CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/29

Average load for period: 2020/03/29 00:00:00 - 2020/03/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/29 00:00:00 - 2020/03/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/29
ACONET->Brno  4.563%  Brno->ACONET  8.935%  Brno->Lednice  7.544%  Lednice->Brno  26.012%  Brno->SANET  2.724%  SANET->Brno  3.249%  Brno->Vyškov  1.605%  Vyškov->Brno  0.523%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.631%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.100%  České Budějovice->Plzeň  0.125%  Plzeň->České Budějovice  0.341%  České Budějovice->Tábor  0.285%  Tábor->České Budějovice  0.104%  Brno->Jihlava  1.641%  Jihlava->Brno  2.824%  České Budějovice->Jihlava  0.205e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.026%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.890%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  1.542%  Telč->Jihlava  1.554%  Hradec Králové->Liberec  2.113%  Liberec->Hradec Králové  0.526%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.179e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.161e-3 %  Děčín->Most  0.333e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.182%  Olomouc->Brno  0.082%  Hradec Králové->Olomouc  0.475%  Olomouc->Hradec Králové  0.116%  Olomouc->Ostrava  2.649%  Ostrava->Olomouc  0.016%  Olomouc->Zlín  0.598%  Zlín->Olomouc  0.239e-3 %  Brno->Ostrava  4.260%  Ostrava->Brno  2.087%  Karviná->Ostrava  1.011%  Ostrava->Karviná  3.301%  Opava->Ostrava  1.032%  Ostrava->Opava  0.507%  Ostrava->Pionier  3.537%  Pionier->Ostrava  1.962%  Hradec Králové->Pardubice  6.246e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.047%  Cheb->Plzeň  0.050%  Plzeň->Cheb  0.319%  Plzeň->Praha  0.638%  Praha->Plzeň  1.324%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  18.290%  Praha->AMS-IX  0.713%  Brno->Praha  3.427%  Praha->Brno  5.037%  České Budějovice->Praha  1.327%  Praha->České Budějovice  1.284%  GÉANT2->Praha  11.448%  Praha->GÉANT2  5.123%  Hradec Králové->Praha  1.206%  Praha->Hradec Králové  2.235%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.494%  Praha->Pardubice  1.813%  Poděbrady->Praha  1.227%  Praha->Poděbrady  7.474%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.602%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.185%  Most->Ústí nad
Labem  3.120e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.292e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.420%  Ústí nad
Labem->Praha  1.981%  Brno->Zlín  1.290%  Zlín->Brno  0.842%  NIX.cz->Praha  1.206%  Praha->NIX.cz  0.776%  Praha->Public Internet  14.587%  Public Internet->Praha  13.013% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/29 00:00:00 - 2020/03/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/29 00:00:00 - 2020/03/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.93487586354409 % 8.935 %   10 bps 10.000 Gbps   893.487586354409 bps 893.488 Mbps 
ACONET → Brno  4.5633935859242 % 4.563 %   10 bps 10.000 Gbps   456.33935859242 bps 456.339 Mbps 
Lednice → Brno  26.0119969426547 % 26.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   260.119969426547 bps 260.120 Mbps 
Brno → Lednice  7.54404968567401 % 7.544 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.4404968567401 bps 75.440 Mbps 
Brno → SANET  2.72373652592707 % 2.724 %   20 bps 20.000 Gbps   544.747305185415 bps 544.747 Mbps 
SANET → Brno  3.24888746908262 % 3.249 %   20 bps 20.000 Gbps   649.777493816525 bps 649.777 Mbps 
Brno → Vyškov  1.60492500034694 % 1.605 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0492500034693 bps 16.049 Mbps 
Vyškov → Brno  0.523116702398152 % 0.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.23116702398152 bps 5.231 Mbps 
Brno → Jihlava  1.64050359485602 % 1.641 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64050359485602 bps 1.641 Gbps 
Jihlava → Brno  2.82448180614541 % 2.824 %   100 bps 100.000 Gbps   2.82448180614541 bps 2.824 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0255800038130984 % 0.026 %   20 bps 20.000 Gbps   5.11600076261968 bps 5.116 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.204719797003397 % 0.205 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   40.9439594006794 bps 40.944 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.01726542954479 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   172.6542954479 bps 172.654 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.890211761369686 % 0.890 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.90211761369685 bps 8.902 Mbps 
Telč → Jihlava  1.55447198603684 % 1.554 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5447198603683 bps 15.545 Mbps 
Jihlava → Telč  1.54167151127044 % 1.542 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4167151127044 bps 15.417 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.1132120364353 % 2.113 %   20 bps 20.000 Gbps   422.64240728706 bps 422.642 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.526108891161496 % 0.526 %   20 bps 20.000 Gbps   105.221778232299 bps 105.222 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.161317904692695 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1317904692695 bps 16.132 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.178890603071165 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8890603071165 bps 17.889 Kbps 
Děčín → Most  0.33295016599735 % 0.333 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.3295016599735 bps 3.330 Kbps 
Most → Děčín  0.725308884830765 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25308884830766 bps 7.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.0955696377456664 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   955.696377456666 bps 955.696 bps 
Most → Plzeň  0.625373209038303 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25373209038303 bps 6.254 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0823410849159598 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   82.3410849159598 bps 82.341 Mbps 
Brno → Olomouc  0.181583646466926 % 0.182 %   100 bps 100.000 Gbps   181.583646466926 bps 181.584 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.475480667307677 % 0.475 %   100 bps 100.000 Gbps   475.480667307677 bps 475.481 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.115891459755714 % 0.116 %   100 bps 100.000 Gbps   115.891459755714 bps 115.891 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.64923135126704 % 2.649 %   20 bps 20.000 Gbps   482.67302706217 bps 482.673 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0158020574422101 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.16041148844202 bps 3.160 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.239272088421092 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9272088421092 bps 23.927 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.597751674475825 % 0.598 %   10 bps 10.000 Gbps   59.7751674475825 bps 59.775 Mbps 
