CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/12/1

Average load for period: 2019/12/01 00:00:00 - 2019/12/01 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/12/01 00:00:00 - 2019/12/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/12/1
ACONET->Brno  3.047%  Brno->ACONET  11.121%  Brno->Lednice  6.157%  Lednice->Brno  36.347%  Brno->SANET  7.350%  SANET->Brno  3.239%  Brno->Vyškov  1.557%  Vyškov->Brno  0.301%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.764%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.296%  České Budějovice->Plzeň  0.400%  Plzeň->České Budějovice  0.608%  České Budějovice->Tábor  0.232%  Tábor->České Budějovice  0.076%  Brno->Jihlava  31.124%  Jihlava->Brno  5.409%  České Budějovice->Jihlava  0.110e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.884e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.099%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.281%  Telč->Jihlava  0.059%  Hradec Králové->Liberec  3.062%  Liberec->Hradec Králové  0.555%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.167e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.197e-3 %  Děčín->Most  0.333e-3 %  Most->Děčín  0.727e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.382%  Olomouc->Brno  0.165%  Hradec Králové->Olomouc  0.744%  Olomouc->Hradec Králové  0.158%  Olomouc->Ostrava  2.329%  Ostrava->Olomouc  0.013%  Olomouc->Zlín  0.760%  Zlín->Olomouc  0.297e-3 %  Brno->Ostrava  3.970%  Ostrava->Brno  2.110%  Karviná->Ostrava  1.144%  Ostrava->Karviná  6.026%  Opava->Ostrava  0.452%  Ostrava->Opava  0.482%  Ostrava->Pionier  3.509%  Pionier->Ostrava  1.235%  Hradec Králové->Pardubice  0.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.059%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  0.201%  Plzeň->Praha  0.640%  Praha->Plzeň  1.640%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  20.376%  Praha->AMS-IX  0.684%  Brno->Praha  2.623%  Praha->Brno  6.616%  České Budějovice->Praha  0.876%  Praha->České Budějovice  1.746%  GÉANT2->Praha  16.964%  Praha->GÉANT2  9.523%  Hradec Králové->Praha  1.138%  Praha->Hradec Králové  3.366%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.492%  Praha->Pardubice  3.130%  Poděbrady->Praha  1.653%  Praha->Poděbrady  10.349%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.086%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.762%  Most->Ústí nad
Labem  2.650e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.076e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.340%  Ústí nad
Labem->Praha  0.836%  Brno->Zlín  1.646%  Zlín->Brno  0.503%  NIX.cz->Praha  1.792%  Praha->NIX.cz  0.676%  Praha->Public Internet  5.221%  Public Internet->Praha  19.808% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/12/01 00:00:00 - 2019/12/01 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/12/01 00:00:00 - 2019/12/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.04720880164332 % 3.047 %   10 bps 10.000 Gbps   304.720880164332 bps 304.721 Mbps 
Brno → ACONET  11.1213930935457 % 11.121 %   10 bps 10.000 Gbps   1.11213930935457 bps 1.112 Gbps 
Brno → Lednice  6.15728589673708 % 6.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.5728589673708 bps 61.573 Mbps 
Lednice → Brno  36.3467331460806 % 36.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   363.467331460806 bps 363.467 Mbps 
Brno → SANET  7.34988026194096 % 7.350 %   20 bps 20.000 Gbps   1.46997605238819 bps 1.470 Gbps 
SANET → Brno  3.23949330421401 % 3.239 %   20 bps 20.000 Gbps   647.898660842803 bps 647.899 Mbps 
Brno → Vyškov  1.55747499166676 % 1.557 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5747499166676 bps 15.575 Mbps 
Vyškov → Brno  0.301436188969779 % 0.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.01436188969779 bps 3.014 Mbps 
Brno → Jihlava  31.1235187383763 % 31.124 %   100 bps 100.000 Gbps   3.55553961301003 bps 3.556 Gbps 
Jihlava → Brno  5.40860604483496 % 5.409 %   100 bps 100.000 Gbps   591.574828675669 bps 591.575 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.109641210265886 % 0.110 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   21.9282420531773 bps 21.928 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.88432558543202 % 0.884 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   176.865117086404 bps 176.865 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0991281655616324 % 0.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   991.281655616324 bps 991.282 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0158871594142594 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   158.871594142594 bps 158.872 Kbps 
Telč → Jihlava  0.059061266350056 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   590.61266350056 bps 590.613 Kbps 
Jihlava → Telč  0.280513490548005 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.80513490548006 bps 2.805 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.55488538614375 % 0.555 %   20 bps 20.000 Gbps   110.97707722875 bps 110.977 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.06167418684788 % 3.062 %   20 bps 20.000 Gbps   612.334837369575 bps 612.335 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.167168991311181 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7168991311181 bps 16.717 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.196629069261523 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6629069261523 bps 19.663 Kbps 
Most → Děčín  0.726568884617952 % 0.727 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26568884617951 bps 7.266 Kbps 
Děčín → Most  0.333384186129246 % 0.333 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.33384186129246 bps 3.334 Kbps 
Most → Plzeň  0.62561140234521 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25611402345211 bps 6.256 Kbps 
Plzeň → Most  0.0954314558159911 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   954.31455815991 bps 954.315 bps 
Brno → Olomouc  0.382004387472347 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   382.004387472347 bps 382.004 Mbps 
Olomouc → Brno  0.164776242195407 % 0.165 %   100 bps 100.000 Gbps   164.776242195407 bps 164.776 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.744127145230475 % 0.744 %   100 bps 100.000 Gbps   744.127145230475 bps 744.127 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.157828557186632 % 0.158 %   100 bps 100.000 Gbps   157.828557186632 bps 157.829 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0130494554791086 % 0.013 %   20 bps 20.000 Gbps   2.60989109582173 bps 2.610 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.32889050632259 % 2.329 %   20 bps 20.000 Gbps   447.258739418846 bps 447.259 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.759728089941958 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   75.9728089941958 bps 75.973 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.297216682983932 % 0.297 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.7216682983932 bps 29.722 Kbps 
