CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/9

Average load for period: 2020/02/09 00:00:00 - 2020/02/09 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/09 00:00:00 - 2020/02/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/9
ACONET->Brno  2.955%  Brno->ACONET  9.145%  Brno->Lednice  7.442%  Lednice->Brno  39.723%  Brno->SANET  5.112%  SANET->Brno  4.152%  Brno->Vyškov  1.104%  Vyškov->Brno  0.972%  Brno->České Budějovice  0.229e-3 %  České Budějovice->Brno  0.171e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.070%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.143%  České Budějovice->Plzeň  0.164%  Plzeň->České Budějovice  0.792%  České Budějovice->Tábor  0.166%  Tábor->České Budějovice  0.251%  Brno->Jihlava  0.699%  Jihlava->Brno  0.627%  České Budějovice->Jihlava  0.099e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.118%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.213e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.288e-3 %  Jihlava->Telč  0.256%  Telč->Jihlava  0.045%  Hradec Králové->Liberec  NA  Liberec->Hradec Králové  NA  Liberec->Ústí nad
Labem  NA  Ústí nad
Labem->Liberec  NA  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.094e-3 %  Brno->Olomouc  0.373%  Olomouc->Brno  0.079%  Hradec Králové->Olomouc  0.653%  Olomouc->Hradec Králové  0.134%  Olomouc->Ostrava  3.213%  Ostrava->Olomouc  0.017%  Olomouc->Zlín  0.648%  Zlín->Olomouc  0.339e-3 %  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  NA  Ostrava->Karviná  NA  Opava->Ostrava  2.157e-3 %  Ostrava->Opava  2.170e-3 %  Ostrava->Pionier  NA  Pionier->Ostrava  NA  Hradec Králové->Pardubice  NA  Pardubice->Hradec Králové  NA  Cheb->Plzeň  NA  Plzeň->Cheb  NA  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  NA  Ústí nad
Labem->Plzeň  NA  AMS-IX->Praha  19.092%  Praha->AMS-IX  0.500%  Brno->Praha  2.436%  Praha->Brno  7.709%  České Budějovice->Praha  1.078%  Praha->České Budějovice  1.635%  GÉANT2->Praha  23.039%  Praha->GÉANT2  8.996%  Hradec Králové->Praha  1.153%  Praha->Hradec Králové  2.541%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.429%  Praha->Pardubice  2.400%  Poděbrady->Praha  1.371%  Praha->Poděbrady  7.547%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.371%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.016%  Most->Ústí nad
Labem  2.964e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.013%  Praha->Ústí nad
Labem  2.338%  Ústí nad
Labem->Praha  0.581%  Brno->Zlín  0.984%  Zlín->Brno  0.529%  NIX.cz->Praha  1.599%  Praha->NIX.cz  0.719%  Praha->Public Internet  8.770%  Public Internet->Praha  17.580% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/09 00:00:00 - 2020/02/09 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/09 00:00:00 - 2020/02/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.14451353334525 % 9.145 %   10 bps 10.000 Gbps   914.451353334526 bps 914.451 Mbps 
ACONET → Brno  2.95505861014667 % 2.955 %   10 bps 10.000 Gbps   295.505861014667 bps 295.506 Mbps 
Lednice → Brno  39.7232151119536 % 39.723 %   1000 bps 1000.000 Mbps   397.232151119536 bps 397.232 Mbps 
Brno → Lednice  7.44233258860867 % 7.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.4233258860867 bps 74.423 Mbps 
Brno → SANET  5.11204640403096 % 5.112 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02240928080619 bps 1.022 Gbps 
SANET → Brno  4.15223098522186 % 4.152 %   20 bps 20.000 Gbps   830.446197044373 bps 830.446 Mbps 
Vyškov → Brno  0.972154102827624 % 0.972 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.72154102827625 bps 9.722 Mbps 
Brno → Vyškov  1.10371339935605 % 1.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0371339935605 bps 11.037 Mbps 
Brno → Jihlava  0.69872859140949 % 0.699 %   100 bps 100.000 Gbps   698.710452509732 bps 698.710 Mbps 
Jihlava → Brno  0.627119462086696 % 0.627 %   100 bps 100.000 Gbps   627.105034537074 bps 627.105 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.11814652388384 % 0.118 %   20 bps 20.000 Gbps   23.629304776768 bps 23.629 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0985535865721014 % 0.099 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.7107173144203 bps 19.711 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.288297683423018 % 0.288 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88297683423018 bps 2.883 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.213113286072173 % 0.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13113286072173 bps 2.131 Kbps 
Jihlava → Telč  0.256276302335538 % 0.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.56276302335538 bps 2.563 Mbps 
Telč → Jihlava  0.044754726015386 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   447.54726015386 bps 447.547 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  empty NA   20 bps 20.000 Gbps   empty NA 
Liberec → Hradec Králové  empty NA   20 bps 20.000 Gbps   empty NA 
Liberec → Ústí nad Labem  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Ústí nad Labem → Liberec  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Most → Děčín  0.72491283394449 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24912833944491 bps 7.249 Kbps 
Děčín → Most  0.324109526574657 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24109526574657 bps 3.241 Kbps 
Plzeň → Most  0.0942946700927193 % 0.094 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   942.946700927193 bps 942.947 bps 
Most → Plzeň  0.625322979855392 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25322979855391 bps 6.253 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0785701695692954 % 0.079 %   100 bps 100.000 Gbps   78.5701695692954 bps 78.570 Mbps 
Brno → Olomouc  0.373215844875935 % 0.373 %   100 bps 100.000 Gbps   373.215844875935 bps 373.216 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.134274737296779 % 0.134 %   100 bps 100.000 Gbps   134.274737296779 bps 134.275 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.653086224243339 % 0.653 %   100 bps 100.000 Gbps   653.086224243339 bps 653.086 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.21270988212555 % 3.213 %   20 bps 20.000 Gbps   589.705603946628 bps 589.706 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0167618072065998 % 0.017 %   20 bps 20.000 Gbps   3.35236144131997 bps 3.352 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.338590662771913 % 0.339 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8590662771913 bps 33.859 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.647593763922111 % 0.648 %   10 bps 10.000 Gbps   64.7593763922111 bps 64.759 Mbps 
