CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/30

Average load for period: 2020/03/30 00:00:00 - 2020/03/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/30 00:00:00 - 2020/03/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/30
ACONET->Brno  4.530%  Brno->ACONET  10.311%  Brno->Lednice  4.499%  Lednice->Brno  25.763%  Brno->SANET  3.249%  SANET->Brno  3.226%  Brno->Vyškov  7.186%  Vyškov->Brno  1.126%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.799%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.129%  České Budějovice->Plzeň  0.232%  Plzeň->České Budějovice  0.629%  České Budějovice->Tábor  0.283%  Tábor->České Budějovice  0.140%  Brno->Jihlava  2.318%  Jihlava->Brno  2.714%  České Budějovice->Jihlava  0.262e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.037%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.775%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.026%  Jihlava->Telč  0.229%  Telč->Jihlava  0.137%  Hradec Králové->Liberec  2.765%  Liberec->Hradec Králové  0.907%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.185e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.169e-3 %  Děčín->Most  0.326e-3 %  Most->Děčín  0.728e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.327%  Olomouc->Brno  0.235%  Hradec Králové->Olomouc  0.635%  Olomouc->Hradec Králové  0.193%  Olomouc->Ostrava  3.667%  Ostrava->Olomouc  0.035%  Olomouc->Zlín  0.819%  Zlín->Olomouc  0.353e-3 %  Brno->Ostrava  4.486%  Ostrava->Brno  2.599%  Karviná->Ostrava  1.259%  Ostrava->Karviná  5.800%  Opava->Ostrava  1.100%  Ostrava->Opava  0.459%  Ostrava->Pionier  3.651%  Pionier->Ostrava  2.558%  Hradec Králové->Pardubice  0.015%  Pardubice->Hradec Králové  0.045%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.115%  Plzeň->Praha  1.104%  Praha->Plzeň  1.894%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  21.155%  Praha->AMS-IX  0.899%  Brno->Praha  4.259%  Praha->Brno  6.373%  České Budějovice->Praha  1.092%  Praha->České Budějovice  1.697%  GÉANT2->Praha  9.657%  Praha->GÉANT2  5.359%  Hradec Králové->Praha  1.265%  Praha->Hradec Králové  2.534%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.660%  Praha->Pardubice  2.917%  Poděbrady->Praha  1.844%  Praha->Poděbrady  8.254%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.349%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.507%  Most->Ústí nad
Labem  3.257e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.433e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.408%  Ústí nad
Labem->Praha  2.774%  Brno->Zlín  1.844%  Zlín->Brno  1.187%  NIX.cz->Praha  1.622%  Praha->NIX.cz  1.181%  Praha->Public Internet  13.873%  Public Internet->Praha  14.280% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/30 00:00:00 - 2020/03/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/30 00:00:00 - 2020/03/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.53035546193918 % 4.530 %   10 bps 10.000 Gbps   453.035546193918 bps 453.036 Mbps 
Brno → ACONET  10.3113941200804 % 10.311 %   10 bps 10.000 Gbps   1.03113941200804 bps 1.031 Gbps 
Lednice → Brno  25.762568650929 % 25.763 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.62568650929 bps 257.626 Mbps 
Brno → Lednice  4.49937463456128 % 4.499 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.9937463456128 bps 44.994 Mbps 
SANET → Brno  3.22590411564337 % 3.226 %   20 bps 20.000 Gbps   645.180823128673 bps 645.181 Mbps 
Brno → SANET  3.24853348656628 % 3.249 %   20 bps 20.000 Gbps   649.706697313255 bps 649.707 Mbps 
Brno → Vyškov  7.18606982917584 % 7.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.8606982917584 bps 71.861 Mbps 
Vyškov → Brno  1.12621556391104 % 1.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2621556391104 bps 11.262 Mbps 
Jihlava → Brno  2.71393280870819 % 2.714 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71393280870819 bps 2.714 Gbps 
Brno → Jihlava  2.31775775592908 % 2.318 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31775775592908 bps 2.318 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.262220739082383 % 0.262 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   52.4441478164765 bps 52.444 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0371802369772465 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.43604739544929 bps 7.436 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0260976633710916 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   260.976633710916 bps 260.977 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.774686295815503 % 0.775 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.74686295815503 bps 7.747 Mbps 
Jihlava → Telč  0.229301486508965 % 0.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29301486508965 bps 2.293 Mbps 
Telč → Jihlava  0.137302128378209 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37302128378209 bps 1.373 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.906607482427723 % 0.907 %   20 bps 20.000 Gbps   181.321496485545 bps 181.321 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.76511186401142 % 2.765 %   20 bps 20.000 Gbps   553.022372802284 bps 553.022 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.168981842513029 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8981842513028 bps 16.898 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.185325415384993 % 0.185 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5325415384993 bps 18.533 Kbps 
Most → Děčín  0.727522848287111 % 0.728 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.27522848287112 bps 7.275 Kbps 
Děčín → Most  0.326243331407057 % 0.326 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26243331407058 bps 3.262 Kbps 
Plzeň → Most  0.103382223409259 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03382223409259 bps 1.034 Kbps 
Most → Plzeň  0.62549554976732 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2549554976732 bps 6.255 Kbps 
Brno → Olomouc  0.327288749893907 % 0.327 %   100 bps 100.000 Gbps   327.288749893907 bps 327.289 Mbps 
Olomouc → Brno  0.235041881749954 % 0.235 %   100 bps 100.000 Gbps   235.041881749954 bps 235.042 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.192749935141147 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   192.749935141147 bps 192.750 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.634527072931157 % 0.635 %   100 bps 100.000 Gbps   634.527072931157 bps 634.527 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.66693118146213 % 3.667 %   20 bps 20.000 Gbps   650.846670814117 bps 650.847 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0354637945729243 % 0.035 %   20 bps 20.000 Gbps   7.09275891458485 bps 7.093 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.818734713859812 % 0.819 %   10 bps 10.000 Gbps   81.8734713859812 bps 81.873 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.352655895202775 % 0.353 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.2655895202775 bps 35.266 Kbps 
