CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/27

Average load for period: 2019/11/27 00:00:00 - 2019/11/27 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/27 00:00:00 - 2019/11/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/27
ACONET->Brno  7.399%  Brno->ACONET  17.457%  Brno->Lednice  8.392%  Lednice->Brno  36.893%  Brno->SANET  13.138%  SANET->Brno  5.342%  Brno->Vyškov  7.257%  Vyškov->Brno  0.876%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.617%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.230%  České Budějovice->Plzeň  0.246%  Plzeň->České Budějovice  1.290%  České Budějovice->Tábor  0.357%  Tábor->České Budějovice  0.106%  Brno->Jihlava  35.533%  Jihlava->Brno  12.014%  České Budějovice->Jihlava  0.268e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.213e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.745%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.029%  Jihlava->Telč  0.473%  Telč->Jihlava  2.913%  Hradec Králové->Liberec  5.627%  Liberec->Hradec Králové  0.924%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.248e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.479e-3 %  Děčín->Most  0.329e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  1.234%  Olomouc->Brno  0.163%  Hradec Králové->Olomouc  1.553%  Olomouc->Hradec Králové  0.252%  Olomouc->Ostrava  2.645%  Ostrava->Olomouc  0.033%  Olomouc->Zlín  1.722%  Zlín->Olomouc  0.965e-3 %  Brno->Ostrava  5.329%  Ostrava->Brno  2.518%  Karviná->Ostrava  1.675%  Ostrava->Karviná  12.326%  Opava->Ostrava  0.987%  Ostrava->Opava  1.039%  Ostrava->Pionier  7.294%  Pionier->Ostrava  2.190%  Hradec Králové->Pardubice  0.040%  Pardubice->Hradec Králové  0.107%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  0.327%  Plzeň->Praha  1.060%  Praha->Plzeň  3.213%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  26.379%  Praha->AMS-IX  0.813%  Brno->Praha  8.747%  Praha->Brno  13.501%  České Budějovice->Praha  1.128%  Praha->České Budějovice  3.377%  GÉANT2->Praha  12.849%  Praha->GÉANT2  9.425%  Hradec Králové->Praha  1.675%  Praha->Hradec Králové  5.126%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.394%  Praha->Pardubice  8.972%  Poděbrady->Praha  1.803%  Praha->Poděbrady  11.584%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.065%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.398%  Most->Ústí nad
Labem  7.571e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.091%  Praha->Ústí nad
Labem  6.819%  Ústí nad
Labem->Praha  1.399%  Brno->Zlín  4.632%  Zlín->Brno  0.962%  NIX.cz->Praha  3.421%  Praha->NIX.cz  0.915%  Praha->Public Internet  7.320%  Public Internet->Praha  30.995% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/27 00:00:00 - 2019/11/27 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/27 00:00:00 - 2019/11/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  17.4573891261984 % 17.457 %   10 bps 10.000 Gbps   1.74573891261984 bps 1.746 Gbps 
ACONET → Brno  7.39917286214897 % 7.399 %   10 bps 10.000 Gbps   739.917286214897 bps 739.917 Mbps 
Brno → Lednice  8.39187266053166 % 8.392 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.9187266053166 bps 83.919 Mbps 
Lednice → Brno  36.8927615403365 % 36.893 %   1000 bps 1000.000 Mbps   368.927615403365 bps 368.928 Mbps 
Brno → SANET  13.1378576970635 % 13.138 %   20 bps 20.000 Gbps   2.62757153941271 bps 2.628 Gbps 
SANET → Brno  5.34201809529399 % 5.342 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0684036190588 bps 1.068 Gbps 
Brno → Vyškov  7.25664077596612 % 7.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.5664077596612 bps 72.566 Mbps 
Vyškov → Brno  0.87639733614711 % 0.876 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.7639733614711 bps 8.764 Mbps 
Brno → Jihlava  35.5333246457386 % 35.533 %   10 bps 10.000 Gbps   3.55333246457386 bps 3.553 Gbps 
Jihlava → Brno  12.0135914283177 % 12.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20135914283177 bps 1.201 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.268469582332067 % 0.268 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   53.6939164664134 bps 53.694 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.213057449044167 % 0.213 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   42.6114898088334 bps 42.611 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0285659017561884 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.659017561884 bps 285.659 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.74523560953922 % 1.745 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4523560953923 bps 17.452 Mbps 
Telč → Jihlava  2.91343461610758 % 2.913 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.1343461610758 bps 29.134 Mbps 
Jihlava → Telč  0.473126760129719 % 0.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.73126760129719 bps 4.731 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.924060971356598 % 0.924 %   20 bps 20.000 Gbps   184.81219427132 bps 184.812 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.62671392185785 % 5.627 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12534278437157 bps 1.125 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.247662735514898 % 0.248 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7662735514898 bps 24.766 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.478517448280988 % 0.479 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.8517448280988 bps 47.852 Kbps 
Děčín → Most  0.329016784763903 % 0.329 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.29016784763903 bps 3.290 Kbps 
Most → Děčín  0.726074789493739 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26074789493739 bps 7.261 Kbps 
Plzeň → Most  0.0971607173439789 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   971.607173439789 bps 971.607 bps 
Most → Plzeň  0.624799222427935 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24799222427936 bps 6.248 Kbps 
Olomouc → Brno  0.163422190346614 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.422190346614 bps 163.422 Mbps 
Brno → Olomouc  1.23361017205163 % 1.234 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23361017205163 bps 1.234 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.252357653000206 % 0.252 %   100 bps 100.000 Gbps   252.357653000206 bps 252.358 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.55300725547918 % 1.553 %   100 bps 100.000 Gbps   1.55300725547918 bps 1.553 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0325228417535778 % 0.033 %   20 bps 20.000 Gbps   6.50456835071556 bps 6.505 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.64462819398092 % 2.645 %   20 bps 20.000 Gbps   514.588752823443 bps 514.589 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.965473497506389 % 0.965 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   96.5473497506389 bps 96.547 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.7217804635467 % 1.722 %   10 bps 10.000 Gbps   172.17804635467 bps 172.178 Mbps 
