CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/22

Average load for period: 2020/02/22 00:00:00 - 2020/02/22 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/22 00:00:00 - 2020/02/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/22
ACONET->Brno  3.007%  Brno->ACONET  9.664%  Brno->Lednice  8.858%  Lednice->Brno  25.989%  Brno->SANET  4.721%  SANET->Brno  2.290%  Brno->Vyškov  0.735%  Vyškov->Brno  0.283%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.180%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.213%  České Budějovice->Plzeň  0.164%  Plzeň->České Budějovice  0.480%  České Budějovice->Tábor  0.697%  Tábor->České Budějovice  0.077%  Brno->Jihlava  2.411%  Jihlava->Brno  0.730%  České Budějovice->Jihlava  0.099e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.054%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.541%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.069%  Telč->Jihlava  0.031%  Hradec Králové->Liberec  2.212%  Liberec->Hradec Králové  1.096%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.194e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.249%  Olomouc->Brno  0.061%  Hradec Králové->Olomouc  0.633%  Olomouc->Hradec Králové  0.106%  Olomouc->Ostrava  2.242%  Ostrava->Olomouc  0.013%  Olomouc->Zlín  0.707%  Zlín->Olomouc  0.307e-3 %  Brno->Ostrava  3.854%  Ostrava->Brno  2.553%  Karviná->Ostrava  0.651%  Ostrava->Karviná  3.171%  Opava->Ostrava  0.317%  Ostrava->Opava  0.416%  Ostrava->Pionier  3.751%  Pionier->Ostrava  1.960%  Hradec Králové->Pardubice  7.587e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.050%  Cheb->Plzeň  0.012%  Plzeň->Cheb  0.098%  Plzeň->Praha  0.399%  Praha->Plzeň  1.451%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  20.103%  Praha->AMS-IX  0.532%  Brno->Praha  3.412%  Praha->Brno  6.954%  České Budějovice->Praha  0.788%  Praha->České Budějovice  1.523%  GÉANT2->Praha  12.881%  Praha->GÉANT2  12.211%  Hradec Králové->Praha  0.776%  Praha->Hradec Králové  2.596%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.457%  Praha->Pardubice  2.936%  Poděbrady->Praha  1.236%  Praha->Poděbrady  7.470%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.066%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.520%  Most->Ústí nad
Labem  3.009e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.457e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.304%  Ústí nad
Labem->Praha  0.746%  Brno->Zlín  1.561%  Zlín->Brno  0.677%  NIX.cz->Praha  1.501%  Praha->NIX.cz  0.742%  Praha->Public Internet  10.437%  Public Internet->Praha  13.934% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/22 00:00:00 - 2020/02/22 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/22 00:00:00 - 2020/02/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.66442529284745 % 9.664 %   10 bps 10.000 Gbps   966.442529284745 bps 966.443 Mbps 
ACONET → Brno  3.00650818939419 % 3.007 %   10 bps 10.000 Gbps   300.650818939419 bps 300.651 Mbps 
Lednice → Brno  25.989115518246 % 25.989 %   1000 bps 1000.000 Mbps   259.89115518246 bps 259.891 Mbps 
Brno → Lednice  8.85805877823064 % 8.858 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.5805877823065 bps 88.581 Mbps 
SANET → Brno  2.28999229028934 % 2.290 %   20 bps 20.000 Gbps   457.998458057867 bps 457.998 Mbps 
Brno → SANET  4.7211033067943 % 4.721 %   20 bps 20.000 Gbps   944.220661358861 bps 944.221 Mbps 
Brno → Vyškov  0.734569407023325 % 0.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.34569407023325 bps 7.346 Mbps 
Vyškov → Brno  0.283214120529749 % 0.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.83214120529749 bps 2.832 Mbps 
Jihlava → Brno  0.730210195616551 % 0.730 %   100 bps 100.000 Gbps   730.210195616551 bps 730.210 Mbps 
Brno → Jihlava  2.41052463037022 % 2.411 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41052463037022 bps 2.411 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0544643315891662 % 0.054 %   20 bps 20.000 Gbps   10.8928663178333 bps 10.893 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0991159721938445 % 0.099 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.8231944387689 bps 19.823 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.540522460322866 % 0.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.40522460322865 bps 5.405 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.021790405191979 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   217.90405191979 bps 217.904 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0689279989228325 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   689.279989228325 bps 689.280 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0314996660079897 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   314.996660079897 bps 314.997 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.21193659202767 % 2.212 %   20 bps 20.000 Gbps   442.387318405534 bps 442.387 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.09567543077344 % 1.096 %   20 bps 20.000 Gbps   219.135086154687 bps 219.135 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.194379460815731 % 0.194 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.4379460815731 bps 19.438 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.160058047231744 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0058047231744 bps 16.006 Kbps 
Most → Děčín  0.72538052048401 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2538052048401 bps 7.254 Kbps 
Děčín → Most  0.323848744631829 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23848744631829 bps 3.238 Kbps 
Plzeň → Most  0.0964324133655672 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   964.324133655672 bps 964.324 bps 
Most → Plzeň  0.625195597990601 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.251955979906 bps 6.252 Kbps 
Brno → Olomouc  0.24911672996389 % 0.249 %   100 bps 100.000 Gbps   249.11672996389 bps 249.117 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0609003693198491 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   60.9003693198491 bps 60.900 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.632772352873027 % 0.633 %   100 bps 100.000 Gbps   632.772352873027 bps 632.772 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.106317069876173 % 0.106 %   100 bps 100.000 Gbps   106.317069876173 bps 106.317 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0130314288711501 % 0.013 %   20 bps 20.000 Gbps   2.60628577423002 bps 2.606 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.24178704799468 % 2.242 %   20 bps 20.000 Gbps   410.549932552916 bps 410.550 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.307146693464685 % 0.307 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.7146693464685 bps 30.715 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.706981796248891 % 0.707 %   10 bps 10.000 Gbps   70.6981796248891 bps 70.698 Mbps 
Ostrava → Brno  2.55347029854719 % 2.553 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55347029854719 bps 2.553 Gbps 
