CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/12

Average load for period: 2020/02/12 00:00:00 - 2020/02/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/12 00:00:00 - 2020/02/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/12
ACONET->Brno  10.535%  Brno->ACONET  16.732%  Brno->Lednice  9.109%  Lednice->Brno  23.352%  Brno->SANET  10.180%  SANET->Brno  3.114%  Brno->Vyškov  7.476%  Vyškov->Brno  0.607%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.550%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.212%  České Budějovice->Plzeň  0.243%  Plzeň->České Budějovice  1.141%  České Budějovice->Tábor  0.824%  Tábor->České Budějovice  0.141%  Brno->Jihlava  2.542%  Jihlava->Brno  2.339%  České Budějovice->Jihlava  0.286e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.115%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.242%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.986%  Telč->Jihlava  0.227%  Hradec Králové->Liberec  4.685%  Liberec->Hradec Králové  0.769%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.224e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.331e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.856%  Olomouc->Brno  0.198%  Hradec Králové->Olomouc  1.754%  Olomouc->Hradec Králové  0.380%  Olomouc->Ostrava  3.881%  Ostrava->Olomouc  0.135%  Olomouc->Zlín  1.968%  Zlín->Olomouc  1.631e-3 %  Brno->Ostrava  4.238%  Ostrava->Brno  2.387%  Karviná->Ostrava  1.142%  Ostrava->Karviná  6.281%  Opava->Ostrava  0.423%  Ostrava->Opava  0.887%  Ostrava->Pionier  6.226%  Pionier->Ostrava  2.335%  Hradec Králové->Pardubice  0.031%  Pardubice->Hradec Králové  0.075%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  0.278%  Plzeň->Praha  0.764%  Praha->Plzeň  4.053%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  29.756%  Praha->AMS-IX  0.667%  Brno->Praha  3.353%  Praha->Brno  11.762%  České Budějovice->Praha  0.936%  Praha->České Budějovice  2.459%  GÉANT2->Praha  14.974%  Praha->GÉANT2  11.161%  Hradec Králové->Praha  2.173%  Praha->Hradec Králové  4.888%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.970%  Praha->Pardubice  4.989%  Poděbrady->Praha  1.622%  Praha->Poděbrady  11.973%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.114%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.313%  Most->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Most  0.082%  Praha->Ústí nad
Labem  6.156%  Ústí nad
Labem->Praha  1.416%  Brno->Zlín  4.571%  Zlín->Brno  1.244%  NIX.cz->Praha  3.020%  Praha->NIX.cz  0.851%  Praha->Public Internet  7.479%  Public Internet->Praha  30.233% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/12 00:00:00 - 2020/02/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/12 00:00:00 - 2020/02/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  10.5345179978857 % 10.535 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05345179978857 bps 1.053 Gbps 
Brno → ACONET  16.7321895322008 % 16.732 %   10 bps 10.000 Gbps   1.67321895322008 bps 1.673 Gbps 
Brno → Lednice  9.10917757623782 % 9.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.0917757623782 bps 91.092 Mbps 
Lednice → Brno  23.3523552036191 % 23.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   233.523552036191 bps 233.524 Mbps 
SANET → Brno  3.11414362137533 % 3.114 %   20 bps 20.000 Gbps   622.828724275066 bps 622.829 Mbps 
Brno → SANET  10.1802285077935 % 10.180 %   20 bps 20.000 Gbps   2.0360457015587 bps 2.036 Gbps 
Brno → Vyškov  7.47597300031969 % 7.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.7597300031969 bps 74.760 Mbps 
Vyškov → Brno  0.607413092688182 % 0.607 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.07413092688182 bps 6.074 Mbps 
Jihlava → Brno  2.33914282337768 % 2.339 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33914282337768 bps 2.339 Gbps 
Brno → Jihlava  2.5422621255676 % 2.542 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5422621255676 bps 2.542 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.286497466717264 % 0.286 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   57.2994933434528 bps 57.299 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.115382274455478 % 0.115 %   20 bps 20.000 Gbps   23.0764548910956 bps 23.076 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.242347629437999 % 0.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42347629437999 bps 2.423 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.019648068725273 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.48068725273 bps 196.481 Kbps 
Jihlava → Telč  0.985602605102176 % 0.986 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.85602605102176 bps 9.856 Mbps 
Telč → Jihlava  0.227333713446323 % 0.227 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.27333713446323 bps 2.273 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.68546511868671 % 4.685 %   20 bps 20.000 Gbps   937.093023737341 bps 937.093 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.768926213874254 % 0.769 %   20 bps 20.000 Gbps   153.785242774851 bps 153.785 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.22376247314309 % 0.224 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.376247314309 bps 22.376 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.331089555317023 % 0.331 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.1089555317024 bps 33.109 Kbps 
Most → Děčín  0.724925189036668 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24925189036667 bps 7.249 Kbps 
Děčín → Most  0.324294623416301 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24294623416301 bps 3.243 Kbps 
Most → Plzeň  0.624795675663302 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24795675663302 bps 6.248 Kbps 
Plzeň → Most  0.0963381234012795 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   963.381234012795 bps 963.381 bps 
Olomouc → Brno  0.198191902146753 % 0.198 %   100 bps 100.000 Gbps   198.191902146753 bps 198.192 Mbps 
Brno → Olomouc  0.855884606945875 % 0.856 %   100 bps 100.000 Gbps   855.884606945875 bps 855.885 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.75389105554434 % 1.754 %   100 bps 100.000 Gbps   1.75389105554434 bps 1.754 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.379915764772838 % 0.380 %   100 bps 100.000 Gbps   379.915764772838 bps 379.916 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.88074117297463 % 3.881 %   20 bps 20.000 Gbps   759.211672966365 bps 759.212 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.135287574934967 % 0.135 %   20 bps 20.000 Gbps   27.0208665574044 bps 27.021 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.6305271341315 % 1.631 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   163.05271341315 bps 163.053 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.96759341885641 % 1.968 %   10 bps 10.000 Gbps   196.759341885641 bps 196.759 Mbps 
