CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/2/26

Average load for period: 2020/02/26 00:00:00 - 2020/02/26 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/26 00:00:00 - 2020/02/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/2/26
ACONET->Brno  7.619%  Brno->ACONET  16.437%  Brno->Lednice  13.352%  Lednice->Brno  26.959%  Brno->SANET  11.672%  SANET->Brno  3.700%  Brno->Vyškov  7.761%  Vyškov->Brno  0.820%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.746%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.243%  České Budějovice->Plzeň  0.211%  Plzeň->České Budějovice  1.437%  České Budějovice->Tábor  0.844%  Tábor->České Budějovice  0.172%  Brno->Jihlava  3.552%  Jihlava->Brno  1.058%  České Budějovice->Jihlava  0.259e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.147%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.040%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.021%  Jihlava->Telč  0.479%  Telč->Jihlava  1.262%  Hradec Králové->Liberec  5.446%  Liberec->Hradec Králové  0.880%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.490e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.271e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.834%  Olomouc->Brno  0.144%  Hradec Králové->Olomouc  1.559%  Olomouc->Hradec Králové  0.227%  Olomouc->Ostrava  3.047%  Ostrava->Olomouc  0.303%  Olomouc->Zlín  1.905%  Zlín->Olomouc  1.042e-3 %  Brno->Ostrava  3.714%  Ostrava->Brno  3.172%  Karviná->Ostrava  1.320%  Ostrava->Karviná  8.441%  Opava->Ostrava  0.380%  Ostrava->Opava  1.126%  Ostrava->Pionier  6.591%  Pionier->Ostrava  1.775%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.111%  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  0.318%  Plzeň->Praha  0.881%  Praha->Plzeň  3.499%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  32.220%  Praha->AMS-IX  1.178%  Brno->Praha  3.895%  Praha->Brno  12.062%  České Budějovice->Praha  1.220%  Praha->České Budějovice  3.352%  GÉANT2->Praha  13.956%  Praha->GÉANT2  10.854%  Hradec Králové->Praha  1.619%  Praha->Hradec Králové  5.166%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.214%  Praha->Pardubice  8.753%  Poděbrady->Praha  1.243%  Praha->Poděbrady  6.616%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.159%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.135%  Most->Ústí nad
Labem  7.966e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.085%  Praha->Ústí nad
Labem  7.036%  Ústí nad
Labem->Praha  1.275%  Brno->Zlín  4.139%  Zlín->Brno  1.151%  NIX.cz->Praha  3.489%  Praha->NIX.cz  0.920%  Praha->Public Internet  9.519%  Public Internet->Praha  26.068% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/26 00:00:00 - 2020/02/26 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/26 00:00:00 - 2020/02/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  16.4371803479322 % 16.437 %   10 bps 10.000 Gbps   1.64371803479322 bps 1.644 Gbps 
ACONET → Brno  7.618944788168 % 7.619 %   10 bps 10.000 Gbps   761.894478816801 bps 761.894 Mbps 
Brno → Lednice  13.351788213543 % 13.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   133.51788213543 bps 133.518 Mbps 
Lednice → Brno  26.9589115696776 % 26.959 %   1000 bps 1000.000 Mbps   269.589115696776 bps 269.589 Mbps 
SANET → Brno  3.70017575667651 % 3.700 %   20 bps 20.000 Gbps   740.035151335301 bps 740.035 Mbps 
Brno → SANET  11.6723169764785 % 11.672 %   20 bps 20.000 Gbps   2.3344633952957 bps 2.334 Gbps 
Brno → Vyškov  7.760828606181 % 7.761 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.60828606181 bps 77.608 Mbps 
Vyškov → Brno  0.819505565849238 % 0.820 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.19505565849237 bps 8.195 Mbps 
Brno → Jihlava  3.55176870041293 % 3.552 %   100 bps 100.000 Gbps   3.55176870041293 bps 3.552 Gbps 
Jihlava → Brno  1.05821636717098 % 1.058 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05821636717098 bps 1.058 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.259150849677519 % 0.259 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   51.8301699355038 bps 51.830 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.147287479401034 % 0.147 %   20 bps 20.000 Gbps   29.4574958802069 bps 29.457 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0207866587930477 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   207.866587930477 bps 207.867 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.039627192123471 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   396.27192123471 bps 396.272 Kbps 
