CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/28

Average load for period: 2019/11/28 00:00:00 - 2019/11/28 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/28 00:00:00 - 2019/11/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/28
ACONET->Brno  5.986%  Brno->ACONET  17.851%  Brno->Lednice  6.502%  Lednice->Brno  36.727%  Brno->SANET  11.185%  SANET->Brno  4.956%  Brno->Vyškov  6.494%  Vyškov->Brno  1.023%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.787%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.209%  České Budějovice->Plzeň  0.228%  Plzeň->České Budějovice  0.999%  České Budějovice->Tábor  0.444%  Tábor->České Budějovice  0.100%  Brno->Jihlava  33.903%  Jihlava->Brno  14.850%  České Budějovice->Jihlava  0.214e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.224e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.207%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.481%  Telč->Jihlava  0.079%  Hradec Králové->Liberec  4.730%  Liberec->Hradec Králové  0.918%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.253e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.239e-3 %  Děčín->Most  0.330e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.844%  Olomouc->Brno  0.240%  Hradec Králové->Olomouc  1.469%  Olomouc->Hradec Králové  0.319%  Olomouc->Ostrava  2.543%  Ostrava->Olomouc  0.094%  Olomouc->Zlín  1.501%  Zlín->Olomouc  0.937e-3 %  Brno->Ostrava  5.207%  Ostrava->Brno  2.311%  Karviná->Ostrava  1.762%  Ostrava->Karviná  10.132%  Opava->Ostrava  0.475%  Ostrava->Opava  0.879%  Ostrava->Pionier  5.577%  Pionier->Ostrava  1.584%  Hradec Králové->Pardubice  0.038%  Pardubice->Hradec Králové  0.098%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  0.211%  Plzeň->Praha  0.947%  Praha->Plzeň  2.870%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  24.741%  Praha->AMS-IX  0.685%  Brno->Praha  6.231%  Praha->Brno  11.275%  České Budějovice->Praha  1.155%  Praha->České Budějovice  2.814%  GÉANT2->Praha  11.318%  Praha->GÉANT2  8.884%  Hradec Králové->Praha  1.799%  Praha->Hradec Králové  5.405%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  1.078%  Praha->Pardubice  7.424%  Poděbrady->Praha  1.642%  Praha->Poděbrady  11.636%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.286%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.148%  Most->Ústí nad
Labem  9.743e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.070%  Praha->Ústí nad
Labem  6.071%  Ústí nad
Labem->Praha  1.267%  Brno->Zlín  3.525%  Zlín->Brno  0.926%  NIX.cz->Praha  2.958%  Praha->NIX.cz  0.864%  Praha->Public Internet  5.740%  Public Internet->Praha  34.437% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/28 00:00:00 - 2019/11/28 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/28 00:00:00 - 2019/11/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  17.8505307118668 % 17.851 %   10 bps 10.000 Gbps   1.78505307118669 bps 1.785 Gbps 
ACONET → Brno  5.98578973034668 % 5.986 %   10 bps 10.000 Gbps   598.578973034668 bps 598.579 Mbps 
Lednice → Brno  36.7274830158171 % 36.727 %   1000 bps 1000.000 Mbps   367.274830158171 bps 367.275 Mbps 
Brno → Lednice  6.50239247221544 % 6.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.0239247221544 bps 65.024 Mbps 
Brno → SANET  11.1847556232556 % 11.185 %   20 bps 20.000 Gbps   2.23695112465112 bps 2.237 Gbps 
SANET → Brno  4.95567791093906 % 4.956 %   20 bps 20.000 Gbps   991.135582187812 bps 991.136 Mbps 
Vyškov → Brno  1.02289173992763 % 1.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2289173992763 bps 10.229 Mbps 
Brno → Vyškov  6.49434650762834 % 6.494 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.9434650762835 bps 64.943 Mbps 
Jihlava → Brno  14.8502774819657 % 14.850 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48502774819657 bps 1.485 Gbps 
Brno → Jihlava  33.9030478036988 % 33.903 %   10 bps 10.000 Gbps   3.39030478036988 bps 3.390 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.214210484621429 % 0.214 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   42.8420969242858 bps 42.842 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.224221597491303 % 0.224 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   44.8443194982606 bps 44.844 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.20670714126508 % 1.207 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0670714126508 bps 12.067 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0234941589905078 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   234.941589905078 bps 234.942 Kbps 
Jihlava → Telč  0.480762162770844 % 0.481 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.80762162770844 bps 4.808 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0789777834337654 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   789.777834337654 bps 789.778 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  4.730430291168 % 4.730 %   20 bps 20.000 Gbps   946.086058233599 bps 946.086 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.918385116193561 % 0.918 %   20 bps 20.000 Gbps   183.677023238712 bps 183.677 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.25301425506357 % 0.253 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.301425506357 bps 25.301 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.239200358185255 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9200358185255 bps 23.920 Kbps 
Most → Děčín  0.726037543101779 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26037543101779 bps 7.260 Kbps 
Děčín → Most  0.330499222304079 % 0.330 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.30499222304079 bps 3.305 Kbps 
Most → Plzeň  0.625053160341389 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25053160341389 bps 6.251 Kbps 
Plzeň → Most  0.0960695673320508 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   960.695673320507 bps 960.696 bps 
Olomouc → Brno  0.240117268258679 % 0.240 %   100 bps 100.000 Gbps   240.117268258679 bps 240.117 Mbps 
Brno → Olomouc  0.843878274967424 % 0.844 %   100 bps 100.000 Gbps   843.878274967424 bps 843.878 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.46916616381043 % 1.469 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46916616381043 bps 1.469 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.319125432042376 % 0.319 %   100 bps 100.000 Gbps   319.125432042376 bps 319.125 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0941668580069219 % 0.094 %   20 bps 20.000 Gbps   18.8333716013844 bps 18.833 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.54253384754452 % 2.543 %   20 bps 20.000 Gbps   488.11956462187 bps 488.120 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.501420490854 % 1.501 %   10 bps 10.000 Gbps   150.1420490854 bps 150.142 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.936824669955296 % 0.937 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   93.6824669955296 bps 93.682 Kbps 
