CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/6

Average load for period: 2019/11/06 00:00:00 - 2019/11/06 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/06 00:00:00 - 2019/11/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/6
ACONET->Brno  6.508%  Brno->ACONET  18.853%  Brno->Lednice  7.838%  Lednice->Brno  17.083%  Brno->SANET  12.681%  SANET->Brno  5.294%  Brno->Vyškov  7.625%  Vyškov->Brno  0.924%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.268%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.343%  České Budějovice->Plzeň  0.291%  Plzeň->České Budějovice  1.275%  České Budějovice->Tábor  0.713%  Tábor->České Budějovice  0.344%  Brno->Jihlava  18.452%  Jihlava->Brno  13.795%  České Budějovice->Jihlava  0.191e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.211e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.203%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.036%  Jihlava->Telč  0.487%  Telč->Jihlava  0.211%  Hradec Králové->Liberec  5.696%  Liberec->Hradec Králové  0.785%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.257e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.319e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.624e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.971%  Olomouc->Brno  0.175%  Hradec Králové->Olomouc  1.487%  Olomouc->Hradec Králové  0.368%  Olomouc->Ostrava  4.493%  Ostrava->Olomouc  0.226%  Olomouc->Zlín  1.861%  Zlín->Olomouc  1.120e-3 %  Brno->Ostrava  4.898%  Ostrava->Brno  3.304%  Karviná->Ostrava  1.567%  Ostrava->Karviná  11.777%  Opava->Ostrava  0.473%  Ostrava->Opava  0.926%  Ostrava->Pionier  5.657%  Pionier->Ostrava  1.388%  Hradec Králové->Pardubice  0.032%  Pardubice->Hradec Králové  0.113%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  0.382%  Plzeň->Praha  0.692%  Praha->Plzeň  3.361%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  33.542%  Praha->AMS-IX  0.845%  Brno->Praha  3.586%  Praha->Brno  11.846%  České Budějovice->Praha  0.995%  Praha->České Budějovice  3.410%  GÉANT2->Praha  13.403%  Praha->GÉANT2  8.094%  Hradec Králové->Praha  1.847%  Praha->Hradec Králové  5.731%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.141%  Praha->Pardubice  7.604%  Poděbrady->Praha  1.420%  Praha->Poděbrady  11.227%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.188%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.120%  Most->Ústí nad
Labem  6.269e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.045%  Praha->Ústí nad
Labem  6.977%  Ústí nad
Labem->Praha  1.233%  Brno->Zlín  4.452%  Zlín->Brno  1.105%  NIX.cz->Praha  3.462%  Praha->NIX.cz  0.861%  Praha->Public Internet  9.333%  Public Internet->Praha  35.830% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/06 00:00:00 - 2019/11/06 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/06 00:00:00 - 2019/11/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  6.50800745928083 % 6.508 %   10 bps 10.000 Gbps   650.800745928084 bps 650.801 Mbps 
Brno → ACONET  18.8534794638177 % 18.853 %   10 bps 10.000 Gbps   1.88534794638177 bps 1.885 Gbps 
Brno → Lednice  7.83819664722957 % 7.838 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.3819664722957 bps 78.382 Mbps 
Lednice → Brno  17.0829769488775 % 17.083 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.829769488775 bps 170.830 Mbps 
SANET → Brno  5.2943693130731 % 5.294 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05887386261462 bps 1.059 Gbps 
Brno → SANET  12.6808043151491 % 12.681 %   20 bps 20.000 Gbps   2.53616086302983 bps 2.536 Gbps 
Vyškov → Brno  0.924161669502636 % 0.924 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.24161669502636 bps 9.242 Mbps 
Brno → Vyškov  7.6245962872416 % 7.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.245962872416 bps 76.246 Mbps 
Jihlava → Brno  13.7952704217917 % 13.795 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37952704217917 bps 1.380 Gbps 
Brno → Jihlava  18.4521037281291 % 18.452 %   10 bps 10.000 Gbps   1.84521037281291 bps 1.845 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.210840541566995 % 0.211 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   42.1681083133989 bps 42.168 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.191452667216075 % 0.191 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   38.2905334432151 bps 38.291 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0359018158430269 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   359.018158430269 bps 359.018 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.203059875535332 % 0.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.03059875535332 bps 2.031 Mbps 
Jihlava → Telč  0.486914564776671 % 0.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.86914564776672 bps 4.869 Mbps 
Telč → Jihlava  0.210867825401744 % 0.211 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.10867825401744 bps 2.109 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.69643388964376 % 5.696 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13928677792875 bps 1.139 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.784882010795414 % 0.785 %   20 bps 20.000 Gbps   156.976402159083 bps 156.976 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.318725626857194 % 0.319 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.8725626857193 bps 31.873 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.256617386659669 % 0.257 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.6617386659669 bps 25.662 Kbps 
Děčín → Most  0.327092714806671 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27092714806671 bps 3.271 Kbps 
Most → Děčín  0.725026528582291 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25026528582292 bps 7.250 Kbps 
Plzeň → Most  0.0953477079665595 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   953.477079665596 bps 953.477 bps 
Most → Plzeň  0.624306692497371 % 0.624 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24306692497372 bps 6.243 Kbps 
Brno → Olomouc  0.970949158486574 % 0.971 %   100 bps 100.000 Gbps   970.949158486574 bps 970.949 Mbps 
Olomouc → Brno  0.174800736761714 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   174.800736761714 bps 174.801 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.48722290217026 % 1.487 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48722290217026 bps 1.487 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.367751399171613 % 0.368 %   100 bps 100.000 Gbps   367.751399171613 bps 367.751 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.226132753946108 % 0.226 %   20 bps 20.000 Gbps   45.2265507892216 bps 45.227 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.49286543830092 % 4.493 %   20 bps 20.000 Gbps   898.573087660184 bps 898.573 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.11996744326296 % 1.120 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   111.996744326296 bps 111.997 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.86057717306526 % 1.861 %   10 bps 10.000 Gbps   186.057717306526 bps 186.058 Mbps 
