CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/21

Average load for period: 2020/03/21 00:00:00 - 2020/03/21 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/21 00:00:00 - 2020/03/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/21
ACONET->Brno  2.518%  Brno->ACONET  9.614%  Brno->Lednice  7.983%  Lednice->Brno  27.488%  Brno->SANET  2.685%  SANET->Brno  2.792%  Brno->Vyškov  2.250%  Vyškov->Brno  0.871%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.791%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.385%  České Budějovice->Plzeň  0.539%  Plzeň->České Budějovice  1.064%  České Budějovice->Tábor  0.221%  Tábor->České Budějovice  0.057%  Brno->Jihlava  3.318%  Jihlava->Brno  0.801%  České Budějovice->Jihlava  0.101e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.433%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.043%  Jihlava->Telč  0.097%  Telč->Jihlava  0.073%  Hradec Králové->Liberec  2.081%  Liberec->Hradec Králové  0.558%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.155e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.160e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.316%  Olomouc->Brno  0.159%  Hradec Králové->Olomouc  0.592%  Olomouc->Hradec Králové  0.176%  Olomouc->Ostrava  2.726%  Ostrava->Olomouc  0.055%  Olomouc->Zlín  0.602%  Zlín->Olomouc  0.215e-3 %  Brno->Ostrava  2.585%  Ostrava->Brno  4.732%  Karviná->Ostrava  1.540%  Ostrava->Karviná  3.348%  Opava->Ostrava  0.542%  Ostrava->Opava  0.526%  Ostrava->Pionier  3.985%  Pionier->Ostrava  2.298%  Hradec Králové->Pardubice  8.881e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.041%  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  0.076%  Plzeň->Praha  0.704%  Praha->Plzeň  1.286%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  20.300%  Praha->AMS-IX  0.999%  Brno->Praha  4.831%  Praha->Brno  5.513%  České Budějovice->Praha  0.930%  Praha->České Budějovice  1.675%  GÉANT2->Praha  13.789%  Praha->GÉANT2  11.189%  Hradec Králové->Praha  0.922%  Praha->Hradec Králové  2.290%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.654%  Praha->Pardubice  2.543%  Poděbrady->Praha  1.256%  Praha->Poděbrady  8.128%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.132%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.345%  Most->Ústí nad
Labem  2.915e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.389e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.585%  Ústí nad
Labem->Praha  1.099%  Brno->Zlín  1.279%  Zlín->Brno  0.887%  NIX.cz->Praha  1.302%  Praha->NIX.cz  0.932%  Praha->Public Internet  9.690%  Public Internet->Praha  15.562% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/21 00:00:00 - 2020/03/21 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/21 00:00:00 - 2020/03/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.61412584888363 % 9.614 %   10 bps 10.000 Gbps   961.412584888363 bps 961.413 Mbps 
ACONET → Brno  2.51760997286537 % 2.518 %   10 bps 10.000 Gbps   251.760997286537 bps 251.761 Mbps 
Brno → Lednice  7.98255866174922 % 7.983 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.8255866174922 bps 79.826 Mbps 
Lednice → Brno  27.4878898954839 % 27.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   274.878898954839 bps 274.879 Mbps 
Brno → SANET  2.68457455684326 % 2.685 %   20 bps 20.000 Gbps   536.914911368651 bps 536.915 Mbps 
SANET → Brno  2.79154837604658 % 2.792 %   20 bps 20.000 Gbps   558.309675209316 bps 558.310 Mbps 
Brno → Vyškov  2.25037384100518 % 2.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5037384100518 bps 22.504 Mbps 
Vyškov → Brno  0.870615174948804 % 0.871 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.70615174948804 bps 8.706 Mbps 
Brno → Jihlava  3.31769466389599 % 3.318 %   100 bps 100.000 Gbps   3.31769466389599 bps 3.318 Gbps 
Jihlava → Brno  0.800779812455419 % 0.801 %   100 bps 100.000 Gbps   800.779812455419 bps 800.780 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101103878492493 % 0.101 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.2207756984986 bps 20.221 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0389154710693209 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.78309421386418 bps 7.783 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.433176476606677 % 0.433 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.33176476606677 bps 4.332 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0433623994742169 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   433.623994742169 bps 433.624 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0974096944091238 % 0.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   974.096944091237 bps 974.097 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0729705022270314 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   729.705022270314 bps 729.705 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.08094491143838 % 2.081 %   20 bps 20.000 Gbps   416.188982287677 bps 416.189 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.557876235397864 % 0.558 %   20 bps 20.000 Gbps   111.575247079573 bps 111.575 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.16025874944095 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.025874944095 bps 16.026 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.155335965645736 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5335965645736 bps 15.534 Kbps 
Děčín → Most  0.323980411731755 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23980411731754 bps 3.240 Kbps 
Most → Děčín  0.725233665100638 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25233665100638 bps 7.252 Kbps 
Most → Plzeň  0.625452351984486 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25452351984485 bps 6.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.0947732089650404 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   947.732089650404 bps 947.732 bps 
Brno → Olomouc  0.315676507342807 % 0.316 %   100 bps 100.000 Gbps   315.676507342807 bps 315.677 Mbps 
Olomouc → Brno  0.15893293483569 % 0.159 %   100 bps 100.000 Gbps   158.93293483569 bps 158.933 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.592351560873629 % 0.592 %   100 bps 100.000 Gbps   592.351560873629 bps 592.352 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.175737312633369 % 0.176 %   100 bps 100.000 Gbps   175.737312633369 bps 175.737 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0547280670218162 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   9.55632975050722 bps 9.556 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.7261820992375 % 2.726 %   20 bps 20.000 Gbps   489.998166886769 bps 489.998 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.602443954820334 % 0.602 %   10 bps 10.000 Gbps   60.2443954820334 bps 60.244 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.214775009653143 % 0.215 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4775009653143 bps 21.478 Kbps 
