CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/24

Average load for period: 2020/02/24 00:00:00 - 2020/02/24 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/24 00:00:00 - 2020/02/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/24
ACONET->Brno  10.967%  Brno->ACONET  17.657%  Brno->Lednice  12.079%  Lednice->Brno  27.181%  Brno->SANET  11.659%  SANET->Brno  3.776%  Brno->Vyškov  8.796%  Vyškov->Brno  0.707%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.391%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.264%  České Budějovice->Plzeň  1.033%  Plzeň->České Budějovice  1.512%  České Budějovice->Tábor  0.517%  Tábor->České Budějovice  0.160%  Brno->Jihlava  3.220%  Jihlava->Brno  0.846%  České Budějovice->Jihlava  0.370e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.137%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.247%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.027%  Jihlava->Telč  0.515%  Telč->Jihlava  0.042%  Hradec Králové->Liberec  5.484%  Liberec->Hradec Králové  0.848%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.243e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.552e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.847%  Olomouc->Brno  0.158%  Hradec Králové->Olomouc  1.610%  Olomouc->Hradec Králové  0.237%  Olomouc->Ostrava  4.088%  Ostrava->Olomouc  0.299%  Olomouc->Zlín  1.886%  Zlín->Olomouc  1.181e-3 %  Brno->Ostrava  5.161%  Ostrava->Brno  2.662%  Karviná->Ostrava  1.035%  Ostrava->Karviná  8.455%  Opava->Ostrava  0.526%  Ostrava->Opava  1.139%  Ostrava->Pionier  7.295%  Pionier->Ostrava  1.753%  Hradec Králové->Pardubice  0.038%  Pardubice->Hradec Králové  0.118%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  0.161%  Plzeň->Praha  0.751%  Praha->Plzeň  3.205%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  31.790%  Praha->AMS-IX  0.863%  Brno->Praha  3.329%  Praha->Brno  12.691%  České Budějovice->Praha  1.022%  Praha->České Budějovice  3.422%  GÉANT2->Praha  10.442%  Praha->GÉANT2  9.399%  Hradec Králové->Praha  2.091%  Praha->Hradec Králové  5.153%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.088%  Praha->Pardubice  8.554%  Poděbrady->Praha  1.017%  Praha->Poděbrady  6.940%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.104%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.184%  Most->Ústí nad
Labem  0.019%  Ústí nad
Labem->Most  0.174%  Praha->Ústí nad
Labem  6.740%  Ústí nad
Labem->Praha  1.571%  Brno->Zlín  4.230%  Zlín->Brno  1.223%  NIX.cz->Praha  3.466%  Praha->NIX.cz  0.901%  Praha->Public Internet  9.065%  Public Internet->Praha  26.594% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/24 00:00:00 - 2020/02/24 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/24 00:00:00 - 2020/02/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  17.6574229587792 % 17.657 %   10 bps 10.000 Gbps   1.76574229587792 bps 1.766 Gbps 
ACONET → Brno  10.9669073955025 % 10.967 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09669073955025 bps 1.097 Gbps 
Brno → Lednice  12.0791975418722 % 12.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   120.791975418722 bps 120.792 Mbps 
Lednice → Brno  27.1805549023624 % 27.181 %   1000 bps 1000.000 Mbps   271.805549023624 bps 271.806 Mbps 
SANET → Brno  3.77649165192171 % 3.776 %   20 bps 20.000 Gbps   755.298330384341 bps 755.298 Mbps 
Brno → SANET  11.6588256465328 % 11.659 %   20 bps 20.000 Gbps   2.33176512930656 bps 2.332 Gbps 
Brno → Vyškov  8.79613237463985 % 8.796 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.9613237463985 bps 87.961 Mbps 
Vyškov → Brno  0.70745165054293 % 0.707 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.0745165054293 bps 7.075 Mbps 
Jihlava → Brno  0.846336758453212 % 0.846 %   100 bps 100.000 Gbps   846.336758453212 bps 846.337 Mbps 
Brno → Jihlava  3.21963259120127 % 3.220 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21963259120127 bps 3.220 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.370323747017236 % 0.370 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   74.0647494034472 bps 74.065 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.136804554043637 % 0.137 %   20 bps 20.000 Gbps   27.3609108087274 bps 27.361 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.246916470305421 % 0.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.46916470305421 bps 2.469 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0274580098609103 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   274.580098609103 bps 274.580 Kbps 
Jihlava → Telč  0.514641327293517 % 0.515 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.14641327293517 bps 5.146 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0420080077314721 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   420.080077314721 bps 420.080 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.847918130523567 % 0.848 %   20 bps 20.000 Gbps   169.583626104713 bps 169.584 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.48439070390259 % 5.484 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09687814078052 bps 1.097 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.243392513937966 % 0.243 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.3392513937966 bps 24.339 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.551756116852591 % 0.552 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.1756116852591 bps 55.176 Kbps 
Děčín → Most  0.323962559729393 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23962559729393 bps 3.240 Kbps 
Most → Děčín  0.72550071837471 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2550071837471 bps 7.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.0967376827721662 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   967.376827721663 bps 967.377 bps 
Most → Plzeň  0.624907380580113 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24907380580113 bps 6.249 Kbps 
Brno → Olomouc  0.846915198504615 % 0.847 %   100 bps 100.000 Gbps   846.915198504615 bps 846.915 Mbps 
Olomouc → Brno  0.158220017528691 % 0.158 %   100 bps 100.000 Gbps   158.220017528691 bps 158.220 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.23685957779405 % 0.237 %   100 bps 100.000 Gbps   236.85957779405 bps 236.860 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.6096424546233 % 1.610 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6096424546233 bps 1.610 Gbps 
Olomouc → Ostrava  4.0879999624031 % 4.088 %   20 bps 20.000 Gbps   761.054353294118 bps 761.054 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.298852346782769 % 0.299 %   20 bps 20.000 Gbps   59.7704693565538 bps 59.770 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.88634443092112 % 1.886 %   10 bps 10.000 Gbps   188.634443092112 bps 188.634 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.18084427258984 % 1.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   118.084427258984 bps 118.084 Kbps 
