CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/22

Average load for period: 2020/03/22 00:00:00 - 2020/03/22 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/22 00:00:00 - 2020/03/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/22
ACONET->Brno  2.560%  Brno->ACONET  8.910%  Brno->Lednice  7.918%  Lednice->Brno  25.771%  Brno->SANET  2.503%  SANET->Brno  2.442%  Brno->Vyškov  1.885%  Vyškov->Brno  0.537%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.263%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.565%  České Budějovice->Plzeň  0.304%  Plzeň->České Budějovice  0.568%  České Budějovice->Tábor  0.274%  Tábor->České Budějovice  0.088%  Brno->Jihlava  3.292%  Jihlava->Brno  1.991%  České Budějovice->Jihlava  0.097e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.742%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.577%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.041%  Jihlava->Telč  0.122%  Telč->Jihlava  0.059%  Hradec Králové->Liberec  4.920%  Liberec->Hradec Králové  0.558%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.159e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.159e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.778%  Olomouc->Brno  0.120%  Hradec Králové->Olomouc  0.597%  Olomouc->Hradec Králové  0.727%  Olomouc->Ostrava  3.887%  Ostrava->Olomouc  0.040%  Olomouc->Zlín  0.586%  Zlín->Olomouc  0.236e-3 %  Brno->Ostrava  3.399%  Ostrava->Brno  4.210%  Karviná->Ostrava  1.135%  Ostrava->Karviná  4.801%  Opava->Ostrava  1.149%  Ostrava->Opava  0.565%  Ostrava->Pionier  3.516%  Pionier->Ostrava  1.969%  Hradec Králové->Pardubice  9.014e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.043%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.306%  Plzeň->Praha  0.613%  Praha->Plzeň  1.514%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  19.273%  Praha->AMS-IX  0.802%  Brno->Praha  6.729%  Praha->Brno  4.890%  České Budějovice->Praha  0.920%  Praha->České Budějovice  1.932%  GÉANT2->Praha  13.442%  Praha->GÉANT2  10.255%  Hradec Králové->Praha  0.827%  Praha->Hradec Králové  2.166%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.679%  Praha->Pardubice  2.113%  Poděbrady->Praha  1.112%  Praha->Poděbrady  7.357%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.338%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.809%  Most->Ústí nad
Labem  2.915e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.395e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.364%  Ústí nad
Labem->Praha  1.461%  Brno->Zlín  1.325%  Zlín->Brno  0.824%  NIX.cz->Praha  1.242%  Praha->NIX.cz  0.856%  Praha->Public Internet  11.828%  Public Internet->Praha  13.914% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/22 00:00:00 - 2020/03/22 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/22 00:00:00 - 2020/03/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.56025367095822 % 2.560 %   10 bps 10.000 Gbps   256.025367095822 bps 256.025 Mbps 
Brno → ACONET  8.91036558074868 % 8.910 %   10 bps 10.000 Gbps   891.036558074867 bps 891.037 Mbps 
Brno → Lednice  7.91763648761514 % 7.918 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.1763648761514 bps 79.176 Mbps 
Lednice → Brno  25.7712473406481 % 25.771 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.712473406482 bps 257.712 Mbps 
SANET → Brno  2.44181549159724 % 2.442 %   20 bps 20.000 Gbps   488.363098319449 bps 488.363 Mbps 
Brno → SANET  2.50312524641358 % 2.503 %   20 bps 20.000 Gbps   500.625049282716 bps 500.625 Mbps 
Vyškov → Brno  0.536915925074989 % 0.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.3691592507499 bps 5.369 Mbps 
Brno → Vyškov  1.88545327722195 % 1.885 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8545327722195 bps 18.855 Mbps 
Brno → Jihlava  3.29193384420047 % 3.292 %   100 bps 100.000 Gbps   3.29193384420047 bps 3.292 Gbps 
Jihlava → Brno  1.99065392719974 % 1.991 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99065392719974 bps 1.991 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0973944488454682 % 0.097 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   19.4788897690936 bps 19.479 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  1.74184605366132 % 1.742 %   20 bps 20.000 Gbps   348.369210732264 bps 348.369 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.576853540439769 % 0.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.76853540439769 bps 5.769 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0405274543548189 % 0.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   405.274543548189 bps 405.275 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0587494970084393 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   587.494970084393 bps 587.495 Kbps 
Jihlava → Telč  0.121607217981024 % 0.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.21607217981024 bps 1.216 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.92049217658595 % 4.920 %   20 bps 20.000 Gbps   984.09843531719 bps 984.098 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.557809618987993 % 0.558 %   20 bps 20.000 Gbps   111.561923797599 bps 111.562 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.158661597447607 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8661597447608 bps 15.866 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.159442151981267 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9442151981268 bps 15.944 Kbps 
Most → Děčín  0.725030345840947 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25030345840946 bps 7.250 Kbps 
Děčín → Most  0.323657193433549 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23657193433549 bps 3.237 Kbps 
Most → Plzeň  0.625707924791122 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25707924791122 bps 6.257 Kbps 
Plzeň → Most  0.0954782935816687 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   954.782935816687 bps 954.783 bps 
Brno → Olomouc  0.777988068643228 % 0.778 %   100 bps 100.000 Gbps   777.988068643229 bps 777.988 Mbps 
Olomouc → Brno  0.12006010575231 % 0.120 %   100 bps 100.000 Gbps   120.06010575231 bps 120.060 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.727323631096714 % 0.727 %   100 bps 100.000 Gbps   727.323631096714 bps 727.324 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.597122740413458 % 0.597 %   100 bps 100.000 Gbps   597.122740413457 bps 597.123 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0395723567202743 % 0.040 %   20 bps 20.000 Gbps   7.09638466767402 bps 7.096 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.88667599374771 % 3.887 %   20 bps 20.000 Gbps   653.030191522067 bps 653.030 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.586111908548303 % 0.586 %   10 bps 10.000 Gbps   58.6111908548302 bps 58.611 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.236442897459789 % 0.236 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.6442897459789 bps 23.644 Kbps 
