CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/8

Average load for period: 2020/02/08 00:00:00 - 2020/02/08 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/08 00:00:00 - 2020/02/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/8
ACONET->Brno  2.613%  Brno->ACONET  9.658%  Brno->Lednice  7.995%  Lednice->Brno  16.314%  Brno->SANET  4.299%  SANET->Brno  5.678%  Brno->Vyškov  1.427%  Vyškov->Brno  0.842%  Brno->České Budějovice  0.218e-3 %  České Budějovice->Brno  0.181e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.690%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.098%  České Budějovice->Plzeň  0.122%  Plzeň->České Budějovice  0.437%  České Budějovice->Tábor  0.698%  Tábor->České Budějovice  0.098%  Brno->Jihlava  1.919%  Jihlava->Brno  0.766%  České Budějovice->Jihlava  0.108e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.065%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.184%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.012%  Jihlava->Telč  0.025%  Telč->Jihlava  0.018%  Hradec Králové->Liberec  3.566%  Liberec->Hradec Králové  0.834%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.287e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.417e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.094e-3 %  Brno->Olomouc  0.251%  Olomouc->Brno  0.099%  Hradec Králové->Olomouc  0.550%  Olomouc->Hradec Králové  0.124%  Olomouc->Ostrava  2.227%  Ostrava->Olomouc  0.015%  Olomouc->Zlín  0.664%  Zlín->Olomouc  0.258e-3 %  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  NA  Ostrava->Karviná  NA  Opava->Ostrava  2.157e-3 %  Ostrava->Opava  2.171e-3 %  Ostrava->Pionier  NA  Pionier->Ostrava  NA  Hradec Králové->Pardubice  NA  Pardubice->Hradec Králové  NA  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  0.028%  Plzeň->Praha  0.013%  Praha->Plzeň  NA  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.147e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.192e-3 %  AMS-IX->Praha  19.155%  Praha->AMS-IX  0.684%  Brno->Praha  2.717%  Praha->Brno  5.589%  České Budějovice->Praha  1.159%  Praha->České Budějovice  1.647%  GÉANT2->Praha  16.904%  Praha->GÉANT2  8.894%  Hradec Králové->Praha  1.445%  Praha->Hradec Králové  2.672%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.405%  Praha->Pardubice  1.980%  Poděbrady->Praha  1.423%  Praha->Poděbrady  7.531%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.853%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.079%  Most->Ústí nad
Labem  2.656e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.655e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.613%  Ústí nad
Labem->Praha  0.721%  Brno->Zlín  1.268%  Zlín->Brno  0.658%  NIX.cz->Praha  1.353%  Praha->NIX.cz  0.618%  Praha->Public Internet  10.076%  Public Internet->Praha  17.154% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/08 00:00:00 - 2020/02/08 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/08 00:00:00 - 2020/02/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.6132393804099 % 2.613 %   10 bps 10.000 Gbps   261.32393804099 bps 261.324 Mbps 
Brno → ACONET  9.65783631131601 % 9.658 %   10 bps 10.000 Gbps   965.783631131601 bps 965.784 Mbps 
Brno → Lednice  7.99466441458359 % 7.995 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.9466441458359 bps 79.947 Mbps 
Lednice → Brno  16.3143145360569 % 16.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   163.143145360569 bps 163.143 Mbps 
SANET → Brno  5.67826917038734 % 5.678 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13565383407747 bps 1.136 Gbps 
Brno → SANET  4.29850564285108 % 4.299 %   20 bps 20.000 Gbps   859.701128570217 bps 859.701 Mbps 
Vyškov → Brno  0.841969457424328 % 0.842 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.41969457424328 bps 8.420 Mbps 
Brno → Vyškov  1.42701000590716 % 1.427 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2701000590716 bps 14.270 Mbps 
Jihlava → Brno  0.766398732272904 % 0.766 %   100 bps 100.000 Gbps   766.3956563725 bps 766.396 Mbps 
Brno → Jihlava  1.91882422114528 % 1.919 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91882171119834 bps 1.919 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.108077791608757 % 0.108 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   21.6155583217513 bps 21.616 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.064536458373533 % 0.065 %   20 bps 20.000 Gbps   12.9072916747066 bps 12.907 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0115886364767398 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.886364767398 bps 115.886 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.183844620208494 % 0.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.83844620208494 bps 1.838 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0247814169628757 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   247.814169628757 bps 247.814 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0182296025422212 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   182.296025422212 bps 182.296 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.56566871882342 % 3.566 %   20 bps 20.000 Gbps   713.133743764684 bps 713.134 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.83368581837113 % 0.834 %   20 bps 20.000 Gbps   166.737163674226 bps 166.737 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.286876394026012 % 0.287 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6876394026012 bps 28.688 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.416928913010635 % 0.417 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.6928913010635 bps 41.693 Kbps 
Děčín → Most  0.323798954389296 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23798954389297 bps 3.238 Kbps 
Most → Děčín  0.724874864507717 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24874864507715 bps 7.249 Kbps 
Most → Plzeň  0.625397145134836 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25397145134836 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.0942190567529704 % 0.094 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   942.190567529706 bps 942.191 bps 
Brno → Olomouc  0.25060542843717 % 0.251 %   100 bps 100.000 Gbps   250.60542843717 bps 250.605 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0990900885418588 % 0.099 %   100 bps 100.000 Gbps   99.0900885418587 bps 99.090 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.123520701892706 % 0.124 %   100 bps 100.000 Gbps   123.520701892706 bps 123.521 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.550155373430106 % 0.550 %   100 bps 100.000 Gbps   550.155373430106 bps 550.155 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.22716401977085 % 2.227 %   20 bps 20.000 Gbps   406.406610696674 bps 406.407 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0149056170505042 % 0.015 %   20 bps 20.000 Gbps   2.98112341010085 bps 2.981 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.664389208712334 % 0.664 %   10 bps 10.000 Gbps   66.4389208712334 bps 66.439 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.258076387429442 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8076387429442 bps 25.808 Kbps 
