CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/7

Average load for period: 2019/11/07 00:00:00 - 2019/11/07 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/07 00:00:00 - 2019/11/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/7
ACONET->Brno  6.540%  Brno->ACONET  23.199%  Brno->Lednice  6.661%  Lednice->Brno  17.319%  Brno->SANET  10.886%  SANET->Brno  5.115%  Brno->Vyškov  7.236%  Vyškov->Brno  1.468%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.305%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.233%  České Budějovice->Plzeň  0.207%  Plzeň->České Budějovice  1.040%  České Budějovice->Tábor  0.526%  Tábor->České Budějovice  0.159%  Brno->Jihlava  17.328%  Jihlava->Brno  3.668%  České Budějovice->Jihlava  0.242e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.175e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.156%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.026%  Jihlava->Telč  0.508%  Telč->Jihlava  0.112%  Hradec Králové->Liberec  4.913%  Liberec->Hradec Králové  0.626%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.231e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.728e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.857%  Olomouc->Brno  0.346%  Hradec Králové->Olomouc  1.463%  Olomouc->Hradec Králové  0.354%  Olomouc->Ostrava  4.474%  Ostrava->Olomouc  0.086%  Olomouc->Zlín  1.613%  Zlín->Olomouc  1.032e-3 %  Brno->Ostrava  3.748%  Ostrava->Brno  2.564%  Karviná->Ostrava  1.554%  Ostrava->Karviná  11.493%  Opava->Ostrava  0.402%  Ostrava->Opava  0.945%  Ostrava->Pionier  5.344%  Pionier->Ostrava  1.408%  Hradec Králové->Pardubice  0.045%  Pardubice->Hradec Králové  0.122%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  0.243%  Plzeň->Praha  0.586%  Praha->Plzeň  2.821%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  31.141%  Praha->AMS-IX  1.100%  Brno->Praha  3.197%  Praha->Brno  11.127%  České Budějovice->Praha  1.009%  Praha->České Budějovice  2.747%  GÉANT2->Praha  17.948%  Praha->GÉANT2  9.376%  Hradec Králové->Praha  1.883%  Praha->Hradec Králové  5.293%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.162%  Praha->Pardubice  7.263%  Poděbrady->Praha  1.502%  Praha->Poděbrady  11.786%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.242%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.611%  Most->Ústí nad
Labem  8.123e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.085%  Praha->Ústí nad
Labem  6.516%  Ústí nad
Labem->Praha  1.353%  Brno->Zlín  3.999%  Zlín->Brno  1.722%  NIX.cz->Praha  3.079%  Praha->NIX.cz  0.846%  Praha->Public Internet  8.794%  Public Internet->Praha  35.720% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/07 00:00:00 - 2019/11/07 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/07 00:00:00 - 2019/11/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  23.1985695349503 % 23.199 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31985695349503 bps 2.320 Gbps 
ACONET → Brno  6.53990093437563 % 6.540 %   10 bps 10.000 Gbps   653.990093437563 bps 653.990 Mbps 
Lednice → Brno  17.3194190586355 % 17.319 %   1000 bps 1000.000 Mbps   173.194190586355 bps 173.194 Mbps 
Brno → Lednice  6.6610760861842 % 6.661 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.610760861842 bps 66.611 Mbps 
SANET → Brno  5.1145513631594 % 5.115 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02291027263188 bps 1.023 Gbps 
Brno → SANET  10.886177430155 % 10.886 %   20 bps 20.000 Gbps   2.17723548603099 bps 2.177 Gbps 
Brno → Vyškov  7.23580802276934 % 7.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.3580802276934 bps 72.358 Mbps 
Vyškov → Brno  1.46824696716388 % 1.468 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6824696716388 bps 14.682 Mbps 
Brno → Jihlava  17.3280781630405 % 17.328 %   10 bps 10.000 Gbps   1.73280781630405 bps 1.733 Gbps 
Jihlava → Brno  3.66762222572921 % 3.668 %   10 bps 10.000 Gbps   366.762222572921 bps 366.762 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.242289573537384 % 0.242 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   48.4579147074768 bps 48.458 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.175422831010252 % 0.175 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   35.0845662020504 bps 35.085 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0255239090082294 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.239090082294 bps 255.239 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.155503854611923 % 0.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55503854611923 bps 1.555 Mbps 