Ostrava → Brno  2.109959418529 % 2.110 %   100 bps 100.000 Gbps   2.109959418529 bps 2.110 Gbps 
Brno → Ostrava  3.97039915021125 % 3.970 %   100 bps 100.000 Gbps   3.97039915021125 bps 3.970 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.02625527392884 % 6.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.2625527392884 bps 60.263 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.14381682769726 % 1.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4381682769726 bps 11.438 Mbps 
Opava → Ostrava  0.451939961001306 % 0.452 %   10 bps 10.000 Gbps   45.191300900634 bps 45.191 Mbps 
Ostrava → Opava  0.482034112294872 % 0.482 %   10 bps 10.000 Gbps   48.200700871883 bps 48.201 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.2348301667452 % 1.235 %   10 bps 10.000 Gbps   123.48301667452 bps 123.483 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.50887885821222 % 3.509 %   10 bps 10.000 Gbps   350.887885821222 bps 350.888 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0586903041556542 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.86903041556542 bps 5.869 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0112816809129358 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12816809129357 bps 1.128 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.201020785726715 % 0.201 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1020785726715 bps 20.102 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162087601406941 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2087601406941 bps 16.209 Kbps 
Praha → Plzeň  1.64033703709572 % 1.640 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64033703709572 bps 1.640 Gbps 
Plzeň → Praha  0.640208913562755 % 0.640 %   100 bps 100.000 Gbps   640.208913562755 bps 640.209 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162472082454511 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2472082454511 bps 16.247 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0160660654623976 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.60660654623976 bps 1.607 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.3760979008679 % 20.376 %   10 bps 10.000 Gbps   2.03760979008679 bps 2.038 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.684350938679716 % 0.684 %   10 bps 10.000 Gbps   68.4350938679716 bps 68.435 Mbps 
Praha → Brno  6.61632095182398 % 6.616 %   100 bps 100.000 Gbps   6.61632095182398 bps 6.616 Gbps 
Brno → Praha  2.62287683309359 % 2.623 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62287683309359 bps 2.623 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.876475038680858 % 0.876 %   20 bps 20.000 Gbps   175.295007736172 bps 175.295 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.74639594696394 % 1.746 %   20 bps 20.000 Gbps   349.279189392788 bps 349.279 Mbps 
GÉANT2 → Praha  16.9637367113031 % 16.964 %   100 bps 100.000 Gbps   16.9637367113031 bps 16.964 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.52269037590393 % 9.523 %   100 bps 100.000 Gbps   9.52269037590393 bps 9.523 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.36634677759049 % 3.366 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36634677759049 bps 3.366 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.13803406921095 % 1.138 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13803406921095 bps 1.138 Gbps 
Praha → Liberec  0.172421368754067 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2421368754067 bps 17.242 Kbps 
Liberec → Praha  0.158266921507432 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8266921507432 bps 15.827 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.6756907254921 % 0.676 %   400 bps 400.000 Gbps   2.7027629019684 bps 2.703 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.79153592451223 % 1.792 %   400 bps 400.000 Gbps   7.16614369804894 bps 7.166 Gbps 
Pardubice → Praha  0.492294781681035 % 0.492 %   10 bps 10.000 Gbps   49.2294781681035 bps 49.229 Mbps 
Praha → Pardubice  3.13025329413541 % 3.130 %   10 bps 10.000 Gbps   313.025329413541 bps 313.025 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.65327941994503 % 1.653 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5327941994503 bps 16.533 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.3485654281548 % 10.349 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.485654281548 bps 103.486 Mbps 
Praha → Public Internet  5.22073600349015 % 5.221 %   10 bps 10.000 Gbps   522.073600349015 bps 522.074 Mbps 
Public Internet → Praha  19.8075644593042 % 19.808 %   10 bps 10.000 Gbps   1.98075644593042 bps 1.981 Gbps 
Zlín → Brno  0.502729355721775 % 0.503 %   10 bps 10.000 Gbps   50.2729355721775 bps 50.273 Mbps 
Brno → Zlín  1.64648617607249 % 1.646 %   10 bps 10.000 Gbps   164.648617607249 bps 164.649 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.34019606466976 % 3.340 %   10 bps 10.000 Gbps   334.019606466976 bps 334.020 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.65013065638249 % 2.650 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.501306563825 bps 26.501 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.836401304168499 % 0.836 %   10 bps 10.000 Gbps   83.6401304168499 bps 83.640 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0857369197555372 % 0.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   857.369197555372 bps 857.369 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.07608188939027 % 1.076 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7608188939027 bps 10.761 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.761797421323447 % 0.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.61797421323448 bps 7.618 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.231795650228137 % 0.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.31795650228137 bps 2.318 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.295656883959259 % 0.296 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.95656883959259 bps 2.957 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.399715704032076 % 0.400 %   10 bps 10.000 Gbps   39.9715704032076 bps 39.972 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0759547394863282 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   759.547394863282 bps 759.547 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.607756365296219 % 0.608 %   10 bps 10.000 Gbps   60.7756365296219 bps 60.776 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151413975913485 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1413975913485 bps 15.141 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.7636870899107 % 1.764 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.636870899107 bps 17.637 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163101799341098 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3101799341098 bps 16.310 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   76.3375146916951 bps 76.338 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 2 00:05:21 2019