CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/10

Average load for period: 2020/02/10 00:00:00 - 2020/02/10 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/10 00:00:00 - 2020/02/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/10
ACONET->Brno  10.007%  Brno->ACONET  16.939%  Brno->Lednice  9.214%  Lednice->Brno  20.273%  Brno->SANET  10.250%  SANET->Brno  4.046%  Brno->Vyškov  10.543%  Vyškov->Brno  0.784%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.119%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.228%  České Budějovice->Plzeň  0.307%  Plzeň->České Budějovice  1.112%  České Budějovice->Tábor  0.454%  Tábor->České Budějovice  0.243%  Brno->Jihlava  2.711%  Jihlava->Brno  1.149%  České Budějovice->Jihlava  0.298e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.068%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.392%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.903%  Telč->Jihlava  0.149%  Hradec Králové->Liberec  6.268%  Liberec->Hradec Králové  1.067%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.273e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.271e-3 %  Děčín->Most  0.419e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.833%  Olomouc->Brno  0.149%  Hradec Králové->Olomouc  1.479%  Olomouc->Hradec Králové  0.281%  Olomouc->Ostrava  3.847%  Ostrava->Olomouc  0.039%  Olomouc->Zlín  1.758%  Zlín->Olomouc  1.011e-3 %  Brno->Ostrava  4.430%  Ostrava->Brno  2.496%  Karviná->Ostrava  1.271%  Ostrava->Karviná  5.567%  Opava->Ostrava  0.446%  Ostrava->Opava  1.021%  Ostrava->Pionier  7.128%  Pionier->Ostrava  2.333%  Hradec Králové->Pardubice  0.037%  Pardubice->Hradec Králové  0.089%  Cheb->Plzeň  0.042%  Plzeň->Cheb  0.186%  Plzeň->Praha  1.090%  Praha->Plzeň  3.329%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  26.507%  Praha->AMS-IX  0.732%  Brno->Praha  3.207%  Praha->Brno  12.261%  České Budějovice->Praha  0.953%  Praha->České Budějovice  2.274%  GÉANT2->Praha  23.950%  Praha->GÉANT2  10.687%  Hradec Králové->Praha  2.121%  Praha->Hradec Králové  4.861%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.705%  Praha->Pardubice  4.553%  Poděbrady->Praha  1.366%  Praha->Poděbrady  7.973%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.117%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.438%  Most->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Most  0.063%  Praha->Ústí nad
Labem  6.316%  Ústí nad
Labem->Praha  1.225%  Brno->Zlín  5.893%  Zlín->Brno  1.525%  NIX.cz->Praha  2.967%  Praha->NIX.cz  0.895%  Praha->Public Internet  9.022%  Public Internet->Praha  26.919% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/10 00:00:00 - 2020/02/10 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/10 00:00:00 - 2020/02/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  10.0074714550015 % 10.007 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00074714550015 bps 1.001 Gbps 
Brno → ACONET  16.9391310733693 % 16.939 %   10 bps 10.000 Gbps   1.69391310733693 bps 1.694 Gbps 
Lednice → Brno  20.2725227316986 % 20.273 %   1000 bps 1000.000 Mbps   202.725227316986 bps 202.725 Mbps 
Brno → Lednice  9.21440130426529 % 9.214 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.1440130426529 bps 92.144 Mbps 
Brno → SANET  10.2496724603574 % 10.250 %   20 bps 20.000 Gbps   2.04993449207147 bps 2.050 Gbps 
SANET → Brno  4.04563027626868 % 4.046 %   20 bps 20.000 Gbps   809.126055253736 bps 809.126 Mbps 
Brno → Vyškov  10.5428947068977 % 10.543 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.428947068977 bps 105.429 Mbps 
Vyškov → Brno  0.784196050687096 % 0.784 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.84196050687096 bps 7.842 Mbps 
Jihlava → Brno  1.14860475996705 % 1.149 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14860475996705 bps 1.149 Gbps 
Brno → Jihlava  2.71051026801257 % 2.711 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71051026801257 bps 2.711 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.298019860028273 % 0.298 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   59.6039720056546 bps 59.604 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0683230293073707 % 0.068 %   20 bps 20.000 Gbps   13.6646058614741 bps 13.665 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.392213278456191 % 0.392 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.92213278456192 bps 3.922 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0189237875039383 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.237875039383 bps 189.238 Kbps 
Jihlava → Telč  0.902943251417818 % 0.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.02943251417818 bps 9.029 Mbps 
Telč → Jihlava  0.148630670347558 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.48630670347558 bps 1.486 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.06679686267784 % 1.067 %   20 bps 20.000 Gbps   213.359372535568 bps 213.359 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  6.26802678200951 % 6.268 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2536053564019 bps 1.254 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.272672458817552 % 0.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.2672458817552 bps 27.267 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.270643229266891 % 0.271 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.0643229266891 bps 27.064 Kbps 
Most → Děčín  0.725121676056713 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25121676056712 bps 7.251 Kbps 
Děčín → Most  0.419204966026472 % 0.419 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.19204966026471 bps 4.192 Kbps 
Most → Plzeň  0.624875941684092 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24875941684092 bps 6.249 Kbps 
Plzeň → Most  0.0961015854611363 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   961.015854611362 bps 961.016 bps 
Brno → Olomouc  0.833284031131732 % 0.833 %   100 bps 100.000 Gbps   833.284031131732 bps 833.284 Mbps 
Olomouc → Brno  0.148969021482431 % 0.149 %   100 bps 100.000 Gbps   148.969021482431 bps 148.969 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.47881661923482 % 1.479 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47881661923482 bps 1.479 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.281474987053814 % 0.281 %   100 bps 100.000 Gbps   281.474987053814 bps 281.475 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.84654277716973 % 3.847 %   20 bps 20.000 Gbps   702.456997906029 bps 702.457 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0385972422348572 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.71944844697144 bps 7.719 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.75844641731803 % 1.758 %   10 bps 10.000 Gbps   175.844641731803 bps 175.845 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.01139898426293 % 1.011 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.139898426293 bps 101.140 Kbps 
