CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/23

Average load for period: 2020/02/23 00:00:00 - 2020/02/23 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/23 00:00:00 - 2020/02/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/23
ACONET->Brno  3.870%  Brno->ACONET  9.228%  Brno->Lednice  9.238%  Lednice->Brno  28.070%  Brno->SANET  6.342%  SANET->Brno  2.786%  Brno->Vyškov  1.762%  Vyškov->Brno  0.502%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.453%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.157%  České Budějovice->Plzeň  0.257%  Plzeň->České Budějovice  0.583%  České Budějovice->Tábor  0.143%  Tábor->České Budějovice  0.035%  Brno->Jihlava  2.315%  Jihlava->Brno  1.208%  České Budějovice->Jihlava  0.111e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.073%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.266%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.060%  Telč->Jihlava  0.032%  Hradec Králové->Liberec  3.158%  Liberec->Hradec Králové  0.957%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.219e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.305e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.383%  Olomouc->Brno  0.082%  Hradec Králové->Olomouc  0.775%  Olomouc->Hradec Králové  0.136%  Olomouc->Ostrava  3.119%  Ostrava->Olomouc  0.019%  Olomouc->Zlín  0.820%  Zlín->Olomouc  0.287e-3 %  Brno->Ostrava  3.364%  Ostrava->Brno  2.249%  Karviná->Ostrava  0.667%  Ostrava->Karviná  5.062%  Opava->Ostrava  0.504%  Ostrava->Opava  0.665%  Ostrava->Pionier  5.071%  Pionier->Ostrava  2.100%  Hradec Králové->Pardubice  8.813e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.055%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.326%  Plzeň->Praha  0.488%  Praha->Plzeň  1.713%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  21.421%  Praha->AMS-IX  0.614%  Brno->Praha  3.044%  Praha->Brno  7.723%  České Budějovice->Praha  0.861%  Praha->České Budějovice  1.598%  GÉANT2->Praha  12.297%  Praha->GÉANT2  10.839%  Hradec Králové->Praha  0.944%  Praha->Hradec Králové  2.615%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.494%  Praha->Pardubice  3.423%  Poděbrady->Praha  1.278%  Praha->Poděbrady  7.898%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.247%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.703%  Most->Ústí nad
Labem  4.251e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.038%  Praha->Ústí nad
Labem  3.624%  Ústí nad
Labem->Praha  0.921%  Brno->Zlín  1.717%  Zlín->Brno  0.806%  NIX.cz->Praha  1.850%  Praha->NIX.cz  0.797%  Praha->Public Internet  10.360%  Public Internet->Praha  16.057% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/23 00:00:00 - 2020/02/23 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/23 00:00:00 - 2020/02/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.87016263711551 % 3.870 %   10 bps 10.000 Gbps   387.016263711551 bps 387.016 Mbps 
Brno → ACONET  9.22804376588008 % 9.228 %   10 bps 10.000 Gbps   922.804376588008 bps 922.804 Mbps 
Lednice → Brno  28.0704440603534 % 28.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   280.704440603534 bps 280.704 Mbps 
Brno → Lednice  9.2381248118532 % 9.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.381248118532 bps 92.381 Mbps 
SANET → Brno  2.78616866551117 % 2.786 %   20 bps 20.000 Gbps   557.233733102235 bps 557.234 Mbps 
Brno → SANET  6.34176524744295 % 6.342 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26835304948859 bps 1.268 Gbps 
Vyškov → Brno  0.501745450032716 % 0.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.01745450032716 bps 5.017 Mbps 
Brno → Vyškov  1.76214624680837 % 1.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.6214624680837 bps 17.621 Mbps 
Jihlava → Brno  1.20754514832857 % 1.208 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20754514832857 bps 1.208 Gbps 
Brno → Jihlava  2.31538991249805 % 2.315 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31538991249805 bps 2.315 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0728889332028595 % 0.073 %   20 bps 20.000 Gbps   14.5777866405719 bps 14.578 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.111410844177967 % 0.111 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   22.2821688355934 bps 22.282 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.265707524672587 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65707524672587 bps 2.657 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0179009874260135 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   179.009874260135 bps 179.010 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0598598419745316 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   598.598419745316 bps 598.598 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0320897431770205 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   320.897431770205 bps 320.897 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.15796876541548 % 3.158 %   20 bps 20.000 Gbps   631.593753083096 bps 631.594 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.957204016262473 % 0.957 %   20 bps 20.000 Gbps   191.440803252494 bps 191.441 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.218660269743468 % 0.219 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8660269743468 bps 21.866 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.305492573625412 % 0.305 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.5492573625412 bps 30.549 Kbps 
Děčín → Most  0.323680029300386 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23680029300387 bps 3.237 Kbps 
Most → Děčín  0.725124291154165 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25124291154164 bps 7.251 Kbps 
Most → Plzeň  0.625209938319209 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25209938319209 bps 6.252 Kbps 
Plzeň → Most  0.0951763719398528 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   951.763719398527 bps 951.764 bps 
Olomouc → Brno  0.0821500131525582 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   82.1500131525582 bps 82.150 Mbps 
Brno → Olomouc  0.383065586810088 % 0.383 %   100 bps 100.000 Gbps   383.065586810088 bps 383.066 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.13600390818417 % 0.136 %   100 bps 100.000 Gbps   136.00390818417 bps 136.004 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.774963417541591 % 0.775 %   100 bps 100.000 Gbps   774.963417541591 bps 774.963 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.11897994349141 % 3.119 %   20 bps 20.000 Gbps   557.090069307404 bps 557.090 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.018531797074243 % 0.019 %   20 bps 20.000 Gbps   3.70635941484859 bps 3.706 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.286880611897185 % 0.287 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6880611897185 bps 28.688 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.820110820585483 % 0.820 %   10 bps 10.000 Gbps   82.0110820585483 bps 82.011 Mbps 
