CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/24

Average load for period: 2020/03/24 00:00:00 - 2020/03/24 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/24 00:00:00 - 2020/03/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/24
ACONET->Brno  3.627%  Brno->ACONET  10.971%  Brno->Lednice  4.266%  Lednice->Brno  25.080%  Brno->SANET  3.083%  SANET->Brno  3.229%  Brno->Vyškov  6.750%  Vyškov->Brno  0.921%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.715%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.162%  České Budějovice->Plzeň  0.215%  Plzeň->České Budějovice  0.470%  České Budějovice->Tábor  0.200%  Tábor->České Budějovice  0.054%  Brno->Jihlava  3.456%  Jihlava->Brno  1.115%  České Budějovice->Jihlava  0.122e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.114%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.397%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.067%  Jihlava->Telč  0.171%  Telč->Jihlava  0.166%  Hradec Králové->Liberec  2.549%  Liberec->Hradec Králové  0.907%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.198e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.196e-3 %  Děčín->Most  0.326e-3 %  Most->Děčín  0.728e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.324%  Olomouc->Brno  0.203%  Hradec Králové->Olomouc  0.680%  Olomouc->Hradec Králové  0.207%  Olomouc->Ostrava  3.244%  Ostrava->Olomouc  0.235%  Olomouc->Zlín  0.772%  Zlín->Olomouc  0.324e-3 %  Brno->Ostrava  2.647%  Ostrava->Brno  3.680%  Karviná->Ostrava  1.495%  Ostrava->Karviná  3.080%  Opava->Ostrava  1.143%  Ostrava->Opava  0.710%  Ostrava->Pionier  3.652%  Pionier->Ostrava  2.421%  Hradec Králové->Pardubice  0.013%  Pardubice->Hradec Králové  0.056%  Cheb->Plzeň  0.092%  Plzeň->Cheb  6.663%  Plzeň->Praha  0.969%  Praha->Plzeň  2.033%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  22.763%  Praha->AMS-IX  1.166%  Brno->Praha  5.844%  Praha->Brno  6.636%  České Budějovice->Praha  1.187%  Praha->České Budějovice  1.352%  GÉANT2->Praha  17.722%  Praha->GÉANT2  11.599%  Hradec Králové->Praha  1.160%  Praha->Hradec Králové  2.832%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.804%  Praha->Pardubice  2.595%  Poděbrady->Praha  1.692%  Praha->Poděbrady  8.329%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.393%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.388%  Most->Ústí nad
Labem  3.229e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.010%  Praha->Ústí nad
Labem  5.024%  Ústí nad
Labem->Praha  1.274%  Brno->Zlín  1.988%  Zlín->Brno  1.036%  NIX.cz->Praha  1.610%  Praha->NIX.cz  1.195%  Praha->Public Internet  14.859%  Public Internet->Praha  17.749% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/24 00:00:00 - 2020/03/24 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/24 00:00:00 - 2020/03/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.9712545808345 % 10.971 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09712545808345 bps 1.097 Gbps 
ACONET → Brno  3.62741097782359 % 3.627 %   10 bps 10.000 Gbps   362.741097782359 bps 362.741 Mbps 
Lednice → Brno  25.0802649159613 % 25.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   250.802649159613 bps 250.803 Mbps 
Brno → Lednice  4.26580018514038 % 4.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.6580018514038 bps 42.658 Mbps 
Brno → SANET  3.0827006099534 % 3.083 %   20 bps 20.000 Gbps   616.540121990679 bps 616.540 Mbps 
SANET → Brno  3.22938384508942 % 3.229 %   20 bps 20.000 Gbps   645.876769017884 bps 645.877 Mbps 
Vyškov → Brno  0.920983459890973 % 0.921 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.20983459890973 bps 9.210 Mbps 
Brno → Vyškov  6.74993114802451 % 6.750 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.4993114802451 bps 67.499 Mbps 
Brno → Jihlava  3.45588766943453 % 3.456 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45588766943453 bps 3.456 Gbps 
Jihlava → Brno  1.11537136674075 % 1.115 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11537136674075 bps 1.115 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.114160840698998 % 0.114 %   20 bps 20.000 Gbps   22.8321681397997 bps 22.832 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.122140275219194 % 0.122 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   24.4280550438388 bps 24.428 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0665698169269343 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   665.698169269343 bps 665.698 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.396671386743988 % 0.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.96671386743988 bps 3.967 Mbps 
