CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/19

Average load for period: 2020/03/19 00:00:00 - 2020/03/19 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/19 00:00:00 - 2020/03/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/19
ACONET->Brno  3.672%  Brno->ACONET  14.396%  Brno->Lednice  4.556%  Lednice->Brno  24.817%  Brno->SANET  3.035%  SANET->Brno  3.585%  Brno->Vyškov  7.559%  Vyškov->Brno  1.092%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.232%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.056%  České Budějovice->Plzeň  0.246%  Plzeň->České Budějovice  0.602%  České Budějovice->Tábor  0.324%  Tábor->České Budějovice  0.079%  Brno->Jihlava  2.462%  Jihlava->Brno  0.857%  České Budějovice->Jihlava  0.108e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.060%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.537%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.164%  Telč->Jihlava  0.064%  Hradec Králové->Liberec  2.669%  Liberec->Hradec Králové  1.586%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.176e-3 %  Děčín->Most  0.374e-3 %  Most->Děčín  1.439e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.353%  Olomouc->Brno  0.147%  Hradec Králové->Olomouc  0.698%  Olomouc->Hradec Králové  0.172%  Olomouc->Ostrava  2.910%  Ostrava->Olomouc  0.067%  Olomouc->Zlín  0.817%  Zlín->Olomouc  0.334e-3 %  Brno->Ostrava  2.857%  Ostrava->Brno  3.459%  Karviná->Ostrava  0.933%  Ostrava->Karviná  2.859%  Opava->Ostrava  0.932%  Ostrava->Opava  0.707%  Ostrava->Pionier  5.368%  Pionier->Ostrava  2.760%  Hradec Králové->Pardubice  0.012%  Pardubice->Hradec Králové  0.052%  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  0.145%  Plzeň->Praha  0.765%  Praha->Plzeň  1.827%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  26.579%  Praha->AMS-IX  0.985%  Brno->Praha  4.330%  Praha->Brno  6.303%  České Budějovice->Praha  0.697%  Praha->České Budějovice  1.359%  GÉANT2->Praha  14.443%  Praha->GÉANT2  10.456%  Hradec Králové->Praha  1.267%  Praha->Hradec Králové  2.497%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.669%  Praha->Pardubice  3.126%  Poděbrady->Praha  1.309%  Praha->Poděbrady  9.055%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.492%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.548%  Most->Ústí nad
Labem  3.496e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  4.990%  Ústí nad
Labem->Praha  1.489%  Brno->Zlín  1.933%  Zlín->Brno  0.933%  NIX.cz->Praha  1.668%  Praha->NIX.cz  1.134%  Praha->Public Internet  11.644%  Public Internet->Praha  18.736% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/19 00:00:00 - 2020/03/19 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/19 00:00:00 - 2020/03/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.67158029991382 % 3.672 %   10 bps 10.000 Gbps   367.158029991382 bps 367.158 Mbps 
Brno → ACONET  14.3962335095116 % 14.396 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43962335095116 bps 1.440 Gbps 
Lednice → Brno  24.8170749760643 % 24.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   248.170749760643 bps 248.171 Mbps 
Brno → Lednice  4.55589931390426 % 4.556 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.5589931390426 bps 45.559 Mbps 
Brno → SANET  3.03495659715687 % 3.035 %   20 bps 20.000 Gbps   606.991319431373 bps 606.991 Mbps 
SANET → Brno  3.58471466869998 % 3.585 %   20 bps 20.000 Gbps   716.942933739996 bps 716.943 Mbps 
Vyškov → Brno  1.09152510011303 % 1.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9152510011303 bps 10.915 Mbps 
Brno → Vyškov  7.55934305937875 % 7.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.5934305937875 bps 75.593 Mbps 
Brno → Jihlava  2.46184184866876 % 2.462 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46184184866876 bps 2.462 Gbps 
Jihlava → Brno  0.85652894201234 % 0.857 %   100 bps 100.000 Gbps   856.52894201234 bps 856.529 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0601687439764373 % 0.060 %   20 bps 20.000 Gbps   12.0337487952875 bps 12.034 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.108352891526508 % 0.108 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   21.6705783053016 bps 21.671 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0180844960802796 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   180.844960802796 bps 180.845 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.536819045034611 % 0.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.36819045034611 bps 5.368 Mbps 
Jihlava → Telč  0.164486516894755 % 0.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.64486516894755 bps 1.645 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0644995375888557 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   644.995375888557 bps 644.995 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.58641611418749 % 1.586 %   20 bps 20.000 Gbps   317.283222837498 bps 317.283 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.66923386947996 % 2.669 %   20 bps 20.000 Gbps   533.846773895993 bps 533.847 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.163360488121789 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3360488121789 bps 16.336 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.176467489646434 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6467489646434 bps 17.647 Kbps 
Děčín → Most  0.373649601696798 % 0.374 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.73649601696798 bps 3.736 Kbps 
Most → Děčín  1.43922044605937 % 1.439 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3922044605936 bps 14.392 Kbps 
Plzeň → Most  0.0950647532626357 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   950.647532626357 bps 950.648 bps 
Most → Plzeň  0.625543685013368 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25543685013369 bps 6.255 Kbps 
Olomouc → Brno  0.147116580669232 % 0.147 %   100 bps 100.000 Gbps   147.116580669232 bps 147.117 Mbps 
Brno → Olomouc  0.352980651732791 % 0.353 %   100 bps 100.000 Gbps   352.980651732791 bps 352.981 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.171648303555041 % 0.172 %   100 bps 100.000 Gbps   171.648303555041 bps 171.648 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.697954857646034 % 0.698 %   100 bps 100.000 Gbps   697.954857646034 bps 697.955 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.91028726132313 % 2.910 %   20 bps 20.000 Gbps   552.590115191055 bps 552.590 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0667088696491788 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.3417739298358 bps 13.342 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.816593640098769 % 0.817 %   10 bps 10.000 Gbps   81.6593640098769 bps 81.659 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.333728120012501 % 0.334 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   33.3728120012501 bps 33.373 Kbps 
Brno → Ostrava  2.85686658920818 % 2.857 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85686658920818 bps 2.857 Gbps 