Brno → Ostrava  3.36358592580888 % 3.364 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36358592580887 bps 3.364 Gbps 
Ostrava → Brno  2.24919547052908 % 2.249 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24919547052908 bps 2.249 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.06150426033654 % 5.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.6150426033654 bps 50.615 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.667102179428479 % 0.667 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.67102179428479 bps 6.671 Mbps 
Ostrava → Opava  0.665319052369488 % 0.665 %   10 bps 10.000 Gbps   66.5319052369489 bps 66.532 Mbps 
Opava → Ostrava  0.503747016205763 % 0.504 %   10 bps 10.000 Gbps   50.3747016205763 bps 50.375 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.0997123845796 % 2.100 %   10 bps 10.000 Gbps   209.97123845796 bps 209.971 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.07086194036639 % 5.071 %   10 bps 10.000 Gbps   507.086194036639 bps 507.086 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.81278826572437 % 8.813 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   881.278826572437 bps 881.279 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0550484496790122 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.50484496790122 bps 5.505 Mbps 
Praha → Plzeň  1.71258732691503 % 1.713 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71258732691503 bps 1.713 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162612216281999 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2612216281999 bps 16.261 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.018249975623673 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.8249975623673 bps 1.825 Mbps 
Plzeň → Praha  0.488102315480834 % 0.488 %   100 bps 100.000 Gbps   488.102315480834 bps 488.102 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162174241183357 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2174241183357 bps 16.217 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.325746589872693 % 0.326 %   10 bps 10.000 Gbps   32.5746589872694 bps 32.575 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.614421060351767 % 0.614 %   10 bps 10.000 Gbps   61.4421060351767 bps 61.442 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.4209464318784 % 21.421 %   10 bps 10.000 Gbps   2.14209464318784 bps 2.142 Gbps 
Praha → Brno  7.72287323728863 % 7.723 %   100 bps 100.000 Gbps   7.72287323728864 bps 7.723 Gbps 
Brno → Praha  3.04376545849497 % 3.044 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04376545849497 bps 3.044 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.59806375553389 % 1.598 %   20 bps 20.000 Gbps   319.612751106777 bps 319.613 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.860559117619875 % 0.861 %   20 bps 20.000 Gbps   172.111823523975 bps 172.112 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.297394750253 % 12.297 %   100 bps 100.000 Gbps   12.2973941652824 bps 12.297 Gbps 
Praha → GÉANT2  10.8393450826405 % 10.839 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8393449260073 bps 10.839 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.944476154958072 % 0.944 %   100 bps 100.000 Gbps   944.476154958071 bps 944.476 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.61535742301429 % 2.615 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61535742301429 bps 2.615 Gbps 
Liberec → Praha  0.157256914896785 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7256914896785 bps 15.726 Kbps 
Praha → Liberec  0.17173222008492 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.173222008492 bps 17.173 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.85042781953691 % 1.850 %   400 bps 400.000 Gbps   7.40171127814764 bps 7.402 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.796592651102379 % 0.797 %   400 bps 400.000 Gbps   3.18637060440951 bps 3.186 Gbps 
Pardubice → Praha  0.493608733813367 % 0.494 %   10 bps 10.000 Gbps   49.3608733813367 bps 49.361 Mbps 
Praha → Pardubice  3.42303657880445 % 3.423 %   10 bps 10.000 Gbps   342.303657880445 bps 342.304 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.27785589870579 % 1.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7785589870579 bps 12.779 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.8984840444128 % 7.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.984840444128 bps 78.985 Mbps 
Praha → Public Internet  10.3602678870847 % 10.360 %   10 bps 10.000 Gbps   1.03602678870847 bps 1.036 Gbps 
Public Internet → Praha  16.0572931041823 % 16.057 %   10 bps 10.000 Gbps   1.60572931041823 bps 1.606 Gbps 
Brno → Zlín  1.71665978601006 % 1.717 %   10 bps 10.000 Gbps   171.665978601006 bps 171.666 Mbps 
Zlín → Brno  0.805892896572228 % 0.806 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5892896572227 bps 80.589 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0379878954656446 % 0.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   379.878954656446 bps 379.879 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.25123226064703 % 4.251 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.5123226064703 bps 42.512 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.6237935651852 % 3.624 %   10 bps 10.000 Gbps   362.37935651852 bps 362.379 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.920568225206042 % 0.921 %   10 bps 10.000 Gbps   92.0568225206042 bps 92.057 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.247447526201216 % 0.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47447526201216 bps 2.474 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.70255874692117 % 2.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.0255874692117 bps 27.026 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.2568656874671 % 0.257 %   10 bps 10.000 Gbps   25.68656874671 bps 25.687 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.142963131430405 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42963131430405 bps 1.430 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0353840856497745 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   353.840856497746 bps 353.841 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163118748702867 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3118748702867 bps 16.312 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.156527278306486 % 0.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.56527278306486 bps 1.565 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149830348334838 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9830348334838 bps 14.983 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.45257917304206 % 1.453 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.5257917304206 bps 14.526 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.58250533559187 % 0.583 %   10 bps 10.000 Gbps   58.250533559187 bps 58.251 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   73.3703142641149 bps 73.370 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 24 00:05:38 2020