725566537873 % 7.447 %   10 bps 10.000 Gbps   744.725566537873 bps 744.726 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.82119698852935 % 1.821 %   10 bps 10.000 Gbps   182.119698852935 bps 182.120 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.120703985671513 % 0.121 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0703985671513 bps 12.070 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0438847639894136 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.38847639894136 bps 4.388 Mbps 
Plzeň → Praha  0.797079752326489 % 0.797 %   100 bps 100.000 Gbps   797.079752326488 bps 797.080 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161067542322341 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1067542322341 bps 16.107 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.064570094573372 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.4570094573372 bps 6.457 Mbps 
Praha → Plzeň  3.14589009209348 % 3.146 %   100 bps 100.000 Gbps   3.14589009209347 bps 3.146 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160033453051584 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0033453051584 bps 16.003 Kbps 
Plzeň → Cheb  6.65720118774133 % 6.657 %   10 bps 10.000 Gbps   665.720118774134 bps 665.720 Mbps 
AMS-IX → Praha  30.9342571970907 % 30.934 %   10 bps 10.000 Gbps   3.09342571970907 bps 3.093 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.805966101375789 % 0.806 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5966101375789 bps 80.597 Mbps 
Praha → Brno  12.7630285137149 % 12.763 %   100 bps 100.000 Gbps   12.7630285137149 bps 12.763 Gbps 
Brno → Praha  3.57873653809176 % 3.579 %   100 bps 100.000 Gbps   3.57873653809176 bps 3.579 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.802988247228659 % 0.803 %   20 bps 20.000 Gbps   160.597649445732 bps 160.598 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.94598240133912 % 3.946 %   20 bps 20.000 Gbps   789.196480267824 bps 789.196 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.71700787454721 % 8.717 %   100 bps 100.000 Gbps   8.71700787454721 bps 8.717 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.6821650740065 % 14.682 %   100 bps 100.000 Gbps   14.6821650740065 bps 14.682 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.8696996199222 % 5.870 %   100 bps 100.000 Gbps   5.8696996199222 bps 5.870 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.08847934003328 % 2.088 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08847934003328 bps 2.088 Gbps 
Praha → Liberec  0.173062162648955 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3062162648955 bps 17.306 Kbps 
Liberec → Praha  0.158125468870992 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8125468870992 bps 15.813 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.904112881245639 % 0.904 %   400 bps 400.000 Gbps   3.61645152498256 bps 3.616 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.62613264999949 % 3.626 %   400 bps 400.000 Gbps   14.504530599998 bps 14.505 Gbps 
Pardubice → Praha  1.10435500173675 % 1.104 %   10 bps 10.000 Gbps   110.435500173675 bps 110.436 Mbps 
Praha → Pardubice  9.03172375961731 % 9.032 %   10 bps 10.000 Gbps   903.17237596173 bps 903.172 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.39144945300985 % 1.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9144945300985 bps 13.914 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.6788281409805 % 11.679 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.788281409805 bps 116.788 Mbps 
Public Internet → Praha  37.4071951401503 % 37.407 %   10 bps 10.000 Gbps   3.74071951401503 bps 3.741 Gbps 
Praha → Public Internet  7.52256606470256 % 7.523 %   10 bps 10.000 Gbps   752.256606470257 bps 752.257 Mbps 
Zlín → Brno  1.18737854883222 % 1.187 %   10 bps 10.000 Gbps   118.737854883222 bps 118.738 Mbps 
Brno → Zlín  4.83572149791362 % 4.836 %   10 bps 10.000 Gbps   483.572149791362 bps 483.572 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.94294378875818 % 6.943 %   10 bps 10.000 Gbps   694.294378875818 bps 694.294 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.20953658298799 % 1.210 %   10 bps 10.000 Gbps   120.953658298799 bps 120.954 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.10280665019589 % 8.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.0280665019588 bps 81.028 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.138108257243937 % 0.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.38108257243937 bps 1.381 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.14988759825796 % 1.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4988759825796 bps 11.499 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.51693872600426 % 0.517 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.1693872600426 bps 5.169 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163562486919445 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3562486919445 bps 16.356 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  4.0437652289936 % 4.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.437652289936 bps 40.438 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.144243286050525 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44243286050525 bps 1.442 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.388134148672917 % 0.388 %   10 bps 10.000 Gbps   38.8134148672917 bps 38.813 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.34219721253379 % 1.342 %   10 bps 10.000 Gbps   134.219721253379 bps 134.220 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.568506160149516 % 0.569 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.68506160149516 bps 5.685 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.323824398983928 % 0.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23824398983928 bps 3.238 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149705423931813 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9705423931813 bps 14.971 Kbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   106.934565550819 bps 106.935 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Nov 6 00:05:41 2019