Telč → Jihlava  1.26196748178603 % 1.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6196748178603 bps 12.620 Mbps 
Jihlava → Telč  0.478505117254131 % 0.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78505117254131 bps 4.785 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.44566573895823 % 5.446 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08913314779165 bps 1.089 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.879702957816625 % 0.880 %   20 bps 20.000 Gbps   175.940591563325 bps 175.941 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.489604530010527 % 0.490 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.9604530010527 bps 48.960 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.270618944408726 % 0.271 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.0618944408726 bps 27.062 Kbps 
Most → Děčín  0.725151106596604 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25151106596603 bps 7.252 Kbps 
Děčín → Most  0.323950119918404 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23950119918404 bps 3.240 Kbps 
Plzeň → Most  0.0967737627649217 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   967.737627649218 bps 967.738 bps 
Most → Plzeň  0.624858201361782 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24858201361781 bps 6.249 Kbps 
Olomouc → Brno  0.143955648532341 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   143.955648532341 bps 143.956 Mbps 
Brno → Olomouc  0.834257862045428 % 0.834 %   100 bps 100.000 Gbps   834.257862045428 bps 834.258 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.55880539983551 % 1.559 %   100 bps 100.000 Gbps   1.55880539983551 bps 1.559 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.227269331861982 % 0.227 %   100 bps 100.000 Gbps   227.269331861982 bps 227.269 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.302575835375519 % 0.303 %   20 bps 20.000 Gbps   55.2740942632741 bps 55.274 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.04745046481234 % 3.047 %   20 bps 20.000 Gbps   597.774690952216 bps 597.775 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.04202512796532 % 1.042 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   104.202512796532 bps 104.203 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.90497612565586 % 1.905 %   10 bps 10.000 Gbps   190.497612565586 bps 190.498 Mbps 
Brno → Ostrava  3.7139265828849 % 3.714 %   100 bps 100.000 Gbps   3.7139265828849 bps 3.714 Gbps 
Ostrava → Brno  3.17225860617953 % 3.172 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17225860617953 bps 3.172 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.32046688539911 % 1.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2046688539911 bps 13.205 Mbps 
Ostrava → Karviná  8.44086408165273 % 8.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.4086408165273 bps 84.409 Mbps 
Opava → Ostrava  0.379790129994782 % 0.380 %   10 bps 10.000 Gbps   37.9790129994782 bps 37.979 Mbps 
Ostrava → Opava  1.12649214664565 % 1.126 %   10 bps 10.000 Gbps   112.649214664565 bps 112.649 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.77513076641318 % 1.775 %   10 bps 10.000 Gbps   177.513076641318 bps 177.513 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.59133553185366 % 6.591 %   10 bps 10.000 Gbps   659.133553185366 bps 659.134 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.111425911789184 % 0.111 %   10 bps 10.000 Gbps   11.1425911789184 bps 11.143 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0273909835722016 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.73909835722016 bps 2.739 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.318132462814439 % 0.318 %   10 bps 10.000 Gbps   31.8132462814439 bps 31.813 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162668901543106 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2668901543106 bps 16.267 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0447820014598684 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.47820014598684 bps 4.478 Mbps 
Praha → Plzeň  3.4986449959189 % 3.499 %   100 bps 100.000 Gbps   3.4986449959189 bps 3.499 Gbps 
Plzeň → Praha  0.880996439684653 % 0.881 %   100 bps 100.000 Gbps   880.996439684653 bps 880.996 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162191767468391 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2191767468391 bps 16.219 Kbps 
Praha → AMS-IX  1.17837351192614 % 1.178 %   10 bps 10.000 Gbps   117.837351192614 bps 117.837 Mbps 
AMS-IX → Praha  32.2198040330733 % 32.220 %   10 bps 10.000 Gbps   3.22198040330733 bps 3.222 Gbps 
