CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2020/3/31

Average load for period: 2020/03/31 00:00:00 - 2020/03/31 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/31 00:00:00 - 2020/03/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2020/3/31
ACONET->Brno  3.164%  Brno->ACONET  10.271%  Brno->Lednice  4.438%  Lednice->Brno  25.970%  Brno->SANET  3.256%  SANET->Brno  3.035%  Brno->Vyškov  6.085%  Vyškov->Brno  1.252%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.987%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.119%  České Budějovice->Plzeň  0.210%  Plzeň->České Budějovice  0.425%  České Budějovice->Tábor  0.158%  Tábor->České Budějovice  0.076%  Brno->Jihlava  3.332%  Jihlava->Brno  1.201%  České Budějovice->Jihlava  0.132e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.142%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.284%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.040%  Jihlava->Telč  0.990%  Telč->Jihlava  0.934%  Hradec Králové->Liberec  2.916%  Liberec->Hradec Králové  1.032%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.820e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.312e-3 %  Děčín->Most  0.328e-3 %  Most->Děčín  0.728e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.342%  Olomouc->Brno  0.330%  Hradec Králové->Olomouc  0.661%  Olomouc->Hradec Králové  0.234%  Olomouc->Ostrava  4.862%  Ostrava->Olomouc  0.068%  Olomouc->Zlín  0.787%  Zlín->Olomouc  0.521e-3 %  Brno->Ostrava  2.939%  Ostrava->Brno  3.379%  Karviná->Ostrava  1.509%  Ostrava->Karviná  9.004%  Opava->Ostrava  0.752%  Ostrava->Opava  0.492%  Ostrava->Pionier  3.913%  Pionier->Ostrava  2.079%  Hradec Králové->Pardubice  0.029%  Pardubice->Hradec Králové  0.069%  Cheb->Plzeň  0.068%  Plzeň->Cheb  6.764%  Plzeň->Praha  1.336%  Praha->Plzeň  3.847%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  21.089%  Praha->AMS-IX  0.982%  Brno->Praha  6.726%  Praha->Brno  6.015%  České Budějovice->Praha  0.925%  Praha->České Budějovice  1.452%  GÉANT2->Praha  14.161%  Praha->GÉANT2  6.936%  Hradec Králové->Praha  1.086%  Praha->Hradec Králové  2.598%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.690%  Praha->Pardubice  3.162%  Poděbrady->Praha  1.835%  Praha->Poděbrady  8.016%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.277%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.326%  Most->Ústí nad
Labem  3.145e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.229e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.371%  Ústí nad
Labem->Praha  1.833%  Brno->Zlín  1.705%  Zlín->Brno  1.041%  NIX.cz->Praha  1.596%  Praha->NIX.cz  1.185%  Praha->Public Internet  12.918%  Public Internet->Praha  13.766% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/31 00:00:00 - 2020/03/31 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/31 00:00:00 - 2020/03/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.16372200281169 % 3.164 %   10 bps 10.000 Gbps   316.372200281169 bps 316.372 Mbps 
Brno → ACONET  10.2706409168513 % 10.271 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02706409168513 bps 1.027 Gbps 
Brno → Lednice  4.43849851753818 % 4.438 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.3849851753818 bps 44.385 Mbps 
Lednice → Brno  25.9701585611825 % 25.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   259.701585611825 bps 259.702 Mbps 
SANET → Brno  3.0351714861861 % 3.035 %   20 bps 20.000 Gbps   607.03429723722 bps 607.034 Mbps 
Brno → SANET  3.25580965917867 % 3.256 %   20 bps 20.000 Gbps   651.161931835734 bps 651.162 Mbps 
Brno → Vyškov  6.0845297733664 % 6.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.845297733664 bps 60.845 Mbps 
Vyškov → Brno  1.25190166223311 % 1.252 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5190166223311 bps 12.519 Mbps 
Jihlava → Brno  1.20108872238156 % 1.201 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20108872238156 bps 1.201 Gbps 
Brno → Jihlava  3.33229790081063 % 3.332 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33229790081063 bps 3.332 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.141627101897888 % 0.142 %   20 bps 20.000 Gbps   28.3254203795777 bps 28.325 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.132410172149269 % 0.132 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   26.4820344298539 bps 26.482 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0401360491839157 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   401.360491839156 bps 401.360 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.28410198491067 % 0.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.8410198491067 bps 2.841 Mbps 
Jihlava → Telč  0.990323423710605 % 0.990 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.90323423710605 bps 9.903 Mbps 
Telč → Jihlava  0.93360027895773 % 0.934 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.3360027895773 bps 9.336 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.91593694605621 % 2.916 %   20 bps 20.000 Gbps   583.187389211242 bps 583.187 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.03156595663955 % 1.032 %   20 bps 20.000 Gbps   206.313191327909 bps 206.313 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.820085145283288 % 0.820 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   82.0085145283288 bps 82.009 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.31219536127333 % 0.312 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.219536127333 bps 31.220 Kbps 
Most → Děčín  0.728481546561671 % 0.728 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2848154656167 bps 7.285 Kbps 
Děčín → Most  0.328415684788374 % 0.328 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.28415684788374 bps 3.284 Kbps 
Most → Plzeň  0.625293471198929 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25293471198929 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.106763167137064 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06763167137064 bps 1.068 Kbps 
Olomouc → Brno  0.330430398333981 % 0.330 %   100 bps 100.000 Gbps   330.430398333981 bps 330.430 Mbps 
Brno → Olomouc  0.341818302089804 % 0.342 %   100 bps 100.000 Gbps   341.818302089804 bps 341.818 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.660558368450937 % 0.661 %   100 bps 100.000 Gbps   660.558368450937 bps 660.558 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.233556446769016 % 0.234 %   100 bps 100.000 Gbps   233.556446769016 bps 233.556 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.86191432339542 % 4.862 %   20 bps 20.000 Gbps   955.840876597524 bps 955.841 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0681892620443529 % 0.068 %   20 bps 20.000 Gbps   13.6378524088706 bps 13.638 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.787354272236485 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.7354272236484 bps 78.735 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.521273245279569 % 0.521 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.1273245279568 bps 52.127 Kbps 
