CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/25

Average load for period: 2020/02/25 00:00:00 - 2020/02/25 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/25 00:00:00 - 2020/02/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/25
ACONET->Brno  9.007%  Brno->ACONET  15.695%  Brno->Lednice  12.766%  Lednice->Brno  27.303%  Brno->SANET  12.610%  SANET->Brno  3.441%  Brno->Vyškov  8.762%  Vyškov->Brno  0.857%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.975%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.279%  České Budějovice->Plzeň  0.269%  Plzeň->České Budějovice  1.622%  České Budějovice->Tábor  0.880%  Tábor->České Budějovice  0.128%  Brno->Jihlava  2.795%  Jihlava->Brno  0.840%  České Budějovice->Jihlava  0.239e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.070%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.119%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.619%  Telč->Jihlava  0.082%  Hradec Králové->Liberec  5.578%  Liberec->Hradec Králové  0.789%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.305e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.242e-3 %  Děčín->Most  0.326e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.840%  Olomouc->Brno  0.193%  Hradec Králové->Olomouc  1.694%  Olomouc->Hradec Králové  0.230%  Olomouc->Ostrava  4.217%  Ostrava->Olomouc  0.645%  Olomouc->Zlín  1.866%  Zlín->Olomouc  1.184e-3 %  Brno->Ostrava  5.429%  Ostrava->Brno  1.745%  Karviná->Ostrava  1.069%  Ostrava->Karviná  8.507%  Opava->Ostrava  0.419%  Ostrava->Opava  1.114%  Ostrava->Pionier  7.153%  Pionier->Ostrava  1.671%  Hradec Králové->Pardubice  0.036%  Pardubice->Hradec Králové  0.115%  Cheb->Plzeň  0.056%  Plzeň->Cheb  6.637%  Plzeň->Praha  0.775%  Praha->Plzeň  3.551%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  31.766%  Praha->AMS-IX  0.912%  Brno->Praha  3.613%  Praha->Brno  12.997%  České Budějovice->Praha  1.667%  Praha->České Budějovice  3.513%  GÉANT2->Praha  14.315%  Praha->GÉANT2  11.702%  Hradec Králové->Praha  1.768%  Praha->Hradec Králové  5.094%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.936%  Praha->Pardubice  9.019%  Poděbrady->Praha  1.262%  Praha->Poděbrady  7.073%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.152%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.725%  Most->Ústí nad
Labem  8.427e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Praha->Ústí nad
Labem  7.528%  Ústí nad
Labem->Praha  1.736%  Brno->Zlín  4.188%  Zlín->Brno  1.135%  NIX.cz->Praha  3.541%  Praha->NIX.cz  0.863%  Praha->Public Internet  7.038%  Public Internet->Praha  26.542% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/25 00:00:00 - 2020/02/25 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/25 00:00:00 - 2020/02/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  9.00737551404089 % 9.007 %   10 bps 10.000 Gbps   900.737551404089 bps 900.738 Mbps 
Brno → ACONET  15.695104275466 % 15.695 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5695104275466 bps 1.570 Gbps 
Lednice → Brno  27.3033031203125 % 27.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   273.033031203125 bps 273.033 Mbps 
Brno → Lednice  12.7659258692361 % 12.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   127.659258692361 bps 127.659 Mbps 
SANET → Brno  3.44091831974926 % 3.441 %   20 bps 20.000 Gbps   688.183663949851 bps 688.184 Mbps 
Brno → SANET  12.6099414820329 % 12.610 %   20 bps 20.000 Gbps   2.52198829640659 bps 2.522 Gbps 
Vyškov → Brno  0.856881500131951 % 0.857 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.56881500131951 bps 8.569 Mbps 
Brno → Vyškov  8.76155432051185 % 8.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.6155432051185 bps 87.616 Mbps 
Jihlava → Brno  0.840245449468187 % 0.840 %   100 bps 100.000 Gbps   840.245449468187 bps 840.245 Mbps 
Brno → Jihlava  2.79546457334579 % 2.795 %   100 bps 100.000 Gbps   2.79546457334579 bps 2.795 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.239407651288006 % 0.239 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   47.8815302576011 bps 47.882 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0698816782222077 % 0.070 %   20 bps 20.000 Gbps   13.9763356444415 bps 13.976 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.119067933467826 % 0.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19067933467826 bps 1.191 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0197157570955316 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.157570955316 bps 197.158 Kbps 
Jihlava → Telč  0.618976225678956 % 0.619 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.18976225678956 bps 6.190 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0815018926740846 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   815.018926740846 bps 815.019 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  5.57755582920886 % 5.578 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11551116584177 bps 1.116 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.788610827265749 % 0.789 %   20 bps 20.000 Gbps   157.72216545315 bps 157.722 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.305243503334564 % 0.305 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.5243503334564 bps 30.524 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.24247698289948 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.247698289948 bps 24.248 Kbps 
Děčín → Most  0.325588945871969 % 0.326 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25588945871969 bps 3.256 Kbps 
Most → Děčín  0.726473070119952 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26473070119953 bps 7.265 Kbps 
Most → Plzeň  0.62462658945371 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24626589453709 bps 6.246 Kbps 
Plzeň → Most  0.101486809133218 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01486809133218 bps 1.015 Kbps 
Brno → Olomouc  0.83993802632053 % 0.840 %   100 bps 100.000 Gbps   839.93802632053 bps 839.938 Mbps 
Olomouc → Brno  0.192816901058794 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   192.816901058794 bps 192.817 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.69372601215743 % 1.694 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69372601215743 bps 1.694 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.230208603884106 % 0.230 %   100 bps 100.000 Gbps   230.208603884106 bps 230.209 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.645299838001099 % 0.645 %   20 bps 20.000 Gbps   122.325284846835 bps 122.325 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.21699387074569 % 4.217 %   20 bps 20.000 Gbps   791.058165162265 bps 791.058 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.18369308414791 % 1.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   118.369308414791 bps 118.369 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.86586938553087 % 1.866 %   10 bps 10.000 Gbps   186.586938553087 bps 186.587 Mbps 