Ostrava → Brno  2.49610071011993 % 2.496 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49610071011993 bps 2.496 Gbps 
Brno → Ostrava  4.43032880476015 % 4.430 %   100 bps 100.000 Gbps   4.43032880476015 bps 4.430 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.56656314807601 % 5.567 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.6656314807601 bps 55.666 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.27135716848703 % 1.271 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7135716848703 bps 12.714 Mbps 
Ostrava → Opava  1.0214169094879 % 1.021 %   10 bps 10.000 Gbps   102.14169094879 bps 102.142 Mbps 
Opava → Ostrava  0.445714487290768 % 0.446 %   10 bps 10.000 Gbps   44.5714487290768 bps 44.571 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.33274009551913 % 2.333 %   10 bps 10.000 Gbps   233.274009551913 bps 233.274 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.12796051028589 % 7.128 %   10 bps 10.000 Gbps   712.796051028589 bps 712.796 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0367444020421056 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.67444020421056 bps 3.674 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0893266771496714 % 0.089 %   10 bps 10.000 Gbps   8.93266771496714 bps 8.933 Mbps 
Praha → Plzeň  3.3289759752517 % 3.329 %   100 bps 100.000 Gbps   3.3289759752517 bps 3.329 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.185875379722447 % 0.186 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5875379722447 bps 18.588 Mbps 
Plzeň → Praha  1.08960991944258 % 1.090 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08960991944258 bps 1.090 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162175255700342 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2175255700342 bps 16.218 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0415304700469418 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.15304700469419 bps 4.153 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162621480101442 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2621480101442 bps 16.262 Kbps 
AMS-IX → Praha  26.5071048098546 % 26.507 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65071048098546 bps 2.651 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.731844423975025 % 0.732 %   10 bps 10.000 Gbps   73.1844423975026 bps 73.184 Mbps 
Brno → Praha  3.20735417463628 % 3.207 %   100 bps 100.000 Gbps   3.20735417463628 bps 3.207 Gbps 
Praha → Brno  12.2608770608799 % 12.261 %   100 bps 100.000 Gbps   12.2608770608799 bps 12.261 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.27384109428661 % 2.274 %   20 bps 20.000 Gbps   454.768218857322 bps 454.768 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.953473052637163 % 0.953 %   20 bps 20.000 Gbps   190.694610527433 bps 190.695 Mbps 
Praha → GÉANT2  10.6874343657788 % 10.687 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6874343657788 bps 10.687 Gbps 
GÉANT2 → Praha  23.9500236536171 % 23.950 %   100 bps 100.000 Gbps   23.9500236536171 bps 23.950 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.12084890919298 % 2.121 %   100 bps 100.000 Gbps   2.12084890919298 bps 2.121 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.86126718836973 % 4.861 %   100 bps 100.000 Gbps   4.86126718836974 bps 4.861 Gbps 
Praha → Liberec  0.172410547124331 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2410547124331 bps 17.241 Kbps 
Liberec → Praha  0.158147825180707 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8147825180707 bps 15.815 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.894770328000412 % 0.895 %   400 bps 400.000 Gbps   3.57908131200165 bps 3.579 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.96695235126456 % 2.967 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8678094050582 bps 11.868 Gbps 
Pardubice → Praha  0.705160541160408 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5160541160409 bps 70.516 Mbps 
Praha → Pardubice  4.5526219900301 % 4.553 %   10 bps 10.000 Gbps   455.26219900301 bps 455.262 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.97258526709842 % 7.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.7258526709843 bps 79.726 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.36607177274638 % 1.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6607177274638 bps 13.661 Mbps 
Public Internet → Praha  26.9187249703748 % 26.919 %   10 bps 10.000 Gbps   2.69187249703747 bps 2.692 Gbps 
Praha → Public Internet  9.02155524035573 % 9.022 %   10 bps 10.000 Gbps   902.155524035573 bps 902.156 Mbps 
Brno → Zlín  5.8925092729292 % 5.893 %   10 bps 10.000 Gbps   589.25092729292 bps 589.251 Mbps 
Zlín → Brno  1.52540977298153 % 1.525 %   10 bps 10.000 Gbps   152.540977298153 bps 152.541 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.43758532559618 % 1.438 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3758532559618 bps 14.376 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0119149967217057 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   119.149967217057 bps 119.150 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.31613013922649 % 6.316 %   10 bps 10.000 Gbps   631.613013922649 bps 631.613 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0625023282383211 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   625.023282383211 bps 625.023 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.22499724377732 % 1.225 %   10 bps 10.000 Gbps   122.499724377732 bps 122.500 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.116866997161648 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16866997161648 bps 1.169 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.307201456130615 % 0.307 %   10 bps 10.000 Gbps   30.7201456130615 bps 30.720 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.11150949532754 % 1.112 %   10 bps 10.000 Gbps   111.150949532754 bps 111.151 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16314816354057 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.314816354057 bps 16.315 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.11924151957655 % 1.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1924151957655 bps 11.192 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149832167945135 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9832167945135 bps 14.983 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.227517254154254 % 0.228 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.27517254154254 bps 2.275 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.242734601455157 % 0.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42734601455157 bps 2.427 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.454031469019705 % 0.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.54031469019705 bps 4.540 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   109.27840058551 bps 109.278 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Feb 11 00:05:26 2020