Ostrava → Brno  2.38653373306291 % 2.387 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38653373306291 bps 2.387 Gbps 
Brno → Ostrava  4.2381247651155 % 4.238 %   100 bps 100.000 Gbps   4.2381247651155 bps 4.238 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.14200051251622 % 1.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4200051251622 bps 11.420 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.28061027860104 % 6.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.8061027860104 bps 62.806 Mbps 
Opava → Ostrava  0.423026009686717 % 0.423 %   10 bps 10.000 Gbps   42.3026009686717 bps 42.303 Mbps 
Ostrava → Opava  0.886906834356573 % 0.887 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6906834356573 bps 88.691 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.33544954854613 % 2.335 %   10 bps 10.000 Gbps   233.544954854613 bps 233.545 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.22621917004174 % 6.226 %   10 bps 10.000 Gbps   622.621917004174 bps 622.622 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0746574385727845 % 0.075 %   10 bps 10.000 Gbps   7.46574385727845 bps 7.466 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0310865975450006 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.10865975450007 bps 3.109 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162742497642702 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2742497642702 bps 16.274 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162196454417317 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2196454417317 bps 16.220 Kbps 
Praha → Plzeň  4.05270237140722 % 4.053 %   100 bps 100.000 Gbps   4.05270237140722 bps 4.053 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0220988407246022 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.20988407246022 bps 2.210 Mbps 
Plzeň → Praha  0.763860715408897 % 0.764 %   100 bps 100.000 Gbps   763.860715408897 bps 763.861 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.278197101373846 % 0.278 %   10 bps 10.000 Gbps   27.8197101373846 bps 27.820 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.667212191612383 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7212191612383 bps 66.721 Mbps 
AMS-IX → Praha  29.7563962966432 % 29.756 %   10 bps 10.000 Gbps   2.97563962966432 bps 2.976 Gbps 
Praha → Brno  11.7616842155833 % 11.762 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7616842155833 bps 11.762 Gbps 
Brno → Praha  3.35289206367446 % 3.353 %   100 bps 100.000 Gbps   3.35289206367446 bps 3.353 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.935694543416 % 0.936 %   20 bps 20.000 Gbps   187.1389086832 bps 187.139 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.45903526940888 % 2.459 %   20 bps 20.000 Gbps   491.807053881777 bps 491.807 Mbps 
GÉANT2 → Praha  14.9735568046088 % 14.974 %   100 bps 100.000 Gbps   14.9735568046088 bps 14.974 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.1607588278842 % 11.161 %   100 bps 100.000 Gbps   11.1607588278842 bps 11.161 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.88760574583265 % 4.888 %   100 bps 100.000 Gbps   4.88760574583265 bps 4.888 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.17310557536117 % 2.173 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17310557536117 bps 2.173 Gbps 
Praha → Liberec  0.172148469026307 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2148469026307 bps 17.215 Kbps 
Liberec → Praha  0.157474791069539 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7474791069539 bps 15.747 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.850798229598537 % 0.851 %   400 bps 400.000 Gbps   3.40319291839415 bps 3.403 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.02027187890838 % 3.020 %   400 bps 400.000 Gbps   12.0810875156335 bps 12.081 Gbps 
Praha → Pardubice  4.98917196562567 % 4.989 %   10 bps 10.000 Gbps   498.917196562567 bps 498.917 Mbps 
Pardubice → Praha  0.969835753661996 % 0.970 %   10 bps 10.000 Gbps   96.9835753661997 bps 96.984 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.62154607182587 % 1.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2154607182587 bps 16.215 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.9734491528652 % 11.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   119.734491528652 bps 119.734 Mbps 
Public Internet → Praha  30.2331231303124 % 30.233 %   10 bps 10.000 Gbps   3.02331231303124 bps 3.023 Gbps 
Praha → Public Internet  7.47881787397705 % 7.479 %   10 bps 10.000 Gbps   747.881787397705 bps 747.882 Mbps 
Brno → Zlín  4.57067851340747 % 4.571 %   10 bps 10.000 Gbps   457.067851340747 bps 457.068 Mbps 
Zlín → Brno  1.24444935998347 % 1.244 %   10 bps 10.000 Gbps   124.444935998346 bps 124.445 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0819573764886623 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   819.573764886622 bps 819.574 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.415694100164 % 1.416 %   10 bps 10.000 Gbps   141.5694100164 bps 141.569 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.012170603368063 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   121.70603368063 bps 121.706 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.15618795876869 % 6.156 %   10 bps 10.000 Gbps   615.618795876869 bps 615.619 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.31325366254079 % 1.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1325366254079 bps 13.133 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.114481657076467 % 0.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14481657076467 bps 1.145 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.211999501483075 % 0.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.11999501483075 bps 2.120 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.54959912764191 % 1.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4959912764191 bps 15.496 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.14133429577389 % 1.141 %   10 bps 10.000 Gbps   114.133429577389 bps 114.133 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.824303880779591 % 0.824 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.24303880779592 bps 8.243 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.140853362308444 % 0.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.40853362308444 bps 1.409 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163136969985954 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3136969985954 bps 16.314 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.242518417648009 % 0.243 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2518417648009 bps 24.252 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.14979800135003 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.979800135003 bps 14.980 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   102.053388465819 bps 102.053 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Feb 13 00:05:31 2020