Ostrava → Brno  2.08712951505853 % 2.087 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08712951505853 bps 2.087 Gbps 
Brno → Ostrava  4.26031725616089 % 4.260 %   100 bps 100.000 Gbps   4.26031725616089 bps 4.260 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.01065518074854 % 1.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1065518074854 bps 10.107 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.30136887060418 % 3.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.0136887060418 bps 33.014 Mbps 
Opava → Ostrava  1.03192312171472 % 1.032 %   10 bps 10.000 Gbps   103.192312171472 bps 103.192 Mbps 
Ostrava → Opava  0.50686797699031 % 0.507 %   10 bps 10.000 Gbps   50.686797699031 bps 50.687 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.96238548307617 % 1.962 %   10 bps 10.000 Gbps   196.238548307617 bps 196.239 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.53696959779138 % 3.537 %   10 bps 10.000 Gbps   353.696959779138 bps 353.697 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0466068491453771 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.66068491453771 bps 4.661 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.24631253992108 % 6.246 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   624.631253992107 bps 624.631 Kbps 
Plzeň → Praha  0.638401025418957 % 0.638 %   100 bps 100.000 Gbps   638.401025418957 bps 638.401 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162251023949509 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2251023949509 bps 16.225 Kbps 
Praha → Plzeň  1.32359085334149 % 1.324 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3235908533415 bps 1.324 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.319052798525161 % 0.319 %   10 bps 10.000 Gbps   31.9052798525161 bps 31.905 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162705856398423 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2705856398423 bps 16.271 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0496579543602852 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.96579543602852 bps 4.966 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.2900777522747 % 18.290 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82900777522746 bps 1.829 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.713371489361398 % 0.713 %   10 bps 10.000 Gbps   71.3371489361398 bps 71.337 Mbps 
Brno → Praha  3.42700819772938 % 3.427 %   100 bps 100.000 Gbps   3.42700819772938 bps 3.427 Gbps 
Praha → Brno  5.03651138574646 % 5.037 %   100 bps 100.000 Gbps   5.03651138574646 bps 5.037 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.28374282805921 % 1.284 %   20 bps 20.000 Gbps   256.748565611842 bps 256.749 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.32678804387478 % 1.327 %   20 bps 20.000 Gbps   265.357608774957 bps 265.358 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.12284821305023 % 5.123 %   100 bps 100.000 Gbps   5.12284821305024 bps 5.123 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.4476250596598 % 11.448 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4476250596598 bps 11.448 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.20610190253152 % 1.206 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20610190253152 bps 1.206 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.23518208638546 % 2.235 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23518208638546 bps 2.235 Gbps 
Liberec → Praha  0.157493619787964 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7493619787964 bps 15.749 Kbps 
Praha → Liberec  0.174041406495001 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4041406495001 bps 17.404 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.775951754983716 % 0.776 %   400 bps 400.000 Gbps   3.10380701993486 bps 3.104 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.2058101654863 % 1.206 %   400 bps 400.000 Gbps   4.82324066194522 bps 4.823 Gbps 
Pardubice → Praha  0.494021690121657 % 0.494 %   10 bps 10.000 Gbps   49.4021690121657 bps 49.402 Mbps 
Praha → Pardubice  1.8130015470937 % 1.813 %   10 bps 10.000 Gbps   181.30015470937 bps 181.300 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.22697796459726 % 1.227 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2697796459726 bps 12.270 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.47447134916618 % 7.474 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.7447134916618 bps 74.745 Mbps 
Praha → Public Internet  14.5865047502507 % 14.587 %   10 bps 10.000 Gbps   1.45865047502507 bps 1.459 Gbps 
Public Internet → Praha  13.01342655112 % 13.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.301342655112 bps 1.301 Gbps 
Brno → Zlín  1.28952046630738 % 1.290 %   10 bps 10.000 Gbps   128.952046630738 bps 128.952 Mbps 
Zlín → Brno  0.842038672254494 % 0.842 %   10 bps 10.000 Gbps   84.2038672254494 bps 84.204 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.18535322170704 % 1.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8535322170704 bps 11.854 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.11996443762129 % 3.120 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.1996443762129 bps 31.200 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.41960544659445 % 3.420 %   10 bps 10.000 Gbps   341.960544659445 bps 341.961 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  6.29245118530545 % 6.292 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.9245118530545 bps 62.925 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.98142110119091 % 1.981 %   10 bps 10.000 Gbps   198.142110119091 bps 198.142 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.601706244860002 % 0.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.01706244860002 bps 6.017 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.340844663097538 % 0.341 %   10 bps 10.000 Gbps   34.0844663097538 bps 34.084 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0999045310788368 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   999.045310788367 bps 999.045 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149831193964453 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9831193964453 bps 14.983 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163088780270342 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3088780270342 bps 16.309 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.103988478931705 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03988478931705 bps 1.040 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.63098467005224 % 0.631 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.3098467005224 bps 6.310 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.125175850409568 % 0.125 %   10 bps 10.000 Gbps   12.5175850409568 bps 12.518 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.28535995225766 % 0.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.8535995225766 bps 2.854 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   61.1703566986635 bps 61.170 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 30 00:05:44 2020