CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/21

Average load for period: 2020/02/21 00:00:00 - 2020/02/21 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/21 00:00:00 - 2020/02/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/21
ACONET->Brno  7.288%  Brno->ACONET  13.457%  Brno->Lednice  10.466%  Lednice->Brno  25.477%  Brno->SANET  7.740%  SANET->Brno  3.241%  Brno->Vyškov  4.622%  Vyškov->Brno  0.541%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.252%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.338%  České Budějovice->Plzeň  1.296%  Plzeň->České Budějovice  1.260%  České Budějovice->Tábor  0.786%  Tábor->České Budějovice  0.125%  Brno->Jihlava  2.847%  Jihlava->Brno  0.997%  České Budějovice->Jihlava  0.241e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.163%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.366%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.062%  Jihlava->Telč  0.603%  Telč->Jihlava  0.063%  Hradec Králové->Liberec  3.368%  Liberec->Hradec Králové  0.475%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.215e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.201e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.589%  Olomouc->Brno  0.082%  Hradec Králové->Olomouc  1.118%  Olomouc->Hradec Králové  0.172%  Olomouc->Ostrava  3.612%  Ostrava->Olomouc  0.044%  Olomouc->Zlín  1.163%  Zlín->Olomouc  0.637e-3 %  Brno->Ostrava  4.564%  Ostrava->Brno  2.216%  Karviná->Ostrava  0.748%  Ostrava->Karviná  2.775%  Opava->Ostrava  0.392%  Ostrava->Opava  0.725%  Ostrava->Pionier  7.194%  Pionier->Ostrava  2.164%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.079%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  0.170%  Plzeň->Praha  0.599%  Praha->Plzeň  2.544%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  24.303%  Praha->AMS-IX  0.742%  Brno->Praha  3.207%  Praha->Brno  10.238%  České Budějovice->Praha  1.013%  Praha->České Budějovice  2.111%  GÉANT2->Praha  13.393%  Praha->GÉANT2  12.387%  Hradec Králové->Praha  1.565%  Praha->Hradec Králové  3.798%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.060%  Praha->Pardubice  4.815%  Poděbrady->Praha  1.752%  Praha->Poděbrady  9.989%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.084%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.995%  Most->Ústí nad
Labem  4.467e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.014%  Praha->Ústí nad
Labem  5.446%  Ústí nad
Labem->Praha  1.018%  Brno->Zlín  2.288%  Zlín->Brno  0.912%  NIX.cz->Praha  2.369%  Praha->NIX.cz  0.727%  Praha->Public Internet  10.993%  Public Internet->Praha  18.228% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/21 00:00:00 - 2020/02/21 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/21 00:00:00 - 2020/02/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  13.4569330901116 % 13.457 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34569330901116 bps 1.346 Gbps 
ACONET → Brno  7.28779209256032 % 7.288 %   10 bps 10.000 Gbps   728.779209256032 bps 728.779 Mbps 
Brno → Lednice  10.4656555555953 % 10.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.656555555953 bps 104.657 Mbps 
Lednice → Brno  25.4771583090458 % 25.477 %   1000 bps 1000.000 Mbps   254.771583090458 bps 254.772 Mbps 
SANET → Brno  3.24104035088281 % 3.241 %   20 bps 20.000 Gbps   648.208070176562 bps 648.208 Mbps 
Brno → SANET  7.73969332446271 % 7.740 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54793866489254 bps 1.548 Gbps 
Vyškov → Brno  0.541369814826654 % 0.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.41369814826654 bps 5.414 Mbps 
Brno → Vyškov  4.62189270156424 % 4.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.2189270156424 bps 46.219 Mbps 
Jihlava → Brno  0.99651008381637 % 0.997 %   100 bps 100.000 Gbps   996.51008381637 bps 996.510 Mbps 
Brno → Jihlava  2.84710402423029 % 2.847 %   100 bps 100.000 Gbps   2.84710402423029 bps 2.847 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.162829937693985 % 0.163 %   20 bps 20.000 Gbps   32.5659875387969 bps 32.566 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.241413096640182 % 0.241 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   48.2826193280365 bps 48.283 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.365515609357818 % 0.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.65515609357818 bps 3.655 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.061785172462136 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   617.851724621361 bps 617.852 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0631461183291024 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   631.461183291024 bps 631.461 Kbps 
Jihlava → Telč  0.602708211865737 % 0.603 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.02708211865737 bps 6.027 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.36763567549424 % 3.368 %   20 bps 20.000 Gbps   673.527135098847 bps 673.527 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.474629695838346 % 0.475 %   20 bps 20.000 Gbps   94.9259391676691 bps 94.926 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.214912462523668 % 0.215 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4912462523668 bps 21.491 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.200515087442842 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.0515087442843 bps 20.052 Kbps 
Most → Děčín  0.725115905695275 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25115905695275 bps 7.251 Kbps 
Děčín → Most  0.323755801986271 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23755801986271 bps 3.238 Kbps 
Most → Plzeň  0.625260275327307 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25260275327307 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.0954177796768378 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   954.177796768378 bps 954.178 bps 
Olomouc → Brno  0.0818388817471211 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   81.8388817471211 bps 81.839 Mbps 
Brno → Olomouc  0.589084135488909 % 0.589 %   100 bps 100.000 Gbps   589.084135488909 bps 589.084 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.172468136261742 % 0.172 %   100 bps 100.000 Gbps   172.468136261742 bps 172.468 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.11838819678517 % 1.118 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11838819678517 bps 1.118 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0443505896119656 % 0.044 %   20 bps 20.000 Gbps   8.81943851886117 bps 8.819 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.61211430130475 % 3.612 %   20 bps 20.000 Gbps   672.656727710077 bps 672.657 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.16346684834161 % 1.163 %   10 bps 10.000 Gbps   116.346684834161 bps 116.347 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.636624861971918 % 0.637 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   63.6624861971917 bps 63.662 Kbps 
