CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/25

Average load for period: 2020/03/25 00:00:00 - 2020/03/25 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/25 00:00:00 - 2020/03/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/25
ACONET->Brno  2.882%  Brno->ACONET  10.274%  Brno->Lednice  4.248%  Lednice->Brno  25.226%  Brno->SANET  3.003%  SANET->Brno  3.018%  Brno->Vyškov  6.349%  Vyškov->Brno  1.002%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.763%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.464%  České Budějovice->Plzeň  0.307%  Plzeň->České Budějovice  0.546%  České Budějovice->Tábor  0.313%  Tábor->České Budějovice  0.095%  Brno->Jihlava  2.559%  Jihlava->Brno  0.668%  České Budějovice->Jihlava  9.355e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.067%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.364%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.026%  Jihlava->Telč  0.297%  Telč->Jihlava  0.156%  Hradec Králové->Liberec  2.957%  Liberec->Hradec Králové  0.768%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.205e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.191e-3 %  Děčín->Most  0.328e-3 %  Most->Děčín  0.729e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.464%  Olomouc->Brno  0.160%  Hradec Králové->Olomouc  0.649%  Olomouc->Hradec Králové  0.246%  Olomouc->Ostrava  3.137%  Ostrava->Olomouc  0.209%  Olomouc->Zlín  0.976%  Zlín->Olomouc  1.656e-3 %  Brno->Ostrava  2.327%  Ostrava->Brno  3.257%  Karviná->Ostrava  1.147%  Ostrava->Karviná  2.932%  Opava->Ostrava  1.225%  Ostrava->Opava  0.667%  Ostrava->Pionier  4.213%  Pionier->Ostrava  2.650%  Hradec Králové->Pardubice  0.014%  Pardubice->Hradec Králové  0.054%  Cheb->Plzeň  0.060%  Plzeň->Cheb  0.280%  Plzeň->Praha  0.799%  Praha->Plzeň  1.896%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  22.358%  Praha->AMS-IX  0.877%  Brno->Praha  4.909%  Praha->Brno  6.181%  České Budějovice->Praha  0.648%  Praha->České Budějovice  1.460%  GÉANT2->Praha  13.407%  Praha->GÉANT2  9.150%  Hradec Králové->Praha  1.078%  Praha->Hradec Králové  2.533%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.798%  Praha->Pardubice  2.660%  Poděbrady->Praha  1.283%  Praha->Poděbrady  7.597%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.131%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.304%  Most->Ústí nad
Labem  2.992e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.521e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.623%  Ústí nad
Labem->Praha  1.391%  Brno->Zlín  1.892%  Zlín->Brno  1.106%  NIX.cz->Praha  1.583%  Praha->NIX.cz  1.218%  Praha->Public Internet  13.973%  Public Internet->Praha  18.257% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/25 00:00:00 - 2020/03/25 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/25 00:00:00 - 2020/03/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.88203139366677 % 2.882 %   10 bps 10.000 Gbps   288.203139366677 bps 288.203 Mbps 
Brno → ACONET  10.2738321873541 % 10.274 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02738321873541 bps 1.027 Gbps 
Brno → Lednice  4.24756673190395 % 4.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.4756673190395 bps 42.476 Mbps 
Lednice → Brno  25.2259758175074 % 25.226 %   1000 bps 1000.000 Mbps   252.259758175074 bps 252.260 Mbps 
Brno → SANET  3.00327404157535 % 3.003 %   20 bps 20.000 Gbps   600.65480831507 bps 600.655 Mbps 
SANET → Brno  3.01808670782703 % 3.018 %   20 bps 20.000 Gbps   603.617341565405 bps 603.617 Mbps 
Brno → Vyškov  6.34923516666828 % 6.349 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.4923516666828 bps 63.492 Mbps 
Vyškov → Brno  1.00186876237883 % 1.002 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0186876237883 bps 10.019 Mbps 
Brno → Jihlava  2.55850995889574 % 2.559 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55850995889574 bps 2.559 Gbps 
Jihlava → Brno  0.667896445699933 % 0.668 %   100 bps 100.000 Gbps   667.896445699933 bps 667.896 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0668952041652083 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.3790408330417 bps 13.379 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  9.35477908619058 % 9.355 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.87095581723812 bps 1.871 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.36424860016815 % 0.364 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.6424860016815 bps 3.642 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0263692178421096 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   263.692178421096 bps 263.692 Kbps 
Telč → Jihlava  0.155507388438757 % 0.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55507388438757 bps 1.555 Mbps 
Jihlava → Telč  0.297374349117913 % 0.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.97374349117913 bps 2.974 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.767759507334027 % 0.768 %   20 bps 20.000 Gbps   153.551901466805 bps 153.552 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.95693802569248 % 2.957 %   20 bps 20.000 Gbps   591.387605138496 bps 591.388 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.2050982148351 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5098214835101 bps 20.510 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.190514818159637 % 0.191 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.0514818159637 bps 19.051 Kbps 
Most → Děčín  0.728549366622342 % 0.729 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.28549366622343 bps 7.285 Kbps 
Děčín → Most  0.327921854053804 % 0.328 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27921854053805 bps 3.279 Kbps 
Most → Plzeň  0.62547415158248 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25474151582481 bps 6.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.105084115303757 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05084115303757 bps 1.051 Kbps 
Brno → Olomouc  0.463800004956838 % 0.464 %   100 bps 100.000 Gbps   463.800004956838 bps 463.800 Mbps 
Olomouc → Brno  0.159847227319638 % 0.160 %   100 bps 100.000 Gbps   159.847227319638 bps 159.847 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.649084523362042 % 0.649 %   100 bps 100.000 Gbps   649.084523362042 bps 649.085 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.245825112552557 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   245.825112552557 bps 245.825 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.13734653033489 % 3.137 %   20 bps 20.000 Gbps   577.990515547257 bps 577.991 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.209464142528226 % 0.209 %   20 bps 20.000 Gbps   36.6560970102269 bps 36.656 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.65570463923659 % 1.656 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   165.570463923659 bps 165.570 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.976313535292967 % 0.976 %   10 bps 10.000 Gbps   97.6313535292967 bps 97.631 Mbps 
