CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/11/30

Average load for period: 2019/11/30 00:00:00 - 2019/11/30 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/30 00:00:00 - 2019/11/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/11/30
ACONET->Brno  2.689%  Brno->ACONET  9.987%  Brno->Lednice  5.771%  Lednice->Brno  35.872%  Brno->SANET  5.188%  SANET->Brno  2.877%  Brno->Vyškov  1.008%  Vyškov->Brno  0.246%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.117%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.160%  České Budějovice->Plzeň  0.187%  Plzeň->České Budějovice  0.452%  České Budějovice->Tábor  0.257%  Tábor->České Budějovice  0.069%  Brno->Jihlava  27.132%  Jihlava->Brno  9.793%  České Budějovice->Jihlava  0.170e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.114e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.150%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.012%  Jihlava->Telč  0.199%  Telč->Jihlava  0.063%  Hradec Králové->Liberec  2.193%  Liberec->Hradec Králové  0.431%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.171e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.206e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.281%  Olomouc->Brno  0.303%  Hradec Králové->Olomouc  0.670%  Olomouc->Hradec Králové  0.194%  Olomouc->Ostrava  2.357%  Ostrava->Olomouc  0.019%  Olomouc->Zlín  0.667%  Zlín->Olomouc  0.272e-3 %  Brno->Ostrava  4.283%  Ostrava->Brno  1.521%  Karviná->Ostrava  1.466%  Ostrava->Karviná  4.980%  Opava->Ostrava  0.351%  Ostrava->Opava  0.396%  Ostrava->Pionier  3.514%  Pionier->Ostrava  1.219%  Hradec Králové->Pardubice  0.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.055%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.106%  Plzeň->Praha  0.703%  Praha->Plzeň  1.193%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  17.257%  Praha->AMS-IX  0.516%  Brno->Praha  2.712%  Praha->Brno  5.840%  České Budějovice->Praha  0.662%  Praha->České Budějovice  1.282%  GÉANT2->Praha  12.183%  Praha->GÉANT2  9.292%  Hradec Králové->Praha  1.009%  Praha->Hradec Králové  2.867%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.558%  Praha->Pardubice  2.596%  Poděbrady->Praha  1.423%  Praha->Poděbrady  11.625%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.844%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.587%  Most->Ústí nad
Labem  3.815e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.178e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.234%  Ústí nad
Labem->Praha  0.918%  Brno->Zlín  1.531%  Zlín->Brno  0.654%  NIX.cz->Praha  1.496%  Praha->NIX.cz  0.683%  Praha->Public Internet  4.418%  Public Internet->Praha  18.627% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/30 00:00:00 - 2019/11/30 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/30 00:00:00 - 2019/11/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.98699494548107 % 9.987 %   10 bps 10.000 Gbps   998.699494548108 bps 998.699 Mbps 
ACONET → Brno  2.68858676216083 % 2.689 %   10 bps 10.000 Gbps   268.858676216083 bps 268.859 Mbps 
Brno → Lednice  5.77113387345459 % 5.771 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.7113387345459 bps 57.711 Mbps 
Lednice → Brno  35.8718913809606 % 35.872 %   1000 bps 1000.000 Mbps   358.718913809606 bps 358.719 Mbps 
SANET → Brno  2.87685166775091 % 2.877 %   20 bps 20.000 Gbps   575.370333550181 bps 575.370 Mbps 
Brno → SANET  5.18780543271457 % 5.188 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03756108654291 bps 1.038 Gbps 
Brno → Vyškov  1.00838905455043 % 1.008 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0838905455043 bps 10.084 Mbps 
Vyškov → Brno  0.245555611105402 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.45555611105402 bps 2.456 Mbps 
Jihlava → Brno  9.79338140707481 % 9.793 %   10 bps 10.000 Gbps   979.338140707481 bps 979.338 Mbps 
Brno → Jihlava  27.1324305430113 % 27.132 %   10 bps 10.000 Gbps   2.71324305430113 bps 2.713 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.114265656245578 % 0.114 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   22.8531312491156 bps 22.853 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.169905685103088 % 0.170 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   33.9811370206176 bps 33.981 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0123729291016788 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   123.729291016788 bps 123.729 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.150126624875966 % 0.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.50126624875966 bps 1.501 Mbps 
Jihlava → Telč  0.198594020992993 % 0.199 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.98594020992993 bps 1.986 Mbps 
Telč → Jihlava  0.063309617812497 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   633.09617812497 bps 633.096 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.19300180272356 % 2.193 %   20 bps 20.000 Gbps   438.600360544713 bps 438.600 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.430755989536819 % 0.431 %   20 bps 20.000 Gbps   86.1511979073638 bps 86.151 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.171366180011338 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1366180011338 bps 17.137 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.205680087936488 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5680087936488 bps 20.568 Kbps 
Most → Děčín  0.726271406339104 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26271406339104 bps 7.263 Kbps 
Děčín → Most  0.326860261220069 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26860261220069 bps 3.269 Kbps 
Most → Plzeň  0.625592513806065 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25592513806065 bps 6.256 Kbps 
Plzeň → Most  0.0958558684379282 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   958.558684379281 bps 958.559 bps 
Brno → Olomouc  0.281403288271858 % 0.281 %   100 bps 100.000 Gbps   281.403288271858 bps 281.403 Mbps 
Olomouc → Brno  0.302514087988897 % 0.303 %   100 bps 100.000 Gbps   302.514087988897 bps 302.514 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.194389957963455 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   194.389957963455 bps 194.390 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.670287654947056 % 0.670 %   100 bps 100.000 Gbps   670.287654947057 bps 670.288 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.35747447748295 % 2.357 %   20 bps 20.000 Gbps   444.062667639279 bps 444.063 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0192595452540152 % 0.019 %   20 bps 20.000 Gbps   3.85190905080304 bps 3.852 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.667305795119593 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7305795119593 bps 66.731 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.272338385100512 % 0.272 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.2338385100512 bps 27.234 Kbps 
Ostrava → Brno  1.52111396194519 % 1.521 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52111396194519 bps 1.521 Gbps 
