CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/23

Average load for period: 2020/03/23 00:00:00 - 2020/03/23 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/23 00:00:00 - 2020/03/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/23
ACONET->Brno  3.623%  Brno->ACONET  11.098%  Brno->Lednice  4.419%  Lednice->Brno  25.232%  Brno->SANET  3.024%  SANET->Brno  2.866%  Brno->Vyškov  6.666%  Vyškov->Brno  0.848%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.966%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.184%  České Budějovice->Plzeň  0.549%  Plzeň->České Budějovice  0.457%  České Budějovice->Tábor  0.238%  Tábor->České Budějovice  0.121%  Brno->Jihlava  2.870%  Jihlava->Brno  1.595%  České Budějovice->Jihlava  0.117e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.054%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.367%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.032%  Jihlava->Telč  0.251%  Telč->Jihlava  0.071%  Hradec Králové->Liberec  2.571%  Liberec->Hradec Králové  0.624%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.294%  Ústí nad
Labem->Liberec  3.218%  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.456%  Olomouc->Brno  0.139%  Hradec Králové->Olomouc  0.682%  Olomouc->Hradec Králové  0.194%  Olomouc->Ostrava  3.558%  Ostrava->Olomouc  0.156%  Olomouc->Zlín  0.795%  Zlín->Olomouc  0.413e-3 %  Brno->Ostrava  3.148%  Ostrava->Brno  3.667%  Karviná->Ostrava  0.882%  Ostrava->Karviná  2.742%  Opava->Ostrava  1.354%  Ostrava->Opava  0.583%  Ostrava->Pionier  4.375%  Pionier->Ostrava  2.588%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.050%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  0.096%  Plzeň->Praha  1.233%  Praha->Plzeň  2.233%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  21.339%  Praha->AMS-IX  0.923%  Brno->Praha  6.115%  Praha->Brno  6.392%  České Budějovice->Praha  0.766%  Praha->České Budějovice  1.575%  GÉANT2->Praha  17.381%  Praha->GÉANT2  11.770%  Hradec Králové->Praha  1.070%  Praha->Hradec Králové  2.641%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.811%  Praha->Pardubice  2.815%  Poděbrady->Praha  1.824%  Praha->Poděbrady  8.860%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.147%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.601%  Most->Ústí nad
Labem  5.208e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.052%  Praha->Ústí nad
Labem  8.001%  Ústí nad
Labem->Praha  3.550%  Brno->Zlín  2.215%  Zlín->Brno  1.059%  NIX.cz->Praha  1.700%  Praha->NIX.cz  1.241%  Praha->Public Internet  13.823%  Public Internet->Praha  18.548% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/23 00:00:00 - 2020/03/23 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/23 00:00:00 - 2020/03/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.6228049113585 % 3.623 %   10 bps 10.000 Gbps   362.28049113585 bps 362.280 Mbps 
Brno → ACONET  11.097929322934 % 11.098 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1097929322934 bps 1.110 Gbps 
Lednice → Brno  25.2320734586167 % 25.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   252.320734586167 bps 252.321 Mbps 
Brno → Lednice  4.41860600855849 % 4.419 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.186060085585 bps 44.186 Mbps 
Brno → SANET  3.02444298443175 % 3.024 %   20 bps 20.000 Gbps   604.888596886351 bps 604.889 Mbps 
SANET → Brno  2.8660535534707 % 2.866 %   20 bps 20.000 Gbps   573.210710694141 bps 573.211 Mbps 
Vyškov → Brno  0.848112330742128 % 0.848 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.48112330742128 bps 8.481 Mbps 
Brno → Vyškov  6.66617263400028 % 6.666 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.6617263400028 bps 66.662 Mbps 
Brno → Jihlava  2.86957082735616 % 2.870 %   100 bps 100.000 Gbps   2.86957082735616 bps 2.870 Gbps 
Jihlava → Brno  1.59491473849162 % 1.595 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59491473849162 bps 1.595 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0538932464868322 % 0.054 %   20 bps 20.000 Gbps   10.7786492973664 bps 10.779 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.117160556979269 % 0.117 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   23.4321113958538 bps 23.432 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.367204402967999 % 0.367 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.67204402967999 bps 3.672 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0320943901112292 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   320.943901112292 bps 320.944 Kbps 
Jihlava → Telč  0.251317454915415 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.51317454915415 bps 2.513 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0713788276088671 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   713.788276088671 bps 713.788 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.62379117462922 % 0.624 %   20 bps 20.000 Gbps   124.758234925844 bps 124.758 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.57079818904666 % 2.571 %   20 bps 20.000 Gbps   514.159637809332 bps 514.160 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.29449874953659 % 1.294 %   10 bps 10.000 Gbps   129.449874953659 bps 129.450 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  3.21827519052169 % 3.218 %   10 bps 10.000 Gbps   321.827519052169 bps 321.828 Mbps 
Most → Děčín  0.724952730795908 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24952730795908 bps 7.250 Kbps 
Děčín → Most  0.323775563675187 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23775563675187 bps 3.238 Kbps 
Most → Plzeň  0.625335648178022 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25335648178023 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.0958807027588875 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   958.807027588874 bps 958.807 bps 
Olomouc → Brno  0.13890621604267 % 0.139 %   100 bps 100.000 Gbps   138.90621604267 bps 138.906 Mbps 
Brno → Olomouc  0.456294251973439 % 0.456 %   100 bps 100.000 Gbps   456.294251973439 bps 456.294 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.193577314569926 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   193.577314569926 bps 193.577 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.681605395205557 % 0.682 %   100 bps 100.000 Gbps   681.605395205557 bps 681.605 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.155673233717824 % 0.156 %   20 bps 20.000 Gbps   29.6871248153819 bps 29.687 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.55779078444193 % 3.558 %   20 bps 20.000 Gbps   681.435682556957 bps 681.436 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.794548332637875 % 0.795 %   10 bps 10.000 Gbps   79.4548332637875 bps 79.455 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.412778921772481 % 0.413 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.2778921772481 bps 41.278 Kbps 
Brno → Ostrava  3.14781791707257 % 3.148 %   100 bps 100.000 Gbps   3.14781791707257 bps 3.148 Gbps 