Ostrava → Brno  3.3038536102612 % 3.304 %   100 bps 100.000 Gbps   3.30385361026121 bps 3.304 Gbps 
Brno → Ostrava  4.89845119284245 % 4.898 %   100 bps 100.000 Gbps   4.89845119284245 bps 4.898 Gbps 
Ostrava → Karviná  11.7771115787112 % 11.777 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.771115787112 bps 117.771 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.56691853633056 % 1.567 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6691853633056 bps 15.669 Mbps 
Ostrava → Opava  0.925583785204223 % 0.926 %   10 bps 10.000 Gbps   92.5583785204223 bps 92.558 Mbps 
Opava → Ostrava  0.472762751537938 % 0.473 %   10 bps 10.000 Gbps   47.2762751537937 bps 47.276 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.38758848072401 % 1.388 %   10 bps 10.000 Gbps   138.758848072401 bps 138.759 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.65748149305459 % 5.657 %   10 bps 10.000 Gbps   565.748149305459 bps 565.748 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.112668343349486 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.2668343349486 bps 11.267 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0316183412589554 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.16183412589554 bps 3.162 Mbps 
Praha → Plzeň  3.36072301262755 % 3.361 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36072301262755 bps 3.361 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.381697537913627 % 0.382 %   10 bps 10.000 Gbps   38.1697537913627 bps 38.170 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160447385524426 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0447385524426 bps 16.045 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160039854191171 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0039854191171 bps 16.004 Kbps 
Plzeň → Praha  0.692244913957374 % 0.692 %   100 bps 100.000 Gbps   692.244913957374 bps 692.245 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0282163007544423 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.82163007544422 bps 2.822 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.845266130388208 % 0.845 %   10 bps 10.000 Gbps   84.5266130388209 bps 84.527 Mbps 
AMS-IX → Praha  33.5424378035789 % 33.542 %   10 bps 10.000 Gbps   3.35424378035789 bps 3.354 Gbps 
Brno → Praha  3.58630374221943 % 3.586 %   100 bps 100.000 Gbps   3.58630374221942 bps 3.586 Gbps 
Praha → Brno  11.8462703923057 % 11.846 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8462703923058 bps 11.846 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.41043043103094 % 3.410 %   20 bps 20.000 Gbps   682.086086206188 bps 682.086 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.995198230534008 % 0.995 %   20 bps 20.000 Gbps   199.039646106802 bps 199.040 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.09389667825577 % 8.094 %   100 bps 100.000 Gbps   8.09389667825577 bps 8.094 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.403086477971 % 13.403 %   100 bps 100.000 Gbps   13.403086477971 bps 13.403 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.73119962536595 % 5.731 %   100 bps 100.000 Gbps   5.73119962536595 bps 5.731 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.8468425964013 % 1.847 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8468425964013 bps 1.847 Gbps 
Praha → Liberec  0.172432728027109 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2432728027109 bps 17.243 Kbps 
Liberec → Praha  0.157881759642043 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7881759642043 bps 15.788 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.861242433946327 % 0.861 %   400 bps 400.000 Gbps   3.43389438143888 bps 3.434 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.46199476484343 % 3.462 %   400 bps 400.000 Gbps   13.7767478149424 bps 13.777 Gbps 
Praha → Pardubice  7.60392487930641 % 7.604 %   10 bps 10.000 Gbps   760.392487930641 bps 760.392 Mbps 
Pardubice → Praha  1.14055454744429 % 1.141 %   10 bps 10.000 Gbps   114.055454744429 bps 114.055 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.41998643114293 % 1.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1998643114293 bps 14.200 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.2272085405247 % 11.227 %   1000 bps 1000.000 Mbps   112.272085405247 bps 112.272 Mbps 
Praha → Public Internet  9.33251737811699 % 9.333 %   10 bps 10.000 Gbps   933.251737811699 bps 933.252 Mbps 
Public Internet → Praha  35.8304448604874 % 35.830 %   10 bps 10.000 Gbps   3.58304448604874 bps 3.583 Gbps 
Brno → Zlín  4.45170579892282 % 4.452 %   10 bps 10.000 Gbps   445.170579892281 bps 445.171 Mbps 
Zlín → Brno  1.10524068968189 % 1.105 %   10 bps 10.000 Gbps   110.524068968189 bps 110.524 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0453480213719331 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   453.480213719331 bps 453.480 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.26927367615066 % 6.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.6927367615066 bps 62.693 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.23282443152133 % 1.233 %   10 bps 10.000 Gbps   123.282443152133 bps 123.282 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.11990280189326 % 1.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1990280189326 bps 11.199 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.97679896096453 % 6.977 %   10 bps 10.000 Gbps   697.679896096453 bps 697.680 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.187811857484401 % 0.188 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87811857484401 bps 1.878 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.26778527732019 % 3.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.6778527732019 bps 32.678 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.290658986780642 % 0.291 %   10 bps 10.000 Gbps   29.0658986780642 bps 29.066 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.343603708349018 % 0.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.43603708349018 bps 3.436 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162921160508469 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2921160508469 bps 16.292 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.712902723399606 % 0.713 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.12902723399605 bps 7.129 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149697259629695 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9697259629695 bps 14.970 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  1.2751314890114 % 1.275 %   10 bps 10.000 Gbps   127.51314890114 bps 127.513 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.342858128964738 % 0.343 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.42858128964738 bps 3.429 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   101.564525909857 bps 101.565 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Nov 7 00:05:17 2019