CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/20

Average load for period: 2020/03/20 00:00:00 - 2020/03/20 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/20 00:00:00 - 2020/03/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/20
ACONET->Brno  3.339%  Brno->ACONET  10.226%  Brno->Lednice  5.246%  Lednice->Brno  24.798%  Brno->SANET  2.995%  SANET->Brno  2.949%  Brno->Vyškov  3.866%  Vyškov->Brno  0.725%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.223%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.002%  České Budějovice->Plzeň  0.335%  Plzeň->České Budějovice  0.554%  České Budějovice->Tábor  0.367%  Tábor->České Budějovice  0.067%  Brno->Jihlava  2.392%  Jihlava->Brno  1.099%  České Budějovice->Jihlava  0.111e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.231%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.315%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.212%  Telč->Jihlava  0.110%  Hradec Králové->Liberec  2.705%  Liberec->Hradec Králové  0.757%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.182e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.193e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.338%  Olomouc->Brno  0.173%  Hradec Králové->Olomouc  0.605%  Olomouc->Hradec Králové  0.144%  Olomouc->Ostrava  2.430%  Ostrava->Olomouc  0.037%  Olomouc->Zlín  0.760%  Zlín->Olomouc  0.247e-3 %  Brno->Ostrava  3.107%  Ostrava->Brno  3.667%  Karviná->Ostrava  1.397%  Ostrava->Karviná  3.273%  Opava->Ostrava  0.721%  Ostrava->Opava  0.633%  Ostrava->Pionier  5.798%  Pionier->Ostrava  2.688%  Hradec Králové->Pardubice  0.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.049%  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  0.130%  Plzeň->Praha  0.829%  Praha->Plzeň  1.785%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  22.133%  Praha->AMS-IX  1.010%  Brno->Praha  5.553%  Praha->Brno  6.504%  České Budějovice->Praha  1.335%  Praha->České Budějovice  1.647%  GÉANT2->Praha  18.478%  Praha->GÉANT2  13.741%  Hradec Králové->Praha  1.151%  Praha->Hradec Králové  2.663%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.710%  Praha->Pardubice  2.927%  Poděbrady->Praha  1.881%  Praha->Poděbrady  9.418%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.154%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.673%  Most->Ústí nad
Labem  3.213e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.633e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.460%  Ústí nad
Labem->Praha  1.514%  Brno->Zlín  1.775%  Zlín->Brno  0.966%  NIX.cz->Praha  1.594%  Praha->NIX.cz  1.153%  Praha->Public Internet  11.261%  Public Internet->Praha  17.586% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/20 00:00:00 - 2020/03/20 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/20 00:00:00 - 2020/03/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.225509496489 % 10.226 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0225509496489 bps 1.023 Gbps 
ACONET → Brno  3.33929908756779 % 3.339 %   10 bps 10.000 Gbps   333.929908756779 bps 333.930 Mbps 
Brno → Lednice  5.24591815622838 % 5.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.4591815622838 bps 52.459 Mbps 
Lednice → Brno  24.7977606465404 % 24.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   247.977606465404 bps 247.978 Mbps 
SANET → Brno  2.94861671027787 % 2.949 %   20 bps 20.000 Gbps   589.723342055574 bps 589.723 Mbps 
Brno → SANET  2.99519826449711 % 2.995 %   20 bps 20.000 Gbps   599.039652899421 bps 599.040 Mbps 
Brno → Vyškov  3.86550708058299 % 3.866 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.6550708058299 bps 38.655 Mbps 
Vyškov → Brno  0.725470024898309 % 0.725 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25470024898309 bps 7.255 Mbps 
Brno → Jihlava  2.39233781030826 % 2.392 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39233781030826 bps 2.392 Gbps 
Jihlava → Brno  1.09910408357357 % 1.099 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09910408357357 bps 1.099 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.11122805442411 % 0.111 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   22.245610884822 bps 22.246 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.231137826209591 % 0.231 %   20 bps 20.000 Gbps   46.2275652419181 bps 46.228 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.314913937933228 % 0.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.14913937933228 bps 3.149 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0202109129646829 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   202.109129646829 bps 202.109 Kbps 
Jihlava → Telč  0.211563544822259 % 0.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.11563544822259 bps 2.116 Mbps 
Telč → Jihlava  0.110223126580633 % 0.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10223126580633 bps 1.102 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.70464433611857 % 2.705 %   20 bps 20.000 Gbps   540.928867223715 bps 540.929 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.756852751859487 % 0.757 %   20 bps 20.000 Gbps   151.370550371897 bps 151.371 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.193423888389756 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3423888389756 bps 19.342 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.182496675407112 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2496675407112 bps 18.250 Kbps 
Most → Děčín  0.72510387842133 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2510387842133 bps 7.251 Kbps 
Děčín → Most  0.324431823641517 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24431823641517 bps 3.244 Kbps 
Plzeň → Most  0.0946120432329304 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   946.120432329305 bps 946.120 bps 
Most → Plzeň  0.625481002550525 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25481002550525 bps 6.255 Kbps 
Brno → Olomouc  0.337685258735444 % 0.338 %   100 bps 100.000 Gbps   337.685258735444 bps 337.685 Mbps 
Olomouc → Brno  0.173156670227074 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   173.156670227074 bps 173.157 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.144182273028705 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   144.182273028705 bps 144.182 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.604655994651352 % 0.605 %   100 bps 100.000 Gbps   604.655994651353 bps 604.656 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.43017665241153 % 2.430 %   20 bps 20.000 Gbps   471.219160636329 bps 471.219 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0372317688235437 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   6.2485114366983 bps 6.249 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.247313303772967 % 0.247 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7313303772968 bps 24.731 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.759721511356345 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   75.9721511356344 bps 75.972 Mbps 