Brno → Ostrava  4.56353391628509 % 4.564 %   100 bps 100.000 Gbps   4.5635339162851 bps 4.564 Gbps 
Ostrava → Brno  2.21627873347778 % 2.216 %   100 bps 100.000 Gbps   2.21627873347778 bps 2.216 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.7745981266789 % 2.775 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.745981266789 bps 27.746 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.748094489759779 % 0.748 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.48094489759779 bps 7.481 Mbps 
Ostrava → Opava  0.724792345381234 % 0.725 %   10 bps 10.000 Gbps   72.4792345381234 bps 72.479 Mbps 
Opava → Ostrava  0.392292011682187 % 0.392 %   10 bps 10.000 Gbps   39.2292011682187 bps 39.229 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.16417890695022 % 2.164 %   10 bps 10.000 Gbps   216.417890695022 bps 216.418 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.19426541623236 % 7.194 %   10 bps 10.000 Gbps   719.426541623235 bps 719.427 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.079481558387334 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.94815583873339 bps 7.948 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0284679185025394 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.84679185025394 bps 2.847 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162264052114275 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2264052114275 bps 16.226 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.170041454759346 % 0.170 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0041454759346 bps 17.004 Mbps 
Plzeň → Praha  0.5985092596313 % 0.599 %   100 bps 100.000 Gbps   598.509259631301 bps 598.509 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.028080139893749 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.8080139893749 bps 2.808 Mbps 
Praha → Plzeň  2.54389114435567 % 2.544 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54389114435567 bps 2.544 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162691325717669 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2691325717669 bps 16.269 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.74198179823699 % 0.742 %   10 bps 10.000 Gbps   74.198179823699 bps 74.198 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.30255010559 % 24.303 %   10 bps 10.000 Gbps   2.430255010559 bps 2.430 Gbps 
Praha → Brno  10.23762077935 % 10.238 %   100 bps 100.000 Gbps   10.23762077935 bps 10.238 Gbps 
Brno → Praha  3.20729473255888 % 3.207 %   100 bps 100.000 Gbps   3.20729473255888 bps 3.207 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.11088872918306 % 2.111 %   20 bps 20.000 Gbps   422.177745836612 bps 422.178 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.01273452063156 % 1.013 %   20 bps 20.000 Gbps   202.546904126311 bps 202.547 Mbps 
GÉANT2 → Praha  13.3930144671633 % 13.393 %   100 bps 100.000 Gbps   13.3930144671634 bps 13.393 Gbps 
Praha → GÉANT2  12.3872018694724 % 12.387 %   100 bps 100.000 Gbps   12.3872018694724 bps 12.387 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.79823313562852 % 3.798 %   100 bps 100.000 Gbps   3.79823313562852 bps 3.798 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.56477368435225 % 1.565 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56477368435225 bps 1.565 Gbps 
Praha → Liberec  0.171889342479655 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1889342479655 bps 17.189 Kbps 
Liberec → Praha  0.157327505903991 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7327505903991 bps 15.733 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.36928040055049 % 2.369 %   400 bps 400.000 Gbps   9.43987976073888 bps 9.440 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.726975233137554 % 0.727 %   400 bps 400.000 Gbps   2.89765875722042 bps 2.898 Gbps 
Pardubice → Praha  1.06032652746272 % 1.060 %   10 bps 10.000 Gbps   106.032652746272 bps 106.033 Mbps 
Praha → Pardubice  4.81454049603248 % 4.815 %   10 bps 10.000 Gbps   481.454049603248 bps 481.454 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.75229639446274 % 1.752 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.5229639446274 bps 17.523 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.98882034432598 % 9.989 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.8882034432597 bps 99.888 Mbps 
Praha → Public Internet  10.9926865555905 % 10.993 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09926865555905 bps 1.099 Gbps 
Public Internet → Praha  18.2283141385111 % 18.228 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82283141385111 bps 1.823 Gbps 
Zlín → Brno  0.911614908886659 % 0.912 %   10 bps 10.000 Gbps   91.1614908886659 bps 91.161 Mbps 
Brno → Zlín  2.28766731356049 % 2.288 %   10 bps 10.000 Gbps   228.766731356049 bps 228.767 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0144198007776477 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.198007776477 bps 144.198 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.01756403038971 % 1.018 %   10 bps 10.000 Gbps   101.756403038971 bps 101.756 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0836532093991005 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   836.532093991005 bps 836.532 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.994514364729508 % 0.995 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.94514364729508 bps 9.945 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.44571802254045 % 5.446 %   10 bps 10.000 Gbps   544.571802254046 bps 544.572 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.46727791818815 % 4.467 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.6727791818815 bps 44.673 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163075215258773 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3075215258773 bps 16.308 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.25235271699879 % 3.252 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.5235271699879 bps 32.524 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.12486200953625 % 0.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2486200953625 bps 1.249 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149809173810178 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9809173810178 bps 14.981 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  1.2964621871226 % 1.296 %   10 bps 10.000 Gbps   129.64621871226 bps 129.646 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.338451526428638 % 0.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.38451526428638 bps 3.385 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.786413486241467 % 0.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.86413486241467 bps 7.864 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.26011485755412 % 1.260 %   10 bps 10.000 Gbps   126.011485755411 bps 126.011 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   88.0924732254812 bps 88.092 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Feb 22 00:05:25 2020