Ostrava → Brno  2.59877796703484 % 2.599 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59877796703484 bps 2.599 Gbps 
Brno → Ostrava  4.48645455745728 % 4.486 %   100 bps 100.000 Gbps   4.48645455745728 bps 4.486 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.25918267232583 % 1.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5918267232583 bps 12.592 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.80003757169252 % 5.800 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.0003757169252 bps 58.000 Mbps 
Ostrava → Opava  0.459270058467432 % 0.459 %   10 bps 10.000 Gbps   45.9270058467431 bps 45.927 Mbps 
Opava → Ostrava  1.10049739168399 % 1.100 %   10 bps 10.000 Gbps   110.049739168399 bps 110.050 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.65130666621123 % 3.651 %   10 bps 10.000 Gbps   365.130666621123 bps 365.131 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.55763242099379 % 2.558 %   10 bps 10.000 Gbps   255.763242099379 bps 255.763 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0153707404884331 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.53707404884331 bps 1.537 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0453853723272341 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.53853723272341 bps 4.539 Mbps 
Praha → Plzeň  1.8943609368905 % 1.894 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8943609368905 bps 1.894 Gbps 
Plzeň → Praha  1.10399183645986 % 1.104 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10399183645986 bps 1.104 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.163333898247439 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3333898247439 bps 16.333 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162260407693026 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2260407693026 bps 16.226 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.114543107876643 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4543107876643 bps 11.454 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0382261348223565 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.82261348223565 bps 3.823 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.899163237350945 % 0.899 %   10 bps 10.000 Gbps   89.9163237350944 bps 89.916 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.1547050184347 % 21.155 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11547050184347 bps 2.115 Gbps 
Praha → Brno  6.37327243674636 % 6.373 %   100 bps 100.000 Gbps   6.37327243674636 bps 6.373 Gbps 
Brno → Praha  4.25934869192759 % 4.259 %   100 bps 100.000 Gbps   4.25934869192759 bps 4.259 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.6972618522501 % 1.697 %   20 bps 20.000 Gbps   339.452370450019 bps 339.452 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.09212451152116 % 1.092 %   20 bps 20.000 Gbps   218.424902304232 bps 218.425 Mbps 
GÉANT2 → Praha  9.65713857499714 % 9.657 %   100 bps 100.000 Gbps   9.65713857499713 bps 9.657 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.35906680252752 % 5.359 %   100 bps 100.000 Gbps   5.35906680252752 bps 5.359 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.53431660914358 % 2.534 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53431660914358 bps 2.534 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.26459223002494 % 1.265 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26459223002494 bps 1.265 Gbps 
Praha → Liberec  0.172047622288815 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2047622288815 bps 17.205 Kbps 
Liberec → Praha  0.157193914881271 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7193914881271 bps 15.719 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.62191477566523 % 1.622 %   400 bps 400.000 Gbps   6.45475945066165 bps 6.455 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.18146150522848 % 1.181 %   400 bps 400.000 Gbps   4.71467547312924 bps 4.715 Gbps 
Pardubice → Praha  0.6601264319891 % 0.660 %   10 bps 10.000 Gbps   66.01264319891 bps 66.013 Mbps 
Praha → Pardubice  2.91710846348405 % 2.917 %   10 bps 10.000 Gbps   291.710846348405 bps 291.711 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.84440689821273 % 1.844 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.4440689821273 bps 18.444 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.25350445324111 % 8.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.5350445324112 bps 82.535 Mbps 
Public Internet → Praha  14.2798782734676 % 14.280 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42798782734676 bps 1.428 Gbps 
Praha → Public Internet  13.8725751727309 % 13.873 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38725751727309 bps 1.387 Gbps 
Brno → Zlín  1.84350804898391 % 1.844 %   10 bps 10.000 Gbps   184.350804898391 bps 184.351 Mbps 
Zlín → Brno  1.18700663321585 % 1.187 %   10 bps 10.000 Gbps   118.700663321585 bps 118.701 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.25744715531685 % 3.257 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.5744715531685 bps 32.574 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.348803660195854 % 0.349 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.48803660195854 bps 3.488 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.50688068331382 % 1.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0688068331382 bps 15.069 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  7.43251447786401 % 7.433 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.3251447786401 bps 74.325 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.77386181978879 % 2.774 %   10 bps 10.000 Gbps   277.386181978879 bps 277.386 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.40795015857642 % 4.408 %   10 bps 10.000 Gbps   440.795015857642 bps 440.795 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.629384585202082 % 0.629 %   10 bps 10.000 Gbps   62.9384585202082 bps 62.938 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.799300151694721 % 0.799 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.99300151694721 bps 7.993 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.14980396793041 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.980396793041 bps 14.980 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.129103466601323 % 0.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.29103466601323 bps 1.291 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.283045436288576 % 0.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.83045436288576 bps 2.830 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.231910351580904 % 0.232 %   10 bps 10.000 Gbps   23.1910351580904 bps 23.191 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163688424676807 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3688424676807 bps 16.369 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.140074917664535 % 0.140 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.40074917664535 bps 1.401 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   69.8259316102991 bps 69.826 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Mar 31 00:05:36 2020