Telč → Jihlava  0.166476570325623 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66476570325623 bps 1.665 Mbps 
Jihlava → Telč  0.171093450169902 % 0.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.71093450169902 bps 1.711 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.906576192380865 % 0.907 %   20 bps 20.000 Gbps   181.315238476173 bps 181.315 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.54898914315231 % 2.549 %   20 bps 20.000 Gbps   509.797828630462 bps 509.798 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.196011813334634 % 0.196 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6011813334634 bps 19.601 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.198355779429318 % 0.198 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8355779429318 bps 19.836 Kbps 
Děčín → Most  0.326360442119503 % 0.326 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26360442119503 bps 3.264 Kbps 
Most → Děčín  0.727753118621221 % 0.728 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.27753118621222 bps 7.278 Kbps 
Most → Plzeň  0.625502698088431 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25502698088431 bps 6.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.103010564286458 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03010564286458 bps 1.030 Kbps 
Olomouc → Brno  0.2030603202275 % 0.203 %   100 bps 100.000 Gbps   203.0603202275 bps 203.060 Mbps 
Brno → Olomouc  0.32355487325587 % 0.324 %   100 bps 100.000 Gbps   323.55487325587 bps 323.555 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.679752495965042 % 0.680 %   100 bps 100.000 Gbps   679.752495965042 bps 679.752 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.207231863936355 % 0.207 %   100 bps 100.000 Gbps   207.231863936355 bps 207.232 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.234556447373728 % 0.235 %   20 bps 20.000 Gbps   46.1565169179272 bps 46.157 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.24357587539143 % 3.244 %   20 bps 20.000 Gbps   644.405516455476 bps 644.406 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.324183378438342 % 0.324 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.4183378438342 bps 32.418 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.772355696936691 % 0.772 %   10 bps 10.000 Gbps   77.2355696936691 bps 77.236 Mbps 
Ostrava → Brno  3.68022614295782 % 3.680 %   100 bps 100.000 Gbps   3.68022614295782 bps 3.680 Gbps 
Brno → Ostrava  2.64715548917835 % 2.647 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64715548917835 bps 2.647 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.4950273705082 % 1.495 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.950273705082 bps 14.950 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.08040250401479 % 3.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.804025040148 bps 30.804 Mbps 
Ostrava → Opava  0.710232854248608 % 0.710 %   10 bps 10.000 Gbps   71.0232854248608 bps 71.023 Mbps 
Opava → Ostrava  1.14309804935014 % 1.143 %   10 bps 10.000 Gbps   114.309804935014 bps 114.310 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.42146330137209 % 2.421 %   10 bps 10.000 Gbps   242.146330137209 bps 242.146 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.65170021324855 % 3.652 %   10 bps 10.000 Gbps   365.170021324855 bps 365.170 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0133367164955998 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.33367164955998 bps 1.334 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0556519625042116 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.56519625042116 bps 5.565 Mbps 
Plzeň → Praha  0.968929771536479 % 0.969 %   100 bps 100.000 Gbps   968.92977153648 bps 968.930 Mbps 
Praha → Plzeň  2.03336374921602 % 2.033 %   100 bps 100.000 Gbps   2.03336374921602 bps 2.033 Gbps 
Plzeň → Cheb  6.66265816559666 % 6.663 %   10 bps 10.000 Gbps   666.265816559665 bps 666.266 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162267360605696 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2267360605696 bps 16.227 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16383885695309 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.383885695309 bps 16.384 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0919867988001257 % 0.092 %   10 bps 10.000 Gbps   9.19867988001256 bps 9.199 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.16619970580364 % 1.166 %   10 bps 10.000 Gbps   116.619970580364 bps 116.620 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.7632842675102 % 22.763 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27632842675102 bps 2.276 Gbps 