Telč → Jihlava  0.112268128547535 % 0.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12268128547535 bps 1.123 Mbps 
Jihlava → Telč  0.508136596386551 % 0.508 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.08136596386551 bps 5.081 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.91258308125803 % 4.913 %   20 bps 20.000 Gbps   982.516616251607 bps 982.517 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.625994637141928 % 0.626 %   20 bps 20.000 Gbps   125.198927428386 bps 125.199 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.728205132673664 % 0.728 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   72.8205132673663 bps 72.821 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.231381927123994 % 0.231 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.1381927123994 bps 23.138 Kbps 
Děčín → Most  0.327297584389318 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27297584389318 bps 3.273 Kbps 
Most → Děčín  0.725225243638239 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25225243638239 bps 7.252 Kbps 
Plzeň → Most  0.0952336477646899 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   952.3364776469 bps 952.336 bps 
Most → Plzeň  0.624661181416702 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24661181416701 bps 6.247 Kbps 
Olomouc → Brno  0.345940483538921 % 0.346 %   100 bps 100.000 Gbps   345.940483538921 bps 345.940 Mbps 
Brno → Olomouc  0.857046408937023 % 0.857 %   100 bps 100.000 Gbps   857.046408937022 bps 857.046 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.353753502792726 % 0.354 %   100 bps 100.000 Gbps   353.753502792726 bps 353.754 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.46287180251913 % 1.463 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46287180251913 bps 1.463 Gbps 
Olomouc → Ostrava  4.47417321946067 % 4.474 %   20 bps 20.000 Gbps   894.834643892134 bps 894.835 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0857050800494406 % 0.086 %   20 bps 20.000 Gbps   17.1410160098881 bps 17.141 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.03193760879467 % 1.032 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   103.193760879467 bps 103.194 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.61316001424587 % 1.613 %   10 bps 10.000 Gbps   161.316001424587 bps 161.316 Mbps 
Ostrava → Brno  2.56432913496966 % 2.564 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56432913496966 bps 2.564 Gbps 
Brno → Ostrava  3.74763015098025 % 3.748 %   100 bps 100.000 Gbps   3.74763015098025 bps 3.748 Gbps 
Ostrava → Karviná  11.4933765886686 % 11.493 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.933765886686 bps 114.934 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.55429147047733 % 1.554 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5429147047733 bps 15.543 Mbps 
Opava → Ostrava  0.401891758047119 % 0.402 %   10 bps 10.000 Gbps   40.1891758047119 bps 40.189 Mbps 
Ostrava → Opava  0.945416749141114 % 0.945 %   10 bps 10.000 Gbps   94.5416749141114 bps 94.542 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.34428422599024 % 5.344 %   10 bps 10.000 Gbps   534.428422599024 bps 534.428 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.40828970408972 % 1.408 %   10 bps 10.000 Gbps   140.828970408972 bps 140.829 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0451418814890876 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.51418814890876 bps 4.514 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.122020550832502 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2020550832502 bps 12.202 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.24252623218872 % 0.243 %   10 bps 10.000 Gbps   24.252623218872 bps 24.253 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0315392143420637 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.15392143420638 bps 3.154 Mbps 
Praha → Plzeň  2.82052910634142 % 2.821 %   100 bps 100.000 Gbps   2.82052910634142 bps 2.821 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16003612787818 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.003612787818 bps 16.004 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16045306366223 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.045306366223 bps 16.045 Kbps 
Plzeň → Praha  0.585737074574106 % 0.586 %   100 bps 100.000 Gbps   585.737074574105 bps 585.737 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.10008662946756 % 1.100 %   10 bps 10.000 Gbps   110.008662946756 bps 110.009 Mbps 
AMS-IX → Praha  31.1408934813509 % 31.141 %   10 bps 10.000 Gbps   3.11408934813509 bps 3.114 Gbps 
