CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/14

Average load for period: 2020/02/14 00:00:00 - 2020/02/14 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/14 00:00:00 - 2020/02/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/14
ACONET->Brno  7.828%  Brno->ACONET  14.298%  Brno->Lednice  10.535%  Lednice->Brno  25.064%  Brno->SANET  6.960%  SANET->Brno  2.515%  Brno->Vyškov  4.107%  Vyškov->Brno  0.738%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.086%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  3.369%  České Budějovice->Plzeň  0.349%  Plzeň->České Budějovice  0.795%  České Budějovice->Tábor  0.766%  Tábor->České Budějovice  0.106%  Brno->Jihlava  1.917%  Jihlava->Brno  0.956%  České Budějovice->Jihlava  0.238e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.083%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.362%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  1.133%  Telč->Jihlava  0.367%  Hradec Králové->Liberec  3.284%  Liberec->Hradec Králové  0.592%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.247e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.206e-3 %  Děčín->Most  0.323e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.094e-3 %  Brno->Olomouc  0.686%  Olomouc->Brno  0.106%  Hradec Králové->Olomouc  1.166%  Olomouc->Hradec Králové  0.260%  Olomouc->Ostrava  2.435%  Ostrava->Olomouc  0.050%  Olomouc->Zlín  1.301%  Zlín->Olomouc  0.684e-3 %  Brno->Ostrava  2.759%  Ostrava->Brno  2.680%  Karviná->Ostrava  0.794%  Ostrava->Karviná  2.997%  Opava->Ostrava  0.382%  Ostrava->Opava  0.667%  Ostrava->Pionier  6.252%  Pionier->Ostrava  2.261%  Hradec Králové->Pardubice  0.026%  Pardubice->Hradec Králové  0.069%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  0.185%  Plzeň->Praha  0.646%  Praha->Plzeň  3.201%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  22.909%  Praha->AMS-IX  0.737%  Brno->Praha  3.102%  Praha->Brno  8.658%  České Budějovice->Praha  1.197%  Praha->České Budějovice  1.925%  GÉANT2->Praha  15.510%  Praha->GÉANT2  11.155%  Hradec Králové->Praha  1.560%  Praha->Hradec Králové  3.895%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.631%  Praha->Pardubice  3.725%  Poděbrady->Praha  2.142%  Praha->Poděbrady  7.762%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.081%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.096%  Most->Ústí nad
Labem  0.015%  Ústí nad
Labem->Most  0.046%  Praha->Ústí nad
Labem  5.487%  Ústí nad
Labem->Praha  1.235%  Brno->Zlín  2.738%  Zlín->Brno  0.930%  NIX.cz->Praha  2.303%  Praha->NIX.cz  0.782%  Praha->Public Internet  9.757%  Public Internet->Praha  19.380% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/14 00:00:00 - 2020/02/14 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/14 00:00:00 - 2020/02/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.2978252502422 % 14.298 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42978252502422 bps 1.430 Gbps 
ACONET → Brno  7.82849816249999 % 7.828 %   10 bps 10.000 Gbps   782.849816249999 bps 782.850 Mbps 
Brno → Lednice  10.5350751190579 % 10.535 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.350751190579 bps 105.351 Mbps 
Lednice → Brno  25.0643838270832 % 25.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   250.643838270832 bps 250.644 Mbps 
Brno → SANET  6.96018417809718 % 6.960 %   20 bps 20.000 Gbps   1.39203683561944 bps 1.392 Gbps 
SANET → Brno  2.51466055081261 % 2.515 %   20 bps 20.000 Gbps   502.932110162523 bps 502.932 Mbps 
Brno → Vyškov  4.10692830062887 % 4.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.0692830062887 bps 41.069 Mbps 
Vyškov → Brno  0.738257064607871 % 0.738 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.38257064607871 bps 7.383 Mbps 
Brno → Jihlava  1.91722735504104 % 1.917 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91722735504104 bps 1.917 Gbps 
Jihlava → Brno  0.955719541455033 % 0.956 %   100 bps 100.000 Gbps   955.719541455033 bps 955.720 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.238098937985655 % 0.238 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   47.6197875971309 bps 47.620 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0825845879189149 % 0.083 %   20 bps 20.000 Gbps   16.516917583783 bps 16.517 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.362272247388688 % 0.362 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.62272247388688 bps 3.623 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0221931382386884 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   221.931382386884 bps 221.931 Kbps 
Jihlava → Telč  1.13278428626954 % 1.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3278428626954 bps 11.328 Mbps 
Telč → Jihlava  0.367265288051154 % 0.367 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.67265288051154 bps 3.673 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.591672988368318 % 0.592 %   20 bps 20.000 Gbps   118.334597673664 bps 118.335 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.28389284628362 % 3.284 %   20 bps 20.000 Gbps   656.778569256723 bps 656.779 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.206082892408043 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6082892408043 bps 20.608 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.247089670826592 % 0.247 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7089670826592 bps 24.709 Kbps 
Děčín → Most  0.323442795613149 % 0.323 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23442795613149 bps 3.234 Kbps 
Most → Děčín  0.725104585002696 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25104585002696 bps 7.251 Kbps 
Plzeň → Most  0.0940294330546953 % 0.094 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   940.294330546953 bps 940.294 bps 
Most → Plzeň  0.625192080620731 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25192080620732 bps 6.252 Kbps 
Olomouc → Brno  0.105749609610507 % 0.106 %   100 bps 100.000 Gbps   105.749609610507 bps 105.750 Mbps 
Brno → Olomouc  0.68592001624868 % 0.686 %   100 bps 100.000 Gbps   685.92001624868 bps 685.920 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.259592980363158 % 0.260 %   100 bps 100.000 Gbps   259.592980363158 bps 259.593 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.16596858444834 % 1.166 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16596858444834 bps 1.166 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0500805213504886 % 0.050 %   20 bps 20.000 Gbps   9.97650654450219 bps 9.977 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.43500674044025 % 2.435 %   20 bps 20.000 Gbps   480.9764808348 bps 480.976 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.684477134538034 % 0.684 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.4477134538034 bps 68.448 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.3008729987075 % 1.301 %   10 bps 10.000 Gbps   130.08729987075 bps 130.087 Mbps 