Ostrava → Brno  3.37906860932465 % 3.379 %   100 bps 100.000 Gbps   3.37906860932465 bps 3.379 Gbps 
Brno → Ostrava  2.93850064232768 % 2.939 %   100 bps 100.000 Gbps   2.93850064232768 bps 2.939 Gbps 
Ostrava → Karviná  9.0039769862851 % 9.004 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.0397698628509 bps 90.040 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.50907016111887 % 1.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0907016111888 bps 15.091 Mbps 
Ostrava → Opava  0.492374919850691 % 0.492 %   10 bps 10.000 Gbps   49.2374919850691 bps 49.237 Mbps 
Opava → Ostrava  0.751523543184739 % 0.752 %   10 bps 10.000 Gbps   75.1523543184739 bps 75.152 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.07889723240588 % 2.079 %   10 bps 10.000 Gbps   207.889723240588 bps 207.890 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.91261695924458 % 3.913 %   10 bps 10.000 Gbps   391.261695924458 bps 391.262 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0690234839480111 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.90234839480111 bps 6.902 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.028906060213317 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.8906060213317 bps 2.891 Mbps 
Praha → Plzeň  3.84677054388016 % 3.847 %   100 bps 100.000 Gbps   3.84677054388016 bps 3.847 Gbps 
Plzeň → Cheb  6.76422846916812 % 6.764 %   10 bps 10.000 Gbps   676.422846916812 bps 676.423 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.164044670788228 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4044670788228 bps 16.404 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0677859258080366 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.77859258080366 bps 6.779 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162221411670235 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2221411670235 bps 16.222 Kbps 
Plzeň → Praha  1.33635189743474 % 1.336 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33635189743474 bps 1.336 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.982385509796324 % 0.982 %   10 bps 10.000 Gbps   98.2385509796324 bps 98.239 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.0886502263259 % 21.089 %   10 bps 10.000 Gbps   2.10886502263259 bps 2.109 Gbps 
Praha → Brno  6.01457538970708 % 6.015 %   100 bps 100.000 Gbps   6.01457538970709 bps 6.015 Gbps 
Brno → Praha  6.72644971750087 % 6.726 %   100 bps 100.000 Gbps   6.72644971750087 bps 6.726 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.925343820810281 % 0.925 %   20 bps 20.000 Gbps   185.068764162056 bps 185.069 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.45193734563719 % 1.452 %   20 bps 20.000 Gbps   290.387469127439 bps 290.387 Mbps 
GÉANT2 → Praha  14.160678100814 % 14.161 %   100 bps 100.000 Gbps   14.1606781008141 bps 14.161 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.93554401478658 % 6.936 %   100 bps 100.000 Gbps   6.93554401478658 bps 6.936 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.08562299085054 % 1.086 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08562299085054 bps 1.086 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.59834935148233 % 2.598 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59834935148233 bps 2.598 Gbps 
Liberec → Praha  0.157821338929107 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7821338929107 bps 15.782 Kbps 
Praha → Liberec  0.173588661157186 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3588661157186 bps 17.359 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.18451623988547 % 1.185 %   400 bps 400.000 Gbps   4.70310678004675 bps 4.703 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.59616122989575 % 1.596 %   400 bps 400.000 Gbps   6.33667352667511 bps 6.337 Gbps 
Pardubice → Praha  0.689540147267779 % 0.690 %   10 bps 10.000 Gbps   68.9540147267779 bps 68.954 Mbps 
Praha → Pardubice  3.16235308939691 % 3.162 %   10 bps 10.000 Gbps   316.235308939691 bps 316.235 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.01589075463657 % 8.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.1589075463657 bps 80.159 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.83500747676729 % 1.835 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3500747676729 bps 18.350 Mbps 
Public Internet → Praha  13.7663459380478 % 13.766 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37663459380478 bps 1.377 Gbps 
Praha → Public Internet  12.9182217571735 % 12.918 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29182217571735 bps 1.292 Gbps 
Brno → Zlín  1.70547787926246 % 1.705 %   10 bps 10.000 Gbps   170.547787926246 bps 170.548 Mbps 
Zlín → Brno  1.04051226177937 % 1.041 %   10 bps 10.000 Gbps   104.051226177937 bps 104.051 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.83326667248338 % 1.833 %   10 bps 10.000 Gbps   183.326667248338 bps 183.327 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.276945758315688 % 0.277 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.76945758315688 bps 2.769 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.14497450834284 % 3.145 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.4497450834284 bps 31.450 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.32577874262583 % 1.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2577874262583 bps 13.258 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  3.22886081624934 % 3.229 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.2886081624934 bps 32.289 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.37065005337667 % 4.371 %   10 bps 10.000 Gbps   437.065005337667 bps 437.065 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.209513151579415 % 0.210 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9513151579415 bps 20.951 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.986792887378858 % 0.987 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.86792887378858 bps 9.868 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.118744555213421 % 0.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18744555213421 bps 1.187 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164483220379097 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4483220379097 bps 16.448 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.14980794233626 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.980794233626 bps 14.981 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.425165732774299 % 0.425 %   10 bps 10.000 Gbps   42.5165732774299 bps 42.517 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.157922352967869 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57922352967869 bps 1.579 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0763970290090016 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   763.970290090016 bps 763.970 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   79.3736829480329 bps 79.374 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Apr 1 00:06:14 2020