CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2019/12/2

Average load for period: 2019/12/02 00:00:00 - 2019/12/02 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/12/02 00:00:00 - 2019/12/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2019/12/2
ACONET->Brno  7.018%  Brno->ACONET  18.935%  Brno->Lednice  8.941%  Lednice->Brno  37.256%  Brno->SANET  12.276%  SANET->Brno  4.373%  Brno->Vyškov  7.071%  Vyškov->Brno  0.579%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.789%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.380%  České Budějovice->Plzeň  0.844%  Plzeň->České Budějovice  1.285%  České Budějovice->Tábor  0.518%  Tábor->České Budějovice  0.455%  Brno->Jihlava  6.333%  Jihlava->Brno  1.191%  České Budějovice->Jihlava  0.245e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.123%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.183%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.444%  Telč->Jihlava  0.069%  Hradec Králové->Liberec  5.269%  Liberec->Hradec Králové  0.798%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.218e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.275e-3 %  Děčín->Most  0.330e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.896%  Olomouc->Brno  0.169%  Hradec Králové->Olomouc  1.546%  Olomouc->Hradec Králové  0.287%  Olomouc->Ostrava  3.372%  Ostrava->Olomouc  0.080%  Olomouc->Zlín  1.749%  Zlín->Olomouc  0.846e-3 %  Brno->Ostrava  7.015%  Ostrava->Brno  2.852%  Karviná->Ostrava  1.152%  Ostrava->Karviná  8.235%  Opava->Ostrava  0.497%  Ostrava->Opava  0.933%  Ostrava->Pionier  5.944%  Pionier->Ostrava  1.689%  Hradec Králové->Pardubice  0.034%  Pardubice->Hradec Králové  0.148%  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  0.453%  Plzeň->Praha  1.356%  Praha->Plzeň  2.982%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  26.088%  Praha->AMS-IX  0.830%  Brno->Praha  3.576%  Praha->Brno  13.227%  České Budějovice->Praha  1.211%  Praha->České Budějovice  3.381%  GÉANT2->Praha  17.652%  Praha->GÉANT2  9.791%  Hradec Králové->Praha  1.875%  Praha->Hradec Králové  5.736%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  1.420%  Praha->Pardubice  7.957%  Poděbrady->Praha  1.771%  Praha->Poděbrady  11.765%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.550%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.716%  Most->Ústí nad
Labem  0.013%  Ústí nad
Labem->Most  0.109%  Praha->Ústí nad
Labem  6.593%  Ústí nad
Labem->Praha  1.147%  Brno->Zlín  4.169%  Zlín->Brno  0.884%  NIX.cz->Praha  3.362%  Praha->NIX.cz  0.866%  Praha->Public Internet  6.924%  Public Internet->Praha  39.080% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/12/02 00:00:00 - 2019/12/02 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/12/02 00:00:00 - 2019/12/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.01785629778547 % 7.018 %   10 bps 10.000 Gbps   701.785629778547 bps 701.786 Mbps 
Brno → ACONET  18.9349714546514 % 18.935 %   10 bps 10.000 Gbps   1.89349714546514 bps 1.893 Gbps 
Lednice → Brno  37.2558533849138 % 37.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   372.558533849138 bps 372.559 Mbps 
Brno → Lednice  8.9406027567759 % 8.941 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.406027567759 bps 89.406 Mbps 
Brno → SANET  12.2764970819292 % 12.276 %   20 bps 20.000 Gbps   2.45529941638584 bps 2.455 Gbps 
SANET → Brno  4.373342052086 % 4.373 %   20 bps 20.000 Gbps   874.668410417199 bps 874.668 Mbps 
Vyškov → Brno  0.578868084261518 % 0.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.78868084261519 bps 5.789 Mbps 
Brno → Vyškov  7.07143961831264 % 7.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.7143961831264 bps 70.714 Mbps 
Jihlava → Brno  1.19095513550087 % 1.191 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19095513550087 bps 1.191 Gbps 
Brno → Jihlava  6.33317472848802 % 6.333 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33317472848802 bps 6.333 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.245241285468213 % 0.245 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   49.0482570936427 bps 49.048 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.123180176050358 % 0.123 %   20 bps 20.000 Gbps   24.6360352100715 bps 24.636 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.182844047115769 % 0.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82844047115769 bps 1.828 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0218845208312346 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   218.845208312346 bps 218.845 Kbps 
Jihlava → Telč  0.443903702369758 % 0.444 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.43903702369758 bps 4.439 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0687592574692931 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   687.592574692932 bps 687.593 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  5.26941858876668 % 5.269 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05388371775334 bps 1.054 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.797832952573908 % 0.798 %   20 bps 20.000 Gbps   159.566590514782 bps 159.567 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.217668367114594 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7668367114594 bps 21.767 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.274687155558611 % 0.275 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.4687155558611 bps 27.469 Kbps 
Děčín → Most  0.330195658876553 % 0.330 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.30195658876554 bps 3.302 Kbps 
Most → Děčín  0.725991784561617 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25991784561617 bps 7.260 Kbps 
Most → Plzeň  0.624866158678574 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24866158678574 bps 6.249 Kbps 
Plzeň → Most  0.0969633596628467 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   969.633596628467 bps 969.634 bps 
Olomouc → Brno  0.168891721810467 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.891721810467 bps 168.892 Mbps 
Brno → Olomouc  0.895505374434582 % 0.896 %   100 bps 100.000 Gbps   895.505374434582 bps 895.505 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.286608933349034 % 0.287 %   100 bps 100.000 Gbps   286.608933349034 bps 286.609 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.5459786545327 % 1.546 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5459786545327 bps 1.546 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.37204534900503 % 3.372 %   20 bps 20.000 Gbps   635.681333861409 bps 635.681 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0804823822955373 % 0.080 %   20 bps 20.000 Gbps   16.0964764591075 bps 16.096 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.845851598938743 % 0.846 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   84.5851598938743 bps 84.585 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.74851074602431 % 1.749 %   10 bps 10.000 Gbps   174.851074602431 bps 174.851 Mbps 