Ostrava → Brno  3.66667971402583 % 3.667 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66667971402583 bps 3.667 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.74200781356652 % 2.742 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.4200781356652 bps 27.420 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.882444041089116 % 0.882 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.82444041089116 bps 8.824 Mbps 
Opava → Ostrava  1.35386533560099 % 1.354 %   10 bps 10.000 Gbps   135.386533560099 bps 135.387 Mbps 
Ostrava → Opava  0.582736355335976 % 0.583 %   10 bps 10.000 Gbps   58.2736355335976 bps 58.274 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.58797739792948 % 2.588 %   10 bps 10.000 Gbps   258.797739792948 bps 258.798 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.37475881226714 % 4.375 %   10 bps 10.000 Gbps   437.475881226714 bps 437.476 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0229460304955495 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29460304955495 bps 2.295 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0495185397551587 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.95185397551587 bps 4.952 Mbps 
Plzeň → Praha  1.23257534067629 % 1.233 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23257534067629 bps 1.233 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162665961738164 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2665961738164 bps 16.267 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0322285530880187 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.22285530880187 bps 3.223 Mbps 
Praha → Plzeň  2.23306070330807 % 2.233 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23306070330807 bps 2.233 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.0964520751562195 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.64520751562195 bps 9.645 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162181614142962 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2181614142962 bps 16.218 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.922541643063937 % 0.923 %   10 bps 10.000 Gbps   92.2541643063937 bps 92.254 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.3391774439643 % 21.339 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13391774439643 bps 2.134 Gbps 
Praha → Brno  6.39218748748616 % 6.392 %   100 bps 100.000 Gbps   6.39218748748617 bps 6.392 Gbps 
Brno → Praha  6.114595284525 % 6.115 %   100 bps 100.000 Gbps   6.114595284525 bps 6.115 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.5750590095125 % 1.575 %   20 bps 20.000 Gbps   315.0118019025 bps 315.012 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.766363388250128 % 0.766 %   20 bps 20.000 Gbps   153.272677650026 bps 153.273 Mbps 
GÉANT2 → Praha  17.3807159560786 % 17.381 %   100 bps 100.000 Gbps   17.3807159560786 bps 17.381 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.7696126862113 % 11.770 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7696126862113 bps 11.770 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.64093472095823 % 2.641 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64093472095823 bps 2.641 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.07014877446108 % 1.070 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07014877446108 bps 1.070 Gbps 
Liberec → Praha  0.159033754303039 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9033754303039 bps 15.903 Kbps 
Praha → Liberec  0.172827694478047 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2827694478047 bps 17.283 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.69985225537482 % 1.700 %   400 bps 400.000 Gbps   6.79940902149929 bps 6.799 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.24061334642591 % 1.241 %   400 bps 400.000 Gbps   4.96245338570364 bps 4.962 Gbps 
Pardubice → Praha  0.810853925602597 % 0.811 %   10 bps 10.000 Gbps   81.0853925602596 bps 81.085 Mbps 
Praha → Pardubice  2.81511887265993 % 2.815 %   10 bps 10.000 Gbps   281.511887265993 bps 281.512 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.86012916160384 % 8.860 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.6012916160383 bps 88.601 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.82442988051473 % 1.824 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.2442988051472 bps 18.244 Mbps 
Public Internet → Praha  18.5476338137997 % 18.548 %   10 bps 10.000 Gbps   1.85476338137997 bps 1.855 Gbps 
Praha → Public Internet  13.8227039176479 % 13.823 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38227039176479 bps 1.382 Gbps 
Zlín → Brno  1.05894249354709 % 1.059 %   10 bps 10.000 Gbps   105.894249354709 bps 105.894 Mbps 
Brno → Zlín  2.21536075251177 % 2.215 %   10 bps 10.000 Gbps   221.536075251177 bps 221.536 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.147128218531007 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47128218531007 bps 1.471 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.20777665876518 % 5.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.0777665876518 bps 52.078 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.60113546166866 % 1.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0113546166866 bps 16.011 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.55034953274488 % 3.550 %   10 bps 10.000 Gbps   355.034953274488 bps 355.035 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0521628427657393 % 0.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   521.628427657393 bps 521.628 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.00117436038101 % 8.001 %   10 bps 10.000 Gbps   800.117436038101 bps 800.117 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.966445576090423 % 0.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.66445576090423 bps 9.664 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163078265594117 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3078265594117 bps 16.308 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.12137814427569 % 0.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2137814427569 bps 1.214 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.549291296500511 % 0.549 %   10 bps 10.000 Gbps   54.9291296500511 bps 54.929 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149787070213702 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9787070213702 bps 14.979 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.183571488944837 % 0.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.83571488944837 bps 1.836 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.237722930962975 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.37722930962975 bps 2.377 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.457454876393537 % 0.457 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7454876393537 bps 45.745 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   87.2294637010548 bps 87.229 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Mar 24 00:05:15 2020