Ostrava → Brno  1.7454844316334 % 1.745 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7454844316334 bps 1.745 Gbps 
Brno → Ostrava  5.42855750801911 % 5.429 %   100 bps 100.000 Gbps   5.42855750801911 bps 5.429 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.06919585590747 % 1.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6919585590747 bps 10.692 Mbps 
Ostrava → Karviná  8.50707977707717 % 8.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.0707977707717 bps 85.071 Mbps 
Opava → Ostrava  0.418873223355147 % 0.419 %   10 bps 10.000 Gbps   41.8873223355147 bps 41.887 Mbps 
Ostrava → Opava  1.11380784692019 % 1.114 %   10 bps 10.000 Gbps   111.380784692019 bps 111.381 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.15306627415981 % 7.153 %   10 bps 10.000 Gbps   715.306627415981 bps 715.307 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.67125746713755 % 1.671 %   10 bps 10.000 Gbps   167.125746713755 bps 167.126 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0356901132750041 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.56901132750041 bps 3.569 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.11528245388397 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.528245388397 bps 11.528 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162855176370607 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2855176370607 bps 16.286 Kbps 
Plzeň → Cheb  6.63726370313292 % 6.637 %   10 bps 10.000 Gbps   663.726370313292 bps 663.726 Mbps 
Praha → Plzeň  3.5513724194102 % 3.551 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5513724194102 bps 3.551 Gbps 
Plzeň → Praha  0.774651006193143 % 0.775 %   100 bps 100.000 Gbps   774.651006193143 bps 774.651 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.055964014553299 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.5964014553299 bps 5.596 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162221521260094 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2221521260094 bps 16.222 Kbps 
AMS-IX → Praha  31.7664654249323 % 31.766 %   10 bps 10.000 Gbps   3.17664654249323 bps 3.177 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.912457915549646 % 0.912 %   10 bps 10.000 Gbps   91.2457915549645 bps 91.246 Mbps 
Brno → Praha  3.61344015923822 % 3.613 %   100 bps 100.000 Gbps   3.61344015923822 bps 3.613 Gbps 
Praha → Brno  12.9973680003121 % 12.997 %   100 bps 100.000 Gbps   12.9973680003121 bps 12.997 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.51296292738757 % 3.513 %   20 bps 20.000 Gbps   702.592585477514 bps 702.593 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.66747203826654 % 1.667 %   20 bps 20.000 Gbps   333.494407653307 bps 333.494 Mbps 
GÉANT2 → Praha  14.3154449234353 % 14.315 %   100 bps 100.000 Gbps   14.3154434317558 bps 14.315 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.7016915311943 % 11.702 %   100 bps 100.000 Gbps   11.701691369086 bps 11.702 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.7678474295995 % 1.768 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7678474295995 bps 1.768 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.09384377834915 % 5.094 %   100 bps 100.000 Gbps   5.09384377834915 bps 5.094 Gbps 
Praha → Liberec  0.171948782454988 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1948782454988 bps 17.195 Kbps 
Liberec → Praha  0.157533278734513 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7533278734513 bps 15.753 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.5411535822244 % 3.541 %   400 bps 400.000 Gbps   14.1646143288976 bps 14.165 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.863219645566789 % 0.863 %   400 bps 400.000 Gbps   3.45287858226715 bps 3.453 Gbps 
Praha → Pardubice  9.01866033797599 % 9.019 %   10 bps 10.000 Gbps   901.866033797599 bps 901.866 Mbps 
Pardubice → Praha  0.936417937832225 % 0.936 %   10 bps 10.000 Gbps   93.6417937832225 bps 93.642 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.2619997446572 % 1.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.619997446572 bps 12.620 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.07316699133636 % 7.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.7316699133636 bps 70.732 Mbps 
Public Internet → Praha  26.5416388251538 % 26.542 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65416388251538 bps 2.654 Gbps 
Praha → Public Internet  7.03756999241009 % 7.038 %   10 bps 10.000 Gbps   703.756999241009 bps 703.757 Mbps 
Zlín → Brno  1.13460824751122 % 1.135 %   10 bps 10.000 Gbps   113.460824751122 bps 113.461 Mbps 
Brno → Zlín  4.187631070774 % 4.188 %   10 bps 10.000 Gbps   418.7631070774 bps 418.763 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.42699038426564 % 8.427 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.2699038426565 bps 84.270 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0214511900212815 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   214.511900212815 bps 214.512 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.72460268355233 % 1.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2460268355233 bps 17.246 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.52823824823564 % 7.528 %   10 bps 10.000 Gbps   752.823824823564 bps 752.824 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.152194540641943 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.52194540641942 bps 1.522 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.73589757080682 % 1.736 %   10 bps 10.000 Gbps   173.589757080682 bps 173.590 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149812801244169 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9812801244169 bps 14.981 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.97501982671219 % 2.975 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.7501982671219 bps 29.750 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.127698514790642 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27698514790642 bps 1.277 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.62163912848654 % 1.622 %   10 bps 10.000 Gbps   162.163912848654 bps 162.164 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.278573916476446 % 0.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.78573916476446 bps 2.786 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163271225191208 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3271225191207 bps 16.327 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.880361106226992 % 0.880 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.80361106226992 bps 8.804 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.268518596057404 % 0.269 %   10 bps 10.000 Gbps   26.8518596057404 bps 26.852 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   106.038776384639 bps 106.039 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Feb 26 00:05:24 2020