Ostrava → Brno  3.45853854514895 % 3.459 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45853854514895 bps 3.459 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.85882700014393 % 2.859 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.5882700014393 bps 28.588 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.932688834272238 % 0.933 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.32688834272238 bps 9.327 Mbps 
Ostrava → Opava  0.706880923011293 % 0.707 %   10 bps 10.000 Gbps   70.6880923011293 bps 70.688 Mbps 
Opava → Ostrava  0.932361577833211 % 0.932 %   10 bps 10.000 Gbps   93.2361577833211 bps 93.236 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.7595469261669 % 2.760 %   10 bps 10.000 Gbps   275.95469261669 bps 275.955 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.36834565290331 % 5.368 %   10 bps 10.000 Gbps   536.834565290331 bps 536.835 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0120713050187504 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20713050187504 bps 1.207 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0516881641024144 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.16881641024144 bps 5.169 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0406877602418159 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.06877602418159 bps 4.069 Mbps 
Praha → Plzeň  1.82707642004341 % 1.827 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82707642004341 bps 1.827 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162230849771235 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2230849771234 bps 16.223 Kbps 
Plzeň → Praha  0.764980310910429 % 0.765 %   100 bps 100.000 Gbps   764.980310910429 bps 764.980 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.144801969893881 % 0.145 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4801969893881 bps 14.480 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16265471704637 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.265471704637 bps 16.265 Kbps 
AMS-IX → Praha  26.5785234761924 % 26.579 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65785234761924 bps 2.658 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.98525115989008 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.5251159890079 bps 98.525 Mbps 
Praha → Brno  6.30329468225132 % 6.303 %   100 bps 100.000 Gbps   6.30329468225132 bps 6.303 Gbps 
Brno → Praha  4.32998019484884 % 4.330 %   100 bps 100.000 Gbps   4.32998019484884 bps 4.330 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.35922291668095 % 1.359 %   20 bps 20.000 Gbps   271.84458333619 bps 271.845 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.697205879781831 % 0.697 %   20 bps 20.000 Gbps   139.441175956366 bps 139.441 Mbps 
Praha → GÉANT2  10.4564670240329 % 10.456 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4564670240329 bps 10.456 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.4429867052423 % 14.443 %   100 bps 100.000 Gbps   14.4429867052423 bps 14.443 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.26735688490931 % 1.267 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26735688490931 bps 1.267 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.49711291474547 % 2.497 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49711291474547 bps 2.497 Gbps 
Liberec → Praha  0.157626677336028 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7626677336028 bps 15.763 Kbps 
Praha → Liberec  0.172092517527805 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2092517527805 bps 17.209 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.1340183078599 % 1.134 %   400 bps 400.000 Gbps   4.53607323143962 bps 4.536 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.66752491374597 % 1.668 %   400 bps 400.000 Gbps   6.67009965498387 bps 6.670 Gbps 
Praha → Pardubice  3.12646252210582 % 3.126 %   10 bps 10.000 Gbps   312.646252210582 bps 312.646 Mbps 
Pardubice → Praha  0.668978245754266 % 0.669 %   10 bps 10.000 Gbps   66.8978245754266 bps 66.898 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.30877145416679 % 1.309 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0877145416679 bps 13.088 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.05521137677279 % 9.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.552113767728 bps 90.552 Mbps 
Praha → Public Internet  11.6440740550165 % 11.644 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16440740550165 bps 1.164 Gbps 
Public Internet → Praha  18.7362480663958 % 18.736 %   10 bps 10.000 Gbps   1.87362480663958 bps 1.874 Gbps 
Brno → Zlín  1.93328944331245 % 1.933 %   10 bps 10.000 Gbps   193.328944331246 bps 193.329 Mbps 
Zlín → Brno  0.933156060493027 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.3156060493027 bps 93.316 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.98986470546079 % 4.990 %   10 bps 10.000 Gbps   498.986470546079 bps 498.986 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.49571786582397 % 3.496 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.9571786582397 bps 34.957 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.48920295078354 % 1.489 %   10 bps 10.000 Gbps   148.920295078354 bps 148.920 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.491837395387539 % 0.492 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.91837395387539 bps 4.918 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.54757735921265 % 1.548 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4757735921265 bps 15.476 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0117514601048011 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.514601048011 bps 117.515 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163113036996293 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3113036996293 bps 16.311 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.323854275300506 % 0.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23854275300507 bps 3.239 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149810569877635 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9810569877635 bps 14.981 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.05568730694703 % 1.056 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5568730694703 bps 10.557 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0786041468152134 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   786.041468152134 bps 786.041 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.602352392756935 % 0.602 %   10 bps 10.000 Gbps   60.2352392756935 bps 60.235 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.24623796381423 % 0.246 %   10 bps 10.000 Gbps   24.623796381423 bps 24.624 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.2320723846517 % 1.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.320723846517 bps 12.321 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   77.9239554876063 bps 77.924 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Mar 20 00:05:39 2020