Brno → Ostrava  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA 
Ostrava → Brno  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA 
Ostrava → Karviná  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA 
Karviná → Ostrava  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA 
Ostrava → Opava  2.17107641923456 % 2.171 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7107641923456 bps 21.711 Kbps 
Opava → Ostrava  2.15714401643362 % 2.157 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5714401643362 bps 21.571 Kbps 
Ostrava → Pionier  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Pionier → Ostrava  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Pardubice → Hradec Králové  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Hradec Králové → Pardubice  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.146513686761253 % 0.147 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6513686761253 bps 14.651 Kbps 
Plzeň → Praha  0.0128075312804482 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   12.8075312804482 bps 12.808 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.013457795363506 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3457795363506 bps 1.346 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.192335285194334 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2335285194334 bps 19.234 Kbps 
Praha → Plzeň  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA 
Plzeň → Cheb  0.0275736223588013 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.75736223588013 bps 2.757 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.155204842271 % 19.155 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9155204842271 bps 1.916 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.684327413937743 % 0.684 %   10 bps 10.000 Gbps   68.4327413937743 bps 68.433 Mbps 
Praha → Brno  5.58934768163823 % 5.589 %   100 bps 100.000 Gbps   5.58934768163823 bps 5.589 Gbps 
Brno → Praha  2.71707694103999 % 2.717 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71707694103999 bps 2.717 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.15942783848497 % 1.159 %   20 bps 20.000 Gbps   231.885567696995 bps 231.886 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.64669352237142 % 1.647 %   20 bps 20.000 Gbps   329.338704474283 bps 329.339 Mbps 
GÉANT2 → Praha  16.9038259588965 % 16.904 %   100 bps 100.000 Gbps   16.9038248901056 bps 16.904 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.89410911642853 % 8.894 %   100 bps 100.000 Gbps   8.89410895134287 bps 8.894 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.67204014400444 % 2.672 %   100 bps 100.000 Gbps   2.67204014400444 bps 2.672 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.44516299184219 % 1.445 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44516299184219 bps 1.445 Gbps 
Praha → Liberec  0.172596196913516 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2596196913516 bps 17.260 Kbps 
Liberec → Praha  0.158112348926894 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8112348926894 bps 15.811 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.35345380263559 % 1.353 %   400 bps 400.000 Gbps   5.41381521054237 bps 5.414 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.617587163160958 % 0.618 %   400 bps 400.000 Gbps   2.47034865264383 bps 2.470 Gbps 
Praha → Pardubice  1.97967988510324 % 1.980 %   10 bps 10.000 Gbps   197.967988510324 bps 197.968 Mbps 
Pardubice → Praha  0.405072115821901 % 0.405 %   10 bps 10.000 Gbps   40.5072115821901 bps 40.507 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.53142203825854 % 7.531 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.3142203825854 bps 75.314 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.42340854192471 % 1.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2340854192471 bps 14.234 Mbps 
Public Internet → Praha  17.1541427406664 % 17.154 %   10 bps 10.000 Gbps   1.71541427406664 bps 1.715 Gbps 
Praha → Public Internet  10.0758960117344 % 10.076 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00758960117344 bps 1.008 Gbps 
Zlín → Brno  0.657684424454489 % 0.658 %   10 bps 10.000 Gbps   65.768442445449 bps 65.768 Mbps 
Brno → Zlín  1.26777454744279 % 1.268 %   10 bps 10.000 Gbps   126.777454744279 bps 126.777 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.07854640062216 % 1.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7854640062216 bps 10.785 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.61320342035928 % 2.613 %   10 bps 10.000 Gbps   261.320342035928 bps 261.320 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.65467033419413 % 1.655 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5467033419413 bps 16.547 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.721093376371163 % 0.721 %   10 bps 10.000 Gbps   72.1093376371163 bps 72.109 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.852906845821148 % 0.853 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.52906845821148 bps 8.529 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.65600836502682 % 2.656 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.5600836502682 bps 26.560 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0980533732712456 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   980.533732712456 bps 980.534 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0979315066773986 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   979.315066773986 bps 979.315 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.698193499384574 % 0.698 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.98193499384574 bps 6.982 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.689708010587867 % 0.690 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.89708010587867 bps 6.897 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.181142341277694 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1142341277694 bps 18.114 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.121771843950401 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.1771843950401 bps 12.177 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.436510924285103 % 0.437 %   10 bps 10.000 Gbps   43.6510924285103 bps 43.651 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.218458645147156 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8458645147156 bps 21.846 Kbps 
Summary  empty NA   2.926 bps 2.926 Tbps   60.9039474293446 bps 60.904 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Feb 9 00:05:44 2020