Ostrava → Brno  4.7321424962341 % 4.732 %   100 bps 100.000 Gbps   4.73214249623411 bps 4.732 Gbps 
Brno → Ostrava  2.58454091430709 % 2.585 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58454091430709 bps 2.585 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.34848188088691 % 3.348 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.4848188088691 bps 33.485 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.53958974118531 % 1.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.3958974118531 bps 15.396 Mbps 
Ostrava → Opava  0.526258077079393 % 0.526 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6258077079393 bps 52.626 Mbps 
Opava → Ostrava  0.541868605981334 % 0.542 %   10 bps 10.000 Gbps   54.1868605981334 bps 54.187 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.29834184596904 % 2.298 %   10 bps 10.000 Gbps   229.834184596904 bps 229.834 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.98525365906896 % 3.985 %   10 bps 10.000 Gbps   398.525365906896 bps 398.525 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.88060394210879 % 8.881 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   888.060394210879 bps 888.060 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0410363603667684 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.10363603667684 bps 4.104 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0134668998092151 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34668998092151 bps 1.347 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162654719352316 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2654719352316 bps 16.265 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0756878541667974 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.56878541667974 bps 7.569 Mbps 
Plzeň → Praha  0.704096748427057 % 0.704 %   100 bps 100.000 Gbps   704.096748427057 bps 704.097 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162234932617843 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2234932617843 bps 16.223 Kbps 
Praha → Plzeň  1.28627317073823 % 1.286 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28627317073823 bps 1.286 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.998556623539991 % 0.999 %   10 bps 10.000 Gbps   99.8556623539991 bps 99.856 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.3001986911739 % 20.300 %   10 bps 10.000 Gbps   2.03001986911739 bps 2.030 Gbps 
Praha → Brno  5.51307278187972 % 5.513 %   100 bps 100.000 Gbps   5.51307278187972 bps 5.513 Gbps 
Brno → Praha  4.83088985783036 % 4.831 %   100 bps 100.000 Gbps   4.83088985783036 bps 4.831 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.930272794502633 % 0.930 %   20 bps 20.000 Gbps   186.054558900527 bps 186.055 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.67547244854934 % 1.675 %   20 bps 20.000 Gbps   335.094489709869 bps 335.094 Mbps 
GÉANT2 → Praha  13.7892048173782 % 13.789 %   100 bps 100.000 Gbps   13.7892048173782 bps 13.789 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.18943954724 % 11.189 %   100 bps 100.000 Gbps   11.18943954724 bps 11.189 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.921936283128908 % 0.922 %   100 bps 100.000 Gbps   921.936283128908 bps 921.936 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.28985117695492 % 2.290 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28985117695492 bps 2.290 Gbps 
Liberec → Praha  0.157263809807494 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7263809807494 bps 15.726 Kbps 
Praha → Liberec  0.171693538965246 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1693538965246 bps 17.169 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.30218020271951 % 1.302 %   400 bps 400.000 Gbps   5.18114487172718 bps 5.181 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.932040408526203 % 0.932 %   400 bps 400.000 Gbps   3.71359823969499 bps 3.714 Gbps 
Praha → Pardubice  2.54305477156732 % 2.543 %   10 bps 10.000 Gbps   254.305477156732 bps 254.305 Mbps 
Pardubice → Praha  0.654215545971137 % 0.654 %   10 bps 10.000 Gbps   65.4215545971137 bps 65.422 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.12762860469668 % 8.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.2762860469667 bps 81.276 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.25576084608415 % 1.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5576084608416 bps 12.558 Mbps 
Praha → Public Internet  9.69036315413069 % 9.690 %   10 bps 10.000 Gbps   969.036315413069 bps 969.036 Mbps 
Public Internet → Praha  15.5620570491707 % 15.562 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55620570491707 bps 1.556 Gbps 
Brno → Zlín  1.27928346015911 % 1.279 %   10 bps 10.000 Gbps   127.928346015911 bps 127.928 Mbps 
Zlín → Brno  0.887401312110393 % 0.887 %   10 bps 10.000 Gbps   88.7401312110392 bps 88.740 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.38867448227676 % 1.389 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8867448227676 bps 13.887 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.58485670650653 % 3.585 %   10 bps 10.000 Gbps   358.485670650653 bps 358.486 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.09935557193002 % 1.099 %   10 bps 10.000 Gbps   109.935557193002 bps 109.936 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.91481314398226 % 2.915 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.1481314398226 bps 29.148 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.132365910943317 % 0.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32365910943317 bps 1.324 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.34523987472592 % 1.345 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4523987472592 bps 13.452 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.06440339921637 % 1.064 %   10 bps 10.000 Gbps   106.440339921637 bps 106.440 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.384785663652092 % 0.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.84785663652092 bps 3.848 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0569501288327865 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   569.501288327865 bps 569.501 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.220832879501274 % 0.221 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.20832879501274 bps 2.208 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.790867184767067 % 0.791 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.90867184767067 bps 7.909 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.539078425440378 % 0.539 %   10 bps 10.000 Gbps   53.9078425440378 bps 53.908 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149826887266858 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9826887266858 bps 14.983 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163084363819018 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3084363819018 bps 16.308 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   73.1562582488292 bps 73.156 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Mar 22 00:05:28 2020