Praha → Brno  6.63628742744033 % 6.636 %   100 bps 100.000 Gbps   6.63628742744033 bps 6.636 Gbps 
Brno → Praha  5.84419951281202 % 5.844 %   100 bps 100.000 Gbps   5.84419951281202 bps 5.844 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.18728134515503 % 1.187 %   20 bps 20.000 Gbps   237.456269031006 bps 237.456 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.3521181928296 % 1.352 %   20 bps 20.000 Gbps   270.423638565919 bps 270.424 Mbps 
GÉANT2 → Praha  17.7224042557321 % 17.722 %   100 bps 100.000 Gbps   17.7224042557321 bps 17.722 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.599083851457 % 11.599 %   100 bps 100.000 Gbps   11.599083851457 bps 11.599 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.16031463163879 % 1.160 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16031463163879 bps 1.160 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.83213775232272 % 2.832 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83213775232272 bps 2.832 Gbps 
Praha → Liberec  0.173000292665077 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3000292665077 bps 17.300 Kbps 
Liberec → Praha  0.157304871835742 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7304871835742 bps 15.730 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.61044442421996 % 1.610 %   400 bps 400.000 Gbps   6.44177769687985 bps 6.442 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.19540513391813 % 1.195 %   400 bps 400.000 Gbps   4.78162053567251 bps 4.782 Gbps 
Pardubice → Praha  0.804138447177194 % 0.804 %   10 bps 10.000 Gbps   80.4138447177194 bps 80.414 Mbps 
Praha → Pardubice  2.59543665412362 % 2.595 %   10 bps 10.000 Gbps   259.543665412362 bps 259.544 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.32919714470031 % 8.329 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.2919714470031 bps 83.292 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.69240062391677 % 1.692 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.9240062391677 bps 16.924 Mbps 
Public Internet → Praha  17.7492225168198 % 17.749 %   10 bps 10.000 Gbps   1.77492225168198 bps 1.775 Gbps 
Praha → Public Internet  14.8594178170663 % 14.859 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48594178170663 bps 1.486 Gbps 
Brno → Zlín  1.98844173756067 % 1.988 %   10 bps 10.000 Gbps   198.844173756068 bps 198.844 Mbps 
Zlín → Brno  1.03562483708803 % 1.036 %   10 bps 10.000 Gbps   103.562483708803 bps 103.562 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.02428697509265 % 5.024 %   10 bps 10.000 Gbps   502.428697509265 bps 502.429 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.22894542356022 % 3.229 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.2894542356022 bps 32.289 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.38834143430307 % 1.388 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8834143430307 bps 13.883 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.27350128288299 % 1.274 %   10 bps 10.000 Gbps   127.350128288299 bps 127.350 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0103292767255437 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.292767255436 bps 103.293 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.392728031549121 % 0.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.92728031549121 bps 3.927 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.470414412525722 % 0.470 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0414412525722 bps 47.041 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164248669293421 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4248669293421 bps 16.425 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.161693227126245 % 0.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.61693227126245 bps 1.617 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0538657017454341 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   538.657017454341 bps 538.657 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.714871507009197 % 0.715 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.14871507009198 bps 7.149 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.215122924147701 % 0.215 %   10 bps 10.000 Gbps   21.5122924147701 bps 21.512 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.19981349412436 % 0.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.9981349412436 bps 1.998 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149805137093611 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9805137093611 bps 14.981 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   86.0673956210128 bps 86.067 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Mar 25 00:05:34 2020