Ostrava → Brno  2.85214188985525 % 2.852 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85214188985525 bps 2.852 Gbps 
Brno → Ostrava  7.01540799661033 % 7.015 %   100 bps 100.000 Gbps   7.01540799661033 bps 7.015 Gbps 
Ostrava → Karviná  8.23498217864039 % 8.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.3498217864039 bps 82.350 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.15190645621776 % 1.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5190645621776 bps 11.519 Mbps 
Opava → Ostrava  0.497378128970255 % 0.497 %   10 bps 10.000 Gbps   49.7378128970256 bps 49.738 Mbps 
Ostrava → Opava  0.933350175443688 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.3350175443688 bps 93.335 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.94400136288783 % 5.944 %   10 bps 10.000 Gbps   594.400136288783 bps 594.400 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.68870156692033 % 1.689 %   10 bps 10.000 Gbps   168.870156692033 bps 168.870 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0342778267016694 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.42778267016694 bps 3.428 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.147661080700315 % 0.148 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7661080700316 bps 14.766 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.453399307834398 % 0.453 %   10 bps 10.000 Gbps   45.3399307834398 bps 45.340 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0407196372009491 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.07196372009491 bps 4.072 Mbps 
Plzeň → Praha  1.355722303232 % 1.356 %   100 bps 100.000 Gbps   1.355722303232 bps 1.356 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162496763054479 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2496763054479 bps 16.250 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162096818407921 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2096818407921 bps 16.210 Kbps 
Praha → Plzeň  2.98232415395992 % 2.982 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98232415395992 bps 2.982 Gbps 
AMS-IX → Praha  26.0881610662346 % 26.088 %   10 bps 10.000 Gbps   2.60881610662346 bps 2.609 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.82981769044013 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   82.981769044013 bps 82.982 Mbps 
Praha → Brno  13.2270488569079 % 13.227 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2270488569079 bps 13.227 Gbps 
Brno → Praha  3.57605231706775 % 3.576 %   100 bps 100.000 Gbps   3.57605231706775 bps 3.576 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.38054110052334 % 3.381 %   20 bps 20.000 Gbps   676.108220104667 bps 676.108 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.21066961076239 % 1.211 %   20 bps 20.000 Gbps   242.133922152478 bps 242.134 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.79085657362357 % 9.791 %   100 bps 100.000 Gbps   9.79085657362357 bps 9.791 Gbps 
GÉANT2 → Praha  17.6517593065416 % 17.652 %   100 bps 100.000 Gbps   17.6517593065416 bps 17.652 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.7358494392746 % 5.736 %   100 bps 100.000 Gbps   5.7358494392746 bps 5.736 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.87494004009032 % 1.875 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87494004009032 bps 1.875 Gbps 
Liberec → Praha  0.158040986122976 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8040986122976 bps 15.804 Kbps 
Praha → Liberec  0.172564143682352 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2564143682352 bps 17.256 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.865816568995051 % 0.866 %   400 bps 400.000 Gbps   3.4632662759802 bps 3.463 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.36223901138156 % 3.362 %   400 bps 400.000 Gbps   13.4489560455263 bps 13.449 Gbps 
Praha → Pardubice  7.95694306639879 % 7.957 %   10 bps 10.000 Gbps   795.694306639879 bps 795.694 Mbps 
Pardubice → Praha  1.41974222972673 % 1.420 %   10 bps 10.000 Gbps   141.974222972673 bps 141.974 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.77111419437212 % 1.771 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7111419437212 bps 17.711 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.7650549477155 % 11.765 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.650549477155 bps 117.651 Mbps 
Public Internet → Praha  39.0801368621245 % 39.080 %   10 bps 10.000 Gbps   3.90801368621245 bps 3.908 Gbps 
Praha → Public Internet  6.92417423511375 % 6.924 %   10 bps 10.000 Gbps   692.417423511375 bps 692.417 Mbps 
Brno → Zlín  4.16947069839124 % 4.169 %   10 bps 10.000 Gbps   416.947069839124 bps 416.947 Mbps 
Zlín → Brno  0.884465642157489 % 0.884 %   10 bps 10.000 Gbps   88.4465642157489 bps 88.447 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.71582801337627 % 1.716 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.1582801337627 bps 17.158 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.14724118101269 % 1.147 %   10 bps 10.000 Gbps   114.724118101269 bps 114.724 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.549817214942507 % 0.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.49817214942507 bps 5.498 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.59326825234709 % 6.593 %   10 bps 10.000 Gbps   659.326825234709 bps 659.327 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0132250122604622 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   132.250122604622 bps 132.250 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.108835880426187 % 0.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08835880426187 bps 1.088 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.517777969868926 % 0.518 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.17777969868926 bps 5.178 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.28508562480948 % 1.285 %   10 bps 10.000 Gbps   128.508562480948 bps 128.509 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.379646442302419 % 0.380 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79646442302419 bps 3.796 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163143944836698 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3143944836699 bps 16.314 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.151431137517346 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1431137517346 bps 15.143 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.454750163990905 % 0.455 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.54750163990905 bps 4.548 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.84429236032973 % 0.844 %   10 bps 10.000 Gbps   84.429236032973 bps 84.429 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.78942348855909 % 2.789 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.8942348855909 bps 27.894 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   113.84033931893 bps 113.840 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Dec 3 00:05:27 2019