Brno → Ostrava  3.10711703026269 % 3.107 %   100 bps 100.000 Gbps   3.10711703026269 bps 3.107 Gbps 
Ostrava → Brno  3.66726551199016 % 3.667 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66726551199016 bps 3.667 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.27260939944025 % 3.273 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.7260939944025 bps 32.726 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.39716285372734 % 1.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9716285372734 bps 13.972 Mbps 
Ostrava → Opava  0.633063712660828 % 0.633 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3063712660828 bps 63.306 Mbps 
Opava → Ostrava  0.720674312174493 % 0.721 %   10 bps 10.000 Gbps   72.0674312174493 bps 72.067 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.68785542895404 % 2.688 %   10 bps 10.000 Gbps   268.785542895404 bps 268.786 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.79783050800177 % 5.798 %   10 bps 10.000 Gbps   579.783050800177 bps 579.783 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.011154567984365 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1154567984365 bps 1.115 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0485067723754283 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.85067723754283 bps 4.851 Mbps 
Praha → Plzeň  1.78538558905392 % 1.785 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78538558905392 bps 1.785 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.041057303224481 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.1057303224481 bps 4.106 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.129636086563927 % 0.130 %   10 bps 10.000 Gbps   12.9636086563927 bps 12.964 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162192277817969 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2192277817969 bps 16.219 Kbps 
Plzeň → Praha  0.828703575110166 % 0.829 %   100 bps 100.000 Gbps   828.703575110164 bps 828.704 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162625916857394 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2625916857394 bps 16.263 Kbps 
Praha → AMS-IX  1.01029456901773 % 1.010 %   10 bps 10.000 Gbps   101.029456901773 bps 101.029 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.1327733085923 % 22.133 %   10 bps 10.000 Gbps   2.21327733085923 bps 2.213 Gbps 
Praha → Brno  6.50363660965402 % 6.504 %   100 bps 100.000 Gbps   6.50363660965402 bps 6.504 Gbps 
Brno → Praha  5.55293199766079 % 5.553 %   100 bps 100.000 Gbps   5.55293199766079 bps 5.553 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.64695780002694 % 1.647 %   20 bps 20.000 Gbps   329.391560005388 bps 329.392 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.33533495254701 % 1.335 %   20 bps 20.000 Gbps   267.066990509401 bps 267.067 Mbps 
GÉANT2 → Praha  18.477649221 % 18.478 %   100 bps 100.000 Gbps   18.477649221 bps 18.478 Gbps 
Praha → GÉANT2  13.7407702809634 % 13.741 %   100 bps 100.000 Gbps   13.7407702809634 bps 13.741 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.15068292579982 % 1.151 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15068292579982 bps 1.151 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.6633618281974 % 2.663 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6633618281974 bps 2.663 Gbps 
Liberec → Praha  0.157452880732143 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7452880732143 bps 15.745 Kbps 
Praha → Liberec  0.172507210792334 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2507210792334 bps 17.251 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.59406305455679 % 1.594 %   400 bps 400.000 Gbps   6.32757135297966 bps 6.328 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.15302767900337 % 1.153 %   400 bps 400.000 Gbps   4.61211071601346 bps 4.612 Gbps 
Pardubice → Praha  0.710441850393336 % 0.710 %   10 bps 10.000 Gbps   71.0441850393336 bps 71.044 Mbps 
Praha → Pardubice  2.92710878176919 % 2.927 %   10 bps 10.000 Gbps   292.710878176918 bps 292.711 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.88135734139939 % 1.881 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8135734139939 bps 18.814 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.41801598274411 % 9.418 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.180159827441 bps 94.180 Mbps 
Public Internet → Praha  17.5861193130685 % 17.586 %   10 bps 10.000 Gbps   1.75861193130686 bps 1.759 Gbps 
Praha → Public Internet  11.2608301351738 % 11.261 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12608301351738 bps 1.126 Gbps 
Zlín → Brno  0.965824723620311 % 0.966 %   10 bps 10.000 Gbps   96.582472362031 bps 96.582 Mbps 
Brno → Zlín  1.77472940240322 % 1.775 %   10 bps 10.000 Gbps   177.472940240322 bps 177.473 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.67311805441227 % 2.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.7311805441227 bps 26.731 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.154374590718503 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54374590718503 bps 1.544 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.63282536949371 % 8.633 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.3282536949372 bps 86.328 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.51444507180847 % 1.514 %   10 bps 10.000 Gbps   151.444507180847 bps 151.445 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.4600838130995 % 4.460 %   10 bps 10.000 Gbps   446.00838130995 bps 446.008 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.21341819652352 % 3.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.1341819652352 bps 32.134 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.22329387760117 % 1.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2329387760117 bps 12.233 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.334896681421017 % 0.335 %   10 bps 10.000 Gbps   33.4896681421016 bps 33.490 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.14980481909259 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.980481909259 bps 14.980 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.366562305121262 % 0.367 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.66562305121262 bps 3.666 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.00171976272419 % 1.002 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0171976272419 bps 10.017 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.554289411283896 % 0.554 %   10 bps 10.000 Gbps   55.4289411283895 bps 55.429 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0674849998376846 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   674.849998376846 bps 674.850 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.16312559239372 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3125592393719 bps 16.313 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   85.699929679064 bps 85.700 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Mar 21 00:04:16 2020