Brno → Ostrava  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA 
Ostrava → Brno  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA 
Ostrava → Karviná  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA 
Karviná → Ostrava  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA 
Ostrava → Opava  2.1699601096686 % 2.170 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.699601096686 bps 21.700 Kbps 
Opava → Ostrava  2.15678451222489 % 2.157 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5678451222489 bps 21.568 Kbps 
Pionier → Ostrava  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Ostrava → Pionier  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Hradec Králové → Pardubice  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Pardubice → Hradec Králové  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Cheb → Plzeň  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Plzeň → Cheb  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  19.0920527268811 % 19.092 %   10 bps 10.000 Gbps   1.90920527268811 bps 1.909 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.499911396335457 % 0.500 %   10 bps 10.000 Gbps   49.9911396335457 bps 49.991 Mbps 
Praha → Brno  7.70885217738008 % 7.709 %   100 bps 100.000 Gbps   7.70885217738009 bps 7.709 Gbps 
Brno → Praha  2.43615018817731 % 2.436 %   100 bps 100.000 Gbps   2.43615018817731 bps 2.436 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.07830950273965 % 1.078 %   20 bps 20.000 Gbps   215.66190054793 bps 215.662 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.63450169606734 % 1.635 %   20 bps 20.000 Gbps   326.900339213469 bps 326.900 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.9958034199539 % 8.996 %   100 bps 100.000 Gbps   8.9958034199539 bps 8.996 Gbps 
GÉANT2 → Praha  23.0389058786485 % 23.039 %   100 bps 100.000 Gbps   23.0389058786485 bps 23.039 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.54128979075853 % 2.541 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54128979075853 bps 2.541 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.15299850824136 % 1.153 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15299850824136 bps 1.153 Gbps 
Liberec → Praha  0.158277855460186 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8277855460186 bps 15.828 Kbps 
Praha → Liberec  0.17240468370063 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2404683700629 bps 17.240 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.71858883071483 % 0.719 %   400 bps 400.000 Gbps   2.8626992465099 bps 2.863 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.59935423100387 % 1.599 %   400 bps 400.000 Gbps   6.34506143437179 bps 6.345 Gbps 
Pardubice → Praha  0.42850870397253 % 0.429 %   10 bps 10.000 Gbps   42.850870397253 bps 42.851 Mbps 
Praha → Pardubice  2.40040130464052 % 2.400 %   10 bps 10.000 Gbps   240.040130464052 bps 240.040 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.54665700819835 % 7.547 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.4665700819835 bps 75.467 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.37092634749431 % 1.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7092634749431 bps 13.709 Mbps 
Public Internet → Praha  17.5795384057253 % 17.580 %   10 bps 10.000 Gbps   1.75795384057253 bps 1.758 Gbps 
Praha → Public Internet  8.76958635209913 % 8.770 %   10 bps 10.000 Gbps   876.958635209914 bps 876.959 Mbps 
Zlín → Brno  0.528931905497693 % 0.529 %   10 bps 10.000 Gbps   52.8931905497693 bps 52.893 Mbps 
Brno → Zlín  0.984123963501847 % 0.984 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4123963501847 bps 98.412 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.9644895224941 % 2.964 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.644895224941 bps 29.645 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.370948300416458 % 0.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70948300416458 bps 3.709 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0125219304369327 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.219304369327 bps 125.219 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.33834028029183 % 2.338 %   10 bps 10.000 Gbps   233.834028029183 bps 233.834 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.580841211739422 % 0.581 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0841211739422 bps 58.084 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.01612534048115 % 1.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1612534048115 bps 10.161 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.164371564121721 % 0.164 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4371564121721 bps 16.437 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.229235164606343 % 0.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9235164606343 bps 22.924 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.166309426225996 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66309426225996 bps 1.663 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.06979305183358 % 1.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6979305183358 bps 10.698 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.251278519176847 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.51278519176847 bps 2.513 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.791672199771588 % 0.792 %   10 bps 10.000 Gbps   79.1672199771588 bps 79.167 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.170718529645179 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0718529645179 bps 17.072 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.142983467147007 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42983467147007 bps 1.430 Mbps 
Summary  empty NA   2.926 bps 2.926 Tbps   67.9644948295327 bps 67.964 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 10 00:05:41 2020