Ostrava → Brno  2.3108341148373 % 2.311 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3108341148373 bps 2.311 Gbps 
Brno → Ostrava  5.2068694894477 % 5.207 %   100 bps 100.000 Gbps   5.2068694894477 bps 5.207 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.76230060588785 % 1.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.6230060588785 bps 17.623 Mbps 
Ostrava → Karviná  10.1316123145752 % 10.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.316123145752 bps 101.316 Mbps 
Ostrava → Opava  0.879276320198147 % 0.879 %   10 bps 10.000 Gbps   87.9276320198147 bps 87.928 Mbps 
Opava → Ostrava  0.475079605330254 % 0.475 %   10 bps 10.000 Gbps   47.5079605330254 bps 47.508 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.57745772684198 % 5.577 %   10 bps 10.000 Gbps   557.745772684198 bps 557.746 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.583952410697 % 1.584 %   10 bps 10.000 Gbps   158.3952410697 bps 158.395 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0982774145939228 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.82774145939228 bps 9.828 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.038187896647848 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.8187896647848 bps 3.819 Mbps 
Plzeň → Praha  0.94693782134929 % 0.947 %   100 bps 100.000 Gbps   946.937821349291 bps 946.938 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162111342812046 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2111342812046 bps 16.211 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0344000012893718 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.44000012893718 bps 3.440 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.21132756810689 % 0.211 %   10 bps 10.000 Gbps   21.132756810689 bps 21.133 Mbps 
Praha → Plzeň  2.86965992351908 % 2.870 %   100 bps 100.000 Gbps   2.86965992351908 bps 2.870 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162555899054911 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2555899054911 bps 16.256 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.68469316041315 % 0.685 %   10 bps 10.000 Gbps   68.4693160413151 bps 68.469 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.7414752929145 % 24.741 %   10 bps 10.000 Gbps   2.47414752929145 bps 2.474 Gbps 
Praha → Brno  11.2748444506473 % 11.275 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2748444506473 bps 11.275 Gbps 
Brno → Praha  6.23063497154614 % 6.231 %   100 bps 100.000 Gbps   6.23063497154613 bps 6.231 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.15480404372036 % 1.155 %   20 bps 20.000 Gbps   230.960808744072 bps 230.961 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.81398791186442 % 2.814 %   20 bps 20.000 Gbps   562.797582372884 bps 562.798 Mbps 
GÉANT2 → Praha  11.3182531987621 % 11.318 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3182531987621 bps 11.318 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.88351959539798 % 8.884 %   100 bps 100.000 Gbps   8.88351959539798 bps 8.884 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.40489999119723 % 5.405 %   100 bps 100.000 Gbps   5.40489999119724 bps 5.405 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.79937861220859 % 1.799 %   100 bps 100.000 Gbps   1.79937861220859 bps 1.799 Gbps 
Liberec → Praha  0.158146942897778 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8146942897778 bps 15.815 Kbps 
Praha → Liberec  0.172529651737552 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2529651737552 bps 17.253 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.95764081590407 % 2.958 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8305632636163 bps 11.831 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.864083486238269 % 0.864 %   400 bps 400.000 Gbps   3.37333699297913 bps 3.373 Gbps 
Pardubice → Praha  1.07768090115686 % 1.078 %   10 bps 10.000 Gbps   107.768090115686 bps 107.768 Mbps 
Praha → Pardubice  7.42387947115615 % 7.424 %   10 bps 10.000 Gbps   742.387947115615 bps 742.388 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.636011824552 % 11.636 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.360118245519 bps 116.360 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.64152477231556 % 1.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4152477231556 bps 16.415 Mbps 
Public Internet → Praha  34.4369411767647 % 34.437 %   10 bps 10.000 Gbps   3.44369411767647 bps 3.444 Gbps 
Praha → Public Internet  5.73957145656896 % 5.740 %   10 bps 10.000 Gbps   573.957145656896 bps 573.957 Mbps 
Zlín → Brno  0.925593082580911 % 0.926 %   10 bps 10.000 Gbps   92.5593082580911 bps 92.559 Mbps 
Brno → Zlín  3.52486284138657 % 3.525 %   10 bps 10.000 Gbps   352.486284138657 bps 352.486 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.26731245476215 % 1.267 %   10 bps 10.000 Gbps   126.731245476215 bps 126.731 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.07066667312503 % 6.071 %   10 bps 10.000 Gbps   607.066667312503 bps 607.067 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.74322985474728 % 9.743 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.4322985474729 bps 97.432 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.14847963368306 % 1.148 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4847963368306 bps 11.485 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0699123226404681 % 0.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   699.123226404681 bps 699.123 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.286106571972027 % 0.286 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.86106571972027 bps 2.861 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163158620849015 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3158620849015 bps 16.316 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.998997665686539 % 0.999 %   10 bps 10.000 Gbps   99.8997665686538 bps 99.900 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151422208407342 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1422208407342 bps 15.142 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.209181170334302 % 0.209 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09181170334302 bps 2.092 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.78672144000551 % 1.787 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8672144000551 bps 17.867 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.099808218232876 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   998.08218232876 bps 998.082 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.443810488362379 % 0.444 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.43810488362379 bps 4.438 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.22807708067602 % 0.228 %   10 bps 10.000 Gbps   22.807708067602 bps 22.808 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   97.8094263573523 bps 97.809 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Nov 29 00:05:32 2019