CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/8

Average load for period: 2019/11/08 00:00:00 - 2019/11/08 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/08 00:00:00 - 2019/11/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/8
ACONET->Brno  5.696%  Brno->ACONET  14.841%  Brno->Lednice  5.035%  Lednice->Brno  17.097%  Brno->SANET  7.948%  SANET->Brno  3.885%  Brno->Vyškov  3.389%  Vyškov->Brno  0.750%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.664%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.569%  České Budějovice->Plzeň  0.205%  Plzeň->České Budějovice  0.718%  České Budějovice->Tábor  0.842%  Tábor->České Budějovice  0.614%  Brno->Jihlava  13.957%  Jihlava->Brno  4.071%  České Budějovice->Jihlava  0.234e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.138e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.148%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.029%  Jihlava->Telč  0.598%  Telč->Jihlava  0.094%  Hradec Králové->Liberec  3.313%  Liberec->Hradec Králové  0.589%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.275e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.253e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.094e-3 %  Brno->Olomouc  0.576%  Olomouc->Brno  0.185%  Hradec Králové->Olomouc  1.035%  Olomouc->Hradec Králové  0.272%  Olomouc->Ostrava  3.767%  Ostrava->Olomouc  0.084%  Olomouc->Zlín  1.086%  Zlín->Olomouc  0.611e-3 %  Brno->Ostrava  3.228%  Ostrava->Brno  2.232%  Karviná->Ostrava  1.386%  Ostrava->Karviná  8.232%  Opava->Ostrava  0.312%  Ostrava->Opava  0.771%  Ostrava->Pionier  3.866%  Pionier->Ostrava  1.527%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.091%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.178%  Plzeň->Praha  0.698%  Praha->Plzeň  2.025%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  25.470%  Praha->AMS-IX  0.934%  Brno->Praha  2.967%  Praha->Brno  8.530%  České Budějovice->Praha  1.054%  Praha->České Budějovice  1.904%  GÉANT2->Praha  13.170%  Praha->GÉANT2  9.398%  Hradec Králové->Praha  1.602%  Praha->Hradec Králové  4.314%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.732%  Praha->Pardubice  4.967%  Poděbrady->Praha  1.262%  Praha->Poděbrady  9.512%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.389%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.956%  Most->Ústí nad
Labem  0.019%  Ústí nad
Labem->Most  0.158%  Praha->Ústí nad
Labem  4.954%  Ústí nad
Labem->Praha  0.906%  Brno->Zlín  2.577%  Zlín->Brno  1.100%  NIX.cz->Praha  2.301%  Praha->NIX.cz  0.797%  Praha->Public Internet  6.898%  Public Internet->Praha  26.508% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/08 00:00:00 - 2019/11/08 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/08 00:00:00 - 2019/11/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.8405527792212 % 14.841 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48405527792212 bps 1.484 Gbps 
ACONET → Brno  5.6964017828621 % 5.696 %   10 bps 10.000 Gbps   569.64017828621 bps 569.640 Mbps 
Lednice → Brno  17.0966820271145 % 17.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.966820271145 bps 170.967 Mbps 
Brno → Lednice  5.03458849741323 % 5.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.3458849741323 bps 50.346 Mbps 
Brno → SANET  7.94752371624236 % 7.948 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58950474324847 bps 1.590 Gbps 
SANET → Brno  3.88479119294562 % 3.885 %   20 bps 20.000 Gbps   776.958238589124 bps 776.958 Mbps 
Vyškov → Brno  0.749923734359525 % 0.750 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.49923734359525 bps 7.499 Mbps 
Brno → Vyškov  3.38865687741518 % 3.389 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.8865687741518 bps 33.887 Mbps 
Brno → Jihlava  13.9574214869003 % 13.957 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39574214869002 bps 1.396 Gbps 
Jihlava → Brno  4.07090707812792 % 4.071 %   10 bps 10.000 Gbps   407.090707812792 bps 407.091 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.233501616151057 % 0.234 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   46.7003232302115 bps 46.700 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.138150682087704 % 0.138 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   27.6301364175408 bps 27.630 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.148351225856183 % 0.148 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.48351225856183 bps 1.484 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0293080378157128 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.080378157128 bps 293.080 Kbps 
Jihlava → Telč  0.59753325469941 % 0.598 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.9753325469941 bps 5.975 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0942958860752307 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   942.958860752307 bps 942.959 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.31252284205161 % 3.313 %   20 bps 20.000 Gbps   662.504568410321 bps 662.505 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.589468993159955 % 0.589 %   20 bps 20.000 Gbps   117.893798631991 bps 117.894 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.274787463341258 % 0.275 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.4787463341258 bps 27.479 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.252851875409816 % 0.253 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.2851875409816 bps 25.285 Kbps 
Most → Děčín  0.725266017512867 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25266017512868 bps 7.253 Kbps 
Děčín → Most  0.324492529937688 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24492529937688 bps 3.245 Kbps 
Plzeň → Most  0.0943289542788667 % 0.094 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   943.289542788667 bps 943.290 bps 
Most → Plzeň  0.624942603459078 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24942603459077 bps 6.249 Kbps 
Olomouc → Brno  0.184691499072442 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   184.691499072442 bps 184.691 Mbps 
Brno → Olomouc  0.57631493434774 % 0.576 %   100 bps 100.000 Gbps   576.31493434774 bps 576.315 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.271586686056015 % 0.272 %   100 bps 100.000 Gbps   271.586686056015 bps 271.587 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.03470053811043 % 1.035 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03470053811043 bps 1.035 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.76668398393888 % 3.767 %   20 bps 20.000 Gbps   753.336796787776 bps 753.337 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0839363761294497 % 0.084 %   20 bps 20.000 Gbps   16.2347400372689 bps 16.235 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.08600226713408 % 1.086 %   10 bps 10.000 Gbps   108.600226713408 bps 108.600 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.611379943648604 % 0.611 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.1379943648605 bps 61.138 Kbps 