Brno → Praha  3.89462137178926 % 3.895 %   100 bps 100.000 Gbps   3.89462137178925 bps 3.895 Gbps 
Praha → Brno  12.0622619698595 % 12.062 %   100 bps 100.000 Gbps   12.0622619698595 bps 12.062 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.35171417173622 % 3.352 %   20 bps 20.000 Gbps   670.342834347244 bps 670.343 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.22036475669852 % 1.220 %   20 bps 20.000 Gbps   244.072951339704 bps 244.073 Mbps 
GÉANT2 → Praha  13.9557604347874 % 13.956 %   100 bps 100.000 Gbps   13.9557597215915 bps 13.956 Gbps 
Praha → GÉANT2  10.8537851222066 % 10.854 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8537849609421 bps 10.854 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.16550183338006 % 5.166 %   100 bps 100.000 Gbps   5.16550183338006 bps 5.166 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.61915170358478 % 1.619 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61915170358478 bps 1.619 Gbps 
Liberec → Praha  0.157066908868761 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7066908868761 bps 15.707 Kbps 
Praha → Liberec  0.171608960855382 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1608960855382 bps 17.161 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.919533434618971 % 0.920 %   400 bps 400.000 Gbps   3.67813373847588 bps 3.678 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.48879912835569 % 3.489 %   400 bps 400.000 Gbps   13.9551965134228 bps 13.955 Gbps 
Praha → Pardubice  8.75266848386882 % 8.753 %   10 bps 10.000 Gbps   875.266848386882 bps 875.267 Mbps 
Pardubice → Praha  1.21418916191034 % 1.214 %   10 bps 10.000 Gbps   121.418916191034 bps 121.419 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.2426418411527 % 1.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.426418411527 bps 12.426 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.61631188362651 % 6.616 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.1631188362651 bps 66.163 Mbps 
Praha → Public Internet  9.51943470657805 % 9.519 %   10 bps 10.000 Gbps   951.943470657805 bps 951.943 Mbps 
Public Internet → Praha  26.0679783581266 % 26.068 %   10 bps 10.000 Gbps   2.60679783581266 bps 2.607 Gbps 
Brno → Zlín  4.139495821197 % 4.139 %   10 bps 10.000 Gbps   413.949582119701 bps 413.950 Mbps 
Zlín → Brno  1.15133542864163 % 1.151 %   10 bps 10.000 Gbps   115.133542864163 bps 115.134 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.159056630586413 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.59056630586413 bps 1.591 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.13495373721095 % 1.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3495373721096 bps 11.350 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0852724939621868 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   852.724939621867 bps 852.725 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.27531400056346 % 1.275 %   10 bps 10.000 Gbps   127.531400056346 bps 127.531 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.96568073228336 % 7.966 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.6568073228337 bps 79.657 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.03623000225764 % 7.036 %   10 bps 10.000 Gbps   703.623000225764 bps 703.623 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163125234780571 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3125234780571 bps 16.313 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.210773866123491 % 0.211 %   10 bps 10.000 Gbps   21.0773866123491 bps 21.077 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.14981563656237 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.981563656237 bps 14.982 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.242838916874162 % 0.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42838916874162 bps 2.428 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.74640260191533 % 2.746 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.4640260191533 bps 27.464 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.17186616888076 % 0.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.7186616888076 bps 1.719 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.43722943869394 % 1.437 %   10 bps 10.000 Gbps   143.722943869394 bps 143.723 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.843501351884621 % 0.844 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.43501351884621 bps 8.435 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   103.552233938162 bps 103.552 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Feb 27 00:05:45 2020