Ostrava → Brno  2.67958872131272 % 2.680 %   100 bps 100.000 Gbps   2.67958872131272 bps 2.680 Gbps 
Brno → Ostrava  2.75933138280292 % 2.759 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75933138280292 bps 2.759 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.99721827686937 % 2.997 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.9721827686938 bps 29.972 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.793542630131228 % 0.794 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.93542630131228 bps 7.935 Mbps 
Opava → Ostrava  0.382016356431955 % 0.382 %   10 bps 10.000 Gbps   38.2016356431955 bps 38.202 Mbps 
Ostrava → Opava  0.667059736582168 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7059736582167 bps 66.706 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.25196000414803 % 6.252 %   10 bps 10.000 Gbps   625.196000414803 bps 625.196 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.26127976232775 % 2.261 %   10 bps 10.000 Gbps   226.127976232775 bps 226.128 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0689565155656349 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.89565155656349 bps 6.896 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0255158453592802 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.55158453592802 bps 2.552 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162219654683491 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2219654683491 bps 16.222 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162653391748265 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2653391748265 bps 16.265 Kbps 
Praha → Plzeň  3.20126271417525 % 3.201 %   100 bps 100.000 Gbps   3.20126271417525 bps 3.201 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.184667574288245 % 0.185 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4667574288245 bps 18.467 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0246982965137669 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.46982965137669 bps 2.470 Mbps 
Plzeň → Praha  0.646227819201346 % 0.646 %   100 bps 100.000 Gbps   646.227819201346 bps 646.228 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.737205779549725 % 0.737 %   10 bps 10.000 Gbps   73.7205779549724 bps 73.721 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.9087211077506 % 22.909 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29087211077506 bps 2.291 Gbps 
Brno → Praha  3.10203042195234 % 3.102 %   100 bps 100.000 Gbps   3.10203042195234 bps 3.102 Gbps 
Praha → Brno  8.65826217399666 % 8.658 %   100 bps 100.000 Gbps   8.65826217399666 bps 8.658 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.92534786210701 % 1.925 %   20 bps 20.000 Gbps   385.069572421402 bps 385.070 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.1966908123818 % 1.197 %   20 bps 20.000 Gbps   239.338162476359 bps 239.338 Mbps 
GÉANT2 → Praha  15.5099533355266 % 15.510 %   100 bps 100.000 Gbps   15.5099533355266 bps 15.510 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.1553510655291 % 11.155 %   100 bps 100.000 Gbps   11.1553510655291 bps 11.155 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.89469318387809 % 3.895 %   100 bps 100.000 Gbps   3.89469318387809 bps 3.895 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.5597980989832 % 1.560 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5597980989832 bps 1.560 Gbps 
Liberec → Praha  0.157919071722169 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7919071722169 bps 15.792 Kbps 
Praha → Liberec  0.172570589914862 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2570589914862 bps 17.257 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.78195454103742 % 0.782 %   400 bps 400.000 Gbps   3.12781816414968 bps 3.128 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.30281988116491 % 2.303 %   400 bps 400.000 Gbps   9.21127952465966 bps 9.211 Gbps 
Pardubice → Praha  0.630895891495527 % 0.631 %   10 bps 10.000 Gbps   63.0895891495527 bps 63.090 Mbps 
Praha → Pardubice  3.72491264553537 % 3.725 %   10 bps 10.000 Gbps   372.491264553537 bps 372.491 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.14185697446422 % 2.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4185697446422 bps 21.419 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.76238164974022 % 7.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.6238164974022 bps 77.624 Mbps 
Praha → Public Internet  9.75713833515089 % 9.757 %   10 bps 10.000 Gbps   975.713833515089 bps 975.714 Mbps 
Public Internet → Praha  19.3803562044762 % 19.380 %   10 bps 10.000 Gbps   1.93803562044762 bps 1.938 Gbps 
Zlín → Brno  0.92994907518446 % 0.930 %   10 bps 10.000 Gbps   92.994907518446 bps 92.995 Mbps 
Brno → Zlín  2.73761154023986 % 2.738 %   10 bps 10.000 Gbps   273.761154023986 bps 273.761 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.48708570338382 % 5.487 %   10 bps 10.000 Gbps   548.708570338382 bps 548.709 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.09646647994411 % 1.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9646647994411 bps 10.965 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0148164768256955 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   148.164768256955 bps 148.165 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0811871192074583 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   811.871192074584 bps 811.871 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0462766983913189 % 0.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   462.76698391319 bps 462.767 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.2352878657286 % 1.235 %   10 bps 10.000 Gbps   123.52878657286 bps 123.529 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.105856450879795 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05856450879795 bps 1.059 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.794815844319773 % 0.795 %   10 bps 10.000 Gbps   79.4815844319773 bps 79.482 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.765913059025749 % 0.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.65913059025748 bps 7.659 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149821180581019 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9821180581019 bps 14.982 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.08599756783418 % 1.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8599756783418 bps 10.860 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  3.36888134543999 % 3.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.6888134543999 bps 33.689 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163054724467178 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3054724467178 bps 16.305 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.348857690113294 % 0.349 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8857690113294 bps 34.886 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   85.2205246907754 bps 85.221 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Feb 15 00:05:19 2020