Brno → Ostrava  3.39910360863518 % 3.399 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39910360863518 bps 3.399 Gbps 
Ostrava → Brno  4.21028022451819 % 4.210 %   100 bps 100.000 Gbps   4.21028022451819 bps 4.210 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.80073663854917 % 4.801 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.0073663854917 bps 48.007 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.1348568156794 % 1.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.348568156794 bps 11.349 Mbps 
Ostrava → Opava  0.565474002326951 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.5474002326951 bps 56.547 Mbps 
Opava → Ostrava  1.14916118484653 % 1.149 %   10 bps 10.000 Gbps   114.916118484653 bps 114.916 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.51582869300116 % 3.516 %   10 bps 10.000 Gbps   351.582869300116 bps 351.583 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.9689879082394 % 1.969 %   10 bps 10.000 Gbps   196.89879082394 bps 196.899 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  9.01394404690333 % 9.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   901.394404690333 bps 901.394 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0430614427151935 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.30614427151934 bps 4.306 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0234571556761876 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.34571556761876 bps 2.346 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162248232464309 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2248232464309 bps 16.225 Kbps 
Plzeň → Praha  0.613462353510474 % 0.613 %   100 bps 100.000 Gbps   613.462353510473 bps 613.462 Mbps 
Praha → Plzeň  1.51377161675859 % 1.514 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51377161675859 bps 1.514 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.306354556356945 % 0.306 %   10 bps 10.000 Gbps   30.6354556356944 bps 30.635 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162680199969377 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2680199969377 bps 16.268 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.80227486448842 % 0.802 %   10 bps 10.000 Gbps   80.227486448842 bps 80.227 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.272772233672 % 19.273 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9272772233672 bps 1.927 Gbps 
Praha → Brno  4.88950138326997 % 4.890 %   100 bps 100.000 Gbps   4.88950138326997 bps 4.890 Gbps 
Brno → Praha  6.72863238648486 % 6.729 %   100 bps 100.000 Gbps   6.72863238648486 bps 6.729 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.9315957702879 % 1.932 %   20 bps 20.000 Gbps   386.31915405758 bps 386.319 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.920084604781601 % 0.920 %   20 bps 20.000 Gbps   184.01692095632 bps 184.017 Mbps 
GÉANT2 → Praha  13.4422595318496 % 13.442 %   100 bps 100.000 Gbps   13.4422595318496 bps 13.442 Gbps 
Praha → GÉANT2  10.2546071429197 % 10.255 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2546071429197 bps 10.255 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.16647510031655 % 2.166 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16647510031655 bps 2.166 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.8266242241764 % 0.827 %   100 bps 100.000 Gbps   826.6242241764 bps 826.624 Mbps 
Praha → Liberec  0.172577673946343 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2577673946343 bps 17.258 Kbps 
Liberec → Praha  0.158394031765207 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8394031765207 bps 15.839 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.2424352343307 % 1.242 %   400 bps 400.000 Gbps   4.96974093732281 bps 4.970 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.856235605053034 % 0.856 %   400 bps 400.000 Gbps   3.42494242021213 bps 3.425 Gbps 
Praha → Pardubice  2.11276365768574 % 2.113 %   10 bps 10.000 Gbps   211.276365768574 bps 211.276 Mbps 
Pardubice → Praha  0.679470366273335 % 0.679 %   10 bps 10.000 Gbps   67.9470366273335 bps 67.947 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.35679538587182 % 7.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.5679538587181 bps 73.568 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.11176771368858 % 1.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1176771368858 bps 11.118 Mbps 
Praha → Public Internet  11.8282830815635 % 11.828 %   10 bps 10.000 Gbps   1.18282830815635 bps 1.183 Gbps 
Public Internet → Praha  13.9139767222529 % 13.914 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39139767222529 bps 1.391 Gbps 
Brno → Zlín  1.32499559610487 % 1.325 %   10 bps 10.000 Gbps   132.499559610487 bps 132.500 Mbps 
Zlín → Brno  0.823761556562898 % 0.824 %   10 bps 10.000 Gbps   82.3761556562897 bps 82.376 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.36359413276359 % 3.364 %   10 bps 10.000 Gbps   336.359413276359 bps 336.359 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.91450704145841 % 2.915 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.1450704145841 bps 29.145 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.39467581098461 % 1.395 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9467581098461 bps 13.947 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.46112118604436 % 1.461 %   10 bps 10.000 Gbps   146.112118604436 bps 146.112 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.8090525524162 % 1.809 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.090525524162 bps 18.091 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.33805323685406 % 1.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3805323685406 bps 13.381 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.565221531793992 % 0.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.65221531793992 bps 5.652 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.304269958758054 % 0.304 %   10 bps 10.000 Gbps   30.4269958758054 bps 30.427 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.273522305107605 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73522305107605 bps 2.735 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.26337464610426 % 1.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6337464610426 bps 12.634 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.568351615621445 % 0.568 %   10 bps 10.000 Gbps   56.8351615621445 bps 56.835 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163059536304393 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3059536304393 bps 16.306 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149786444899037 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9786444899038 bps 14.979 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0877447516945278 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   877.447516945279 bps 877.448 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   75.7840678797724 bps 75.784 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 23 00:05:36 2020