Brno → Ostrava  4.28320252758836 % 4.283 %   100 bps 100.000 Gbps   4.28320252758836 bps 4.283 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.98004145069036 % 4.980 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.8004145069036 bps 49.800 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.46582059205193 % 1.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6582059205193 bps 14.658 Mbps 
Ostrava → Opava  0.396129784380674 % 0.396 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6129784380674 bps 39.613 Mbps 
Opava → Ostrava  0.350869213062134 % 0.351 %   10 bps 10.000 Gbps   35.0869213062134 bps 35.087 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.51438621789507 % 3.514 %   10 bps 10.000 Gbps   351.438621789507 bps 351.439 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.21916926377789 % 1.219 %   10 bps 10.000 Gbps   121.916926377789 bps 121.917 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0547770222971375 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.47770222971375 bps 5.478 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0105438482022807 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05438482022807 bps 1.054 Mbps 
Plzeň → Praha  0.703394617321874 % 0.703 %   100 bps 100.000 Gbps   703.394617321873 bps 703.395 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0145833102531849 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.45833102531849 bps 1.458 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162481819869894 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2481819869894 bps 16.248 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162056163597005 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2056163597005 bps 16.206 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.105846642120766 % 0.106 %   10 bps 10.000 Gbps   10.5846642120766 bps 10.585 Mbps 
Praha → Plzeň  1.19300238673809 % 1.193 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19300238673809 bps 1.193 Gbps 
AMS-IX → Praha  17.2566175642984 % 17.257 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72566175642984 bps 1.726 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.516348336790491 % 0.516 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6348336790491 bps 51.635 Mbps 
Praha → Brno  5.83995172318764 % 5.840 %   100 bps 100.000 Gbps   5.83995172318763 bps 5.840 Gbps 
Brno → Praha  2.71209896367244 % 2.712 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71209896367244 bps 2.712 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.662256159841664 % 0.662 %   20 bps 20.000 Gbps   132.451231968333 bps 132.451 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.28204517398023 % 1.282 %   20 bps 20.000 Gbps   256.409034796046 bps 256.409 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.29196599771531 % 9.292 %   100 bps 100.000 Gbps   9.29196599771531 bps 9.292 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.1825992570995 % 12.183 %   100 bps 100.000 Gbps   12.1825992570995 bps 12.183 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.00854200812893 % 1.009 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00854200812893 bps 1.009 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.86747139570892 % 2.867 %   100 bps 100.000 Gbps   2.86747139570892 bps 2.867 Gbps 
Praha → Liberec  0.172478534858351 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2478534858351 bps 17.248 Kbps 
Liberec → Praha  0.157956920976971 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7956920976971 bps 15.796 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.49622246832534 % 1.496 %   400 bps 400.000 Gbps   5.94616748735129 bps 5.946 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.683207575172194 % 0.683 %   400 bps 400.000 Gbps   2.72173202298745 bps 2.722 Gbps 
Praha → Pardubice  2.59597773699411 % 2.596 %   10 bps 10.000 Gbps   259.597773699411 bps 259.598 Mbps 
Pardubice → Praha  0.558108696280419 % 0.558 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8108696280419 bps 55.811 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.6251165837339 % 11.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.251165837339 bps 116.251 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.42326286202129 % 1.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2326286202129 bps 14.233 Mbps 
Praha → Public Internet  4.41761819252055 % 4.418 %   10 bps 10.000 Gbps   441.761819252055 bps 441.762 Mbps 
Public Internet → Praha  18.6273967484506 % 18.627 %   10 bps 10.000 Gbps   1.86273967484506 bps 1.863 Gbps 
Zlín → Brno  0.654446532755463 % 0.654 %   10 bps 10.000 Gbps   65.4446532755463 bps 65.445 Mbps 
Brno → Zlín  1.53145103427648 % 1.531 %   10 bps 10.000 Gbps   153.145103427648 bps 153.145 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.23428093510772 % 3.234 %   10 bps 10.000 Gbps   323.428093510772 bps 323.428 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.81512084796322 % 3.815 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.1512084796322 bps 38.151 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.843809179916848 % 0.844 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.43809179916848 bps 8.438 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.586853407997836 % 0.587 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.86853407997835 bps 5.869 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.17843706881028 % 8.178 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.7843706881029 bps 81.784 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.917713676098433 % 0.918 %   10 bps 10.000 Gbps   91.7713676098433 bps 91.771 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151413080609098 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1413080609098 bps 15.141 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.256757477418785 % 0.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.56757477418785 bps 2.568 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.11737794627834 % 1.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1737794627834 bps 11.174 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.160374598025798 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.60374598025798 bps 1.604 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.451589864584757 % 0.452 %   10 bps 10.000 Gbps   45.1589864584757 bps 45.159 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.187072840506921 % 0.187 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7072840506921 bps 18.707 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0694956911813366 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   694.956911813366 bps 694.957 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163081104812692 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3081104812692 bps 16.308 Kbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   66.0415170818634 bps 66.042 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Dec 1 00:05:58 2019