Brno → Ostrava  2.32657993076259 % 2.327 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32657993076259 bps 2.327 Gbps 
Ostrava → Brno  3.25675345166609 % 3.257 %   100 bps 100.000 Gbps   3.25675345166609 bps 3.257 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.14705938577722 % 1.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4705938577722 bps 11.471 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.93159072029199 % 2.932 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.3159072029199 bps 29.316 Mbps 
Ostrava → Opava  0.666541637798974 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6541637798973 bps 66.654 Mbps 
Opava → Ostrava  1.22515213445942 % 1.225 %   10 bps 10.000 Gbps   122.515213445941 bps 122.515 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.21286621192272 % 4.213 %   10 bps 10.000 Gbps   421.286621192272 bps 421.287 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.6496861296941 % 2.650 %   10 bps 10.000 Gbps   264.96861296941 bps 264.969 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0138888074946157 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38888074946157 bps 1.389 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0537702803576698 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.37702803576698 bps 5.377 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.164366037903807 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4366037903807 bps 16.437 Kbps 
Praha → Plzeň  1.89588830286807 % 1.896 %   100 bps 100.000 Gbps   1.89588830286807 bps 1.896 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0596675312415618 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   5.96675312415618 bps 5.967 Mbps 
Plzeň → Praha  0.798817414210194 % 0.799 %   100 bps 100.000 Gbps   798.817414210194 bps 798.817 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.279671094587624 % 0.280 %   10 bps 10.000 Gbps   27.9671094587624 bps 27.967 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16223660485505 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.223660485505 bps 16.224 Kbps 
AMS-IX → Praha  22.357583219307 % 22.358 %   10 bps 10.000 Gbps   2.2357583219307 bps 2.236 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.876872202353068 % 0.877 %   10 bps 10.000 Gbps   87.6872202353067 bps 87.687 Mbps 
Brno → Praha  4.90930688393241 % 4.909 %   100 bps 100.000 Gbps   4.90930688393241 bps 4.909 Gbps 
Praha → Brno  6.18105179566793 % 6.181 %   100 bps 100.000 Gbps   6.18105179566792 bps 6.181 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.647681649980355 % 0.648 %   20 bps 20.000 Gbps   129.536329996071 bps 129.536 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.45974513500404 % 1.460 %   20 bps 20.000 Gbps   291.949027000809 bps 291.949 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.14952446667765 % 9.150 %   100 bps 100.000 Gbps   9.1495242982493 bps 9.150 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.4066558084254 % 13.407 %   100 bps 100.000 Gbps   13.406654923732 bps 13.407 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.07770311227492 % 1.078 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07770311227492 bps 1.078 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.53331307197224 % 2.533 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53331307197224 bps 2.533 Gbps 
Liberec → Praha  0.157311432423985 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7311432423985 bps 15.731 Kbps 
Praha → Liberec  0.173688408443278 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3688408443278 bps 17.369 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.21820837171433 % 1.218 %   400 bps 400.000 Gbps   4.87283348685732 bps 4.873 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.58343583601084 % 1.583 %   400 bps 400.000 Gbps   6.33374334404334 bps 6.334 Gbps 
Praha → Pardubice  2.66006918406622 % 2.660 %   10 bps 10.000 Gbps   266.006918406622 bps 266.007 Mbps 
Pardubice → Praha  0.797633013059055 % 0.798 %   10 bps 10.000 Gbps   79.7633013059055 bps 79.763 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.59658454086208 % 7.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.9658454086208 bps 75.966 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.28289695805705 % 1.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8289695805705 bps 12.829 Mbps 
Praha → Public Internet  13.9729151123001 % 13.973 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39729151123001 bps 1.397 Gbps 
Public Internet → Praha  18.2566933073744 % 18.257 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82566933073744 bps 1.826 Gbps 
Zlín → Brno  1.10570621286697 % 1.106 %   10 bps 10.000 Gbps   110.570621286697 bps 110.571 Mbps 
Brno → Zlín  1.8919513366482 % 1.892 %   10 bps 10.000 Gbps   189.19513366482 bps 189.195 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.30380576972426 % 1.304 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0380576972426 bps 13.038 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.130655962007427 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30655962007427 bps 1.307 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.39058213670693 % 1.391 %   10 bps 10.000 Gbps   139.058213670693 bps 139.058 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.52074794182918 % 1.521 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2074794182917 bps 15.207 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.99217540296998 % 2.992 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.9217540296998 bps 29.922 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.62314574269844 % 4.623 %   10 bps 10.000 Gbps   462.314574269844 bps 462.315 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149819224542589 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9819224542589 bps 14.982 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.463908363007738 % 0.464 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.63908363007738 bps 4.639 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.306946926693969 % 0.307 %   10 bps 10.000 Gbps   30.6946926693969 bps 30.695 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164738566845238 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4738566845238 bps 16.474 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.763499324423613 % 0.763 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.63499324423613 bps 7.635 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.313187026550098 % 0.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.13187026550098 bps 3.132 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.095484088290415 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   954.84088290415 bps 954.841 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.546418357010863 % 0.546 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6418357010863 bps 54.642 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   74.2330542102623 bps 74.233 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Mar 26 00:05:47 2020