Praha → Brno  11.1266672553286 % 11.127 %   100 bps 100.000 Gbps   11.1266672553286 bps 11.127 Gbps 
Brno → Praha  3.19737449312221 % 3.197 %   100 bps 100.000 Gbps   3.19737449312221 bps 3.197 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.00915034553274 % 1.009 %   20 bps 20.000 Gbps   201.830069106548 bps 201.830 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.74702260418826 % 2.747 %   20 bps 20.000 Gbps   549.404520837651 bps 549.405 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.3758354676039 % 9.376 %   100 bps 100.000 Gbps   9.37583546760391 bps 9.376 Gbps 
GÉANT2 → Praha  17.948116602724 % 17.948 %   100 bps 100.000 Gbps   17.948116602724 bps 17.948 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.88250826842741 % 1.883 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88250826842741 bps 1.883 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.29264503211429 % 5.293 %   100 bps 100.000 Gbps   5.29264503211429 bps 5.293 Gbps 
Liberec → Praha  0.157923395256723 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7923395256723 bps 15.792 Kbps 
Praha → Liberec  0.172484150579967 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2484150579967 bps 17.248 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.0794418412869 % 3.079 %   400 bps 400.000 Gbps   12.3177673651476 bps 12.318 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.845783762417486 % 0.846 %   400 bps 400.000 Gbps   3.38313504966995 bps 3.383 Gbps 
Praha → Pardubice  7.26255450459884 % 7.263 %   10 bps 10.000 Gbps   726.255450459884 bps 726.255 Mbps 
Pardubice → Praha  1.16224397744832 % 1.162 %   10 bps 10.000 Gbps   116.224397744832 bps 116.224 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.50240156533247 % 1.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0240156533247 bps 15.024 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.7862398716971 % 11.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.862398716971 bps 117.862 Mbps 
Public Internet → Praha  35.7196015085071 % 35.720 %   10 bps 10.000 Gbps   3.57196015085071 bps 3.572 Gbps 
Praha → Public Internet  8.79376253749912 % 8.794 %   10 bps 10.000 Gbps   879.376253749912 bps 879.376 Mbps 
Zlín → Brno  1.72196631110818 % 1.722 %   10 bps 10.000 Gbps   172.196631110818 bps 172.197 Mbps 
Brno → Zlín  3.99881061216659 % 3.999 %   10 bps 10.000 Gbps   399.881061216659 bps 399.881 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.61099488114149 % 1.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1099488114149 bps 16.110 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.241630267197171 % 0.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.41630267197171 bps 2.416 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.35260231782494 % 1.353 %   10 bps 10.000 Gbps   135.260231782494 bps 135.260 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.51598607644975 % 6.516 %   10 bps 10.000 Gbps   651.598607644975 bps 651.599 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.12304456158457 % 8.123 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.2304456158457 bps 81.230 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0848627024690639 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   848.627024690639 bps 848.627 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  1.03985037218603 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   103.985037218603 bps 103.985 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149716594004534 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9716594004534 bps 14.972 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.158961155763965 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58961155763965 bps 1.590 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.232608747097044 % 0.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.32608747097044 bps 2.326 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.206932987985957 % 0.207 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6932987985957 bps 20.693 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.30466226504106 % 2.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0466226504106 bps 23.047 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162941168284621 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2941168284621 bps 16.294 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.525750483820393 % 0.526 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.25750483820393 bps 5.258 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   99.9736276327258 bps 99.974 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Nov 8 00:05:19 2019