Brno → Ostrava  5.32893971844456 % 5.329 %   100 bps 100.000 Gbps   5.32893971844456 bps 5.329 Gbps 
Ostrava → Brno  2.51807231946015 % 2.518 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51807231946015 bps 2.518 Gbps 
Ostrava → Karviná  12.3258715196431 % 12.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   123.258715196431 bps 123.259 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.6751101907754 % 1.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.751101907754 bps 16.751 Mbps 
Opava → Ostrava  0.986536498097862 % 0.987 %   10 bps 10.000 Gbps   98.6536498097862 bps 98.654 Mbps 
Ostrava → Opava  1.03917906116581 % 1.039 %   10 bps 10.000 Gbps   103.917906116581 bps 103.918 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.19016249697959 % 2.190 %   10 bps 10.000 Gbps   219.016249697959 bps 219.016 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.29356422394597 % 7.294 %   10 bps 10.000 Gbps   729.356422394597 bps 729.356 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0398230713441347 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.98230713441347 bps 3.982 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.106924392004667 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.6924392004667 bps 10.692 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.327186956346791 % 0.327 %   10 bps 10.000 Gbps   32.7186956346791 bps 32.719 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162528805045255 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2528805045255 bps 16.253 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0341715532383933 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.41715532383933 bps 3.417 Mbps 
Praha → Plzeň  3.21340094425263 % 3.213 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21340094425264 bps 3.213 Gbps 
Plzeň → Praha  1.05980306825691 % 1.060 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05980306825691 bps 1.060 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162044853130778 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2044853130778 bps 16.204 Kbps 
AMS-IX → Praha  26.3793068309534 % 26.379 %   10 bps 10.000 Gbps   2.63793068309534 bps 2.638 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.8126498171452 % 0.813 %   10 bps 10.000 Gbps   81.26498171452 bps 81.265 Mbps 
Praha → Brno  13.5011367679087 % 13.501 %   100 bps 100.000 Gbps   13.5011367679087 bps 13.501 Gbps 
Brno → Praha  8.74737657400404 % 8.747 %   100 bps 100.000 Gbps   8.74737657400404 bps 8.747 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.37729748954103 % 3.377 %   20 bps 20.000 Gbps   675.459497908206 bps 675.459 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.12800154011489 % 1.128 %   20 bps 20.000 Gbps   225.600308022977 bps 225.600 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.8485581665739 % 12.849 %   100 bps 100.000 Gbps   12.8485581665739 bps 12.849 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.42511540731626 % 9.425 %   100 bps 100.000 Gbps   9.42511540731626 bps 9.425 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.12566202652665 % 5.126 %   100 bps 100.000 Gbps   5.12566202652665 bps 5.126 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.67514982031956 % 1.675 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67514982031956 bps 1.675 Gbps 
Praha → Liberec  0.172315329668297 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2315329668297 bps 17.232 Kbps 
Liberec → Praha  0.157995037376405 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7995037376405 bps 15.800 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.914892038900004 % 0.915 %   400 bps 400.000 Gbps   3.6462995117915 bps 3.646 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.42102511563016 % 3.421 %   400 bps 400.000 Gbps   13.6127587186299 bps 13.613 Gbps 
Praha → Pardubice  8.97207971871455 % 8.972 %   10 bps 10.000 Gbps   897.207971871455 bps 897.208 Mbps 
Pardubice → Praha  1.3937555299905 % 1.394 %   10 bps 10.000 Gbps   139.37555299905 bps 139.376 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.80297681052219 % 1.803 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0297681052219 bps 18.030 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.5838862851463 % 11.584 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.838862851463 bps 115.839 Mbps 
Praha → Public Internet  7.32015266513325 % 7.320 %   10 bps 10.000 Gbps   732.015266513325 bps 732.015 Mbps 
Public Internet → Praha  30.9948766735783 % 30.995 %   10 bps 10.000 Gbps   3.09948766735783 bps 3.099 Gbps 
Zlín → Brno  0.962337638042303 % 0.962 %   10 bps 10.000 Gbps   96.2337638042302 bps 96.234 Mbps 
Brno → Zlín  4.63220738246798 % 4.632 %   10 bps 10.000 Gbps   463.220738246798 bps 463.221 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0911967338905618 % 0.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   911.967338905618 bps 911.967 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.39833289147752 % 1.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9833289147752 bps 13.983 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.39853098160152 % 1.399 %   10 bps 10.000 Gbps   139.853098160152 bps 139.853 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.06529837325161 % 1.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6529837325161 bps 10.653 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.57060267923231 % 7.571 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.7060267923231 bps 75.706 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.81916668771994 % 6.819 %   10 bps 10.000 Gbps   681.916668771993 bps 681.917 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163139582041726 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3139582041726 bps 16.314 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.151402079869988 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1402079869988 bps 15.140 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.246147507514514 % 0.246 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6147507514514 bps 24.615 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.28959913783945 % 1.290 %   10 bps 10.000 Gbps   128.959913783945 bps 128.960 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.229547913664012 % 0.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29547913664012 bps 2.295 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.35731409682057 % 0.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.5731409682057 bps 3.573 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.61691184465151 % 2.617 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.1691184465151 bps 26.169 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.106302671931668 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06302671931668 bps 1.063 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   108.988079048767 bps 108.988 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Nov 28 00:05:16 2019