Ostrava → Brno  2.66170425274392 % 2.662 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66170425274392 bps 2.662 Gbps 
Brno → Ostrava  5.16085437825126 % 5.161 %   100 bps 100.000 Gbps   5.16085437825126 bps 5.161 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.03538295881457 % 1.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3538295881457 bps 10.354 Mbps 
Ostrava → Karviná  8.45485568763127 % 8.455 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.5485568763127 bps 84.549 Mbps 
Ostrava → Opava  1.13868397727774 % 1.139 %   10 bps 10.000 Gbps   113.868397727774 bps 113.868 Mbps 
Opava → Ostrava  0.525847035686857 % 0.526 %   10 bps 10.000 Gbps   52.5847035686857 bps 52.585 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.75254468989233 % 1.753 %   10 bps 10.000 Gbps   175.254468989233 bps 175.254 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.29477520190219 % 7.295 %   10 bps 10.000 Gbps   729.477520190218 bps 729.478 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.11810333440023 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.810333440023 bps 11.810 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0376468406824172 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.76468406824173 bps 3.765 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162681284283655 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2681284283655 bps 16.268 Kbps 
Praha → Plzeň  3.20470839936033 % 3.205 %   100 bps 100.000 Gbps   3.20470839936033 bps 3.205 Gbps 
Plzeň → Praha  0.75129751083532 % 0.751 %   100 bps 100.000 Gbps   751.297510835321 bps 751.298 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162228234013253 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2228234013253 bps 16.223 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.161065987773089 % 0.161 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1065987773089 bps 16.107 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0219889531431879 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19889531431879 bps 2.199 Mbps 
AMS-IX → Praha  31.7901370858339 % 31.790 %   10 bps 10.000 Gbps   3.17901370858339 bps 3.179 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.863000011906212 % 0.863 %   10 bps 10.000 Gbps   86.3000011906212 bps 86.300 Mbps 
Brno → Praha  3.3291474395055 % 3.329 %   100 bps 100.000 Gbps   3.3291474395055 bps 3.329 Gbps 
Praha → Brno  12.6907805472118 % 12.691 %   100 bps 100.000 Gbps   12.6907805472118 bps 12.691 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.02200509535201 % 1.022 %   20 bps 20.000 Gbps   204.401019070403 bps 204.401 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.42154120726269 % 3.422 %   20 bps 20.000 Gbps   684.308241452538 bps 684.308 Mbps 
GÉANT2 → Praha  10.4417979231231 % 10.442 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4417979231231 bps 10.442 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.39916348436446 % 9.399 %   100 bps 100.000 Gbps   9.39916348436446 bps 9.399 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.0914377847958 % 2.091 %   100 bps 100.000 Gbps   2.0914377847958 bps 2.091 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.15274140332454 % 5.153 %   100 bps 100.000 Gbps   5.15274140332454 bps 5.153 Gbps 
Praha → Liberec  0.172267977751339 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2267977751339 bps 17.227 Kbps 
Liberec → Praha  0.157909884582919 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7909884582919 bps 15.791 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.46616010706715 % 3.466 %   400 bps 400.000 Gbps   13.7874273187124 bps 13.787 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.901309573859684 % 0.901 %   400 bps 400.000 Gbps   3.59426228470182 bps 3.594 Gbps 
Praha → Pardubice  8.55441943939136 % 8.554 %   10 bps 10.000 Gbps   855.441943939135 bps 855.442 Mbps 
Pardubice → Praha  1.08846442172167 % 1.088 %   10 bps 10.000 Gbps   108.846442172167 bps 108.846 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.93969535904842 % 6.940 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.3969535904842 bps 69.397 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.01741116432413 % 1.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1741116432413 bps 10.174 Mbps 
Public Internet → Praha  26.5938208550055 % 26.594 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65938208550055 bps 2.659 Gbps 
Praha → Public Internet  9.06545788659263 % 9.065 %   10 bps 10.000 Gbps   906.545788659264 bps 906.546 Mbps 
Zlín → Brno  1.22325353332355 % 1.223 %   10 bps 10.000 Gbps   122.325353332355 bps 122.325 Mbps 
Brno → Zlín  4.22985554576204 % 4.230 %   10 bps 10.000 Gbps   422.985554576204 bps 422.986 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.103778535725355 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03778535725355 bps 1.038 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.57107847240409 % 1.571 %   10 bps 10.000 Gbps   157.107847240409 bps 157.108 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0187638789022246 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   187.638789022246 bps 187.639 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.74032724495855 % 6.740 %   10 bps 10.000 Gbps   674.032724495855 bps 674.033 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.18362818684872 % 1.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8362818684872 bps 11.836 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.174012762787372 % 0.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.74012762787372 bps 1.740 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.39132544171076 % 2.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.9132544171077 bps 23.913 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149837830591957 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9837830591957 bps 14.984 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163149566072317 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3149566072317 bps 16.315 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  1.03287375006081 % 1.033 %   10 bps 10.000 Gbps   103.287375006081 bps 103.287 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.51168879974608 % 1.512 %   10 bps 10.000 Gbps   151.168879974608 bps 151.169 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.264019565419675 % 0.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64019565419675 bps 2.640 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.160358428366708 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.60358428366708 bps 1.604 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.517316682484994 % 0.517 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.17316682484994 bps 5.173 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   99.5748556028283 bps 99.575 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Feb 25 00:05:45 2020