Brno → Ostrava  3.85431777992825 % 3.854 %   100 bps 100.000 Gbps   3.85431777992825 bps 3.854 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.650891439685413 % 0.651 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.50891439685413 bps 6.509 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.1708509295049 % 3.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.708509295049 bps 31.709 Mbps 
Ostrava → Opava  0.415504867640511 % 0.416 %   10 bps 10.000 Gbps   41.5504867640511 bps 41.550 Mbps 
Opava → Ostrava  0.317399672734909 % 0.317 %   10 bps 10.000 Gbps   31.7399672734909 bps 31.740 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.75127334793023 % 3.751 %   10 bps 10.000 Gbps   375.127334793023 bps 375.127 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.96024559891354 % 1.960 %   10 bps 10.000 Gbps   196.024559891354 bps 196.025 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.58747092280973 % 7.587 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   758.747092280973 bps 758.747 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0500998519777168 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   5.00998519777168 bps 5.010 Mbps 
Praha → Plzeň  1.45140966298939 % 1.451 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45140966298939 bps 1.451 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162736251167164 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2736251167164 bps 16.274 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0120195976636716 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20195976636716 bps 1.202 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0975367530983919 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.75367530983918 bps 9.754 Mbps 
Plzeň → Praha  0.398699319135574 % 0.399 %   100 bps 100.000 Gbps   398.699319135574 bps 398.699 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162245035874977 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2245035874977 bps 16.225 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.532373071624057 % 0.532 %   10 bps 10.000 Gbps   53.2373071624057 bps 53.237 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.10334410933 % 20.103 %   10 bps 10.000 Gbps   2.010334410933 bps 2.010 Gbps 
Praha → Brno  6.9544032158993 % 6.954 %   100 bps 100.000 Gbps   6.95440321589931 bps 6.954 Gbps 
Brno → Praha  3.41199147266383 % 3.412 %   100 bps 100.000 Gbps   3.41199147266383 bps 3.412 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.52312548706887 % 1.523 %   20 bps 20.000 Gbps   304.625097413773 bps 304.625 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.788455298160138 % 0.788 %   20 bps 20.000 Gbps   157.691059632028 bps 157.691 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.8806163240063 % 12.881 %   100 bps 100.000 Gbps   12.8806163240063 bps 12.881 Gbps 
Praha → GÉANT2  12.2110240010555 % 12.211 %   100 bps 100.000 Gbps   12.2110240010555 bps 12.211 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.59554959987242 % 2.596 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59554959987242 bps 2.596 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.776009147006744 % 0.776 %   100 bps 100.000 Gbps   776.009147006744 bps 776.009 Mbps 
Praha → Liberec  0.171593862996868 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1593862996868 bps 17.159 Kbps 
Liberec → Praha  0.157203031202187 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7203031202187 bps 15.720 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.741770730131693 % 0.742 %   400 bps 400.000 Gbps   2.96708292052677 bps 2.967 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.50125870380439 % 1.501 %   400 bps 400.000 Gbps   6.00503481521757 bps 6.005 Gbps 
Praha → Pardubice  2.9357936489279 % 2.936 %   10 bps 10.000 Gbps   293.57936489279 bps 293.579 Mbps 
Pardubice → Praha  0.456550174612502 % 0.457 %   10 bps 10.000 Gbps   45.6550174612502 bps 45.655 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.47001075353595 % 7.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.7001075353595 bps 74.700 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.23645308780357 % 1.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3645308780357 bps 12.365 Mbps 
Praha → Public Internet  10.4367091391935 % 10.437 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04367091391935 bps 1.044 Gbps 
Public Internet → Praha  13.9337952034164 % 13.934 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39337952034164 bps 1.393 Gbps 
Brno → Zlín  1.56063729679576 % 1.561 %   10 bps 10.000 Gbps   156.063729679576 bps 156.064 Mbps 
Zlín → Brno  0.67738346056395 % 0.677 %   10 bps 10.000 Gbps   67.738346056395 bps 67.738 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.00894267408964 % 3.009 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.0894267408965 bps 30.089 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0658755689251613 % 0.066 %   1000 bps 1000.000 Mbps   658.755689251612 bps 658.756 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.745785380575914 % 0.746 %   10 bps 10.000 Gbps   74.5785380575914 bps 74.579 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.519559062492848 % 0.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.19559062492848 bps 5.196 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.30396374991738 % 3.304 %   10 bps 10.000 Gbps   330.396374991738 bps 330.396 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.4572648564064 % 1.457 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.572648564064 bps 14.573 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.14986245156022 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.986245156022 bps 14.986 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.697382464549413 % 0.697 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.97382464549413 bps 6.974 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.18020418290222 % 2.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.8020418290222 bps 21.802 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0765260513847929 % 0.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   765.260513847929 bps 765.261 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163104032674704 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3104032674704 bps 16.310 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.213376062299699 % 0.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13376062299699 bps 2.134 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.163936029497147 % 0.164 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3936029497148 bps 16.394 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.479813520411805 % 0.480 %   10 bps 10.000 Gbps   47.9813520411805 bps 47.981 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   71.259856699265 bps 71.260 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Feb 23 00:05:47 2020