Brno → Ostrava  3.22804022963662 % 3.228 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22804022963663 bps 3.228 Gbps 
Ostrava → Brno  2.23173330064705 % 2.232 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23173330064705 bps 2.232 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.38576161262327 % 1.386 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8576161262327 bps 13.858 Mbps 
Ostrava → Karviná  8.2320593055768 % 8.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.320593055768 bps 82.321 Mbps 
Opava → Ostrava  0.311506005887442 % 0.312 %   10 bps 10.000 Gbps   31.1506005887443 bps 31.151 Mbps 
Ostrava → Opava  0.770817790704889 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.0817790704889 bps 77.082 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.52699873008521 % 1.527 %   10 bps 10.000 Gbps   152.699873008521 bps 152.700 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.86626273719972 % 3.866 %   10 bps 10.000 Gbps   386.626273719972 bps 386.626 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0268966125559606 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.68966125559606 bps 2.690 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0912220724590055 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.12220724590055 bps 9.122 Mbps 
Praha → Plzeň  2.02457542681379 % 2.025 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02457542681379 bps 2.025 Gbps 
Plzeň → Praha  0.698138254103476 % 0.698 %   100 bps 100.000 Gbps   698.138254103476 bps 698.138 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.177682563895353 % 0.178 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7682563895353 bps 17.768 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0211806413268937 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11806413268937 bps 2.118 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160483017272328 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0483017272328 bps 16.048 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160053239695989 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0053239695989 bps 16.005 Kbps 
AMS-IX → Praha  25.4700724679007 % 25.470 %   10 bps 10.000 Gbps   2.54700724679007 bps 2.547 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.934321861335669 % 0.934 %   10 bps 10.000 Gbps   93.4321861335669 bps 93.432 Mbps 
Brno → Praha  2.96662763027929 % 2.967 %   100 bps 100.000 Gbps   2.96662763027929 bps 2.967 Gbps 
Praha → Brno  8.530390984098 % 8.530 %   100 bps 100.000 Gbps   8.53039098409801 bps 8.530 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.05353766355867 % 1.054 %   20 bps 20.000 Gbps   210.707532711735 bps 210.708 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.90414605503771 % 1.904 %   20 bps 20.000 Gbps   380.829211007542 bps 380.829 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.39830497360535 % 9.398 %   100 bps 100.000 Gbps   9.39830497360536 bps 9.398 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.1702074131879 % 13.170 %   100 bps 100.000 Gbps   13.1702074131879 bps 13.170 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.60175329008402 % 1.602 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60175329008402 bps 1.602 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.3141716754731 % 4.314 %   100 bps 100.000 Gbps   4.3141716754731 bps 4.314 Gbps 
Praha → Liberec  0.172645578614336 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2645578614336 bps 17.265 Kbps 
Liberec → Praha  0.158269910271078 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8269910271078 bps 15.827 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.796959823306614 % 0.797 %   400 bps 400.000 Gbps   3.18783929322646 bps 3.188 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.30135984715304 % 2.301 %   400 bps 400.000 Gbps   9.20543938861215 bps 9.205 Gbps 
Pardubice → Praha  0.732471508744421 % 0.732 %   10 bps 10.000 Gbps   73.247150874442 bps 73.247 Mbps 
Praha → Pardubice  4.96696849688444 % 4.967 %   10 bps 10.000 Gbps   496.696849688444 bps 496.697 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.26203209241426 % 1.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6203209241426 bps 12.620 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.51244207233513 % 9.512 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.1244207233512 bps 95.124 Mbps 
Public Internet → Praha  26.5076228718991 % 26.508 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65076228718991 bps 2.651 Gbps 
Praha → Public Internet  6.89824343349826 % 6.898 %   10 bps 10.000 Gbps   689.824343349826 bps 689.824 Mbps 
Brno → Zlín  2.57655960774384 % 2.577 %   10 bps 10.000 Gbps   257.655960774384 bps 257.656 Mbps 
Zlín → Brno  1.09982415372168 % 1.100 %   10 bps 10.000 Gbps   109.982415372167 bps 109.982 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.157544939891293 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57544939891293 bps 1.575 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0187490182506231 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   187.490182506231 bps 187.490 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.95436180211344 % 4.954 %   10 bps 10.000 Gbps   495.436180211344 bps 495.436 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.389405261572074 % 0.389 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.89405261572074 bps 3.894 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.955860377492474 % 0.956 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.55860377492474 bps 9.559 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.905805227580719 % 0.906 %   10 bps 10.000 Gbps   90.580522758072 bps 90.581 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149688371259788 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9688371259788 bps 14.969 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.162927845334209 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2927845334209 bps 16.293 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.66368465444508 % 3.664 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.6368465444508 bps 36.637 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.205340549174307 % 0.205 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5340549174307 bps 20.534 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.841682529322148 % 0.842 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.41682529322148 bps 8.417 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.569124011992637 % 0.569 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.69124011992637 bps 5.691 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.718292295507013 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.8292295507013 bps 71.829 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.614014219463452 % 0.614 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.14014219463452 bps 6.140 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   79.9215781550709 bps 79.922 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Nov 9 00:05:09 2019